Elak lukt eller mögellukt i huset

Elak lukt och mögellukt är vanligt i hus. De boende känner ofta inte lukten självaMeningen med denna information är att ge grundläggande vägledning till hur man själv kan ta reda på var problemen med elak lukt eller mögellukt i t.ex. krypgrund föreligger.

Vissa personer är känsligare för aktuella lukter än andra. Samtidigt känner ofta inte de som vistas i utrymmet lukten då hjärnan snabbt sorterar bort “medvetenheten” om lukten.

Under vår löpande forskning har information framkommit pekande på att ca. tjugo procent av befolkningen är känsligare för inkommande stimuli som t.ex. lukt från mögel och andra luktkällor i hus. Vidare befarar vi att det kan finnas koppling mellan bättre luktdetektering och ökad risk för symtom och sjukdom. Mer finns att läsa bl.a. i studier kring begreppet och personlighetstypen HSP – High Sensitive Person. Genetiska skillnader kan ligga i botten av fenomenet. Läs mer om HSP i förhållande till lukt och mögel.

Det är inte bara vårt individuella luktsinnes förmåga och adaption av olika lukter som styr hur vi förnimmer luktstimuli. Vid lägre temperaturer upplevs ofta inte lukt så skarpt som vid rumstemperatur. Detta är ett fenomen vi vanligen själva råkar ut för i just krypgrund och andra ställen som kallställda källare. Vårt uppdrag kan vara att just inspektera varför det luktar i ett hus. Då vi är nere i krypgrunden upplevs ibland inte förekommande lukt som elak eller mögellukt. Det kan bero just på temperaturen och att fuktskadan sitter i golvbjälklaget eller syllarna och att luft dras uppåt från krypgrunden via skadeställena till rumsluften.

Även vårt eget luktsinne fungerar med adaption, men till viss mån har vi tränat oss i att vara fortsatt mera observanta på olika lukter för att på bästa sätt kunna spåra dessa. Då skyddsoverallen efter besök i krypgrund senare packas upp brukar den elaka lukten kännas mycket väl, särskilt om en stund har gått mellan krypgrundsinspektionen och tillfället där näsan sätts i plagget. Detta fenomen är t.ex. välkänt bland många sommarstugeägare som har sommarstugelukt med sig hem då de packar upp resväskorna. Andra husägare kan vara lyckligt ovetande om att deras kläder luktar lång väg då de är ute bland folk på stan.

Uppkommer elak lukt periodvis under året finns möjlighet att reducera eller få bort denna genom installation av sorptionsavfuktare av fabrikaten Acetec EvoDry PD alternativt Acetec EvoDry RD.

Då problem med elak lukt har varit stadigvarande under längre tid krävs i regel sanering och kanske byte av mögelangripet och luktsmittat material, jämte installation av lämplig avfuktare som ovan samt även en kompletterande undertrycksfläkt.

Är du i behov av luktsanering eller mögelsanering har vi Luftrenare AirSteril i flera varianter samt ozonaggregat som är mycket effektiva. Dock bör man vara varse att ozon ofta inte är en helhetslösning. Till exempel når inte ozon in i eller igenom väggar, tak och golv. Läs mer om att ozon från vissa företag marknadsförs vilseledande.

Elak Lukt eller mögellukt kan komma från:

* Marken (mögel och bakterier)
* Byggskräp och humus på marken
* Tryckimpregnerat, doppat eller struket virke (kemikalieskadat hus)
* Mögel på blindbotten, grundmurar
* Mögel i isoleringen och/eller bjälklaget
* Luktsmitta från mögel- eller bakterieangripet eller kemikalieskadat material.

Läs mer här om Elak Lukt – Krypgrundslukt

Ta egna luktprover för att konstatera var lukten kommer från:

Du kan själv ta luktprover från marken (några olika ställen). Stoppa i vanliga fryspåsar som noga viras in i aluminiumfolie för att kapsla in lukten så den inte sprider sig till intilliggande påsar.

Ta prover från blindbotten. Borra med s.k. eldosborr. Lägg i påsar och vira in i aluminiumfolie.

Ta prover från isoleringen i bjälklaget och följ ovan beskriven procedur med påsar och aluminiumfolie.

Ta små bitar av syllen och lägg i påsar….

Ta med proverna hemifrån och låt några bekanta lukta (du känner inte själv lukten då du ständigt vistas i den, luktsinnet “sorterar” snabbt bort aktuell lukt för att vi inte ska vara upptagna med den och då inte känna andra lukter, vilket är en primal försvarsfunktion).

Framkalla lukten

Ibland kan lukter inte kännas så starkt i luktproverna även om de finns där. Då använder vi ett enkelt genomförbart knep för att ta reda på hur det förhåller sig. Påsen med själva provet öppnas och lite vatten skvätts ned på materialet så att detta blir lätt uppfuktat (inte dränkt). Påsen försluts sedan och läggs i mikrovågsugn som körs på full effekt i ca. fem sekunder. Därefter luktar man igen. Fukten har då lyft ut ev. mögellukt, bakterielukt eller annan kemisk lukt i luften så att man kan känna den. Notera att aluminiumfolien inte får läggas in i ugnen då det kan skada själva apparaten och orsaka gnistbildning eller i värsta fall brand.

Åtgärder

Finns lukten i marken så bör översta lagret grävas ut (matjord etc.) och sedan saneras marken med lämplig saneringsvätska, för att täckas av ny byggplast.

Sitter lukten i blindbottenskivor/grundmurar kan man använda en speciell saneringsvätska som fungerar som luktsanering. Ett bättre alternativ är dock att använda den nyare typen av fotokatalytisk luftrenare som kan sanera effektiv både mot mögelgift och mögelgaser.

Sitter mycket lukt i isoleringen så kan man tvingas byta ut denna alternativt undertrycksventilera. Är bjälklaget fritt från mögelangrepp så kan man oftast genom krypgrundsavfuktare synonymt sorptionsavfuktare såsom Acetec undertrycksventilera så att lukt inte kommer upp i huset. Ju mer lukt desto högre kapacitet måste avfuktaren prestera sett till undertrycksventilation. Undertrycksventilation i kombination med ovanstående luftrenare kan vara mycket effektivt om lukten inte satt sig alldeles för djupt eller är utom räckhåll för dessa lösningarna.

Det är svårt att på rak arm utan inspektion av krypgrunden ifråga säga vad problemen beror på. Dock är det med stor sannolikhet så att det varit och/eller är för hög relativ fuktighet i utrymmet, vilket i sin tur genom mögelangrepp, bakterieangrepp eller kemikalieskada av träskyddsmedel skapat lukten.

Känns det osäkert att själv avgöra åtgärd, ta då kontakt med oss för inspektion och utredning.

Vid röta och hussvamp bör skarpare saneringsvätska användas. Samtidigt måste skadat material bytas ut. Detta är jobb för fackman eftersom aktuella saneringsvätskor inte får hanteras av privatperson.

Vid efterfrågan om garanti emot lukt då avfuktare installeras brukar vi svara att sådan till stor del ofta kan ges, men inte alltid. Lukt i hus kan ibland vara både komplext att komma åt och mycket omfattande.

Mögelskada kan spridas i huset så lukt och andra kontamineringsfaktorer sätter sig i kläder samt möbler och invändigt byggnadsmaterial. Mögelsanering av bohag samt bostad i övrigt bör utföras med planering och kunskap: Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Vi har nu en vägghängd och ljudlös luftrenare som är effektiv mot lättare lukter i hus. Detta aggregat renar med fotokatalys och heter AirSteril Silent
 
Sjuka Hus Sjukan är ofta förknippad med lukt som orsakas av fukt, som i sin tur lett till mögel och avgivning av olika gaser från byggnadsmaterial.
 
Referenser och vidare läsning
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd