Krypgrund med luftsolfångare kan innebära fuktskada

3.7
(3)

Vi har tidigare skrivit i detta ämne då luftsolfångare av somliga rekommenderas just till krypgrund med lydelsen att det är den mest perfekta energisnåla lösning som finns, utan några som helst förbehåll eller risker. Riskmomenten som de facto finns behandlas här lite närmare än tidigare.

Krypgrund med luftsolfångare

Luftsolfångaren syns monterad åt söder på muren som omgärdar krypgrunden. Tanken med södermontage är riktig eftersom flest soltimmar utvinns åt detta väderstreck. De till varandra ventilationsmässigt anslutna rummen har markerats med nummer ett och två för enklare referens i vidare text.

Riskmoment för krypgrund

De flesta luftsolfångare som idag saluförs fungerar så att luft tages utifrån och via fläktverkan dras in i själva lådan där solenergin överförs från solabsorbatorn till utluften vilken leds in i krypgrund, rum ett. Det finns ingenstans i luftsolfångaren där avfuktning sker, inget vatten lämnar enheten. Det enda som händer är att temperaturen stiger och RF% sjunker. Vi kan se det förhållandet såsom en gungbräda där den absoluta fuktigheten förblir densamma.

Då uppvärmd och relativt sett torrare luft kommer in i krypgrunden dras fukt från mark, murar, syllar, reglar och isolering ut i luften tills ett jämviktsförhållande uppnås sett till ångtryck i luft och material. Det innebär att rum ett i bästa fall under soliga årsperioder kan hållas tillräckligt avfuktat. Dock kan det även innebära fuktskada om denna varma och fuktiga luft möter köldbrygga. Då vippar gungbrädan över åt andra hållet, temperaturen sänks, RF% höjs och kondensering kan uppstå. Så kan ske mot t.ex. syll och andra utsatta områden i krypgrundens bjälklag. Eventuellt kan oönskat övertryck genom fläktverkan från luftsolfångaren samt värmen i sig pressa ut fukten i konstruktionen istället för att evakuering fullt ut sker igenom ventil/ventiler i rum två.

Ju längre bort i krypgrunden luftsolfångarluften når desto fuktigare är den, delvis p.g.a. ovanstående avfuktning (främst i rum ett) samt också för att avkylning normalt hela tiden sker. Krypgrundsrum två riskerar således att drabbas av högre fuktmängd än vad det är ute, om inte värmen räcker hela vägen att hålla gungbrädan åt rätt håll.

Luftsolfångaren åstadkommer i krypgrund partiellt kraftig avfuktning under somliga peridoder vilket gör att trä, isolering etc. främst i närheten av luftinblåset blir mycket torrt. Under andra förhållanden uppstår effekten att detta material istället suger åt sig, med andra ord absorberar rikligt med fukt. Dessa svängningar är inte önskvärda då “cyklingseffekterna” drar ut träets innehållande sockerarter till ytan på träet. Då ges större möjlighet för mögel att kunna trivas. Kommer sedan en längre fuktig säsong kan oturen med mögel snabbt vara framme. Detta är ungefär samma effekt som då råspont snabbtorkas på sågverken, fast istället upprepad sådan vilket eskalerar risken ytterligare. Terpener, formaldehyd, giftiga emissioner m.m. kan också vandra ur virke och isolering vid denna “cykling” Dessa ämnen och gaser kan via värmen och tryckförhållanden vandra upp i huset där man inte vill ha dem p.g.a. hälsoskäl och komfortskäl.

Då krypgrunder ej avfuktas

Viktigt titta på är inte bara som ovan då solen skiner och ger “verkan” i krypgrund. Ställ frågan; Vad händer under de långa fuktiga och solfattiga säsonger som vi i Sverige har? Svaret är ganska enkelt, då sker ingen eller bristfällig avfuktning, ej heller avfuktas krypgrunden nattetid eller då det är mulet.

Tillfällig kortvarigare uppvärmning av en redan fuktig krypgrund kan ge motsatt effekt och fungera som “mögelturbo”. Risken med luftsolfångare är att en typ av bastuklimat ges.

Fukt ventileras när luftsolfångaren står stilla “bakvägen” in i krypgrundsrum två, sprider sig i hela krypgrunden och absorberas i konstruktionen som sådan. Ventilationen kan också ses som bristfällig genom att man för luftsolfångarens skull måste stänga ventilationshålen i rum ett. På tal om ventilation är det faktiskt svårt att uttala sig med säkerhet om vad som är för mycket eller för lite. Det beror på många samverkande faktorer. Klart är dock att krypgrund i regel utan reell avfuktare får fuktskada, förr eller senare.

Mer om missuppfattningarna som råder kring luftsolfångare kan hämtas hem som pdf-fil: Avfuktning med luftsolfångare.

Ytterligare viktigt att tänka på är risken för påväxt av mögel och bakterier inne i luftsolfångaren under fuktiga årstider. Tillåts mögel gro inne i luftsolfångaren så sprids detsamma in i betjänat utrymme då solen tittar fram och fläkten i enheten startar. Varning för mögel i luftsolfångare och solventilator

Värme från luftsolfångare kan göra att lukt i krypgrund stiger uppåt in i huset. Med lukten kan följa mögel och bakterier, om lukten utgörs av dessa vill säga.
 
 
Uppdaterad 2022-08-26
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                                                  A. Acetec Sorptionsavfuktare             

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

AirSteril PR-UV01

AirSteril PR-UV01 är avsedd att monteras i innertak. En innertaksplatta monteras bort och PR-UV01 fälls in. Luftrenaren kan sedan vara i drift som önskat.

Läs mer »
Förfilter Kolfilter och Hepafilter till Luftrenare APU 500

Filter till Luftrenare APU 500 förfilter kolfilter hepafilter

Utbytesfilter till Luftrenare APU 500 från Acetec.

För att uppnå bästa möjliga filtreringseffekt i luftrenaren behöver man byta filter regelbundet.

Välj här mellan Förfilter och Kolfilter vilka sitter kombinerade i en kassett, alternativt Hepafilter HEPA 14. Val finns också att beställa alla filter tillsammans.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen