Sök

Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel

2
(2)

Att mögel i hus kan vara framkallande särskilt till olika luftvägssymtom och hudåkommor är idag känt och vederlagt. Mörkerbilden vid kopplande till olika sjukdomar finns fortfarande men börjar ljusas upp. Metaforiskt beskrivet är det som att skrapa en trisslott, eller att spela ett dataspel där man ska utforska mörklagd ny terräng med sin spelarkaraktär. Med andra ord, mycket av kunskapen finns där redan men måste lyftas fram till ytan. Det kan till del ske genom att slå samman olika professioners databankar för att därefter gå vidare. Tilläggas måste också att det återstår ett stort forskningsarbete innan full klarläggning kan göras sett till hela kapaciteten hos mögel att orsaka sjukdom hos oss människor.

Det vi gör är sammanvägning av eget tänk, egen erfarenhet, fälterfarenhet, personliga kontakter och litteraturforskning.

Autoimmun sjukdom

Det finns en gängse teori att autoimmun sjukdom eller autoimmunitet som det också kallas beror på att kroppens eget immunförsvar vid stimuli genom olika processer ger sig på kärl, vävnader, organ etc. Detta kan ske där inflammatorisk verkan genom immunförsvaret verkar ta fel på vän och fiende.

Kunskapen kring autoimmun sjukdom är liknande vid allergi och mögelallergi. Man kan finna vissa markörer såsom autoantikroppar i kroppsvätskor och utgår då från att det gäller autoimmunitet eller t.ex. mögelallergi. Själva källan till allergin eller sjukdomen är inte så precist känd. Därmed är dessa diagnoser väldigt flytande och osäkra. Allt fler menar fakta- och evidensbaserat att mögel funnet i hus har en långt större roll i olika sjukdomstillstånd än vad vi tidigare trott.

En annan bild av autoimmun sjukdom än den gängse är att kroppen inte utan utlösande faktor, någon typ av patogen, inflammagen eller allergen skulle kunna ge sig på att faktiskt skada sig själv. I andningsvägarna och lungorna finns en totalt stor yta av slemhinnor där bakterier och mögel kan skapa en för dem själva skyddande biofilm. Denna s.k. bioflora som också kan återfinnas i mage-tarm har under senare tid seglat upp som en högst trolig kandidat till autoimmuna sjukdomar. Under sidan “Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas” ges referenser till forskning när man funnit mögel i kroppens biofilm, relaterat till att samma art av möglet fanns i husen där man vistades.

Mögel är som det ser ut nu inte den enda utlösande faktorn till autoimmuna sjukdomar. Näringsbrist, kemikalier, toxiner, rökning, infektion, vaccination m.m. är andra påverkansfaktorer. Om man tittar på den totala bilden och hur kroppens immunförsvar fungerar tror vi att negativ påverkan sker varvid bakterier, svamp och mögel helt enkelt får överhanden och kan bli invasivt och bl.a. växer i biofilmen på våra slemhinnor som motsvarar mer än två tennisbanor i total yta.

Vissa personer kan ha lättare för att utveckla autoimmun sjukdom. Det finns en förklaring som kallas genetisk predisposition då den enskilde individen p.g.a. sina geners funktioner och kombinationer är känsligare. En genetisk defekt eller skillnad i hur man reagerar på mögel kan mätas genom ett s.k. HLA DR test. HLA, Human Leukocyte Antigens som finns frekvent på cellnivå i kroppen hjälper immunförsvaret att skilja mellan vad som tillhör oss och vad som är främmande. HLA DR binder till inkommande patogen och talar sedan om för immunförsvaret hur detta ska reagera (läs mer om cytokiner). Det kan därmed krävas både kroppsligt predisponerande faktorer och utifrån kommande stimuli för att man ska kunna bli sjuk av mögel. Stämmer det här kan kring 25% av befolkningen i Sverige ligga i direkt farozon när de vistas i ett hus med mögel, jäst, bakterier och pentaklorfenol samt andra kemiska ämnen som är vanligt att finna i hus med fuktskada. Mycket tyder på att resterande grupp också, främst över längre tids exponering, kan utveckla sjukdom och överkänslighet då möglet har en direkt immunförsvarsnedsättande effekt. I longitudinella studier med huvudmän från Sverige ges uppgifter där kvinnor verkar vara känsligare för fuktskadad miljö än män. Mer om det står under sidan mögel-lungfunktion.

Samtidigt som vi i medicinsk nyhetsmedia läser om att människor i allmänhet blir allt känsligare för mögel utläser vi också att autoimmun sjukdomsfrekvens ökar liksom astma och allergier. Det finns ett antal olika hypoteser varav svamp och mögel som orsak är starkt växande men samtidigt från läkarhåll nedtryckt. Förklaringen till det kan vara att mögel i t.ex. krypgrund och vind är negligerat och ingen större heltäckande databank om alla mögelmetaboliters sjukdomsinverkan ännu öppet finns. Om vi återgår till den artikelinledande metaforen om att forskningen till viss del är som ett dataspel där mörklagd terräng ska utforskas, ser vi med egen samt andras erfarenhet att det under själva utforskningen dyker upp faror, hot och hinder som måste avvärjas och kringgås. I verkligheten består dessa tråkigt nog av vissa läkare, inomhusklimatkonsulter, ett siraps- och kvicksandsliknande samhällssystem som tillsammans faktiskt kväser allt tyngre fakta och evidens som visar att mögel kan ha en nyckelroll i t.ex. den autoimmuna sjukdomsbilden, astma, allergier och många andra ospecificerade sjukdomsyttringar, i sammanhanget ibland i Sverige kallat OSO, ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa, tidigare kallat SBS, Sick Building Syndrome eller mer allmänt uttryckt Sjuka Hus.

Vi har en hel del kompletterande fakta att utge och ämnar uppdatera denna sida framöver. Det finns många olika autoimmuna tillstånd där kopplingar till mikrobiell aktivitet i hus och kropp kan göras. Bland annat vet vi att man på Åbo Universtet till exempel tittar på kopplingen mellan mögel, cancer och vaskulit sjukdom varav den senare ingår i begreppet autoimmun sjukdom. Läs om vår egen erfarenhet av vaskulit genom länk nedan.

På sidan mögel – dess hälsoföljder och symptom håller vi på att sammanställa olika symtom och sjukdomar som blir följden av att bo eller jobba i hus med fuktskada och mögel.

–  Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

2014-02-18
Uppdaterad 2019-05-20

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 2 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Kallfogger för foggning av saneringsvätska mot mögel, bakterier och lukt
Kallfogger för saneringsvätska mot mögel bakterier lukt

Med LFS kallfogger foggas eller också kallat dimmas saneringsvätska eller desinfektionsvätska ut på effektivt sätt. Kallfoggern skiljer sig från andra typer av rökmaskiner genom att den inte värmer upp saneringsvätskan i ångform. Istället åstadkoms av en effektiv europatillverkad eldriven motor ett högre tryck, vilket tillsammans med det justerbara munstycket finfördelar vätskan i mycket små droppar.

Genom att använda denna kallfogger bibehålls egenskaperna hos vätskan för sanering eller desinfektion.

Foggningsmetoden medger att man kan komma åt utrymmen som annars är svåra att sanera. Samtidigt är det lättare att fördela saneringsvätskan och även hushålla med densamma.

Läs mer »
Avfuktare Corroventa
CTR STD TT avfuktare Corroventa

Svensktillverkad

Corroventa CTR STD-TT avfuktare.

Corroventas minsta sorptionsavfuktare för installation i krypgrund eller vind etc., där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Med en torrluftsmängd på 200 m3/h. Avfuktaren har en av marknadens lägsta energiförbrukningar.

Homevision Pro styr- och övervakningspanel samt Monteringskit TT är nödvändiga tillval.

Läs mer »
skyddsoverall
Skyddsoverall

Skyddsoverall, s.k. engångsoverall vilken används vid egenkontroll och inspektion av utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. Används också vid sanering för skydd mot saneringsvätskan. Storlek XXL.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen