Sök

Acetec EvoDry 6H 2.0 sorptionsavfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

9.750 kr

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 6H är en av marknadens minsta men ändå kapacitetsmässigt sett välfungerande sorptionsavfuktare. Avfuktaren är väl lämpad för betjäning av utrymmen som är svalare, likt mindre krypgrund, vind, garage, container, kylrum och frysrum. Andra lämpliga applikationer för avfuktaren är till bil, båt, husbil och mindre källare.

Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktningsfunktionen fungerar upp till +40 grader. Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte närmelsevis samma effektbortfall vid temperaturnedgång.

Filter till avfuktare

Artikelnummer 131313 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Vid normal fuktlast är sorptionsavfuktaren t.ex. lämplig om upp till 35m3 stor krypgrund eller 45m3 stor vind. När vi dimensionerar avfuktare för bästa funktion utgår vi från hur utrymmet är uppbyggt  och hur hög fuktlasten är.

Via hygrostaten som sitter skyddad bakom luftfiltret justeras börvärdet, det fuktvärde där man vill att EvoDry ska starta avfuktningen. Justeringsmöjlighet ges mellan 40-90% RF.

När hygrostatens fuktsensor avkänner att den relativa fuktigheten (RF) i luften minskat till under börvärdet stängs avfuktningsprocessen av och standbyläge ingås. I standbyläget är det endast fläkten som är aktiverad. Det kan ofta vara en viktig funktion så att det ej blir stillastående fukt vid t.ex. någon köldbrygga där man installerat EvoDry.

Installation av avfuktaren

Vid den övre stosen om 50 mm diameter anslutes våtgasslangen, vilken i sin tur leds ut från avfuktningsutrymmet, så att den i sorptionsprocessen uppsamlade fukten tillåts att blåsas ut utomhus.

Genom nedre stosen om 100 mm i diameter fördelar avfuktaren ut den torrare och svagt varmare luften, antingen friblåsande eller via slang som kan beställas som tillval.

Den fuktiga luften som vi kallar processluft dras via fläktverkan in genom luftfiltret på baksidan av Acetec EvoDry 6H.

Inne i sorptionsavfuktaren roterar ett hjul av silicagel vilket absorberar fukten.

Det kan av olika anledningar vara bra att fördelningen av torrluften sker en bit från avfuktaren. Dels bör man av driftsekonomiska skäl undvika att torrluft recirkulerar direkt in i avfuktaren igen, samtidigt som den torrare luften av avfuktningstekniska skäl bör ledas bort till andra delar av ett lite större utrymme. Jämn avfuktningsverkan nås lättare vid sådan installation.

Installation ska ej ske i miljö med aggressiva eller explosiva gaser. Brandrisken är mycket låg då Acetec byggt EvoDry 6H avfuktare av korrosionsskyddsbehandlad plåt.

Tillbehör

För spridning av torrluften från 6H är det bra att ansluta upp till 7,5 meter flexibel slang. Det tjänar man på i förhållande till att låta torrluften direkt recirkulera in i avfuktaren igen, samtidigt som jämnare avfuktning ges i betjänat utrymme. Vid längre dragning än så kan för högt mottryck skapas för torrluften. Därmed rekommenderar vi högst 7,5m torrluftsdragning. En slangklämma behövs för att kunna säkra slangen mot avfuktarens torrluftsstos. I bortre änden på slangen träs en ändhylsa in för att slangen ska hållas öppen samt för enkel uppfästning.

Det går att komplettera EvoDry med vår hygrostat HygroPro, vilken tar hänsyn till såväl temperatur som relativ fuktighet och därmed sänker avfuktningskostnaden.

Kompletterande information

Produktdatablad Avfuktare Acetec EvoDry 6H

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Avfuktare och luftrenare för kylrum och kyllager

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Läs om att välja rätt avfuktare

Specifikation

Kapacitet upp till (kg/24h) 9,7
Kapacitet, vid 20°C / 60%RF, L/24 H 7,4
Arbetsområde, °C -20 – +40
Våtluftsflöde m3/H 20
Våtluftsstos, mm 50
Torrluftsflöde, m3/H 110
Torrluftsstos, mm 100
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd 48
Avsäkring, A, Trög 10
Effekt, endast fläktdrift, W 25
Effekt, vid avfuktning, W 530
Längd, mm 307
Bredd, mm 217
Höjd, mm 225
Vikt 4,7 kg
Hygrostatinställning, % 40 – 90
Filterklass G4
Garanti Garantivillkor enligt AG 20

Erbjudande 🌟

I samband med köp av avfuktare kan du välja till 20st utbytesfilter för 995kr vilket är 17% nedsatt pris.

Vi tycker att det är bra att redan ha filter hemma, det möjliggör att man faktiskt byter var 6:e månad så som man bör göra. 20st filter räcker för 10år och 1st filter medföljer avfuktaren, vilket täcker 10,5år i korrekt drift.

En bra idé för att förvara dina filter så att du snabbt kan hitta dem är att lägga dem i en plastpåse och hänga upp den i krypgrunden eller på vinden.

Erbjudandet får du automatiskt ta del av i kassan.

Lägg till här: Filter Acetec EvoDry 6 P/H avfuktare

Elförbrukning

Elförbrukning på en avfuktare påverkas av många faktorer såsom utrymmets täthet, utrymmets volym, fuktbelastning och renheten på filtret.
Det går således inte att säga exakt hur mycket el som din avfuktare kommer att förbruka
Några faktorer som påverkar elförbrukningen och som du själv kan påverka.
Installation
Det är viktigt att man installerat avfuktaren enligt installationsanvisningarna.
Utrymmets täthet
Täta utrymmet omsorgsfullt. Kontrollera tätheten dagtid så upptäcker du enklare spingor och andra öppningar.
Fukttillskott krypgrund
Om utrymmet inte är tätt, marken dåligt dränerad eller rasskydden är trasiga ökar du fukttillskottet i din krypgrund. Normalt har man alltid högre fuktighet i krypgrunden under vår, sommar och höst.
Fukttillskott kallvind
Om utrymmet inte är tätt, fuktspärr saknas mellan bostad och vind, gavelventiler inte är tätade ökar du fukttillskottet i din kallvind. Normalt har man alltid högre fuktighet på kallvinden under vintern och våren.
Filterbyte
En sorptionsavfuktare är beroende av luftflöde för att att kunna avfukta effektivt. Blir filtret smutsigt minskar avfuktarens kapacitet. Se därför till att byta filter 2 gånger per år.

Garanti 😀

Garantivillkor enligt AG 20

3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar

 1. Garantin gäller från inköpsdatumet.
 2. När du begär garantin måste inköpsdatum och produktens serienummer kunna presenteras och levereras gratis till Acetec.

Garanti gäller inte vid eller för:

 1. Slitagedelar omfattas av 2 års garanti. Slitagedelar: Drivremmar, tätningar, lager.
 2. Komponenter såsom filter som kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 3. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, fuktskador
 4. Transportskador. Transportskador ska av mottagare meddelas direkt till transportbolag.
 5. Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 6. Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 7. Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 8. Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet.

Garantireparationer ingående under år 1 och 2

 1. Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 2. Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 3. Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 4. Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
Acetec ansvarar inte för tredje parts kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar
eller ökade driftskostnader.
Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.
Klicka här för att registrera din produkt.

Inskicksgaranti innebär att kunden skickar in produkten för reparation. Acetec står för frakt och returfrakt.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen