Sök

Soprum – Luftrenare lukt mögel bakterier källsortering

0
(0)

Soprum kan lukta och mögla. Luftrenare förebygger.

I soprum med eller utan källsortering bildas lukt, mögel och bakterier. Vissa känsligare personer kan uppleva att soprummets odörer är sensibiliserande, d.v.s. att de får känning av astma, allergi och annat som huvudvärk, rinnande näsa och kliande ögon. Tiden man vistas i ett soprum med källsortering är längre än förr då alla sopor bara slängdes i ett nedkast eller i en tunna. Samtidigt förvaras ibland  vissa källsorteringskärl över tid innan det är dags för tömning och lukter kan därför öka till att bli riktigt besvärliga. Därmed ställs idag allt högre krav på att man installerar en luftrenare som snabbt klarar av att bryta ned de föroreningar som bildas.

Soprum med biokatalytisk luftrenare

Tidigare har det varit vanligt att i soprum använda antingen UV-ljus, negativa joner eller ozon för att bryta ned polluterande ämnen och gaser. Effekten har varierat och det har i vissa fall initialt varit svårt att bedöma vilken storlek man ska ha på aggregatet för att matcha aktuellt soprum. Med våra biokatalytiska luftrenare i serien AirSteril kombineras ovanstående reningsprocesser tillsammans med kanske idag den mest effektiva neutraliseringstekniken fotokatalys. En direkt synergisk effekt medger att ozonmängden inte behöver vara så hög som när man enbart använder ett ozonaggregat. Samtidigt är den biokatalytiska luftrenaren mer lämpad att användas i ett soprum än andra typer av aggregat för luftrening med ozonalstrande keramplatta, vilken inte tål damm eller lite högre mängd fukt i luften och därför snabbare brukar tjäna ut.

AirSteril Thermal 1500 Luftrenare för soprum
För soprum, källsortering, återvinningsstationer och andra dylika utrymmen har vi speciellt tagit fram AirSteril Thermal 1500. Via sex olika luftreningseffekter nås mycket god reningspotential. Luftrenaren är helt ljudlös och verkar genom termisk luftrörelse i cylindern där fotokatalys sker.

Då man kombinerar UV-C ljus, fotokatalys och valbart även ozon, går det att minska ozonmängden och ändå uppnå hög oxidationseffekt mot föroreningar som lukt m.m. AirSteril Thermal blir därmed lämpligare i utrymmen där personal eller kunder vistas, än ett konventionellt ozonaggregat. Ytterligare nackdel med den äldre typen av ozonaggregat är att det bildas giftig kväveoxid som biprodukt. Kväveoxid bildas ej i AirSteril.

AirSteril Thermal 1500 monteras om möjligt ca. 1,8 meter upp på vägg närmare tilluft än frånluft. Enheten har IP klassning IP34. Den kan anpassas utefter behov och rumsstorlek genom val av 18W eller 36W UV-C kompositglaslampa. Val av lampa styr om det ska avges ozon eller ej samt vilken ozonmängd som ska avges.

Läs mer om Luftrenare AirSteril Thermal 1500

Luftrenare billigare än kyla

Det finns idag ett stort antal soprum där driftskostnaden är mycket hög för att kyla med kylaggregat. Just kylning var enligt lag tidigare obligatoriskt för att hindra tillväxt av föroreningar. 2009 ändrades riktlinjerna och man är inte längre tvungen att nyinstallera eller behålla kylaggregat. Jämför gärna drifts- och underhållskostnader för denna äldre typen av soprumssanering med biokatalytisk och fotokatalytisk luftrenare som endast drar ca. 23-42W i timmen och kostar från 4.585:- brutto i inköp. Redan första året är utsikterna goda för att investeringen och bytet ger totalvinst, även sett till miljöpåverkan.

Ventilation av soprum

Ett bra knep för att få ett friskare klimat i soprum skulle kunna vara högre grad av ventilation. Många gånger är det inte möjligt eftersom lukten kan spridas till intilliggande bostäder eller störa förbipasserande. Samtidigt kan det genom ventilation i kallare soprum bildas kondens, i synnerhet om man under sommaren drar in varm och fuktigare luft i soprummet. Med ökad luftfuktighet riskeras ett ännu mer mögel- och bakterievänligt klimat. Rätt typ av luftrenare medger lägre ventilationsgrad samtidigt som lukten ut genom soprummets frånluft kraftigt reduceras.

Avfuktare för soprum

I vissa fall kan det vara svårt att genom ventilation uppnå balans där man håller soprummet tillräckligt avfuktat. Hushållsavfall innehåller i sig mycket vatten som delvis avges till luften. Vi brukar beskriva fukt i termerna “både alstrar och bär med sig lukt, bakterier samt mögel”. Efter installation av avfuktare bryter man därmed delar av den biologiska tillväxtkedjan och spridning av olägenheterna ifråga. Dock kvarstår den direkta spridningen från soporna.

I kombination med Luftrenare AirSteril kan vi även erbjuda lämplig avfuktare. Tänk här på att en vanlig s.k. kondensavfuktare inte är lämpad att stå i ett kallhållet soprum då det kan bildas is på avfuktarens kylslingor. Avfuktaren tappar vid igenisning hela sin verkningsgrad. Ett lämpligare alternativ i soprum kan vara sorptionsavfuktare som bättre klarar av att avfukta i kyla, likt i krypgrund eller uppe i husets vind. Ytterligare fördelar med sorptionstypen av avfuktare är att man slipper ansluta slang till avlopp, då den fuktiga luften direkt blåses ut  utomhus.

Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Se även

Luftrenare mot röklukt

Luftrenare mot lukt och bakterier i pumphus och pumpstation

Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

Uppdaterad 2019-05-17

Bild av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Fresh TL98/100DE väggventil friskluftsventil

 

Väggventil eller också kallad Friskluftsventil för förbättrad ventilation. Fresh TL98DE

Fresh TL98DE är som bas konstruerad likt den ljuddämpande TL80F-dBS. Genomföringen består av modulrör i plastmaterial. Viss bullerdämpning sker via innerdelens isolering samt luftfiltret, men inte så mycket som i TL80F-dBS.

Läs mer »
TFA WeatherHub för fjärrövervakning av fukt och temperatur

TFA WeatherHub-Observer Startkit innehåller en fjärrsensor som avkänner fukt och temperatur i det rum den placeras. Fjärrsensorn har även en sladdbunden temperatursensor som kan dras ut utomhus eller kontinuerliga mäta temperatur i frys eller kylskåp. Fjärrsensorn sänder värden till WeatherHubenheten vilken kopplas till router som är ansluten till Internet. Via TFA server kan man sedan hämta värdena gällande fukt och temperatur till dator eller mobiltelefon. TFA server loggar värden 90 dagar. Larminställningsmöjligheter finns. Det tillkommer inga avgifter för själva kopplingen till TFA server. Den enda kostnaden är inköpssumman av WeatherHub-enheterna samt att man måste ha uppkoppling till Internet.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen