Sök

Myten autoimmun sjukdom krossad – Kan bero på mögel

3
(3)

Diagnosen autoimmun sjukdom måste idag betraktas till del som en myt då man sedan 60-talet och framåt menar att autoimmunitet innebär att immunförsvaret ger sig på kroppens friska vävnader och celler. Baserat på ämnesrelaterad forskning sedan ca. 25 år är det nu en lättnad och nästan lite euforisk känsla att med referenser kunna säga att myten är delvis krossad. Ett antal läkare har på varierande nonchalanta och rent nedsättande sätt viftat bort mina och andras teser att mikroflora inbegripande mögel, svamp och bakterier faktiskt kan utlösa det som kallas autoimmun sjukdom.

Autoimmun sjukdom som felaktigt beskriven

Om du inte är insatt i hur man idag från sjukvård och annat medicinskt fack informerar om begreppet så är det bra att Googla och läsa. På svenskt sök fås över 140.000 resultat upp och på engelska sök fås över 830.000 träffar. Tyvärr informerar de flesta likt vad som framgår av bilden här, att sjukdomen skulle bero på att kroppen blir egenfientlig och att immunförsvaret feltolkande attackerar egen frisk vävnad och celler, ofta med organnedsättande resultat etc.

Samtidigt skrivs det frekvent om att man inte känner till bakomliggande faktorer men ser att det skulle kunna vara ärftligt. Vad händer om vi skrapar på denna bild lite för att se vad som döljer sig under ytan och vad begreppet egentligen innebär?

Diagnosen under ytan. Mögel kan vara orsaken

Ett antal kunniga forskare har länge försökt säga att det inte är rimligt att kroppen blir egenfientlig, men de har inte blivit tagna på allvar av det medicinska etablissemanget utan tvärtom snarare utfrusna.

Bilden här symboliserar vad som sker då man “skrapat” av ytan på begreppet autoimmun sjukdom. Fram kommer en riklig flora av symtom- och sjukdomsframkallande mögel, jäst, svamp, bakterier, virus, parasiter och annat som man ännu inte känner.

På sidan LFS koncentrerar vi oss just på mögel och fokus ligger med allt mer stärkande material att fortsätta på den linjen. Missuppfatta oss inte genom att tro att vi utesluter andra patogeners sjukdomsframkallande verkan och skyller allt på möglet. Så är det inte men vi vet idag att mögel har en mycket tydlig potential att vara involverad i bl.a. flertalet diagnoser inom begreppet autoimmunitet. Säkert är det även så att möglet på olika sätt både samverkar med och motverkar andra patogener, med trolig utgång att problemen förvärras.

Human Microbiome Project

Human Microbiome Project (1) är vad vi ser som seriös satsning att verkligen ta reda på varför olika annars svårtolkade sjukdomar uppstår. 2006 startade projektet upp av NIH – National Institutes of Health i USA och avslutades 2012. Inriktningen var medicinbiologisk forskning där människans mikroflora kartlades, med ledorden att vara unika och kunna göra det andra inte kan, agera koordinerande genom att involvera olika kompetenser, låta resultat få genomslag och implementera dessa gentemot patient, verka omvälvande genom att påverka det medicinska och psykiatriska fältet till förbättring samt vara tidseffektiva och inte låta uppdraget i onödan dra ut på tiden.

Myten om autoimmunitet är krossad

Genom Human Microbiome Project och andra från dem samarbetande eller fristående forskares försorg kan vi nu definitivt gå ut med information om att mytdiagnosen autoimmun sjukdom är krossad.

Amy D Proal med kollegor vid Autoimmunity Research Foundation i Californien, USA, berättade i tidskriften Discovery Medicine i maj månad 2014 om den nya synen på inflammatorisk sjukdom och människans mikroflora (2, 5). De berättar att man nu gjort fynd som talar för att samlingsdiagnosen här aktuell måste omvärderas. Tidigare då autoimmunitet myntades så trodde man kroppen var steril. Idag med förfinad mikrobiologisk teknik och kunskap har det visat sig att mikrofloran kan bestå av tusentals olika mikrober, varav vissa har fastställd förmåga att dysreglera immunförsvar, metabolisk process etc., skapa obalans i mikrofloran, verka förgiftande och utlösa inflammation samt cancer.

Projektsammanställningen har visat att 90 % av människokroppens celler till sitt ursprung består av bakteriell, mögel- och svamp samt icke human bas.

Exempel tas upp där olika patogener och faktorer kan inverka för att dysreglering i det totala systemet ska uppstå. Ett exempel som ges är för oss lite extra intressant, nämligen rörande svartmögel som Aspergillus fumigatus, vilket avger t.ex. metabolit och mögelgift som Gliotoxin som i sin tur påverkar och dysreglerar bl.a. VDR – Vitamin D3 receptorn som är inblandad i reglering och transport av calcium samt vidarereglerar viktiga funktioner såsom mineralmetabolism och ett stort antal immunförsvarsreaktioner etc. (3). Störs VDR inhiberas viktiga immunologiska delfunktioner. Vi vet att det kan vara en faktor för uppkomst av cancer, vartill mögel allt starkare av vissa forskare och läkare idag kopplas. Amy D Proal et al., berättar att möglets störande och nedreglerande funktion på VDR är fullt logisk då mögel måste göra så här för att kunna överleva i kroppen som annars normalt sett ska kunna ha ett gott försvar. De menar också att denna och liknande funktioner troligen delas av andra ännu oupptäckta mikrober.

Just denna VDR-reglerande verkan från mögel förklarar troligen till del varför så många som vistats i sjuka hus får problem relaterade till sköldkörteln, hormonella rubbningar t.ex. östrogenhöjning eller sänkning, glukosreglering / bukspottskörteln (se diabetes på denna länkade sidan där typ 1 barndiabetes tros vara av autoimmun karaktär), inflammation, allergiska reaktioner, överkänslighetssymtom, MCS, nervsystemspåverkan, depression, läckande hjärna och tarm etc.. Detta med del- och totalverkan som stämmer in mycket väl på litteraturbeskrivning, in vivo och in vitro, rörande barn och vuxna (även husdjur) som blivit exponerade för mögel i hem, skola eller på arbete.

METAHIT

METAHIT (4) är ett liknande projekt som Human Microbiome men man koncentrerade sig mer på att utröna vad som gäller i mage och tarm. Europeiska Kommissionen finansierade och åtta länder med totalt tretton samarbetspartners ingick. Även detta är av största intresse då vi tittar på hälsa relaterat mögel eftersom glutenintolerans (celiaki = autoimmun) och laktosintolerans som kan “följa med” föregående diagnos m.m. verkar kunna uppkomma vid längre vistelse i hus skadat av mögel, eller om man därav blivit sjuk med andra symtom och trots flytt från huset inte blir av med symtomen som eskalerar med vidareutvecklande av dessa och andra följdsjukdomar. Här kan parallell dras till autoimmun sjukdom som omskrivs att ofta ej stanna vid en sjukdom utan att det istället utvecklas flera olika hos en och samma person.

Logiskt är om mikrofloran i kroppen rubbas så kan vidare följder ske allt eftersom tiden går och man inte får bukt med problemen. Exempelvis kan mögel i hus börja växa inne i kroppens lungor, mage och tarm etc. och säkert i olika andra organ, vävnader och celler. Mögelgifter har uppmätts hos dem som för månader sedan flyttat från exponeringskällan. Dessa gifter har förmåga att succesivt bryta ned immunförsvaret, även i lägre koncentrationer.

Ärftlighet

Autoimmun sjukdom tros vara ärftlig då man ofta sett samma typ av autoimmunitet hos flera personer i samma familj eller släkt. Hur är det nu med ärftligheten då själva begreppet välts omkull och inte längre gäller. Genetiskt arvsanlag kan vara svaret, där man ärver en genetisk defekt så att kroppens immunförsvar inte kan stå emot patogenerna så bra som annars. Samtidigt kan också mikrofloran ärvas eller föras över från föräldrar och syskon efter att barnet är fött. Miljön där familjen som är under lupp lever skulle också vara intressant att titta på. Finns fuktskada och mögel i deras hem? Hur lever de för övrigt, vilken kost och livsstil har de? Miljömässiga faktorer spelar också in och kan faktiskt ses som en typ av arv eller omedvetet påtvingad faktor. Som exempel är rökning i hemmet knutet till immunförsvarspåverkan och därmed obalans i mikrofloran.

Hos djur kan vi ta exemplet gener då man avlar så mycket att fel uppstår. Djurens försvar emot vissa patogener i mikrofloran kan sänkas. Det blir en framtvingad obalans som yttrar sig likt vad man finner hos olika hundraser.

Medicinering

Många mediciner är ämnade att utefter diagnosens beskrivning dämpa ett immunförsvar som feltolkar, löper amok och attackerar den egna kroppen. Sätt det i relation till den nya kunskapen att sjukdomarna beror på i någon form nedsatt immunförsvar och obalanserad mikroflora, kanske mögel som invaderar och/eller genom gifter och andra metaboliter ser till att opportunistiska patogener som streptokocker etc. kan få fäste i kroppen (3). Så tror vi kan vara fallet hos vissa barn som utvecklar något som kallas PANDAS eller PANS.

Det är ganska lätt att räkna ut vad som händer om man hämmar immunförsvaret som är fullt upptaget med att bekämpa skadlig mikroflora. Mikrofloran får då större chans att fortsätta skada. Samtidigt hämmas också funktioner som gör att kroppen kan reparera sig efter t.ex. kraftig eller långvarigt låggradig inflammation. Tillväxtfaktorer bromsas upp och risk för sämre utveckling av hjärnan och dess funktioner uppstår.

Vi har tittat på flertalet mediciner som förskrivs till patienter som har någon typ av autoimmun sjukdom. Det visar sig att medicinerna har effektfull verkan emot både svamp som candida och mögel m.fl. patogener. Fast de omskrivs inte ha denna effekt annat än i medicinsk forskningslitteratur. Patienten får aldrig veta annat än att den har en autoimmun sjukdom. Cancermediciner s.k. cytostatika används också mot autoimmunitet. Den antibakteriella och mögelhämmande verkan som ses hos andra preparat gäller ofta även cytostatika.

Vad händer då man tar antibiotika som penicillin? Jo, då kan svampen Candida plötsligt växa mer okontrollerat. Detta beror på att penicillinet är ett mögelgift som är giftigt för delar av mikrofloran men inte direkt för Candida. Här skapas obalans.  Möjligen är det också så att penicillinet slår mot immunförsvaret som inte längre klarar av att hämma svampen tillräckligt.

Forskarna talar nu om att man inte känner till långt när alla av de mikrober som har hittats, samtidigt som man inte heller vet exakt hur den kartlagda floran fungerar i det hela sammantaget. Vad händer då när man sätter in vacciner? Risken är överhängande att man skapar skadlig obalans.

Vad händer nu?

Myten eller med andra ord beskrivet den felaktiga föreställningen om autoimmunitet har anammats inom läkarkåren och läkemedelsrådgivning m.fl. Det innebär att desinformation nu är vida spridd i böcker, forskningsrapporter, Internet, utbildningsmaterial och all tänkbar media. Hur ska man reparera detta? Vilken typ av information kommer vi att få? Ska locket fortsätta ligga på, diagnosen och informationen ligga kvar och sakta tas bort då man finner nya mer riktade mediciner? Släpps kunskapen ut kommer troligen bredare renässans än nu rådande att ske för alternativ medicin där det omtalas som verkningsfullt att stärka immunförsvaret och balansera upp olika kroppsfunktioner och hormonell status i kroppen m.m.

Det är dags att göra en pudel. Kom igen, gå ut och säg att ni/vi hade fel om diagnosen eller att den behöver omvärderas. Alla har rätt att få veta, inte bara gräddan som kan göra pengar på andras olycka och sjukdom. Sluta att propagera emot och förbjuda alternativa preparat som visat sig vara effektiva, med kanske långt mindre biverkningar än receptbelagt. Testa kombinationer av alternativ- och skolmedicin. Där finns troligen mycket att vinna till de flestas glädje och samhällets vinning, för se nu på kostnaderna som skenar då allt fler barn drabbas av astma, allergier, diabetes, cancer och andra sjukdomar. Mer om att astma kan vara knutet till mögel har vi skrivit om här och här. Visste du förresten att astma är beskrivet som autoimmun sjukdom?

Läs mer hos oss

Referenser

2014-08-29
Uppdaterad 2020-02-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Trygghetsvakten DH4 Sorptionsavfuktare

Trygghetsvakten DH4 sorptionsavfuktare

0 (0) Trygghetsvakten DH4 sorptionsavfuktare Trygghetsvakten DH4 sorptionsavfuktare styrs intelligent av temperatur och luftfuktighetskurvor för att hålla borta mögel i källare, torpar- eller krypgrund till en

Läs mer »

TFA WeatherHub för fjärrövervakning av fukt och temperatur

TFA WeatherHub-Observer Startkit innehåller en fjärrsensor som avkänner fukt och temperatur i det rum den placeras. Fjärrsensorn har även en sladdbunden temperatursensor som kan dras ut utomhus eller kontinuerliga mäta temperatur i frys eller kylskåp. Fjärrsensorn sänder värden till WeatherHubenheten vilken kopplas till router som är ansluten till Internet. Via TFA server kan man sedan hämta värdena gällande fukt och temperatur till dator eller mobiltelefon. TFA server loggar värden 90 dagar. Larminställningsmöjligheter finns. Det tillkommer inga avgifter för själva kopplingen till TFA server. Den enda kostnaden är inköpssumman av WeatherHub-enheterna samt att man måste ha uppkoppling till Internet.

Läs mer »
Kontrollpanel CTR 500TT

Kontrollpanel CTR 500TT

0 (0) Kontrollpanel CTR 500TT Kontrollpanel CTR 500TT, är ett styrsystem som används för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervakning

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen