Isolering tilläggsisolering av vind fukt mögel

När bjälklaget på vind isoleras och tilläggsisoleras skapas ett kallare och fuktigare klimat på vinden, ovanför och i isoleringen.

Under sommaren innebär det oftast inga problem då vinden normalt genom solinstrålning och värme effektivt torkar ut. Däremot ökar risken väsentligen för angrepp av mögel under höst, vinter och vårvinter efter att isolering utförts.

Många källor hänvisar till att det räcker med uteluftsventilation av vinden för att undvika skador uppkomma av fukt. Detta stämmer inte längre p.g.a. förändringen av vårt klimat. Klimatförändringen innebär höjd utetemperatur och ökad relativ fuktighet samt mer mulen himmel som stänger ute den välgörande solinstrålningen som innebär upp till 1.000 W värmeeffekt per m2. Enligt många eniga klimatexperter kommer situationen bli än mer besvärlig. Då den på vinden inventilerade luften blir allt mer fuktig skulle vi egentligen behöva minska på isoleringen istället för att tilläggsisolera. Ju fuktigare vinden blir desto mer värme måste tillföras för att sänka den relativa fuktigheten och därmed hindra byggnadsmaterial och isolering att buffra för mycket fukt. Med andra ord så löper i dagsläget en uteluftsventilerad vind ungefär lika stor risk att drabbas av mögelskador som en uteluftsventilerad krypgrund gör under sommaren.

Att stänga igen ventilationen på vind innebär också stor risk för skador då det är vanligt att varm och fuktig luft läcker upp genom bjälklaget från bostaden. Vi har hamnat i ett slags moment 22 där tidigare rekommenderade åtgärder visar sig vara totalt förkastliga. Samtidigt har vi inte med de stigande elpriserna råd att låta för mycket (tillräckligt mycket) värme komma upp på vind.

Vid isolering av vinden är det mycket viktigt att budgetera för en kommande installation av lämplig avfuktare, även kallat vindsavfuktare. Det är också viktigt att hålla kontinuerlig kontroll på vindsklimatet och mäta den relativa fuktigheten med hjälp av en hygrometer. Glöm inte bort att under den kritiska årstiden regelbundet okulärt besiktiga utrymmet.

Finns möjlighet ska isolering läggas mellan yttre takbeklädnad och yttertak, istället för att tilläggsisolera vindsbjälkaget. Detta hindrar värmeutstrålning från vinden och ger därmed ett mindre fuktigt klimat. Isolering ska inte läggas emot yttertakets insida om vinden ej är uppvärmd.

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Uppdaterad 2019-05-30

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Isolering tilläggsisolering av vind fukt mögel”

 1. Hej 🙂
  Mattias här har köpt ett gammalt sommar hus som har blivit tillbyggnad på 90 talet. Var orolig för krypgrund men inget hade förväntat mig om vinden .
  Som har brunmögel och sönder ruten rå spont . Det är på den del från 90 talet där luftspalt är för spikat och isolering intryck i mot råsponten .

  • Hej Mattias,

   Gällande krypgrund finns idag gott om information att tillgå. Däremot finns ännu inte tillräckligt med allmän kunskap om vind och fuktförhållanden som uppstår där under höst, vinter och vårvinter. Det är mycket vanligt med fuktproblematik, mögel och i vissa fall även rötsvamp på vindsutrymmen. Vissa åtgärder såsom tilläggsisolering, byte av värmesystem, takbyte etc. kan medföra att vinden blir svalare än annars och därmed mer fuktutsatt.

   När man talar om ventilation på vindar så är sådan osäker. Under vissa förhållanden kan fukt ventileras ut, under andra förhållanden kan den ventileras in. Bra och säkert är att vid behov fuktsäkra vinden m.h.a. sorptionsavfuktare, en typ av avfuktare som är anpassad för att kunna avfukta med säkerhet även i svalare utrymmen. Är skadan redan skedd bör även adekvat sanering utföras.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd