Sök

Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat

3.5
(2)

Astma kan utvecklas i sjuka hus

Efter mer än 200 rapporter inom ämnet från forskare världen över konstaterar vi att astma kan vara relaterat till skador av fukt och mögel i hus.

Svensk forskning visar att upp till 15% av nyutvecklad astma hos vuxna är knuten till miljöer som ligger inom vårt arbetsområde, d.v.s. sjuka hus.

Astma – Patologi

Astma är för den drabbade mycket jobbigt då stora svårigheter med andningen kan uppstå. Luftvägarna är hos en astmatiker inflammerade vilket leder till svullnad och liknelsen med att andas genom ett smalt sugrör gör att man som besvärsfri bättre kan förstå den som har astma. Vid astmaattack sker reaktion då allergen likt mögel eller annat som bakterier, kvalster och vidare möglets många metaboliter samt kanske också fler ämnen, gifter och gaser som frigörs vid fuktskada i hus andats in. Astamattacken kan vara allvarlig då ytterligare slemhinnesvullnad och spända muskler försvårar andningen.

Beskrivning hur astma påverkar luftvägarna, patologi

Vanligen skiljer man mellan allergisk astma och icke allergisk astma. Vid någon form av allergi är det utifrån kommande ämnen och partiklar, likt kvalster, mögel, pollen, fragment från djurpäls etc. som utlöser astman. Vid icke allergisk kan man inte spåra annars i kroppen typiska allergiantikroppar. Här tror man istället att ärftliga faktorer kan ha en mer uttalad roll.

Den nu sammantaget mycket gedigna forskning vi studerat pekar på att personer med allergi, t.ex. mögelallergi extra lätt kan utveckla astma eller att astman förvärras vid exponering i ett hus med mögel och fukt.

Mögel-exponering

Mögel som ses avge sporer, också kallat metaboliter
Vid fuktskada i hus är inte mögel den enda potentiella källan till astma, men vi känner idag till att möglet inte är harmlöst. Förutom mögelgift finns fler biotoxiska (bioaktiva) och allergiframkallande mögelmetaboliter att finna i hus där fukt fått grepp på ett mindre bra sätt.

Senast utgivna forskningsrapport vi fått kommer från USA där man via kvantifiering av mögel-DNA i hus tydligt kunnat utröna att de som bor i hus med mer mögel uppvisar markant högre frekvens av både astma och rinit.

“Higher environmental relative moldiness index values measured in homes of adults with asthma, rhinitis or both conditions.”

Vi kommer geografiskt närmare än USA i kopplingar mellan fuktskada, mögel och astma. Genom den svenske toppforskaren Dan Norbäck som utfört en longitudinell studie som omfattade drygt 7000 personer och deras hem. Projektet har tidigare visat på fler kopplingar, likt att barn kan fara illa av skadad vistelsemiljö och att lungfunktion nedsättes, särskilt hos kvinnor. Man har funnit att utvecklande av astma följer dos-respons, d.v.s. är vanligare ju mer omfattande fuktskada som finns samt mängden uppmätt eller okulärt upptäckbart mögel som funnits. Intressant med studien är att den sträcker sig över flera olika klimatområden i världen och att resultaten med astma överensstämmer, med vissa variationer t.ex. att man ser fler fall i områden med fuktigare och varmare klimat.

I rapporten som heter “Mould and dampness in dwelling places, and onset of asthma: the population-based cohort ECRHS” framläggs vikten av att förbättra arbetet med sanering av hus och byggnader eftersom man nu bättre än innan ser koppling mellan fukt, mögel, astma och andra hälsosymptom.

Avfuktare och luftrenare

Det är här då det gäller sanering vi förutom vår egen forskning handfast kommer in i bilden. Rent praktiskt möter vi samma bild som framkommer i denna artikel.

Platta på mark

Källare

Krypgrund

Vind

Viktiga vapen (förutom mögelsanering som helhetsbegrepp där rivning och återuppbyggande av konstruktionsdelar och hela hus ingår) mot mögel är i vår arsenal avfuktare och föroreningsreducerande luftrenare. Detta har vi berättat om ganska omfattande och ingående på andra sidor. Just då det gäller astma och luftvägssymptom finns ytterligare tips att dela med dig som läsare.

Kvalster kan leda till astma och bekämpas med avfuktare och luftrenare

Överkänslighet mot kvalster och dess avföring etc. kan leda till försvårad astma. Dessa varelser trivs i fuktigare miljö där näring finns att hämta. Sängen är ett ställe. Använda avfuktare och fotokatalytisk luftrenare för att kvalstren inte ska trivas så bra och att deras sekundära kontamination ska minskas. Förutom detta bör avfuktare också användas i övriga delar av huset där fukthalterna kan överskrida gränsvärden.

Vi har idag mycket positiv praktisk erfarenhet av att förebygga astma med hjälp av AirSteril luftrenare. Allt fler kunder har återkommit och berättat att deras astma blivit mycket lindrigare efter att de börjat använda luftrenaren. En nackdel var som i så många andra aggregat för luftrening att det tidigare fanns fläkt i alla AirSterils aggregat. De som var ljudkänsliga ville p.g.a. de fina resultaten använda luftrenaren i sovrummet, men kunde inte. Vi utvecklade därför en modell benämnd Silent, utan fläkt, som är ämnad för just sovrum eller rum där man vill ha det tyst kring sig.  Luftrenaren minskar halten av påverkande föroreningar i luften och kan därför lindra besvär av astma. Det finns idag också möjlighet att rena tilluften till hela huset genom ventilationsinkoppling av Luftrenare Vent.

För dig som vill läsa mer sammanfattande kring vad det finns för forskning inom området astma, fukt och mögel i hus hänvisar vi till rapport som är gratis att ladda ner i sin helhet: “Residential Dampness and Molds and the Risk of Developing Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis.”

En forskare vid Örebro Universitet dementerat att allergisk astma kan kopplas till fukt och mögel i hus. Mer om det under sidan inomhusklimatproblem.

Läs om mögel-barn-stress, samt också om mögel kopplat till sjukdom och inflammation.

Olika lungsjukdomar med vidare kroppsliga reaktioner och manifestationer kan bli följden av mögelexponering. Cystisk Fibros och Sarkoidos är två exempel.

Mögel blir allt vanligare både i luften vi andas och i den mat och dryck vi intar.

Blir tarmfloran negativt påverkad, t.ex. av mögelgift, så kan det få till följd att problem med andningsvägar och lungor uppstår. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa.

Resistensen utgör allt större hot särskilt emot dem som är immunnedsatta eller har någon typ av sjukdom likt astma. Lyckas möglet bli invasivt och medicinerna inte ger verkan kan det få dödlig utgång. Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus.

2013-02-21
Uppdaterad 2019-06-10

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat”

 1. Hej!
  Jag har astma och ska flytta och har 3 veckor på mig och nu kanske jag ska flytta in i en lägenhet där det varit/är en vattenläcka. Får bo billigare men jag vill inre riskera min hälsa.
  Mvh Kristina

  1. Ronnie Pileland

   Hej,
   Det är ju av vikt att man har koll på att allt återställs efter vattenskadan ganska omedelbart efter upptäckten. Om skadan legat kvar med fukt är mögelpåväxten genast framme och du måste försäkra dig om att den är sanerad korrekt och är man osäker kan man göra ett enkelt mögeltest för att få klarhet. Ett enkelt test hittar du i vår webbutik. https://www.lfs-web.se/produkt/mogeltest-snabbtest

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

paket vattenrenare

Vattenrenare WaterSteril radonavskiljare

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD-400 38 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 38,5 x 25,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen