Sök

Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst

4.1
(14)

Med ökade energibesparingskrav i hus har allt mer fokus lagts på ventilation. Men vad är egentligen bäst, undertryck eller övertryck?

Undertryck gör att luft och fukt från bostaden inte så lätt kan komma ut genom golv, väggar och innertak (upp på vinden) där det finns luftpassager av något slag. Detta är i vårt klimat viktigt i synnerhet under vintern då fukt i konstruktionen p.g.a. köldbryggor kan leda till fuktskada. Undertryck nås bäst genom styrd mekanisk ventilation där mer luft ventileras ut än vad som genom tilluftsventiler eller kanaler etc. tillförs. Undertryck är bra för huset men kan vara mindre bra för hälsan då emissioner från byggnadsmaterial och mögel, samt bakterier i t.ex. isolering dras in i rumsluften. Det är en av anledningarna till att hus ibland kan komma att kallas sjuka hus.

Övertryck ser vi som bättre för hälsan men sämre för huset. Övertryck ges genom att man vänder på förhållandet för rekommenderad ventilation med undertryck. Mer luft ventileras (trycks) in än vad som ges möjlighet att genom “styrd” ventilation avges från bostaden. Då trycks luft ut istället för att dras in genom springor och andra luftpassager. Denna form av ventilation gör att det lättare kan ges fuktskador i konstruktionen eftersom fukt transporteras ut i husets isolerade håligheter genom övertrycket. Övertryck är ett ofta använt sätt att innan sanering eller rivning av sjuka hus köpa sig tid, då genom att skadliga partiklar från mögel och bakterier samt gaser och emissioner i övrigt inte så lätt kan ta sig in i rumsluften. I mindre hus kan övertryck lättare säkerställas men i större sjuka hus som skolor är det oerhört svårt om inte omöjligt att få till ett adekvat övertryck. Detta då dörrar och fönster ofta öppnas samt att ventilationskapaciteten måste vara mycket hög för att kunna ge tillräckligt tryck samtidigt som boverkets normer för minsta luftombytesvolym ska beaktas.

Ventilation är moment 22

Med moment 22 menar vi att hur man än gör så blir det på något sätt fel. Undertryck gör att det då klimatet är fuktigt drar in för mycket fukt i isolering och andra byggnadsdetaljer samtidigt som hälsopåverkan kan ges. Övertryck är till en början bättre för de som vistas i huset men förstör detsamma över tid så pass att det kan bli obeboeligt.

Viktigt är att husets totala klimatskal kan avfuktas genom värme kommande inifrån huset. Det hindrar vi idag, särskilt i de nyare lågenergihusen eftersom de isoleras för mycket för att de ska kunna vara fuktförlåtande samtidigt som det inte finns tillräckligt med värmetillskott för att avfuktning av huset som helhet ska kunna ske.

Täthet och byggnormer

Då man idag bygger efter energikraven väl isolerade hus ges fokus på att husets inre klimatskal ska vara så tätt som möjligt. Frågan är vad som händer med tätheten över tid? Byggplasten som används är relativt känslig och höga krav ställs på snickaren och dess noggrannhet i arbetet. Även om byggplasten också kallad byggfolie med omsorg satts räcker det med att ett skadedjur gnager hål eller att det uppstår luftläckage p.g.a spik eller skruv för att det inte ska fungera helt som tänkt. Ett nybyggt hus kan också sätta sig (röra på sig) varvid luftläckage kan ske. Desto mer välisolerat huset är ju värre kan ett luft- och fuktläckage vara.

Fler helt onödiga misstag har gjorts i form av enstegstätad fasad där man i princip låser tillkommen fukt inne i väggen.

Om allergier och astma m.m. ska tas med i frågan ventilation, vilket det absolut ska, måste den totala normsättningen för ventilation och övriga lagar kring miljö i hus ses över ordentligt.

2013-05-23
Uppdaterad 2019-05-30

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 14

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

14 reaktioner på ”Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst”

 1. Samuel Johansson

  Hej LFS,
  Vi har just köpt ett gammalt hus i Australien och renoverar. Jag har renoverat och byggt mycket i Sverige, så jag har en aning om hur det går till i Sverige. Men här så är det ganska fuktigt året om. Nu ska vi installera så kallad ‘ducted heating/cooling’ vilket innebär en luft/luft värmepump och sedan ventiler i taket som blåser in kall eller varm luft. Själv funderar jag på hur man ska ventilera huset. Ska man sätta in en utsugsfläkt och ha undertrycksventilation i huset, eller använda värmepumpen på fläktläge och timer då man inte kör kyla eller värme? Huset är i stort sett oisolerat och det glipar överallt (dörrar o fönster). Tanken är att sakta isolera huset ganska rejält för att hålla kylan o värmen inne. Här tycker man det är onödigt med isolering o ventilation. Man skrubbar mögel och tycker inte det är ett problem. Badrums och köksventilation går direkt upp på vinden, men jag har gjort direktutsläpp genom taket (vilket många tyckte var onödigt). Räcker det med övertrycksventilation tror du?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Samuel,

   Det är alltid extra intressant att ta del av husprojekt i andra länder. Alltid kan vi lära oss något nytt. Värme sänker den relativa fuktigheten i luften och gör även att material med högre fuktinnehåll/ångtryck börjar avge fukt. Kylning med värmepumpsteknik fungerar avfuktande gällande luften, men kan skapa köldbryggor om man kör på för rejält med kyla, särskilt i förhållande till hur varm och fuktig luften är utanför betjänat utrymme. Väggar, tak, golv och isolering kan komma att bli en köldbrygga där det blir så pass fuktigt att mögel trivs.

   Luftvärmepumpar ventilerar normalt inte en fastighet, utan att de är kopplade till ett reellt ventilationssystem. Sådan lösning finns men är inte så vanlig. Värme kan skapa undertryck i huset eftersom varm luft stiger, varvid det skapas undertryck nere vid golvet och övertryck uppe vid taket.

   Om du ska ändra isoleringsförhållandena så är det bra att anordna bra ventilation och balansera denna så gott det går sett till tryckförhållandena. I princip är det bra att försöka hålla ett nolltryck och se till att hålla inomhusmiljön så torr att problem inte kan uppstå om luft skulle läcka ut i klimatskalet.

   Att mögel i inomhusmiljö kan vara skadligt är tyvärr ännu inte allmänt känt, eller lika känt i alla länder. Det finns två olika läger ifråga, där det ena medicinska säger att det i princip inte är någon fara, medan det andra med forskare som säger att det är potentiellt skadligt. Vi börjar se att de senare vinner mark. Troligen tar det lång tid att sprida informationen, om man inte larmar i nyhetsmedia vill säga.

   Det är bra att du dragit ventilationen direkt i från kök och badrum, särskilt om du senare ska isolera huset och vinden. Övertrycksventilation kan vara vanskligt under kallare årstid, eftersom man då riskerar trycka ut varmare och fuktig luft ut i husets isolering och klimatskal.

 2. Hej LFS,
  Tack för trevlig artikel! När jag läser tänker jag att man bör eftersträva en balanserad ventilation, åtminstone vid nybyggnad där man har större chans att lyckas med detta än vid renovering av befintlig byggnad. Med balanserad ventilation menar jag att tilluftsdon dimensioneras för att matcha mängden frånluft, med mål att klimatskalets eventuella läckor kommer inverka så lite som möjligt. Vad tänker du om detta?
  Mvh Tomas

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Tomas,

   Enligt en ventilationsexpert i Stockholm är det tillrådligt att hålla bra balans på undertryck och övertryck, med strävan efter nolltryck. Det är svårt att åstadkomma eftersom varm luft stiger uppåt och skapar övertryck i de övre delarna av ett rum medan det skapas undertryck i rummets nedre del. Vid nybyggnation har man möjlighet att bygga tätt. I lite äldre hus läcker det ofta in luft både här och där. Det är precis som du skriver bra att balansera så långt det är möjligt genom att montera väggventiler i varje rum, och anpassa antalet utefter luftmängd som hämtas ut via fläkt som monteras i våtutrymme. Eventuella luftläckage såsom de mellan golv och vägg kan tätas med elastisk fogmassa för inomhusbruk.

 3. Hej LFS!
  Jag har en fundering kring över- och undertryck i lokaler.

  Om man sätter :
  – ett tilluftsdon i ett rum
  – ett frånluftsdon i ett annat rum
  – ett överluftsdon i väggen mellan rummen,

  Kommer det då att medföra ett övertryck i rummet med
  tilluftsdonet, och undertryck i det med frånluftsdonet?

  Isåfall tänker jag att det vore en ganska dålig lösning, då man får
  risk för fuktskador (övertryck) i ett rum och risk för dålig luft (undertryck) i det andra,
  alltså alla nackdelarna. Eller tänker jag fel på något sätt?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Anton,

   Om man inte har styrd ventilation via fläktverkan går det inte att garantera att luft alltid kommer in i ena rummet och vandrar ut via ventilen i det andra rummet. Uppvärmningsförhållanden, väderleks- och tryckförhållanden kommer styra hur ventilationen kommer att fungera. Risk för undertryck och övertryck kan finnas då man anlägger eller redan har självdragsventilation. Mer exakt svar är svårt att ge eftersom förhållanden kan variera gällande självdrag.

 4. Hej
  Har en fråga när jag har på köksfläkten blir det motstånd i ytterdörren är det bra eller dåligt?
  Med vänlig hälsning, Micke

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   När fläkten börjar dra ut luft så uppstår undertryck, d.v.s. att det inte tillkommer lika mycket luft som det ventileras bort. Det kan bl.a. märkas genom att ytterdörren går lite trögare att öppna den första biten. Undertryck kan göra att det börjar dras in luft från andra ställen, glipor i huskonstruktionen. Det kan vara negativt, särskilt om det finns fuktskador och mögel vid dessa luftpassager.

 5. Hej LFS,
  Vi har ett hus där vi upplever problem med inomhusmiljön och där vår inomhusutredning kom fram till att anledningen sannolikt är att 75% av tilluften sker via otätheter från gamla isolerade väggar, krypgrund mm. Detta trots att vi monterat en massa tilluftsventiler, men de suger bara in 25% av den luften som sedan våra paxfläktar mm suger ut.

  Lösningen är:
  “Bedömning görs att det mest kostnadseffektiv åtgärden för att förbättra inomhusmiljön är att installera FTX-ventilation. Från och Tilluftsventilation. Övertryck i byggnader kan accepteras, under förutsättning att, fukttillskottet i huset är lågt och därmed inte skadar tak och väggkonstruktioner, ytterligare. Fukttillskottet bör inte överstiga 1g/m3. Om man installerat FTX-ventilation utan hygroskopisk värmeväxlare, kan fukttillskottet hållas nere under 1g/m3.”

  Intressant att höra din åsikt kring det förslaget med hänsyn till din artikel om dilemmat mellan undertryck och övertryck ovan.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Christopher,

   Möjligen kan utredning av förhållanden i krypgrund och golvbjälklag behöva utföras. Ibland kan fuktrelaterade skador där upplevas mer om luft passerar skadestället och vidare in i huset när undertryck råder. Ibland är det svårt att med FTX-system åtgärda undertrycket som råder nere vid golvnivå. Bättre än övertryck är att försöka skapa så när nolltryck det går att komma och istället vid behov skapa undertryck i krypgrunden. Fuktmätning av krypgrunden bör kontinuerligt ske eftersom det i regel kan uppstå behov av avfuktning, om sådant inte redan föreligger.

   Roterande värmeväxlare kan återföra en del luft och fukt till bostaden. Korsvärmeväxlare är en annan variant som fungerar annorlunda och inte blandar från- och tilluft.

   Vidare kan tätning av luftpassager mot inomhusmiljön göras, likt tätning mellan golv och vägg bakom golvlisterna, runt rörgenomföringar, i proppskåp etc.

 6. Hej LFS,
  Har ett fritidshus som jag försöker förbättra luftkvaliteten i. Huset står ouppvärmt och oanvänt 350 dagar om året.
  Undrar därför om ett “lätt” tillkott av mekanisk tilluft gör samma skada som i ett bostadshus som är uppvärmt. Tänker att jag kan slå av tilluften när huset används/värms upp. Det finns murstock/eldstäder, och ganska gott om fönsterventiler som “frånluftsdon”.
  Anledningen att jag funderar är för att inte dra in “diverse lukter” och föroreningar.
  Just nu har jag mekanisk frånluft med många tilluftsventiler. Funderar m.a.o. på att vända på fläkten och justera ner flödet.
  Kan tilläggas att det är ett gammalt hus som är otätt. I grunden timrat, säkert möss och fladdermöss i årtionden. Någon gång i tiden har taket läckt. Åtgärd är värt mer än huset, men jag vill heller inte göra det sämre.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mats,

   I regel gäller att ouppvärmda hus lätt kan ta skada av fukt. Det krävs värme eller avfuktning för att kunna lyfta bort fukt från olika byggmaterial, möbler etc. Till värme krävs också ventilation.

   Om man ventilerar huset utan samtidig uppvärmning, kyls detsamma ned under kall årstid. Sker det snabbare temperaturväxling ute kommer den varmare och mer fuktbärande luften att ventileras in i svalare miljö. När fuktbärande luft kyls av kan den inte längre hålla lika mycket fukt som annars. Då ökar den relativa fuktigheten samtidigt som kondens kan uppstå. Vi har sett detta fenomen blossa upp under tidig vår när klimatet skiftar över en natt.

   Undertryck eller övertryck är ett ämne att verkligen diskutera. Övertryck kan oavsett uppvärmning eller inte i vissa fall skada husets klimatskal. Undertrycksventilation är inte det bästa för inomhusmiljöns och hälsans skull, särskilt inte om det finns avvikelser eller rena fuktskador någonstans där luften kan dras in via otätheter.

   Vill man inte värma upp huset och ventilera bort den fuktbärande luften kan man delvis konservera byggnaden via användande av rätt typ av avfuktare. Sorptionsavfuktare klarar att avfukta ned till -20 grader. Avfuktarvarianten står även för lätt luftombyte då den via hygrostaten sätts igång, d.v.s. när fuktvärdet i luften överskrider det man via hygrostaten ställt in.

   Att klara huset från fuktskador och mögelskador utan tillräcklig värme eller avfuktning är i stort sett omöjligt enligt min erfarenhet.

   Mvh LFS

 7. hej.
  Som jag ser det är det ända korrekt att ha ett övertryck, för att på så sätt minimera bostaden som en potentiell dödsfälla vid brand. Om det börjar brinna i intill liggande bostad så minska risken att man får in dom giftiga brandgaserna i sin egen bostad. Sen finns det produkter som man målar med som kan stå imot gaser/brand på ett bra sätt, och som inte kostar mer än vanlig färg.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Robert,

   Just detta med undertryck och övertryck i hus är en fråga att diskutera. Det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna av ventilation. Just ditt exempel är väl applicerbart i äldre mer otäta hus där man har grannen vägg i vägg. Brandgaser kan rent generellt ventileras in direkt utifrån via ventilationssystem och väggventiler. Övertryck är vanskligt då det under svalare årstid kan göra så fukt inifrån ställer till med problem som mögel, bakterier och lukt i husets klimatskal där den fuktiga luften via övertrycket pressas ut.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Acetec Evodry sorptionsavfuktare
Sorptionsavfuktare PD+paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

 • Avfuktare Acetec Evodry PD+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
 • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
 • Slangklämma 3st
 • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
 • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »
Acetec manöverpanel Avfukt 2.0

Manöverpanel Avfukt 2.0 passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.

Passar till manöverpaneler märkt med Acetec. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt PDC-03. För paneler märkt med PDC-03 ska artnr 121144 användas.

Läs mer »
Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare
CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w
AirSteril Lampa 12W till luftrenare Silent 1000

Lampa 12W UV-12 utan ozonavgivning, passande AirSteril Silent 1000.

Mått: Längd 154 mm, Bredd sockel 42 mm.

OBS! Kontrollera lampans mått då äldre luftrenare av modellen Silent 1000 har en mindre lampa. Ta kontakt med oss om du inte kan säkerställa vilken lampa som passar din enhet.

Effekt: 12W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen