Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Friskluftsventil Fresh TL80F-dBS och TL100DE Väggventil

Inomhusmiljön är mycket viktig för vårt välmående. Stillastående luft i bostaden får allt högre koncentration av olika VOC, volatila hälsopåverkande ämnen samt partiklar som avges från byggnadsmaterial, möbler, elektronik och kanske även från gamla eller nya fuktskador någonstans i huset. Senaste beräkningar som gjorts omtalar att ca. 1.200.000 personer i Sverige utsätts för dålig inomhusluft. Vi har genom forskning och fältarbete inriktat oss på att förbättra klimatet i såväl mindre sommarstugor som villor och även större fastigheter. Installation av friskluftsventiler för kontrollerat ökad ventilation kan antingen vara lösning eller dellösning. Vi ger fri support, levererar produkter, tjänster och ser till att husägare kan lösa helheten.

Här presenteras väggventil - friskluftsventil Fresh TL80F-dBS samt TL100DE.

Friskluftsventil Fresh TL80F-dBS

Friskluftsventil Fresh TL80F-dBSFriskluftsventil, väggventil Fresh TL80-dBS har flera fördelar. Röret för väggenomföring är isolerat emot både ljud och kondens. Bullerdämpningen består av luftig foam vilket bromsar ljud utifrån. Ventilfoamen gör också att kall uteluft inte i så stor omfattning som annars kan kyla ned väggen och isoleringen runt väggventilen.


Innerdelen är ny och inte så skrymmande samt utstickande som tidigare modell. Justering av luftflöde och lagom grad av ventilation görs enkelt genom att lätt trycka på eller dra i ventilluckans överkant. Luckan är invändigt isolerad för att utestänga buller samt för att kondens ej ska kunna ske på själva luckan när det är kallt ute.

Luftfilter samt stormskydd i Fresh Väggventiler och FriskluftsventilerIntegrerat i TL80F-dBS samt nedanstående TL100DE finns rörformad kassett med ett grovfilter vilket kan bytas ut till tätare damm- samt pollenfilter. Vid filterrengöring eller byte vinklas ventilluckan upp i nederkant. Rörkassetten dras ut varvid det är enkelt att arbeta. I bakkant på kassetten finns galler med flänsar som delvis stänger till ventilationen om det skulle blåsa kraftigt emot huset och friskluftsventilens ytterdel. Det hindrar effektivt kallras.

Måttangivelseer gällande TL80F-dBS
Här ses måttangivelser. För djupare vägg än 360mm krävs förlängningsrör vilket är tillval.Inklusive moms och frakt kostar Friskluftsventil Fresh TL80F-dBS hos oss 475:-

Väggventil - Friskluftsventil Fresh TL100DE

Fresh TL100DE Friskluftsventil och VäggventilFresh TL100DE är som bas konstruerad likt TL80F-dBS. genomföringen består av modulrör i plastmaterial. Viss bullerdämpning sker via innerdelens isolering samt luftfiltret, men inte så mycket som i ovanstående modell.
Specifikation mått gällande TL100DE
För djupare vägg än 410mm krävs extra modulrör till TL100DE friskluftsventil.
Med frakt och mervärdesskatt kostar TL100DE hos oss 398:-

Väggventilerna från Fresh kan beställas via AvfuktareButiken

Komplettering med badrumsfläkt Intellivent

Komplettering till Friskluftsventiler, badrumsfläkt IntelliventFör ordentlig genomströmning av luft genom alla husets rum samt för undvikande av hög fuktlast emot husets klimatskal samt eventuella vind, rekommenderar vi att friskluftsventilerna här kompletteras med den moderna badrumsfläkten Intellivent. Fläkten har många inställningsmöjligheter och även fuktavkänning vilket gör att fläktverkan automatiskt ökar då det blir för fuktigt i badrummet eller tvättstugan etc. Fläkten kan ställas i kontinuerlig lågfart. Genom lågfartsinställningen tillses att luft ventileras in via friskluftsventilerna TL80F-dBS eller TL100DE som installerats i sovrum, vardagsrum eller arbetsrum etc. Luftombytet och ventilationen blir komplett och fukten från våtutrymmena forceras närmaste vägen ut, vilket också motverkar uppkomst av mögel och bakterier i våtutrymmen andra rum samt i husets klimatskal.

- Läs mer om Intellivent 2.0 Badrumsfläkt här.

- Läs mer allmänt sammanfattande om ventilation i hus.

2016-12-07
Uppdaterad 2019-01-17
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanerring AB