Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Energibesiktning med värmekamera

Energibesiktning av hus utifrån, med värmekameraMed värmekamera avslöjar vi effektivt:
* Energiläckage och bristande isolering
* Fuktskador och vattenläckor
* Överbelastning och dyl. fel i elnätet 
* Funktionen i element och golvvärmesystem
* Funktionen i industriella applikationer 
* Inflammationer etc. hos djur och människa

Energibesiktning - Energibesparing

Användningen av värmekamera medger att man enkelt kan kontrollera husets brister gällande onödiga energiförluster. I tider med allt högre energipris är det tid att se om sitt hus för att spara pengar. Energioptimering av huset innebär inte bara trygghet utan också över tid rejäl besparing samt även en viktig insats för miljön.

Klimatförändring och fuktskador

Ett varmare och fuktigare klimat gör sig gällande. Detta innebär allt större påfrestningar på våra hus. Det är viktigt att förebygga fuktskador som kan dra med sig mycket dyra sanerings- och renoveringskostnader. Vi har med framgång också använt värmekamera för fuktinspektion i krypgrund och på vind.

Fuktskada i källarvägg avslöjad med hjälp av värmekamera.Här ses med hjälp av värmekamera genom innerväggen i källare att isoleringen i hörnet och utmed plattan är fuktig. Dräneringen var delvis igensatt utan ägarens vetskap. Fuktskadan åtgärdades innan lukt och mögel etablerats.

Värmetermografering av platt läckande hustak.Varmare orange fläckar syns här på platt tak.
Det innebär att taket läckt in vatten, vilket är viktigt att snabbt åtgärda.


Köp och försäljning av hus

Som köpare av hus är det lagstadgat att noga låta besiktiga. Husaffärer idag innebär ofta en ansenlig köpeskilling. En upptäckt att man köpt grisen i säcken är inte kul. Undersökning med värmekamera och energibesiktning ökar väsentligen chansen att upptäcka dolda fel i alla förekommande utrymmen.

Värmekamera ser det ögat inte kan se - värmeslingor i golv.Här kontrolleras att golvvärmesystem samt slingor fungerar felfritt. Vid arbeten där man ska borra i golvet är det bra att kunna ta reda på var golvvärmen finns. På samma sätt kontrolleras också att element är energieffektiva.

Fungerar din luftvärmepump som den ska?

Vi avslöjar direkt om installation eller service av värmepumpen inte gjorts korrekt gällande påfyllnad av rätt mängd köldmedia. Fylls för lite köldmedia i systemet ger inte luftvärmepumpen rätt temperatur, d.v.s. för låg temperatur. I ett fall gav en Panasonic luftvärmepump inte mer än +40 grader in vid full kapacitet. Det visade sig att det saknades 300g köldmedia. Temperaturen efter påfyllnad ökade till +49 grader in. Detta installationsfel kunde kostat husägaren många tusenlappar i förlorad uppvärmning om vi inte gjort energibesiktning.

Elfel upptäcks genom värmetermografering - energibesiktning

Det är viktigt att uppdaga elfel innan en brand uppstår. Värmekameran är här en ovärderlig hjälp, som ibland kan hjälpa till att lokalisera fel vilka är svåra att mäta sig fram till.

Överbelastning i elnät.
Överbelastning av delar i elnätet syns här i form av värmeökning i kabel.


Hästar, djur och människor

Genom värmekamerans känslighet upptäcks inflammationer och dyl. hos varmblodiga varelser. Genom att värmetermografera är det lättare att sätta in adekvat behandling samt att göra uppföljning.

Med värmekamerans hjälp konstateras snabbt att denna häst inte ska ut på travbanan.Här ses överansträngning och inflammation i vänster   bakben hos en prisbelönt travhäst. Användning av   värmekamera ökar rejält inom veterinärskåren.


Lokalisering av inflammation i övre skulderparti hos människa.
Här ses som ett ljust parti inflammation i skulderpartiet   hos en människa.

 

Värmekamera som vi använder

Energibesiktning samt försäljning av värmekamera MobIR. 
Med värmekamera MobIR från marknadsledande tillverkare erbjuder vi nu energibesiktning till mycket förmånliga priser. Begär offert!

Vi har även värmekamera MobIR M2 till försäljning.  


Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Energibesparing

Det är inte ovanligt att en energibesiktning av ett normalstort hus resulterar i inbesparing av flera tusen kronor per år, eller mer.

Osynliga skador

Med hjälp av värmekameran kan vi upptäcka olika skador i husets klimatskal, i våtutrymmen, krypgrund eller vind, innan det är för sent att förebygga.