Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Elak lukt eller mögellukt i huset

Elak lukt och mögellukt är vanligt i hus. De boende känner ofta inte lukten självaMeningen med denna information är att ge grundläggande vägledning till hur man själv kan ta reda på var problemen med elak lukt eller mögellukt i t.ex. krypgrund föreligger.

Vissa personer är känsligare för aktuella lukter än andra. Samtidigt känner ofta inte de som vistas i utrymmet lukten då hjärnan snabbt sorterar bort "medvetenheten" om lukten.

Under vår löpande forskning har information framkommit pekande på att ca. tjugo procent av befolkningen är känsligare för inkommande stimuli som t.ex. lukt från mögel och andra luktkällor i hus. Vidare befarar vi att det kan finnas koppling mellan bättre luktdetektering och ökad risk för symtom och sjukdom. Detta framkommer bl.a. vid studier kring begreppet och personlighetstypen HSP - High Sensitive Person. Genetiska skillnader kan ligga i botten av fenomenet. Läs mer om HSP i förhållande till lukt och mögel.

Det är inte bara vårt individuella luktsinnes förmåga och adaption av olika lukter som styr hur vi förnimmer luktstimuli. Vid lägre temperaturer upplevs ofta inte lukt så skarpt som vid rumstemperatur. Detta är ett fenomen vi vanligen själva råkar ut för i just krypgrund och andra ställen som kallhållna källare. Vårt uppdrag kan vara att just inspektera varför det luktar i ett hus. Då vi är nere i krypgrunden upplevs ibland inte förekommande lukt som elak eller mögellukt. Det kan bero just på temperaturen och att fuktskadan sitter i golvbjälklaget eller syllarna och att luft dras uppåt från krypgrunden via skadeställena till rumsluften. Även vårt eget luktsinne fungerar med adaption, men till viss mån har vi tränat oss i att vara fortsatt mera observanta på olika lukter för att på bästa sätt kunna spåra dessa. Då skyddsoverallen efter besök i krypgrund senare packas upp brukar den elaka lukten kännas mycket väl, särskilt om en stund har gått mellan krypgrundsinspektionen och tillfället där näsan sätts i plagget. Detta fenomen är t.ex. välkänt bland många sommarstugeägare som har sommarstugelukt med sig hem då de packar upp resväskorna. Andra husägare kan vara lyckligt ovetande om att deras kläder luktar lång väg då de är ute bland folk på stan.

Uppkommer elak lukt periodvis under året finns mycket goda utsikter att få bort denna enbart genom installation av sorptionsavfuktare av fabrikaten Acetec EvoDry PD, den större EvoDry 60 Pro eller TrygghetsVaktens termiska avfuktare med undertrycksfunktion.

Då problem med elak lukt har varit stadigvarande under längre tid krävs i regel sanering och kanske byte av mögelangripet och luktsmittat material, jämte installation av lämplig avfuktare som ovan samt även en kompletterande undertrycksfläkt.

Är du i behov av luktsanering eller mögelsanering har vi Luftrenare AirSteril i flera varianter samt ozonaggregat som är mycket effektiva. Dock bör man vara varse att ozon ofta inte är en helhetslösning. Till exempel når inte ozon igenom väggar, tak och golv. Läs mer om att ozon från vissa företag marknadsförs vilseledande.

Elak Lukt eller mögellukt kan komma från:

Ta egna luktprover för att konstatera var lukten kommer från:

Framkalla lukten

Ibland kan lukter inte kännas så starkt i luktproverna även om de finns där. Då använder vi ett enkelt genomförbart knep för att ta reda på hur det förhåller sig. Påsen med själva provet öppnas och lite vatten skvätts ned på materialet så att detta blir lätt uppfuktat (inte dränkt). Påsen försluts sedan och läggs i mikrovågsugn som körs på full effekt i ca. fem sekunder. Därefter luktar man igen. Fukten har då lyft ut ev. mögellukt, bakterielukt eller annan kemisk lukt i luften så att man kan känna den. Notera att aluminiumfolien inte får läggas in i ugnen då det kan skada själva apparaten och orsaka gnistbildning eller i värsta fall brand.

Åtgärder

Luftrenare mot lukt

Vi har nu en vägghängd och ljudlös luftrenare som är effektiv mot lättare lukter i hus. Detta aggregat renar med fotokatalys och heter AirSteril Silent

Sjuka Hus

Sjuka Hus Sjukan är ofta förknippad med lukt som orsakas av fukt, som i sin tur lett till mögel och avgivning av olika gaser från byggnadsmaterial.

Lukt i huset

Ska aldrig negligeras då lukten i fråga kan innebära en hälsorisk, genom att gaserna kallade VOC och MVOC är mer eller mindre giftiga.