• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 9-15
 • 0372-10010

Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst

Med ökade energibesparingskrav i hus har allt mer fokus lagts på ventilation. Men vad är egentligen bäst, undertryck eller övertryck?

Undertryck gör att luft och fukt från bostaden inte så lätt kan komma ut genom golv, väggar och innertak (upp på vinden) där det finns luftpassager av något slag. Detta är i vårt klimat viktigt i synnerhet under vintern då fukt i konstruktionen p.g.a. köldbryggor kan leda till fuktskada. Undertryck nås bäst genom styrd mekanisk ventilation där mer luft ventileras ut än vad som genom tilluftsventiler eller kanaler etc. tillförs. Undertryck är bra för huset men kan vara mindre bra för hälsan då emissioner från byggnadsmaterial och mögel, samt bakterier i t.ex. isolering dras in i rumsluften. Det är en av anledningarna till att hus ibland kan komma att kallas sjuka hus.

Övertryck ser vi som bättre för hälsan men sämre för huset. Övertryck ges genom att man vänder på förhållandet för rekommenderad ventilation med undertryck. Mer luft ventileras (trycks) in än vad som ges möjlighet att genom “styrd” ventilation avges från bostaden. Då trycks luft ut istället för att dras in genom springor och andra luftpassager. Denna form av ventilation gör att det lättare kan ges fuktskador i konstruktionen eftersom fukt transporteras ut i husets isolerade håligheter genom övertrycket. Övertryck är ett ofta använt sätt att innan sanering eller rivning av sjuka hus köpa sig tid, då genom att skadliga partiklar från mögel och bakterier samt gaser och emissioner i övrigt inte så lätt kan ta sig in i rumsluften. I mindre hus kan övertryck lättare säkerställas men i större sjuka hus som skolor är det oerhört svårt om inte omöjligt att få till ett adekvat övertryck. Detta då dörrar och fönster ofta öppnas samt att ventilationskapaciteten måste vara mycket hög för att kunna ge tillräckligt tryck samtidigt som boverkets normer för minsta luftombytesvolym ska beaktas.

Ventilation är moment 22

Med moment 22 menar vi att hur man än gör så blir det på något sätt fel. Undertryck gör att det då klimatet är fuktigt drar in för mycket fukt i isolering och andra byggnadsdetaljer samtidigt som hälsopåverkan kan ges. Övertryck är till en början bättre för de som vistas i huset men förstör detsamma över tid så pass att det kan bli obeboeligt.

Viktigt är att husets totala klimatskal kan avfuktas genom värme kommande inifrån huset. Det hindrar vi idag, särskilt i de nyare lågenergihusen eftersom de isoleras för mycket för att de ska kunna vara fuktförlåtande samtidigt som det inte finns tillräckligt med värmetillskott för att avfuktning av huset som helhet ska kunna ske.

Täthet och byggnormer

Då man idag bygger efter energikraven väl isolerade hus ges fokus på att husets inre klimatskal ska vara så tätt som möjligt. Frågan är vad som händer med tätheten över tid? Byggplasten som används är relativt känslig och höga krav ställs på snickaren och dess noggrannhet i arbetet. Även om byggplasten också kallad byggfolie med omsorg satts räcker det med att ett skadedjur gnager hål eller att det uppstår luftläckage p.g.a spik eller skruv för att det inte ska fungera helt som tänkt. Ett nybyggt hus kan också sätta sig (röra på sig) varvid luftläckage kan ske. Desto mer välisolerat huset är ju värre kan ett luft- och fuktläckage vara.

Fler helt onödiga misstag har gjorts i form av enstegstätad fasad där man i princip låser tillkommen fukt inne i väggen.

Om allergier och astma m.m. ska tas med i frågan ventilation, vilket det absolut ska, måste den totala normsättningen för ventilation och övriga lagar kring miljö i hus ses över ordentligt.

2013-05-23
Uppdaterad 2019-05-30

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

10 tankar på “Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst”

 1. hej.
  Som jag ser det är det ända korrekt att ha ett övertryck, för att på så sätt minimera bostaden som en potentiell dödsfälla vid brand. Om det börjar brinna i intill liggande bostad så minska risken att man får in dom giftiga brandgaserna i sin egen bostad. Sen finns det produkter som man målar med som kan stå imot gaser/brand på ett bra sätt, och som inte kostar mer än vanlig färg.

  Svara
  • Hej Robert,

   Just detta med undertryck och övertryck i hus är en fråga att diskutera. Det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna av ventilation. Just ditt exempel är väl applicerbart i äldre mer otäta hus där man har grannen vägg i vägg. Brandgaser kan rent generellt ventileras in direkt utifrån via ventilationssystem och väggventiler. Övertryck är vanskligt då det under svalare årstid kan göra så fukt inifrån ställer till med problem som mögel, bakterier och lukt i husets klimatskal där den fuktiga luften via övertrycket pressas ut.

   Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej Jerker,
  Har ett fritidshus som jag försöker förbättra luftkvaliteten i. Huset står ouppvärmt och oanvänt 350 dagar om året.
  Undrar därför om ett “lätt” tillkott av mekanisk tilluft gör samma skada som i ett bostadshus som är uppvärmt. Tänker att jag kan slå av tilluften när huset används/värms upp. Det finns murstock/eldstäder, och ganska gott om fönsterventiler som “frånluftsdon”.
  Anledningen att jag funderar är för att inte dra in “diverse lukter” och föroreningar.
  Just nu har jag mekanisk frånluft med många tilluftsventiler. Funderar m.a.o. på att vända på fläkten och justera ner flödet.
  Kan tilläggas att det är ett gammalt hus som är otätt. I grunden timrat, säkert möss och fladdermöss i årtionden. Någon gång i tiden har taket läckt. Åtgärd är värt mer än huset, men jag vill heller inte göra det sämre.

  Svara
  • Hej Mats,

   I regel gäller att ouppvärmda hus lätt kan ta skada av fukt. Det krävs värme eller avfuktning för att kunna lyfta bort fukt från olika byggmaterial, möbler etc. Till värme krävs också ventilation.

   Om man ventilerar huset utan samtidig uppvärmning, kyls detsamma ned under kall årstid. Sker det snabbare temperaturväxling ute kommer den varmare och mer fuktbärande luften att ventileras in i svalare miljö. När fuktbärande luft kyls av kan den inte längre hålla lika mycket fukt som annars. Då ökar den relativa fuktigheten samtidigt som kondens kan uppstå. Vi har sett detta fenomen blossa upp under tidig vår när klimatet skiftar över en natt.

   Undertryck eller övertryck är ett ämne att verkligen diskutera. Övertryck kan oavsett uppvärmning eller inte i vissa fall skada husets klimatskal. Undertrycksventilation är inte det bästa för inomhusmiljöns och hälsans skull, särskilt inte om det finns avvikelser eller rena fuktskador någonstans där luften kan dras in via otätheter.

   Vill man inte värma upp huset och ventilera bort den fuktbärande luften kan man delvis konservera byggnaden via användande av rätt typ av avfuktare. Sorptionsavfuktare klarar att avfukta ned till -20 grader. Avfuktarvarianten står även för lätt luftombyte då den via hygrostaten sätts igång, d.v.s. när fuktvärdet i luften överskrider det man via hygrostaten ställt in.

   Att klara huset från fuktskador och mögelskador utan tillräcklig värme eller avfuktning är i stort sett omöjligt enligt min erfarenhet.

   Mvh Jerker

   Svara
 3. Hej Jerker,
  Vi har ett hus där vi upplever problem med inomhusmiljön och där vår inomhusutredning kom fram till att anledningen sannolikt är att 75% av tilluften sker via otätheter från gamla isolerade väggar, krypgrund mm. Detta trots att vi monterat en massa tilluftsventiler, men de suger bara in 25% av den luften som sedan våra paxfläktar mm suger ut.

  Lösningen är:
  “Bedömning görs att det mest kostnadseffektiv åtgärden för att förbättra inomhusmiljön är att installera FTX-ventilation. Från och Tilluftsventilation. Övertryck i byggnader kan accepteras, under förutsättning att, fukttillskottet i huset är lågt och därmed inte skadar tak och väggkonstruktioner, ytterligare. Fukttillskottet bör inte överstiga 1g/m3. Om man installerat FTX-ventilation utan hygroskopisk värmeväxlare, kan fukttillskottet hållas nere under 1g/m3.”

  Intressant att höra din åsikt kring det förslaget med hänsyn till din artikel om dilemmat mellan undertryck och övertryck ovan.

  Svara
  • Hej Christopher,

   Möjligen kan utredning av förhållanden i krypgrund och golvbjälklag behöva utföras. Ibland kan fuktrelaterade skador där upplevas mer om luft passerar skadestället och vidare in i huset när undertryck råder. Ibland är det svårt att med FTX-system åtgärda undertrycket som råder nere vid golvnivå. Bättre än övertryck är att försöka skapa så när nolltryck det går att komma och istället vid behov skapa undertryck i krypgrunden. Fuktmätning av krypgrunden bör kontinuerligt ske eftersom det i regel kan uppstå behov av avfuktning, om sådant inte redan föreligger.

   Roterande värmeväxlare kan återföra en del luft och fukt till bostaden. Korsvärmeväxlare är en annan variant som fungerar annorlunda och inte blandar från- och tilluft.

   Vidare kan tätning av luftpassager mot inomhusmiljön göras, likt tätning mellan golv och vägg bakom golvlisterna, runt rörgenomföringar, i proppskåp etc.

   Svara
 4. Hej
  Har en fråga när jag har på köksfläkten blir det motstånd i ytterdörren är det bra eller dåligt?
  Med vänlig hälsning, Micke

  Svara
  • Hej Mikael,

   När fläkten börjar dra ut luft så uppstår undertryck, d.v.s. att det inte tillkommer lika mycket luft som det ventileras bort. Det kan bl.a. märkas genom att ytterdörren går lite trögare att öppna den första biten. Undertryck kan göra att det börjar dras in luft från andra ställen, glipor i huskonstruktionen. Det kan vara negativt, särskilt om det finns fuktskador och mögel vid dessa luftpassager.

   Svara
 5. Hej Jerker!
  Jag har en fundering kring över- och undertryck i lokaler.

  Om man sätter :
  – ett tilluftsdon i ett rum
  – ett frånluftsdon i ett annat rum
  – ett överluftsdon i väggen mellan rummen,

  Kommer det då att medföra ett övertryck i rummet med
  tilluftsdonet, och undertryck i det med frånluftsdonet?

  Isåfall tänker jag att det vore en ganska dålig lösning, då man får
  risk för fuktskador (övertryck) i ett rum och risk för dålig luft (undertryck) i det andra,
  alltså alla nackdelarna. Eller tänker jag fel på något sätt?

  Svara
  • Hej Anton,

   Om man inte har styrd ventilation via fläktverkan går det inte att garantera att luft alltid kommer in i ena rummet och vandrar ut via ventilen i det andra rummet. Uppvärmningsförhållanden, väderleks- och tryckförhållanden kommer styra hur ventilationen kommer att fungera. Risk för undertryck och övertryck kan finnas då man anlägger eller redan har självdragsventilation. Mer exakt svar är svårt att ge eftersom förhållanden kan variera gällande självdrag.

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd