Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fukt och mögel angriper enstegstätad fasad

Under ett antal år tillbaka så har det byggts mer än 100.000 hus och bostäder med s.k. enstegstätad fasad eller också kallat enstegstätad odränerad träregelvägg, vilket innebär att man lägger puts direkt på isoleringen i form av cellplast alt. mineralull etc. i ytterväggen. Vatten tränger vid fuktigt väder och regn in i väggen och kan inte ventileras ut tillräckligt snabbt. Samtidigt försvårar konstruktionen avsevärt upptorkning av byggfukt. Den ansamlade mängden fukt alstrar angrepp av mögel och i värsta fall röta eller hussvamp.

Utfallet från Högsta Domstolen efter att Konsumentverket sökt ärendet till prövning var delvis givande för husägarna då man dömde ut byggmetoden som sådan. Vidare prövning gav husägarna rätt till ersättning under vissa förhållanden.

Tunnputs - enstegstätad fasad

I stort sett alla enstegstätade fasader är i riskzon för inträngande fukt som leder till mögel och röta i underliggande konstruktion. Här ses den typ av enstegstätning som är särskilt känslig, kallad tunnputs.

Vidare på sidan här kan ni ta del av lite bakgrundsfakta kring dessa olyckligt uppförda fasaderna.


Bilden symboliserar ett hus med enstegstätad fasad.Bilden symboliserar ett för ögat snyggt hus med putsad fasad. Under ytan kan efter kort tid allvarliga fuktskador ha skett då fuktvandring utåt inte tillåts. Fasadtypen är inte "förlåtande".

Smeknamnet kartonghus har inte utan orsak utdelats.

Trots varningar och hård kritik har somliga byggföretag valt att fortsätta med den förkastliga byggtekniken som enstegstätad fasad utgör. Inslaget i dagens TV-nyheter 18/5-09 får förhoppningsvis stopp på det vidare byggandet av denna nypåfunna riskkonstruktion.

Vid inspektioner har man funnit att över hälften av dessa undermåligt uppförda fasader redan har allvarliga fuktskador.

En skada i fasadens tunna puts leder till att fukt tränger in.Redan en liten skada i putsen kan leda till att stora mängder vatten och fukt kan leta sig in i väggen.

Nya hus rör på sig och det kan även leda till sprickbildning. I nederkant av fasaden ska det normalt finnas en underliggande dropplåt som avleder där direkt inträngande vatten men vi vet att det slarvats med applicering på vissa hus. I detta fallet finns dock sådan plåt.

Andra känsliga ställen är där putsen ansluter till fönster, räcken o.s.v.

Tyvärr har vi så sent som hösten 2010 funnit att det på vissa orter fortfarande pågår byggnation av dessa fasader. Detta trots alla varningsflagg som höjts av olika sakkunniga aktörer och husägare. Vid denna tiden började man bygga med vidareutvecklade fasadsystem vilka innebär ventilation bakom cellplastskivorna

Hus med ventilerad fasad i Ljungby.Här ser man den delvis uppfästa cellplasten på ett hus med enstegstätad fasad i Ljungby.

En stor nackdel med att bygga under bar himmel är att regn kan orsaka svåruttorkade partier då dessa byggs in. Det kan benämnas som byggfukt.

Det kan bli svårt att sälja ett hus med enstegstätad fasad och inom en snar framtid går det i allra värsta fall inte heller att bo eller vistas i huset då fuktskadorna ibland kan bli så allvarliga att inomhusmiljön påverkas. Det är inte sällan "öppna" fasader står oskyddade under byggtiden. Det går inte och det borde en byggare veta samt beakta. Rent byggfusk och inget annat, går inte att "skruva" sig ur hur man än försöker. Frågan är bara om i Sverige gällande lagar kan hjälpa ansvariga att slippa skuldfrågan. Vi kommer att bli varse detta efter att nu pågående rättsprövningar avklarats och uppdaterar då sidan här.

Förekommer det mögel och mygel både "high and low". Vilka skyddas idag, säljande företag eller kunder? Läs om varning för mögel och sveriges subsystem.

Noteras ska att det under 2015 uppdagats ytterligare byggskandal som relaterar till de enstegstätade fasaderna. De byggskivor som börjat användas för att uppföra ventilerad efterföljare till enstegstätningen visar sig innehålla magnesiumklorid vilket absorberar fukt. De byggskivor som innehåller högre mängder av saltet blir till en total katastrof vilket man upptäckt i Danmark. Byggskivetypen saluförs även i Sverige. Ny byggskandal byggskiva vindskiva magnesiumoxid fukt

Ekonomi och hälsa blir lidande

Visualisering av fasadens konstruktion

Här ses den enstegstätade fasadens konstruktion i ett typexempelHär ses ett exempel på hur konstruk-
tionen av fasaderna kan se ut.

Utifrån och inåt ses:

1. Puts
2. Cellplast, även kallad frigolit
3. Kartongklädd gipsskiva
4. Regelverk i trä och isolering
5. Byggfolie, även kallat byggplast
6. Gipsskiva som innerväggSkandalens omfattning växer, byggbolagen m.fl. skälver

Takutsprång finns ej och fasaden blir mer utsatt för regnVar tog takutsprånget vägen? Här blir den redan känsliga fasaden ännu mer utsatt för regn än om ett adekvat takutsprång byggts. Fönster och detaljerna kring fönstren som är så viktiga gällande täthet skyddas ej det minsta.

Arkitektur, design och inbesparing gällande byggmaterial (synonymt kostnader) går före. Så här har hus tidigare i viss mån uppförts, med dåligt resultat. Nu är vi tillbaka på ruta ett igen. Totalt sett pratar vi om en riktig fa(sa)däs.

Villaägarnas Riksförbund om enstegstätad fasad

Fasad-mögel-debatten hårdnar

Ett byggbolag som riktigt hamnat i hetluften är Egnahemsbolaget i Göteborg. De har uppfört drygt 300 villor med den mögel-drivande fasaden. Egnahemsbolagets f.d. utvecklingschef Matz Torgeby har enligt Ingenjören Jan Öhlund (insändare i GP 27/8-11) avvisat de totala ersättningskrav gällande ombyggnad av fasaderna som inkommit samlat från de drabbade villaägarna. Motivationen från Egnahemsbolaget är att själva principen för byggnation med enstegstätad fasad var allmänt inom byggbranschen vedertagen då husen uppfördes, samtidigt som de menat att garantitiden för husen löpt ut och att försäkringsbolagen då inte tar ansvar.

Vi har tidigare noterat att man från andra "byggbolag" försökt få fram information som pekar på att den totala byggsektorn accepterat konstruktionen som felfri och säker, m.a.o. vedertagen. Tyvärr kan det vara så att det finns någon klausul som säger att om ett visst sätt att bygga är mer åt hållet "norm samt standard" så kan man inte räkna med ersättning även om det senare visar sig vara helt galet byggt. Detta normverk måste rivas upp, skydd ska, tycker vi, ges åt konsumenten, inte åt den som gör fel. Är det så att staten gör fel genom godkännade av t.ex. enstegstätad fasad så borde staten ta ansvaret. Dock har det ännu inte hänt något av positiv art i de tuffa rättsförhandlingar som sker. Det enda som sker är att arter av mögel definitivt får fäste inne i väggarna, vilket visat sig än mer än under SP-undersökningarna som gjorts. Man fann helt enkelt inte alla de ställen i fasaderna som angripits av mögel. Kanske beroende på att stickprovskontroller genomfördes men också med stor sannolikhet för att möglet i väggarna kan vara utbrett.

1/9-11 replikerade Fredrik Rosenqvist och Andres Strandö i GP kring vad Egnahemsbolaget (EHAB) genom Matz Torgeby (nu tf VD) ger sken av, nämligen att kunderna som köpt och bor i mögel-husen blir empatisk och ansvarstagande behandlade. Matz menar att byggfusk inte skett och att ägarna ska betala delvis för att få nya fasader fria från mögel. Delvis sanerings- och renoveringskostnad av dessa nya hus innebär för många en stor ekonomisk dränering som inte borde vara realitet i dagens s.k. upplysta och demokratiska samhälle.

Öppen demonstration har skett emot Egnahemsbolaget, dess fuskbyggda fasader och nesliga sätt att tillfälligt tråckla sig undan samt fördröja ansvar genom juridisk hjälp.

Vi konstaterar att denna typ av kundnedvärderande och profiterande attityd inte bara är vanlig inom byggsektorn utan även bl.a. i bilbranschen. Det är idag tyvärr så lätt att bli lurad och efter köp stå med svartepetter i form av stora kostnader och det som mögel bevisligen kan ge, mer eller mindre allvarliga hälsoeffekter, sjukdomar och skador.

Efter lite Googlande på nätet fann vi att Egnahemsbolaget gått ut via en nyhetsportal och där i viss form slår sig för bröstet och talar om hur duktiga de är då det gäller byte av vissa fasader samt också att skadorna inte är så stora som vissa vill påskina. Detta lutar lite åt hållet hyckleri, kan tyckas, eftersom husen i stort sett är nya och där ska ju inga som helst skador egentligen ha skett. Trots röta på vissa ställen säger man från bolagets håll att det inte är någon fara för de boendes hälsa.

Det hela med enstegstätade fasader är trots "putsen" helt genomskinligt och borde hanteras därefter, vilket inte sker.

Till Egnahemsbolagets drabbade kunder ger vi all eloge och rådet att fortsätta hålla samman för att finna styrka emot "Goliat", för som enskild liten individ blir man lätt rent ut sagt mosad, både av profitörer, byggfuskare och ett sirapsaktigt i vissa avseenden undermåligt och antikt rättssystem. Överlever man dessa prövningar så kanske möglet senare gör sitt för att rasera tillvaron ännu mer. Skriv mycket på Internet om vad som händer er. Lyft fram "sjukdomen" och de aktuella företagen samt i helhet systemets/statens brister i rampljuset. Det tål de inte och hjälper ni inte er själva så finn styrka i att kunna hjälpa andra, för det gör ni i vilket fall som.

Kompetens och information från byggbrahus

Blir framtidens hus säkra mot fukt och mögel?
SP i stor mögel-skandal

Framgående av närmast länk ovan är att SP/Sitac har typgodkänt fasaderna som möglar och att de nu endast tycker att godkännandet är olyckligt. Vidare vet vi genom olika källor att SP står för en större mögel-skandal än så. SP visste tidigare om problemen med mögel men gick inte ut med varning eller förbud mer än till LB-hus som för tillfället (i början av 2000-talet) var kund hos SP gällande P-märkning av en fasadtyp likt enstegstätning fast med ventilationsspalt. Ingemar Samuelsson från SP talade på ett seminarium vid Högskolan i Borås 2008-05-14 om att SP var förhindrade att gå ut offentligt med "mögel-informationen" innan det så skedde 2007. Anledningen var den kommersiella sekretess som tillämpades under tiden LB-hus P-märkning var under handläggning.

Detta inträffade ter sig högst olämpligt och skandalöst, SP har ju nu gått ut med att de tidigare typgodkänt. Att SP höll inne med så här viktigt fakta är inget annat än en allvarlig mögel-skandal som drabbar enskilda husägare både direkt ekonomisk samt indirekt hälsomässigt och därmed dubbelt upp ekonomiskt. Vi andra skattebetalare drabbas också. SP måste omedelbart stoppas då de sitter på dubbla stolar. Det går inte att godkänna ett undermåligt byggsystem för att sedan sätta sig i sekretessituation när direkt hävande av tidigare beslut måste till. Här har man medvetet satt många personer i stora svårigheter. Som 100% ägare av SP måste svenska staten ta sitt ansvar. Nu när fakta ligger på bordet ser vi hur SP försökt slingra sig undan. Det här förhållningssättet håller inte idag SP!

SVT PLUS fasad-program

Sitter framför tangentbordet efter att ha sett dagens (12-03-22) TV-program PLUS. Det är mycket bra att SVT tar upp denna härva och indirekt avslöjar de också envisheten från berörda företag att hålla inne med sanningen. Till att börja med intervjuas Anders Jansson från SP om de enstegstätade fasaderna. Att han inte väljer att berätta hela historien (delar av den ovan) tycker vi kan bli anledning till en uppföljande intervju! Varför bara skylla på byggbolagen Anders Jansson? Så som vi ser på fasad-mögel-ärendena så bör ni i vart fall dela ansvaret med byggbolagen.

Vidare ville inte försäkringsbolaget Gar-Bo tala i det enskilda ärendet med hänvisning till sekretess, trots att mögel-drabbad familj "hävt" sektessen. Gar-Bos representant såg osäker ut och menade att han framstod som fånig. Jag tänkte direkt i mitt stilla sinne -"Fånig förefaller vara underdrift." *  Trivselhus tvingades ta ett krumsprång och kovända från nekande till att göra familjen helt nöjda. Vad detta i praktiken innebär måste få en uppföljning då Trivselhus ville blanda in familjens advokat. Uttrycket helt nöjda kan tolkas olika utifrån vilken part som nämner det. Varför inte bara säga vi köper tillbaka huset och ger er ett annat med kvalitet som ni betalat för och blivit utlovade? Det vore bästa lösningen så som jag ser det eftersom familjen fått stå ut med ett rent ut sagt helvete i mer än sju år, trots reklamation på reklamation som inte fått gehör.

* Möjligen frångås den akademiska utbildningen som jag besitter vid dessa skrivna ord, fast hur ska man då se på yttrandena och icke yttrandena m.m. från de i ärendet inblandade. Det hela når från deras sida ett riktigt lågvattenmärke där de premierar djungelns lag framför det som ska gälla.

Gar-Bo slutar ersätta försäkringstagare

Innan dom har fattats kring ansvarsfrågan kommer Gar-Bo ut med besked till husägare att Gar-Bo fr.o.m. 1/11-13 slutat ersätta och reglera alla kostnader utom mögelsaneringen som behövs då den enstegstätade fasaden rivits ned. Försäkringen är med andra ord nu i stort sett värdelös, till skillnad från tidigare ärenden där viss ersättning för själva fasadarbete och material gavs. Detta leder förståeligt till både affekt och chock hos de drabbade husägarna och kan för vissa få riktigt tråkiga följder som vi i del berört på sidan mögel leder till depression och skilsmässa.

Enstegstätad fasad har tyvärr kommit att bli en följetong där många inblandade och de närstående kommer att få lida. Vi fortsätter härifrån att tala om vad vi vet, tänker och tycker.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Skandal igen!

Var finns Boverket (pdf) och andra normgivande verk som SP i dessa frågor? Att sekundärt komma in när fukt och mögel uppkommit är för sent!

Fuskbyggarna

I första avsnittet av Timell´s och Ekdals program Fuskbyggarna  visade de och dömde ut enstegstätad fasad.

Skola om systemet

Vi arbetar själva efter metoden "Double Loop Learning". Det borde även regeringen göra. Läs mer:
Fukt i hus - Skola om systemet