Mögel skadar luktnerv orsakar rinit

Vanligen brukar man tala om att mögel via inandning har potential att skada lungorna och vidare därifrån kan transporteras ut i kroppen, som kan fara illa av förgiftning och inflammationer både i kropp och hjärna. 2006 kom den första avhandlingen ut som pekar på att mögelgift kan förstöra luktnerv och vidarespridas upp i hjärnan via luktbulben. Försök har gjorts på möss eftersom deras system för att förnimma lukter är likt människans.

Mögel attackerar luksinnet och dess nerver genom intrång i näsan

I näsans tak sitter ett antal luktnerver som förmedlar den lukt som mögel kan avge upp till ovanliggande luktbulb. Med mögelsporer och hyf-fragment av mögel följer även mögelgift. Forskare har kunnat konstatera att giftet Satratoxin G från mögelarten Stachybotrys Chartarum (svartmögel) selektivt verkar celldödande på luktnerven samtidigt som inflammation uppstår i bulben. Vidare kan giftvandring ske upp i hjärnans nervsystem via blodkärlen. Med andra ord är detta en slags genväg som möglet funnit förbi blod-hjärn-barriären vilken måste passeras om de små partiklarna vandrar från lungorna ut i blodet. (bild: CC Patrick J. Lynch, med. ill.)

Mögel i sjuka hus ger rinit – rinnsnuva

Förutom ovanstående fenomen föreslår nu allt fler forskare att mögel såsom Stachybotrys Chartarum vilket ofta påträffas i sjuka hus kan orsaka rinit genom inflammation i näsans slemhinna. Med annat ord kan man beskriva rinit såsom rinnsnuva. Andra symptom kan också vara täppt näsa. Man skiljer här mellan allergisk och icke allergisk rinit. Vid klinisk undersökning och anamnes kan det vara svårt att få fram vad det är som utlöser reaktionerna då bakomliggande mekanismer ännu är delvis outforskade. Det kan med andra ord finnas “dold” mögelallergi eller bioaktiva reaktioner man ännu inte klarlagt.

Förutom mögel och mögelbakterier finns det i fuktskadade sjuka hus många andra kemiska ämnen som i sig själva kan vara utlösande samt i synergisk effekt med mögel och mögelgift bli än mer potenta faktorer.

Förutom rinit föreligger risk att möglet även nedsätter luktsinnet och lungfunktionen samt orsakar astma.

I vissa fall kan rinnsnuvan vara snabbt övergående då den drabbade inte längre vistas i huset där reaktionen sker. Detta gäller inte alla då somliga personer kan få livslånga handikapp. Undersökningar har påvisat förändringar i näsans slemhinna i upp till mer än sex år efter att vistelse i sjukt hus upphört. Relaterat till aktuellt mögel finns även astma och andra lungåkommor.

Möglet skadar hjärnan

Förutom att mögelgift kan vandra upp till hjärnan via luktnerv och luktbulb har vi tidigare skrivit om mögel som Aspergillus Fumigatus och dess gift kallat Gliotoxin, som vid inandning enligt vissa forskare kan spridas via lungor och blod upp i hjärnans nervsystem. Komplexiteten för de som agerar inom området medicin ökar väsentligen då olika arter av mögel och bakterier m.m. kan vara representerat i ett hus med fuktskada. De kan helt enkelt idag inte komma fram till exakt vilka mekanismer som löser ut samlingsdiagnosen sjuka hus och de i begreppet förekommande enskilda reaktionerna och sjukdomarna. Det rör sig kanske om tusentals olika kombinationer av mögel, mögelgifter, gifter från mycobakterier (mögelbakterier avger endotoxiner) samt andra volatila ämnen etc. som måste göras på mänskliga celler innan man kan närma sig ordentliga svar.

Idag misstänker vi att ett antal personer som blivit skadade av dålig inomhusmiljö får andra diagnoser, såsom psykisk sjukdom m.fl. Ett begrepp inom medicin då man inte kan förklara varför symptom uppkommit och av vad är tillitsbristsjukdom. Det är ett i vårt tycke mycket svävande begrepp som endast visar på hur begränsad kunskap man inom området medicin egentligen har, med andra ord egentligen ett begrepp som inte diagnosticerar patienten utan istället sjukvården i sig.

Allt fler resultat visar att lågdosupptag över tid av möglets olika gifter och allergener kan vara orsak till olika i sammanhanget hälsomässiga fenomen. Bl.a. menar man i referens nr. tre nedan att redan så låga koncentrationer som 10ng/ml av Satratoxin G kan orsaka viss till luktsinnet kopplad celldöd, med vidare kumulativa konsekvenser.

I Kina har man följt närmare 40.000 barn under några års tid. 2019 presenterades undersökning som föreslår att bland barnen som utsatts för fuktskada och mögel i hus, i högre utsträckning än andra barn utvecklar rinit, astma och väsande andning. Ny studie – Fuktskada och mögel orsakar sjukdom hos barn

Mögel ger vid rotfyllning käkhåleinfektion och sjukdom

Då vi inandas mögel i för stor mängd löses kroppens försvarssystem ut i form av cytokiner, som i sin tur orsakar inflammation i näsans slemhinnor, kroppens vävnader och organ.

 Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Referenser

– leffingwell.com/olfaction.htm
– Islam et al 2006, Environmental Health Perspectives vol. 114 number 7.
– Chidozie J. Amuzie 2010, Toxological Sciences 116(2)

Uppdaterad 2019-05-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 svar på ”Mögel skadar luktnerv orsakar rinit”

  1. Jag har sedan 5 år ( 27/7-2015 ) varit mycket sjuk. Jag hade då levt i ett mögelsjukt hus i minst 10 år. Mina sympton är stark sjuk lukt i näsan, som ibland faller ned i smaken, huvudvärk, illamående, kliar i hårbotten,ansikte. Sjukvården har gjort en utredning, utan resultat. Nu är jag så sjuk, att jag inte står ut. Illamåendet, huvudvärken, lukten har blivit ännu värre. Jag behöver hjälp. Mvh P Stenhart.

    • Hej Per,

      De symtom du nämner kan vara förknippat med vistelse i ett hus med fuktskada och mögel. Det finns även andra orsaker till detta. Det gäller att få till medicinsk utredning för att utreda vad det kan bero på samt hur bäst hjälp ges. Utläser att du blivit utredd. Frågan är om det var specialister eller allmänvård som gjorde utredningen? Bra är att söka hos AMM i Linköping där man har bred samt ingående kunskap och även är öppna för området sjuka hus. Det går också att parallellt ta kontakt med alternativmedicinare, närings- och ört-terapeut för att utröna om det kan ge någon hjälp. Enligt djurförsök på möss har forskare kommit fram till att ett visst mögelgift kan orsaka skada på luktnerven, medförande rubbningar i uppfattande av lukt, samtidigt som exponeringen ledde till rinit. Hoppas det löser sig bra. Berätta gärna framöver hur du kommit framåt.

      Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

JULKLAPPSTIPS !

Tomte

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd