Sök

Mögelallergi – Allergi mot mögel

5
(1)

Medvetenheten om att mögel i hus och natur kan utlösa symtom hos oss människor ökar. Ibland får vi frågor där man undrar om allergiliknande besvär kan bero på mögelallergi. Vi kan inte avgöra det utan hänvisar till sjukvården för undersökning. Däremot kan allmän och övergripande information utifrån vår forskning, insamlade kunskap och fältarbete ges.

De som tar kontakt med oss angående farhågor om att huset de vistas i ställer till med hälsobesvär, beskriver ofta att de drabbas av nästäppa, rinnsnuva, andningssvårigheter, astma, kliande och irriterade ögon, irriterad hud, utslag, huvudvärk, trötthet o.s.v..

Har bostaden och/eller arbetsplatsen fuktskada där mögel eller mögellukt finns bekräftat? Har fler i närmaste omgivningen samma eller liknande upplevelser? Där det förekommmer byggnadsrelaterade skador kan överfrekvens av hälsoeffekter förekommma.

Lättar besvären när du inte vistas i huset eller fastigheten? Ibland kan vistelse på något annat ställe vara ett bra sätt för att avgöra om symtombilden lindras eller kvarstår. Blir man upprepat bättre t.ex. vid semesterresor, ja då kan det definitivt vara läge att göra en fastighetsteknisk undersökning och vid behov följa upp med adekvat sanering.

Finns misstänkt mögelallergi eller liknande besvär även då det inte är pollensäsong och ej så mycket mögelsporer i luften ute? Då kan det vara läge att kontrollera inomhusmiljön grundligt. Inspektion och mögeltest är en bra start, jämte läkarbesök.

Mögelallergi och dess symptom

Mögel kan ibland ge mögelallergiMögelallergi och annan typ av allergi kan svåra att skilja åt om man ser till symptom. Man kan reagera ganska lika gällande en mängd olika allergener, varav mögel är en. Statistik visar att mögelallergi är relativt ovanligt sett till alla allergifall sjukvården hanterar och för bok över. Ungefär två till tre procent av allergisymptomen hos vuxna och barn kan direkt härröras till mögelallergi. Dock har det framkommit att mögelallergier är kraftigt underskattat sett till antal fall. Mer om det längre ned i text. De som verkligen drabbats av mögelallergener så kroppen reagerar rapporteras ibland utveckla överkänslighet mot annat än mögel samtidigt som det kan bli ett livslångt återkommande bekymmer så fort personen ånyo exponeras för möglet. Det kan vara svårt att finna annat än tillfälligt lindrande medicinering.

På senare tid har mögelforskningen gjort vissa framsteg och det talas allt mer om att mögel oftare triggar immunförsvaret att reagera genom icke histaminrelaterad inflammation, som i sin tur också kan ge ovan nämnda biverkningar, samt att mögelgift kan verka direkt förgiftande i kroppen. Man kan med andra ord vara utsatt för mögelsvamp och tro att det handlar om mögelallergi fast så inte är fallet. Kroppens olíka försvarssystem kan ibland med andra ord ge samma tråkiga symptombild även om det inte handlar om allergi som löser ut IgE och histamin. Cytokiner kan lösas ut i kroppen vid mögelintrång, vilka i sin tur startar inflammationsprocess med ovan nämnda uttryck. Läs även här om mögel och glukaner samt om vilka andra biomarkörer som läkare förslagsvis skulle kunna kontrollera.

I Japan har man kommit långt inom vetenskapen hur svamp kan utlösa mögelallergi och astma. Hirohito Kito har gjort den banbrytande upptäckten att medfödda lymfoida celler (ILC) verkar spela stor roll i utvecklandet av sjukdom och symtom. De lymfoida cellerna verkar i symbios med övrigt immunförsvar och reglerar delar av försvaret mot patogenen. Bl.a. ökas avgivningen av mucosa (slem från slemhinnorna). Vidare effekter vid långvarig exponering kan vara hyperreaktivitet och persistent inflammation, likt vid astma. (1) De lymfoida cellerna kan vid rätt förhållanden verka för läkning och homeostas i lungorna, som efter influensa. Lymfoida celler utreds för närvarande (2015) i samband med tjocktarmscancer, föregående av långvarig tarminflammation. Intressant och viktigt tycker vi är att man också framöver tittar på dess roll vid uppkomst av lungcancer.

Pricktest för mögelallergiker

Pricktest i huden kan avslöja mögelallergiEtt sätt för att utröna vad allergin beror på är s.k. pricktest där patienten utsätts för en liten mängd allergen som via ett nålstick (lansett) utförs i huden. Gällande misstänkt mögelallergi brukar man prova de vanligast utslagsgivande arterna av mögel såsom Alternaria alternata och Cladosporium herbarum. Pricktestets noggrannhet och exakthet ifrågasätts av somliga som menar att alla mögelarter inte kan pricktestas eftersom det finns en ansenlig mängd arter och allergenerna från dessa ännu inte har utvärderats tillräckligt. Samtidigt kanske det är så att man inom medicin inte känner till alla faktorer som ligger till grund för mögelallergi. Det finns troligen ett visst mörkertal som inte får en diagnos eller får en felaktig sådan. Vidare kan man även ta blodprov för att se om det finns allergiantikroppar mot mögel i blodet.

Till pricktestet används syntetiskt framställda mögelallergener. Problemet vid framställandet kan vara att man inte riktigt lyckas kopiera det ursprungliga allergenet tillräckligt bra för att det ska vara utslagsgivande. Det finns ännu ingen fullständig standard att följa vid tillverkning av mögelallergener för pricktest. Tillika kan det krävas korsexponering från olika typer av allergiutlösande faktorer och det är svårt eller omöjligt att exponera den mögelallergiske personen för just de utslagsgivande sammansättningarna vid pricktestet. Ytterligare svårighet för den diagnostiserande vården är då mögelallergi maskeras och döljs av någon annan typ av allergi. Läs mer i referens (2) längst ned på sidan.

Mögel som adjuvant till pollenallergi

Pollenallergi kan vara synonymt med mögelallergi

Något som allt mer uppmärksammas är att pollen vanligen är kontaminerat av mögel och bakterier. Dessa substanser kan var för sig ha lägre allergena egenskaper men tillsammans ge förvärrade reaktioner och allergi. Mögel kan fungera som adjuvant till pollenallergi. Frågan är nu var man ska dra gränsen mellan de olika allergierna? Läs mer om mögel som adjuvant till pollen.

En av anledningarna till varför det finns allt mer mögelsporer och mögelgift i luften samt på pollen är bruket av bekämpningsmedel. Herbicider och fungicider har lett till mögelresistens samtidigt som medlen slår ut den bakterieflora vilken på åkrarna såg till att hämma möglets tillväxt. Den totala följden har blivit mer mögelsubstanser i mat, dryck och luft. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa.

Information från Finland

Just sjuka hus och mögel har man runt om i världen börjat forska riktigt flitigt om. Det beror till stor del på att så många människor far illa av hus med mögel. I Finland satte man under projektet TOXTEST upp målet att ta reda exakt vad det är som gör att så många människor blir sjuka och visar på mögelallergi och övriga symptom som är närliggande mögelallergi. Forskarteamet fick tillfälligt ge upp trots några positiva fynd, bl.a. att peptider från mögel Trichoderma fungerar på ett för kroppens celler skadligt sätt. Det saknas idag analysmetoder och full förståelse för vad som händer i kroppen då man inandas mögel och mögelmetaboliter. Vissa medicinska forskare ger dock hopp om relativt snart klarläggande. Lär mer här om hur man i Finland rapporterar om mögelallergi som en dold sjukdom. Vidare har man i bl.a. Portugal och Norge slutfört inledande studier vid namn MYCOMIX, där konstaterande gjorts att mögelgifter är allvarligare än tidigare befarat, särskilt då barn utsätts. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

Vi förstår att det precis som i våra grannländer här i Sverige inom vården sker en slags bollning med patienter som upplever att de är överkänsliga eller allergiska i kontakt med mögel i hus. Tyvärr får vi ganska ofta höra talas om personer som sökt vård hos på pappret mycket högutbildade läkare och professorer för just sjuka hus symptom och inte fått annat än rekommedation att börja ta neuroleptika.

Allergi och mögelallergi kan idag ha långtgående “flytande gränser” då man inte med säkerhet och precision egentligen kan säga vad det innebär att vara allergisk eller var gränsen ska dras för att man ska kunna få diagnos. (2,3)

En viktig fråga är om citronsyra framställd av svartmögel kan ge allergiliknande besvär. Faktum är att allt fler berättar om att de blivit bättre från eller helt blivit av med sina allergier då de uteslutit citronsyra från kost, dryck och hudvårdsprodukter etc.

Luftrenare kan förebygga mögelallergier

En fuktskada som lett till mögel t.ex. i krypgrund, källare, tak, vägg, vind etc. ska alltid åtgärdas. Före, under och efter mögelsanering kan man förebygga med luftrenare som istället för filtrering av luften verkar med fotokatalys. Processen i en sådan luftrenare leder till både oxidativ neutralisering av allergen samtidigt som fritt svävande damm, mögelsporer, hyf-fragment från möglet m.m. binds samman och inte längre så lätt kan vara svävande i bostadens luft. Istället för att andas in de skadliga och sensibiliserande partiklarna kan man i större utsträckning efter användandet av luftrenaren dammsuga och damma bort dessa. Tester som utförts med fotokatalytiska luftrenare visar på en lägre frekvens av de s.k. sjuka hus symptomen, där mögelallergi kan ingå. Denna typen av luftrenare minskar även inomhusmiljörelaterad allergi i övrigt. Välj rätt luftrenare.

Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Glöm inte bort att fuktmäta och vidare kontrollera ditt hus. Finns tendens till för hög fukthalt, installera avfuktare eller vidta andra lämpliga åtgärder för att förebygga mögelallergi etc.

Relativt närliggande finns något som sammanfattande kallas autoimmun sjukdom.

Externa Referenser

2008-02-14
Uppdaterad 2019-05-20

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Acetec manöverpanel PDC-01
Acetec manöverpanel PDC-03

Manöverpanel PDC-03

Passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.Passar till manöverpaneler märkt med PDC-03. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt Acetec.

Läs mer »
Corroventa A1 avfuktare sorptionsavfuktare
Corroventa A1 avfuktare kompakt för mindre svala rum

Svensktillverkad

På förfrågan har Corroventa lanserat en mindre avfuktare kallad A1.

Avfuktaren arbetar med absorptionsteknik, kallas sorptionsavfuktare, och ger därmed långt högre avfuktningskapacitet i husets svalare konstruktioner än vad kondensavfuktare klarar.

Corroventa A1 levereras i grundutförande utan hygrostat. Se tillbehören för att välja till sådan.

Avfuktaren kan ställas i två olika lägen, i vilka olika kapacitet ges.

Läs mer »
Acetec Evodry sorptionsavfuktare
Sorptionsavfuktare PD+paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec Evodry PD+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
  • Slangklämma 3st
  • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »
t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare H/P Modeller

För allra bästa effekt gällande avfuktare i krypgrund och vind etc. bör man bygga upp ett system för fördelning av torrluft.

T-kopplingen har 1 x 125 mm ingång och 2 x 100 mm utgångar. 1st Adapter för koppling till avfuktare.

Kopplingen kombineras med de slangar vi har i sortimentet.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen