Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Riskkonstruktion vad menas med det?

Begreppet riskkonstruktion har myntats i samband med att vi börjat få problem i form av fukt, mögel och lukt gällande vissa byggnadstekniker.

Riskkonstruktioner har blivit vanligare i takt med obeprövade byggnadstekniker, energibesparing, byte av värmesystem och allt mer isolering i våra hus.

Krypgrund är en välkänd riskkonstruktion

Platta på mark utan underliggande isolering är en riskkonstruktion

Vind även kallad kallvind har på senare tid också blivit en riskkonstruktion

Plintgrund inte att förglömma

Plintgrund en enklare variant av krypgrund d.v.s. utan grundmurar drar också lätt på sig fuktskador. Plintgrunder måste ibland byggas om så att avfuktare kan ta hand om fuktsäkringen. Mer om det under sida plintgrund.

Förädlade typer av byggnadsmaterial kan ingå som del i riskkonstruktioner
Enstegstätad fasad
Byggskiva som agerar avfuktare

Sedan tio år tillbaka (2005) har det blivit allt vanligare med en typ av byggskiva som innehåller magnesiumsalt. Saltet ifråga har mcyket god kapacitet att agera som avfuktare och drar fukt ur omgivande luft. Byggskivan används t.ex. som vindsskyddskiva i väggar och ersätter fuktkänsligare typer av våtrumsskiva. Den brukas även som ersättning för enstegstätad fasad, då man bygger venttilerad fasad. Byggskivan kan i vissa fall dra åt sig så mycket fukt att det bildas fritt vatten som avsevärt fuktar upp huset, med vidare konsekvenser. Se sidan Byggskiva som agerar avfuktare.

Klart är att vi i Sverige inte har organ som med tillräcklig kraft styr kommersiella krafter. Om byggbranschen och andra involverade branscher var satta under hårda statliga direktiv skulle vi inte drabbas av några riskkonstruktioner längre. Kruxet är att regeringen inte tar krafttag. Snarare undviker man detta enorma problem. Läs mer om: Vem tar ansvar gällande mögel i hus?

Vi har med stor sannolikhet fler skandaler att vänta. T.ex. så var inte platta på mark med underliggande isolering tillräckligt testats innan man började uppföra denna typ av grundläggning. Framtiden utvisar om lösningen verkligen är så bra som man tror eller om det blir ytterligare en riskkonstruktion.

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Bra är att redan innan husköp gå igenom fakta och lära sig om olika riskkonstruktioner i hus. Risken att bli lurad eller göra ett dåligt köp minskar.

Har man redan hus är det av stor vikt att utföra egenkontroll regelbundet. Det gäller att lära känna sitt hus utefter det sätt huset är uppfört på. Vilka risker finns med huskontruktionen i sig?

Om risk föreligger eller skada upptäckts gäller det att omgående vidta åtgärder. Vår hemsida och vi själva finns på plats.