Avfuktare och luftrenare för kylrum kyllager slaktrum

Avfuktare kan behövas i slaktrum, och kylrum samt frysrumEtt återkommande problem är miljön gällande relativ fuktighet i olika typer av kylrum, kyllager och slaktrum. När dörren eller portarna öppnas under varmare väderlek ventileras varm och fuktbärande luft in, varvid kondens bildas mot ytor som är kallare, samtidigt som luftfuktigheten ökar. Samma sak händer om kylutrymmet ventileras på annat sätt. Därtill kan varor och djurkroppar etc. också tillföra fukt. Förutom att påverka byggnadsmaterial negativt startar klimatet ofta mikrobiell tillväxt, med vilket menas att bakterier och mögel får rätt livsförutsättningar. Arbetsmiljöverkets och Livsmedelsverkets riktlinjer omtalar att man inte tillåts arbeta i eller förvara i mikrobiellt förorenad miljö. Vi har lösningar i form av avfuktare och mikrobiellt hämmande luftrenare som kan anpassas utefter behov och kylrummets storlek.

Avfuktare för kylrum

När temperaturen är låg fungerar inte vilken avfuktare som helst på tillförlitligt sätt. Vanliga kondensavfuktare med köldmedia och kompressor är bäst lämpade för rumstemperatur. Är temperaturen lägre likt i kyllager eller slaktrum, faller kondensavfuktarens kapacitet långt under specifikation och risk för isbildning finns i avfuktaren. Säkrare val av aggregat är sorptionsavfuktare som arbetar med en annan teknologi vilken medger adekvat avfuktning ända ned till -20C.

Observera att dessa avfuktningsaggregat även är högst lämpliga till kallare rum likt krypgrund, vind, källare, båt och bil. Just till krypgrund och vind har avfuktarna tack vare sin pålitiliga drift i svalare miljöer blivit praxis att installera.

För det mindre kylrummet har vi Acetec EvoDry 6H

Avfuktare Acetec EvoDry 6H för det mindre kylrummetAcetec EvoDry 6H är en liten och mycket behändig samt lättinstallerad kylrumsavfuktare. Fukten ventileras ut utomhus via medföljande slang som fästs vid den övre svarta stosen. Detta fuktutblås kallar vi för våtgasutsläpp. Vid avfuktarens nedre stos fästs rör eller flexibel slang som den avfuktade torrluften fördelas ut genom. Kylrumsavfuktare EvoDry 6H kan ställas friblåsande, eller där det behövs kompletteras med fördelningsslang om upp till 7,5 meters längd.

I avfuktaren finns ställbar fuktstyrning via hygrostat. Ställbar mellan 40-90 RF% för bäst möjliga anpassning och klimatstyrning utefter önskemål och behov. Hygrostaten kan via en knapp förbikopplas så att kylrumsavfuktaren arbetar konstant om så skulle behövas.

På insugssidan kallad processluft kan en stos monteras. Det medger att avfuktaren placeras utanför betjänat kylrum.

Läs mer om Acetec EvoDry 6H

Den större Acetec EvoDry PD+ kan betjäna kylrum om upp till 200m3

Acetec EvoDry PD+ för större kylrumAcetec EvoDry PD+ har ett trådbundet styrsystem med kontroll- och styrdosa som kan monteras utanför kylrummet. Det kan vara positivt då kontroll av kylrumsklimatet kan ske utan att dörr in dit öppnas. Kontrollpanelen indikerar såväl kylrummets temperatur som relativ fuktighet. Möjlighet finns att sprida ut den torrare luften via tre stycken torrluftsutblås.

Såsom på EvoDry 6H kan prosessluftsstos monteras. Då kan PD+ ställas utanför kylrummet.

Läs mer om Acetec EvoDry PD+

Acetec EvoDry RD med flexibla lösningar

Acetec EvoDry RD för kylrum och slaktrum
Förutom mycket god avfuktningskapacitet har EvoDry RD anpassats för flexibel lösning, där man kan välja mellan olika stosar för process- och torrluftsdragning. Även denna kylsrumsavfuktare kan ställas utanför utrymmet och har såsom EvoDry PD+ ovan sladdansluten styr och kontrollpanel. I bild syns stosen för våtgasen samt gallret där torrluftsstos monteras.

Läs mer om Acetec EvoDry RD

 

Acetec EvoDry PRO för större och krävande kylrum

Acetec EvoDry Pro för de större kylrummenAcetec PRO-serie sorptionsavfuktare innefattar modell 30, 60, 120 och 180, var och en med stigande avfuktningskapacitet. Såväl som de andra kylrumsavfuktarna kan aggregaten ställas utanför utrymmet, samtidigt som regenereringsluften kan tas utifrån eller från det rum där avfuktaren installeras. Regenerationsluften motsvarar den mängd luft som blåses ut i våtgasflödet. Det innebär att kylrummet eller kyllagret för avfuktningens skull inte behöver ha tilluft via ventil etc. Kontrollpanelen sitter vid leverans monterad på avfuktaren, men kan lossas och via kabel dras till annat ställe.

Läs mer om avfuktarna här

Luftrenare för kylrum, kyllager och slaktrum

För varans, den personliga hälsans och för fastighetens skull kan kylrumsavfuktare kompletteras med fotokatalytisk luftrenare. Fotokatalys är en nyare typ av luftreningsmetod ursprungligen utvecklad i samarbete mellan NASA och Amerikanska försvaret. Bred effekt ges mot olika luftburna föroreningar likt t.ex. bakterier, mögel och dess metaboliter (sekundärprodukter). Tillval av luftrenare är bland annat postitivt där man via avfuktningen inte kan sänka den relativa fuktigheten tillräckligt under gränsen för tillväxt av mikrober, t.ex. i slaktrum och viltslakteri.

Luftrenare AirSteril AS-430

AirSteril AS-430 luftrenare motverkar bakterier och mögel i aktuella miljöer
AirSteril AS-430 är en portabel fotokatalytisk luftrenare, vilken är anpassningsbar via byte av UV-lampa. Valet av lampan styr nämligen om man vill att ozon ska avges från luftrenaren eller ej. Oavsett om man väljer ozonavgivande lampa eller icke ozonavgivande så sker luftrening via antibakteriellt UVC-ljus samt fotokatalys. Luftreningseffekten är bland annat mycket verksam emot oönskade lukter och har potential att snabbt reducera eller ta bort lukten ifråga. I förhållande till luftrenarnas kapacitet är elförbrukningen mycket låg.

Läs mer om Luftrenare AirSteril AS-430

Luftrenare AirSteril UVGI

AirSteril UVGI med UVC-strålande effekt ut i rumsluftenAirSteril UVGI monteras högre i kylrummet. Ut från luftrenaren kastas en svagt uppåtriktad kägla av UVC-ljus. På så sätt nås större delen av den cirkulerande luftmängden i rummet av antibakteriell effekt. Rätt installerad finns ingen risk att man utsätts för UVC-ljuset då det inte går att titta direkt in i luftrenaren.

Läs mer om Luftrenare AirSteril UVGI

 

 

Luftrenare AirSteril Thermal

Luftrenare AirSteril Thermal 1500 med IP34 klassning

 

AirSteril Thermal fungerar utan fläkt genom termisk verkan där svag värme från enheten får luft att dras från bottenstycket genom UVC-kammaren och upp genom det övre locket.

Luftrenaren kan monteras lägre ned i kylrum där det finns risk för vattenstänk och svagt strilande vatten. Enheten har IP-klassning IP34. AirSteril Thermal är anpassningsbar med från 12W UVC-lampa upp till 36W, med eller utan ozonavgivning.

Likt AirSteril AS-430 är Thermal även flitigt använd till soprum.

Läs mer om AirSteril Thermal

 

 

 

Luftrenare AirSteril Vent

AirSteril Vent för ventilationen i kylrumVi har ytterligare några luftrenare i serien AirSteril som kan användas till kylrum. En av dessa som medger stor anpassningsmöjlighet är AirSteril Vent. Den fotokatalytiska kammaren är integrerad i ett 160mm aluminiumrör, med damasker för infällning i eller montering med ventilationsrör. Det innebär att luftrenaren kan betjäna ett större kyllager, även om det indelas i olika mellan varandra öppna rum. Det går också att docka AirSteril Vent till torrluftsutblåset från ovanstående avfuktare. På så sätt sprids reningseffekten i hela kylrummet. Vid fristående installation kompletteras luftrenaren med en fläkt.

Läs mer om luftrenare AirSteril Vent

Referenssidor om avfuktare och luftrenare

2018-09-20
Uppdaterad 2019-05-12

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd