• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst

Med ökade energibesparingskrav i hus har allt mer fokus lagts på ventilation. Men vad är egentligen bäst, undertryck eller övertryck?

Undertryck gör att luft och fukt från bostaden inte så lätt kan komma ut genom golv, väggar och innertak (upp på vinden) där det finns luftpassager av något slag. Detta är i vårt klimat viktigt i synnerhet under vintern då fukt i konstruktionen p.g.a. köldbryggor kan leda till fuktskada. Undertryck nås bäst genom styrd mekanisk ventilation där mer luft ventileras ut än vad som genom tilluftsventiler eller kanaler etc. tillförs. Undertryck är bra för huset men kan vara mindre bra för hälsan då emissioner från byggnadsmaterial och mögel, samt bakterier i t.ex. isolering dras in i rumsluften. Det är en av anledningarna till att hus ibland kan komma att kallas sjuka hus.

Övertryck ser vi som bättre för hälsan men sämre för huset. Övertryck ges genom att man vänder på förhållandet för rekommenderad ventilation med undertryck. Mer luft ventileras (trycks) in än vad som ges möjlighet att genom “styrd” ventilation avges från bostaden. Då trycks luft ut istället för att dras in genom springor och andra luftpassager. Denna form av ventilation gör att det lättare kan ges fuktskador i konstruktionen eftersom fukt transporteras ut i husets isolerade håligheter genom övertrycket. Övertryck är ett ofta använt sätt att innan sanering eller rivning av sjuka hus köpa sig tid, då genom att skadliga partiklar från mögel och bakterier samt gaser och emissioner i övrigt inte så lätt kan ta sig in i rumsluften. I mindre hus kan övertryck lättare säkerställas men i större sjuka hus som skolor är det oerhört svårt om inte omöjligt att få till ett adekvat övertryck. Detta då dörrar och fönster ofta öppnas samt att ventilationskapaciteten måste vara mycket hög för att kunna ge tillräckligt tryck samtidigt som boverkets normer för minsta luftombytesvolym ska beaktas.

Ventilation är moment 22

Med moment 22 menar vi att hur man än gör så blir det på något sätt fel. Undertryck gör att det då klimatet är fuktigt drar in för mycket fukt i isolering och andra byggnadsdetaljer samtidigt som hälsopåverkan kan ges. Övertryck är till en början bättre för de som vistas i huset men förstör detsamma över tid så pass att det kan bli obeboeligt.

Viktigt är att husets totala klimatskal kan avfuktas genom värme kommande inifrån huset. Det hindrar vi idag, särskilt i de nyare lågenergihusen eftersom de isoleras för mycket för att de ska kunna vara fuktförlåtande samtidigt som det inte finns tillräckligt med värmetillskott för att avfuktning av huset som helhet ska kunna ske.

Täthet och byggnormer

Då man idag bygger efter energikraven väl isolerade hus ges fokus på att husets inre klimatskal ska vara så tätt som möjligt. Frågan är vad som händer med tätheten över tid? Byggplasten som används är relativt känslig och höga krav ställs på snickaren och dess noggrannhet i arbetet. Även om byggplasten också kallad byggfolie med omsorg satts räcker det med att ett skadedjur gnager hål eller att det uppstår luftläckage p.g.a spik eller skruv för att det inte ska fungera helt som tänkt. Ett nybyggt hus kan också sätta sig (röra på sig) varvid luftläckage kan ske. Desto mer välisolerat huset är ju värre kan ett luft- och fuktläckage vara.

Fler helt onödiga misstag har gjorts i form av enstegstätad fasad där man i princip låser tillkommen fukt inne i väggen.

Om allergier och astma m.m. ska tas med i frågan ventilation, vilket det absolut ska, måste den totala normsättningen för ventilation och övriga lagar kring miljö i hus ses över ordentligt.

2013-05-23
Uppdaterad 2019-05-30

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd