Vem tar ansvar för mögel i hus och fastighet

Vem ansvarar egentligen för skador av fukt och mögel i hus?Vad händer när man drabbas av mögel i huset? Vem tar ansvar, regeringen, husleverantören, underentreprenörer, försäkringsbolag?

Om vattenläcka från ledningar, diskmaskin etc. uppkommer så kan man i de flesta fall räkna med en viss ersättning från försäkringsbolag. Dock vill inte försäkringsbolagen befatta sig med de så vanliga fuktrelaterade skador som uppkommer i kallutrymmen som krypgrund och vind. Inte heller tar regeringen sitt ansvar då de totalt dragit in den ekonomiska hjälpen till drabbade villaägare.

Tidigare gick det att få ekonomisk hjälp via statliga Småhusskadenämnden, dock med rejäla förbehåll gällande husets ålder m.m. Den möjligheten finns inte längre då fonden avvecklades 2008.

Det åligger alla villaägare att på egen hand förebygga skador som fukt, mögel, lukt och röta orsakar. Detta utan att villaägarna har blivit ordentligt förberedda på problematiken då regeringen inte sett till att riktiga normer satts vid husbygge samt att utförlig information inom området inte getts.

Problemen stannar inte vid saneringskostnader utan för ofta med sig sådan oro och vånda att sjukdom uppkommer och hela familjer splittras. Sjukdom kan också uppkomma då s.k. “sjuka hus” ofta orsakar allergier och astma hos de boende då mögel och mögeltoxiner etc. kan vara mycket skadliga. Detta sammantaget drabbar i en förlängning hela vårt samhälles ekonomi.

Kommunerna har under senare tid tagit upp ämnet gällande fukt och mögel på sina hemsidor. De ämnar informera kommuninnevånarna om hur viktigt det är att förebygga innan det är för sent. Här kan vi nämna att Båstads Kommun olovligen trots vår copyright kopierade information från vår sida direkt över till deras. Vid kontakt med dem kom vi överens om att de får ha informationen kvar så länge de tydligt skriver ut var informationen kommer ifrån. Kommunernas information är högst grundläggande och är egentligen bara ett litet “skrap” på ytan sett till allt som måste lyftas fram för att ge tillräcklig kunskap.

Regeringen måste skärpa sig gällande normer för byggnation. Man måste ta med i beaktande att klimatet blir fuktigare och inte bara anpassa husen efter att vara energisnåla. Detta är inte så svårt bara man fokuserar kring problematiken.

Ansvariga inom byggnadsbranschen och inom Statens Provningsanstalt etc. känner till att angreppen av mögel eskalerar i villor. Dock går man inte på bred front ut och talar om hur stor problematiken är. Frågan är varför mer info. inte ges? Vi tycker att det börjar osa katt och tankarna förs till att man inom vissa kretsar håller varandra om ryggen för att inte felaktigheter ska komma ut och bli allmänt känt.

Under 2005 kom Anticimex ut med sin rapport om fukt och mögel i krypgrunder. Denna har orsakat stor uppståndelse och man har i spaltmeter diskuterat om hur byggnormerna kunde tillåta krypgrund som grundläggning. En del av husägarna i Sverige har varit kloka och förebyggt problemen i sina krypgrunder genom installation av lämplig avfuktare. Andra får bittert erfara att de drabbats av mögel, lukt och/eller röta. Vid kontakt med försäkringsbolag och andra instanser får de drabbade sedan nobben.

Nästa “nyhetsbomb” inom ämnet kommer troligtvis att bli mögel på vind. Kallvindar far riktigt illa under kallare årstid. Tilläggsisolering, byte av uppvärmningskällor, klimatförändringen samt informationsbrist är några av anledningarna. Problemen här är lika vanliga som i krypgrunden. Skillnaden är bara att vindsutrymmena är mer än fyra-fem gånger så många sett till antalet krypgrunder i Sverige.

Läs om exempel där husleverantören inte tar sitt ansvar.

Pennan är vassare än svärdet. Publicera din historia om mögel för att få gehörHar du något inlägg till det vi skriver här och för övrigt på vår sida? Inkom gärna skriftligen med kommentarer eller något du vill att vi ska presentera via hemsidan. Berätta gärna om eventuella “turer” med byggfirmor, försäkringsbolag m.fl.

Tyvärr har det under hösten 2011 seglat upp direkt kunskap om att vissa mäklare påverkar besiktningar av hus på sådant sätt att mögel och andra skador inte alls tas upp eller förringas. Läs om det på sidan Mögel och Mygel.

I takt med allt fler frågor var man egentligen ska vända sig och bör göra då mögelskada har skett, har vi sammanfattat en sida som främst berör sanering av själva huset och bohag samt kläder: Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Vi kämpar aktivt emot att mögel och bristande information ska få förstöra folks ekonomi och hälsa.

Flyktingar och invandrare tvingas bo i hus med mögel

2007-10-01
Uppdaterad 2019-05-10

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Vem tar ansvar för mögel i hus och fastighet”

 1. Vill varna alla som ska köpa hus att inte välja att köpa med varudeklarerad tjänst som kan förmedlas vid husköp och försäljning. Dom anlitar saneringsfirma som har denna tjänst samt även besiktningsmän i samma företag. Vi visste att det fanns brister i huset som besiktningsmannen rapporterade och detta åtgärdades.
  Men sen fast det brister i huset som inte har rapporterats . Vi anlitade saneringsfirman om detta då det ska klassas som dolda fel. Vi har bara blivit motarbetade och fått avslag på alla dessa fel. Detta hus har kostat oss en förmögenhet då vi har fått åtgärdat brister som vi inte viste om som feldragningar av el mm. Nu senast så upptäcktes svartmögel i isoleringen på vinden vi har rapporterat detta men fått avslag så nu måste även detta åtgärdats. Vi vill bara upplysa andra om detta så inte fler tror att det är en trygghet att köpa med denna tjänst.

  • Hej Marie,

   Vi har för säkerhets skull ändrat i din text genom att ta bort namn på företag. Detta för att problem inte ska uppstå framåt. Din varning når likväl glasklart fram.

   Det kan vara ett problem att köpa hus med förhandsbesked såsom varudeklaration ger. Det finns ett antal exempel på att brister inte upptäckts eller rapporterats i tjänsten. Anledningen till det kan vara allt från okunskap till medvetet mörkande. 2011 gjorde Uppdrag Granskning ett reportage om att vissa besiktningsmän medvetet gjorde valet att inte rapportera alla förekommande fel och skador som fanns i besiktningsobjekten. En inspektör nämnde att man inte biter den hand som föder en. Det säger det mesta om hur läget var och tyvärr till del fortfarande är.

   Enligt Jordabalken är man själv som husköpare skyldig att låta under söka en fastighet innan köp. Tycker den regeln är väl värd att beakta, för största möjliga säkerhet. Bra kan vara att förhöra sig om besiktningsmannen “jobbar för” inblandad mäklare eller inte. Helst ska affärsmässiga etc. band inte föreligga dem emellan.

   Bättre är att förebygga än att senare riskera att hamna i tvist, då sådan är dyr och kanske inte ger en rätt i sak.

   Hoppas det löser sig bra för er och tack för att ni delar med er av viktig kunskap!

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd