Sök

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

4.2
(5)

Lukt i hus kan vara svårbedömt och ha flerfacetterad karaktär, både ifråga ursprung och hur de mänskliga sinnena upplever lukterna. Här koncentrerar vi oss på hur det kan fungera med lukter kommande från krypgrund och hus efter att man installerat avfuktare och eventuellt också kompletterande undertrycksfläkt. Läs vidare genom länkarna längre ned på sidan för att lära mer ingående.

För hög fukthalt i luft och material i krypgrunder leder ofta till avvikande och elak lukt. Lukterna kan alstras av allt från markmaterial, grundmurar, trä och isolering till träskyddsmedel, bakterier, mögel och svamp. Det är sällan man endast har med en lukt att göra, även om luktsinnet inte kan avgöra det.

När avfuktare installeras så sänks fuktinnehållet både i luft och material. Har fukten inte lett till vidare skada så kan avfuktningen i bästa fall råda bot på problemet. Finns däremot skada som ovan uppräknat så brukar krypgrundsavfuktaren ensam inte klara av att bemästra lukten. Då är det läge att installera undertrycksfläkt som vänder luftflödet så att lukter inte så lätt kan leta sig upp i bostaden. Detta kan gälla även efter materialbyte eftersom luktsmitta kan sitta kvar på olika ställen i krypgrunden och golvbjälklaget.

Lyckas undertrycksfunktionen i krypgrunden så ska inte längre krypgrundslukt kunna komma upp i huset via otätheter i golvbjälklaget. Antingen upplever man att lukten i huset försvunnit helt eller delvis, alternativt att det inte längre luktar som det gjorde innan. Istället kan ibland en annan typ av lukt förnimmas. Hur utfallet blir beror på olika faktorer:

  • Luktsmitta kan tidigare ha skett från krypgrunden till byggnadsmaterial, möbler etc. uppe i huset. När de luktande ämnena går in i material och sedan återges kan en annan luktvariant antas beroende på vilket material, vilken temperatur och fukthalt som råder i materialet och i rumsluften. Det luktsmittade materialet kan ha sin egenlukt som blandas med luktsmittan och i vissa fall kan kemiska reaktioner ske.

  • När en dominant ämneslukt försvinner kan man känna andra typer av lukter. De kan vara normalt förekommande i hus som i princip alltid har sin egenlukt och kan även komma från samma eller annan fuktskada i huset.

  • Det är inte säkert att luktsinnet upplever högre ämneskoncentration likvärdig lägre. Högre koncentration kan av luktsinnet utestängas, d.v.s. att vi inte blir medvetna om lukten. Ett exempel på detta är att man vid vistelse i hus ofta inte känner lukten förrän man kommer därifrån och noterar att den sitter i kläderna. Ett annat exempel är då avfuktare och undertrycksfläkt installerats i krypgrund med lukt från träskyddsmedel. Då den initiala starkare källan försvinner kan man detektera luktsmittan som finns uppe i huset. I vissa fall kanske inte lägre luktkoncentrationer heller detekteras. Hur luktsinnet fungerar är individuellt.

Ventilationsförhållanden i krypgrund kontra hus

Det är alltid mycket viktigt att ha korrekt ventilation i bostaden. Det innebär att ungefär hälften av luftvolymen ska bytas ut per timma. Friskluft bör tas in i sovrum, vardagsrum etc. och frånluft bör tas ut från toalett, våtutrymme och till viss del kök. För högt undertryck inne i bostaden, d.v.s. att mer luft dras ut än tillförs, är inte att föredra då viss del av tilluften i så fall kan dras in via otätheter i husets klimatskal. Finns det föroreningar likt mögel, bakterier och lukt där luften dras in så kontamineras inomhusmiljön.

Har man av någon anledning bristande eller ej riktigt justerad ventilation i bostaden så kan installation av avfuktare och undertrycksfläkt i krypgrund medföra följande:

  • Ventilationen har tidigare varit bristande med undertryck i bostaden. Tilluft har därför hämtats från krypgrunden, varvid lukt och andra föroreningar har följt med luftflödet. När krypgrunden försetts med avfuktare och undertrycksfläkt kan inte längre tilluft hämtas från krypgrunden. Det är visserligen sett till lukten etc. mycket bra och välbehövligt, men undertrycket i huset fortsätter att råda och tilluft börjar istället hämtas från andra otätheter, likt från väggkonstruktion eller från vinden. Därför kan ny kontamination uppstå och andra eller liknande lukter som från krypgrunden dras in i inomhusmiljön.

Ser man till att om behövligt bättra på ventilationen så undgås ofta denna sekundäreffekt. Ibland kan man behöva gå igenom huset, sanera om behövligt och täta ställen där luft kan dras in genom husets klimatskal.

Läs mer om krypgrund, lukt, avfuktare och ventilation

2018-04-02
Uppdaterad 2019-05-19

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.2 / 5. Antal röstande 5

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Dantherm CDT 40 S avfuktare

Dantherm CDT 40 S med två stosar för anslutning av torrluftsslang eller rör. Fördelning av avfuktad luft är vid vissa applikationer viktigt för optimal avfuktning. Vid vattenskadeavfuktning kan man leda torrluften in bakom avskärmning mot skadestället till, för optimal verkan. Samtidigt kan det integrerade värmeelementet på 1kW förbättra effekten av avfuktningen.

Dantherm CDT 40S avfuktare räknas som beställningsvara och ångerrätt gäller därför ej.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare Corroventa CTR-500TT
CTR 500TT Corroventa

CTR 500TT Corroventa

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 500TT:
  • Klarar grunder upp till 350 m3
  • Effektiv mot fuktproblem
  • Hög kvalitet och lång livslängd
  • Energieffektiv och ger låga driftskostnader
Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen