Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Bild på köldbrygga och mögel

Denna sida är en del av vår information gällande köldbryggor i hus.

Köldbryggor som orsakar mögel i bostaden kan uppkomma av olika anledningar. Några av de vanligaste orsakerna är att man har bristfällig ventilation som i sin tur lämnar ett för fuktigt inomhusklimat, samt också att huset inte värms upp tillräckligt. Ju mer fukt som finns i luften inomhus desto större risk är det att fuktrelaterad skada uppkommer vid golv, vägg och tak som helt eller delvis är kallare än omgivande ytor.

Köldbrygga är vanlig bakom möbler

Mögel som uppkommit på grund av köldbrygga där vägg möter vägg.Här ses köldbrygga med tydlig mögelskada i vinkel där vägg möter vägg. Möbler har funnits framför denna skada innan den upptäcktes. Köldbryggan har varit så kraftig att kondens har uppkommit och runnit ner bakom golvlisten t.h.


Så här undviker du mögel p.g.a. köldbrygga och fukt

Det går att finna köldbryggor på många ställen, t.ex. köldbrygga i kyrkorgel.