Sök

CTR 300TT2 Corroventa sorptionsavfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

28.995 kr

Svensktillverkad

Sorptionsavfuktare Corroventa CTR 300TT2 med ställbart integrerat undertryck.

Observera att avfuktaren för styrning och installation ska kompletteras med tillvalen Styrenhet Homevision Pro samt Monteringskit TT. Se tillvalen

Sorptionsavfuktaren CTR 300TT2 är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Tack vare Corroventas patenterade spjällösning som skapar undertryck i krypgrunden, så är avfuktaren CTR 300TT2 även lämplig för lukt- och radonsanering.

Corroventa Tillval

Monteringskit

Homevision Pro

Artikelnummer 101007 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Corroventa CTR 300TT är en sorptionsavfuktare anpassad speciellt för krypgrund där behov finns av ett ökat ställbart undertryck med samtidigt torrt klimat.

Från svenska Corroventa kommer CTR 300TT som är en kombination mellan avfuktare för svalare krypgrunder med integrerad separat ställbar fläkt för ventilation så att lukt eller radon upp i bostaden motverkas.

Avfuktaren installerad i krypgrund

Täta alla öppningar upp till huset, det kan röra sig om springor mellan golv, vägg, eller rörgenomföringar. för att krypgrunden ska bli så tät som möjligt.

CTR 300TT är försedd med två 50mm och ett 100mm torrluftsutblås som var för sig kan förgrenas.

För energisnålast möjliga avfuktning är det mycket viktigt att på ett adekvat sätt lägga byggplast mot marken och tillse så fukt inte i för stor mängd kan komma in genom eller under krypgrundens grundmur alt. kantbalk.

Energioptimering för att minska driftstimmarna med CTR 300TT2 kan utföras genom att lägga en speciell krypgrundsisolering mot byggplasten på marken.

Viktig läsning finnes även under sidan ventilation av krypgrund.

Antingen kan vi installera avfuktaren inom vårt upptagningsområde som är södra Sverige, alternativt att man gör det själv. För kunskap om hur installationen går till har vi presenterat en grundläggande och övergripande installationsmanual. Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Specifikation för Corroventa

Vid avfuktning drar CTR 300TT 850W. Måtten är 325mm gällande både höjd, bredd och djup. Ljudnivån uppnår 56dB och avfuktaren bör därför inte ställas direkt under sovrum om man är ljudkänslig eller om det inte är så tjock isolering i golvbjälklaget.

Rekommenderat är att två gånger per år eller efter behov byta filter i avfuktaren.

Hygrostat HygroPro (Obs! Endast för den äldre modellen CTR 300TT)

Övrig kunskapsbank och produkter

Läs mer om valet mellan olika typer av avfuktare.

Läs mer om principen för att undertryckssätta en krypgrund i artikeln avfuktare och undertryck.

Specifikation

Specifikation – Teknisk data

 • Torrluftsmängd 200-300 m3/h
 • Våtluftmängd 45-130 m3/h
 • Anslutning 230 V,50Hz
 • Anslutningseffekt 1015 W
 • Verklig förbrukning 850 W
 • Processluftstos 160 mm
 • Våtluftsstos 75 mm
 • Torrluftsstos 1×100 mm+2x50mm
 • Ljudnivå (3m) 56dB
 • Vikt 16 kg
 • Storlek 420x325x360 mm
 • Avfuktningskapacitet 21l/dygn vid 20C, 60% RF
 • Avfuktningskapacitet 14l/dygn vid 10C, 60% RF
 • Avfuktningskapacitet 12l/dygn vid 5C, 60% RF

Erbjudande 🌟

I samband med köp av avfuktare kan du välja till 20st utbytesfilter för 995kr vilket är 17% nedsatt pris.

Vi tycker att det är bra att redan ha filter hemma, det möjliggör att man faktiskt byter var 6:e månad så som man bör göra. 20st filter räcker för 10år och 1st filter medföljer avfuktaren, vilket täcker 10,5år i korrekt drift.

En bra idé för att förvara dina filter så att du snabbt kan hitta dem är att lägga dem i en plastpåse och hänga upp den i krypgrunden eller på vinden.

Erbjudandet får du automatiskt ta del av i kassan.

Lägg till här: Filter Corroventa

Installation

Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund

Avfuktare Corroventa CTR 300TT2 är speciellt anpassad för att installeras i svalare och fuktigare utrymmen såsom krypgrund, i synnerhet där det finns problematik med radon eller avvikande lukt uppkommande i bostaden.

I CTR 300TT2 finns sorptionsteknik vilket innebär att avfuktningen sker via ett fuktabsorberande roterande sorptionshjul vilket kontinuerligt partiellregenereras. Med regeneration menas att en del av sorptionshjulet efter att det fuktats upp, passerar en varmare zon i avfuktaren. Värmen alstras av ett självreglerande PTC-element och driver ut fukten ur hjulet, vidare ut via våtgasslangen som dras ut genom grundmur. Den del av hjulet som kontinuerligt regenereras, fungerar sedan fuktupptagande igen.

Oberoende av avfuktningen finns i Corroventa en ställbar integrerad undertrycksfläkt. Med undertryck menas att avfuktaren hämtar ut luft från krypgrunden så krypgrundsluften ej längre har så lätt att passera golvbjälklagets otätheter upp i huset. Därmed kan man förutom fuktkontroll också nå luktkontroll samt s.k. radonsanering.

Avfuktaren i krypgrund

Avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund

Dysa för infällning i avfuktarens torrluftssystem

Avfuktad luft blåser avfuktaren ut genom ett spirorör/spiralrör i krypgrunden. Röret dras så det täcker upp förekommande avdelningar i utrymmet. Med jämna mellanrum eller där det bäst sett till förhållandena passar, monteras dysor in i röret. Totalt 16 st avfuktardysor ska fällas in. Det sker via hålsåg (30mm) för metall. Annat som behövs är skruvdragare och eventuellt metallsåg för sammansättning och kapning av spirorören.

Anledningen att man fälller in dysor och inte låter torrluften blåsa ut fritt på ett eller några ställen i krypgrunden är att avfuktaren behöver ett visst mottryck för att fungera som allra bäst och driftsekonomiskt.

Torrlufstutblås i krypgrunden från dysorna till avfuktaren

När avfuktarinstallationen är klar och aggregatet driftssätts, sprids den torra luften ut i hela krypgrunden via rörsystemet och dysorna. Det medför att fukt rör sig mot avfuktarens processluftsinsug, d.v.s. att fuktrikare luft dras in i avfuktaren för att genomgå sorptionsavfuktningen igen. Hela luftvolymen sätts i rörelse och cirkulation.

Avfuktarens inkoppling till torrlufts- och våtluftsutblås

Själva avfuktaren ställs antingen på fast underlag upphöjd från marken alternativt på konsoler likt bilden visar. I monteringskitet TT Multi (tillbehör) medföljer förutom dysor även konsoler, rörgenomföring för grundmur, torrluftsanslutningsslang, ljuddämpad slang och håltagningsmall för montage av konsoler.

Homevision Pro avfuktarstyrning och övervakning av krypgrundsklimatet

Homevision Pro, ett trådlöst styrsystem till CTR 300TT2

Styr- och övervakningssystemet till CTR 300TT2 är trådlöst. Högra enheten i bild ovan är en hygrostat. Hygrostaten mäter kontinuerligt relativ fuktighet och temperatur i krypgrunden och är sladdansluten till avfuktaren. Via vänstra enheten finns möjlighet att styra och övervaka avfuktarens funktioner. Bland annat kan börvärde ställas in. Med börvärde menas den högsta fukthalten man vill tillåta innan avfuktaren ska sättas igång. Väljer man t.ex. 60% som börvärde börjar Corroventa 300TT2 arbeta då krypgrundsklimatet blir någon procent fuktigare än så. När avfuktningen dragit ned värdet i luften till någon procent under börvärdet avstannar avfuktningen och aggregatet pausar till dess det utifrån inställt värde blir för fuktigt igen.

Vidare kan man via Homevision Pro styra och/eller övervaka följande parametrar:

 • Börvärde RF% – Det värde man ej önskar ska överskridas i krypgrunden.

 • Övre och Undre Hysteres RF% – Med övre hysteres menas hur många procentenheter hygrostaten ska tillåta att börvärdet passeras innan CTR 300TT2 startar avfuktningen. Vanligen ställer man in hysteresen på 2 RF%, så att avfuktning om börvärdet är 60 RF% startar vid 62 RF%. Undre hysteres fungerar omvänt. Om man som brukligt ställer undre hysteres på 2 RF% så stannar avfuktningen när den relativa fukthalten i krypgrunden sänkts till 58 RF%. Sedan pausar avfuktaren till dess att hygrostaten registrerar att krypgrundsklimatet återigen nått övre värde. Att ställa hysteresen snålare än så här innebär att avfuktaren kommer få slå till och ifrån för ofta. Sett till klimatet och avfuktningsbehovet i krypgrund är det brukligt och korrekt med dessa inställningar.

 • Larmnivå RF%.

 • Kontinuerlig fläktdrift för undertryck eller fläkt enbart vid avfuktning.

 • Styrning via Mögelindex – Mögelindex innebär att man låter Corroventan styras efter både temperatur och relativ fuktighet RF%. Ingående samt mellan olika forskare parallell forskning har visat att mögel inte enbart gror och tillväxer utefter parametern fukt. Möglet behöver även viss temepratur för att kunna utvecklas. Generellt sett kan man tillåta högre relativ fuktighet vid lägre temperaturer än vad man kan i rumstemperatur. Med denna parameter kan man ställa in avfuktaren att automatiskt ta hänsyn till och styra utefter mögelindex. Mer information om mögelindexavfuktning står att finna längre ned på sidan mögel, under diagram LIM 1 och LIM 2.

 • Återställning till fabriksinställning – Om man gjort inställningar och vill återgå till de värden som gäller när avfuktaren levereras från oss.

 • CSV-loggfil på USB-minne – Homevision Pro loggar värden gällande temperatur och relativ fuktighet, vilka man senare kan avläsa för att kontrollera hur det har fungerat. Loggning kan t.ex. vara bra att utföra inför framtida försäljning av huset.

 • Visning av aktuell RF% samt temperatur i krypgrunden.

 • Visning om fläkt är På eller Av.

 • Visning om avfuktning är På eller Av.

 • Visning av radiosignalnivå gällande trådlös överföring av data.

 • Grafisk presentation av avfuktarens driftstid.

 • Grafisk presentation upp till 12 månader tillbaka gällande medelvärden temperatur och RF%.

 • Felmeddelanden.

Undertryck via CTR 300TT2 i krypgrund

Som icke insatt kan det vara svårt att direkt greppa fackuttryck som undertryck. Kortfattat kan begreppet beskrivas så att man med avfuktarens fläkt blåser ut en viss bestämd och i steg justerbar mängd luft från krypgrunden ut i det fria. Utan undertrycket hade luft lättare gått andra vägen, från krypgrunden upp i huset, med följd att mögel, kemiska ämnen från tryckimpregnering och elak lukt hade kunnat påverka inomhusklimatet.

Corroventa CTR 300TT2 har en patenterad lösning vilken innebär att avfuktning och undertryck är integrerat i samma aggregat. Utblåset gällande våtluft och undertrycksflöde sker genom ett och samma hål i krypgrundsmuren, så som visas på en av bilderna ovan. Undertrycket kan oberoende av avfuktningen ställas i tre steg, mellan 45-130m3 luftflöde per timme. Det finns två olika spjälljusteringar på avfuktaren för denna inställning. Undertrycksvariablerna här beskrivna kan ej styras från inomhusenheten man placerat uppe i huset.

Informationen är vår förkortning och utveckling av den manual som medlevereras avfuktaren. Vidare ger vi support via mail eller telefon och kan skissa in hur rörsystemet bör dras samt var dysorna kan fällas in. Vi har även egen installationstjänst som täcker södra Sverige.

Elförbrukning

Elförbrukning på en avfuktare påverkas av många faktorer såsom utrymmets täthet, utrymmets volym, fuktbelastning och renheten på filtret.
Det går således inte att säga exakt hur mycket el som din avfuktare kommer att förbruka
Några faktorer som påverkar elförbrukningen och som du själv kan påverka.
Installation
Det är viktigt att man installerat avfuktaren enligt installationsanvisningarna.
Utrymmets täthet
Täta utrymmet omsorgsfullt. Kontrollera tätheten dagtid så upptäcker du enklare spingor och andra öppningar.
Fukttillskott krypgrund
Om utrymmet inte är tätt, marken dåligt dränerad eller rasskydden är trasiga ökar du fukttillskottet i din krypgrund. Normalt har man alltid högre fuktighet i krypgrunden under vår, sommar och höst.
Fukttillskott kallvind
Om utrymmet inte är tätt, fuktspärr saknas mellan bostad och vind, gavelventiler inte är tätade ökar du fukttillskottet i din kallvind. Normalt har man alltid högre fuktighet på kallvinden under vintern och våren.
Filterbyte
En sorptionsavfuktare är beroende av luftflöde för att att kunna avfukta effektivt. Blir filtret smutsigt minskar avfuktarens kapacitet. Se därför till att byta filter 2 gånger per år.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen