Sök

Krypgrund med kondens och hög luftfuktighet

5
(4)

Den klassiska krypgrunden är uteluftsventilerad. När det är varmare ute relaterat till temperaturen i krypgrund ökar luftfuktigheten, inte sällan så pass att kondens bildas. Det beror på att varm luft har förmåga att bära mer fukt än vad svalare luft kan. Då uteluften inkommande i krypgrunden kyls ned, ökar därmed luftfuktigheten och kondens uppstår emot svalare ytor. Här visas krypgrundsfenomenet via några bilder vi tagit vid inspektion.

Krypgrund med kondens i mars 2018

Efter vintern är marken och byggnadsmaterialet såsom grundmurar i krypgrund nedkylt. Uppvärmningen går trögt och balans i förhållandena nås oftast inte under sommarhalvåret. När vårvärmen sakta eller snabbt smyger sig in ökar luftfuktigheten ute, varvid krypgrundsklimatet påverkas.

Krypgrund med kondens

Vid titt in genom inspektionsluckan kanske det ovana ögat inte upptäcker några problem. När man vet mer om riskkonstruktionen som krypgrunder utgör, talar bilden här ett annorlunda språk.

Asfaboarden som utgör taket, eller med annat ord blindbotten, har både mörkare och ljusare fläckar. De mörkare tyder på kraftig uppfuktning och kondens, medan de vita fläckarna utgörs av mögel likt vitmögel. De grönfärgade blindbottenbrädorna och bärlinan berättar att det använts träskyddsmedel innehållande klorfenoler som under vissa förhållanden avger kraftigt avvikande kemisk lukt. Grundmuren av lättbetongbock ser blöt ut.

Droppar av kondens på blindbottenbräda och asfaboard i krypgrund

En bit längre in i krypgrunden var det riktigt blött. Här hänger droppar av kondens både på asfaboarden och blindbottenbräda. När det är så pass fuktigt finns risk för uppkomst av rötsvamp och i värsta fall hussvamp. Även om svamp inte hunnit utvecklas är skadebilden i denna krypgrund att se som omfattande.

Kondensdroppar i isolering

Här en talande bild om att isoleringen också kan fuktas upp så kondens bildas. Isolering som denna mineralull absorberar inte, utan binder istället fukt. Utrymmet mellan alla fibrer är ämnat att binda luft som i sin tur blir stillastående och fungerar isolerande. När isoleringen i krypgrundens golvbjälklag fuktas upp förlorar den isolervärde. Alla små luftfickor och ytorna på isoleringsfibrerna kan rymma mängder med bakterier och mögel, som trivs när rätt krypgrundsförhållanden ges.

Hängande isolering och sviktande blindbottenskiva i krypgrund

När isoleringen binder allt mer fukt blir densamma tyngre och blindbottenskivorna som också fuktpåverkas tappar sin hållfasthet. Skivan här är rejält konvex och det är bara en tidsfråga innan den lossnar och isoleringen faller ned. Redan innan det händer har isoleringen som ovan beskrivet förlorat mycket värmegenomgångsmotstånd, samtidigt som luftkanal har bildats mot undersidan av innergolvet där isoleringen inte längre ligger dikt an. Det som händer i denna krypgrund kan till en början leda till kalla golv och senare även till sviktande sådana, om rötsvamp börjar äventyra bärlinornas hållfasthet. På bilden syns också riklig mikrobiell påväxt. Mögel finns ofta även dolt ovanför blindbotten.

Avfuktare hindrar kondensproblem

Viktig kunskap är att det redan innan kondens uppstår finns fara för mögel och luktbildning. Ett lurigt exempel är att markmaterial kan damma även om det innehåller fukt motsvarande 85% relativ fuktighet. Det kan få den som inspekterar att tro det inte är någon fara. Mögel kan börja gro redan vid drygt 75% relativ fuktighet, eller mätt i fuktkvot i material över 17%.

Tidigare verkade man inte förstå att förhöjd luftfuktighet och kondensbildning ställde till problem. Den slutsatsen kan dras av rekommendationer att byggplast skulle läggas lutande nedåt och utåt sidorna av krypgrunden, fast inte dras ända ut till grundmurarna. Meningen med sådan läggning av byggplasten var att kondens skulle kunna rinna utåt och ned i marken samt från grundmurarna ned i marken. Idag vet vi med facit i hand att det i de flesta krypgrunder behövs avfuktare och heltäckande byggplast över marken för att hindra markånga påverka krypgrundsklimatet.

Eftersom krypgrunder ej är uppvärmda går det inte med full säkerhet använda vilken avfuktare som helst. Den s.k. kondensavfuktaren arbetar som allra bäst i temperaturer ovan +20 grader. Vid lägre normal krypgrundstemperatur finns risk att kondensavfuktare antingen förlorar för mycket avfuktningskapacitet eller utvecklar isbildning inne i aggregatet.

Ett val av avfuktare som vi vågar stå bakom till krypgrund är sorptionsavfuktare likt t.ex. Acetec EvoDry PD+. Sorptionstekniken i Acetec EvoDry klarar av avfuktning vid såväl lägre plustemperaturer som i minusgrader. Samtidigt är avfuktningsaggregatet bättre lämpat för krypgrunder genom möjligheten att på ett korrekt sätt sprida ut torrluften, antingen till andra sidan av krypgrunden eller till i förekommande fall andra avdelningar än den där avfuktaren placerats. Det medger jämn avfuktningseffekt och säkerställer på bättre sätt att inga köldbryggor, d.v.s. fuktigare mikroklimat byggs upp.

Läs mer om hur installation av Acetec EvoDry PD+ går till i en krypgrund.

Luftrenare neutraliserar och reducerar lukt

För att reducera och neutralisera lukt i krypgrund använder vi förutom avfuktare den modernare typen av luftrenare som fotokatalys utgör. I gynnsammare fall kan luftrenare såsom t.ex. AirSteril AS-430 med ozonavgivande UVC-lampa få bort all lukt. I lite tuffare situationer fungerar luftrenaren som komplement till rätt avfuktare och även i vissa fall till avfuktare med extra undertrycksfläkt. Allt för att uppnå både fuktkontroll och luktkontroll gällande krypgrunden och huset i övrigt, eftersom det är vanligt att krypgrundslukt sprids till boendeytorna. Luftrenaren kan vid behov flyttas mellan krypgrunden och huset i övrigt.

Läs också om egenkontroll och inspektion av krypgrund.

Läs mer om hur man räknar på fukt.

Under årstid när fuktlasten i utrymmen under huset minskar, brukar den öka uppe på husets vind. Även här finns stor risk för förhöjd luftfuktighet och kondens.

Läs även:

Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier

Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

– Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

2018-08-26
Uppdaterad 2020-06-15

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 4

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »
Komplett paket sorptionsavfuktare 18P
Paket evodry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till  200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec 18P med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • T – koppling adapter 1st
  • Torrluftsslangar 2st på 15m långa
  • Slangklämma 2st
  • Sluthylsa 2st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »
CDF 10 Vattentank

CDF 10 Vattentank, tillval till Dantherm CDF 10 kondensavfuktare. Består av yttre samt inre behållare. Fästs i nederkant av avfuktaren

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen