Search

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

5
(9)

Det finns en historia bakom avfuktning i krypgrunder och utvecklandet av särskilda avfuktningslösningar. Här går vi grundläggande igenom begreppen och redogör kortfattat men koncist för historien och vår erfarenhet inom området. Artikeln är en sammanslagning av några tidigare sidor hos oss, allt för enklare och mer sammanhållen överblick.

Avfuktare i krypgrund kallas krypgrundsavfuktare

Via förteckningen kan du klicka dig vidare till informationen som är av intresse.

Innehållsförteckning

Avfuktare i krypgrund – kort historia

Krypgrund är en fuktkänslig konstruktion som många hus i Sverige är byggda uppå. Föregångaren torpargrund var sammantaget så konstruerad att den var mer fuktförlåtande, d.v.s. inte så fuktkänslig som dagens variant där det via mer isolering inte tillkommer så mycket avfuktande värme, samtidigt som byggnadsmaterialen ofta är fuktkänsligare.

Naturligtvis förekom mögelskada och rötskada även i torpargrunder, men ofta hade man inte tillträde till att kunna komma in och inspektera. Den möjligheten finns vanligen men inte alltid i dagens lösning.

När inte dessa lösningar heller visade sig fungera bra började saneringsföretag installera avfuktare i krypgrunder. Rejält uppsving i både offentlig möjlighet att inhämta krypgrundskunskap och investering i krypgrundsavfuktare kom inte förrän några år in på 2000-talet, då ett större saneringsföretag gick ut med rikstäckande information om hur pass omfattande skadebilden totalt sett var i husbeståndet.

Det blev också ett smärre virrvarr av diskussioner och tyckande på olika Internetbaserade forum, i avsaknad av ordentlig forskning om vilken avfuktare som egentligen var bäst lämpad för krypgrund. Viss avfuktartillverkare blev påkommen med att göra smygreklam på forum under falska namn. Nu när vi ser tillbaka på utvecklingen finns en del att ta tillvara för att bygga säkrare framöver och även finna bättre lösningar på olika tillkortakommanden som kan dyka upp.

Det första egentliga adekvata aggregatet som kom att få benämningen ingår i kategorin sorptionsavfuktare.

– Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

– Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

– Krypgrund Torpargrund Information Lösningar Avfuktare

Tio kriterier för avfuktare i krypgrund

Med tanke på samlad erfarenhet vår fälterfarenhet och forskning, har vi skrivit samman tio kriterier som är ämnade att hjälpa till i valet av krypgrundsavfuktare.

Kriterierna inbegriper de olika för krypgrunder mest vanliga och högst adekvata avfuktarna, vilka avfuktar genom sorptionsteknik.

Avfuktare i krypgrund tio kriterier

Avfuktare anpassad för sval krypgrund

Eftersom krypgrund ligger skyddad från solsken och därmed solens värmeinstrålning blir den överlag under sommaren svalare än luften utomhus, samtidigt som temperaturen faller till ibland minusgrader under vintern. Därför blir säkraste lösningen gällande avfuktare en s.k. sorptionsavfuktare som bibehåller hög avfuktningskapacitet trots kyla, till skillnad från värmekrävande kondensavfuktare, vilken i allra värsta fall förutom att förlora viktig avfuktningskapacitet kan frysa igen eller gå sönder då temperaturen faller.

Se sorptionsavfuktarna i vår butik

Kvalitetsmedvetet val – Snåla eller Investera

Det finns avfuktare i olika prisklasser och därmed i varierande kvalitet. Då man väljer avfuktare till krypgrunden bör det tas med i beräkning att det ofta rör sig om en permanent installation som över lång tid ska klara sammanlagt många driftstimmar i ett ofta krävande utrymme. Att välja de billigaste eller mer oprövade lösningarna kan i slutändan innebära otrygghet, mycket högre total driftskostnad sett till högt energibehov, kortare livslängd och därmed högre miljöbelastning.

Energiåtgång

Gemensamt för de billigare typerna av luftavfuktare som tillfälligt under bättre klimatförhållanden skulle kunna lämpa sig i en krypgrund är att de kan dra mer el per avfuktad liter vatten än en något dyrare väl anpassad krypgrundsavfuktare. Man kan jämföra olika aggregat och deras effektförbrukning per timme med hur mycket vatten som under den tiden kan avfuktas. Det är viktigt att jämföra under de aktuella förhållandena, d.v.s. den lägre temperaturen i krypgrunden samt vid förslagsvis 60% relativ fuktighet.

Undertrycksventilation eller inte

Vissa krypgrunder kräver ventilation då lukt och/eller radon från utrymmet måste hindras så att det inte kan komma upp i bostaden via mindre luftpassager som normalt finns i golvbjälklag i hus. Undertrycksventilation kan ibland behövas. Det finns idag några få krypgrundsavfuktare med integrerad justerbar högkapacitetsfläkt. Resterande för normalstora krypgrunder håller ett mindre undertryck om ca. 20-50m3/h. Nackdelen med de avfuktare som har högkapacitetsfläkt är dyrare inköp och högre driftskostnad.

Avfuktningskapacitet

För liten avfuktare för med sig att driftstiden ökar. Aggregatet stänger kanske inte av alls när det tillkommer lika mycket eller mer fukt än vad avfuktaren klarar av att få bort. En mindre krypgrundsavfuktare som får arbeta mycket och slits mer än en större som hanterar avfuktningen på kortare tid. För stor avfuktare med roterande sorptionshjul kan medföra dyrare elräkning än nödvändigt då en sådan stänger av och på oftare. PTC-elementen i en sorptionsavfuktare kräver nämligen en viss driftstid för att uppnå optimal effekt sett till avfuktningen (regenerationen/uttorkningen) av sorptionsmaterialet. Därför rekommenderas att införskaffa avfuktare med lagom kapacitet, d.v.s. med viss överkapacitet för säkerhets skull och även för att aggregatet ska bibehålla god livslängd.

Grad av luftomsättning

Det är till fördel om avfuktaren klarar av att sätta en större mängd luft i omsättning i krypgrunden som är avdelad, långsträckt eller stor. Viktigt är också att det finns stos/stosar för anslutning av flexibel slang eller rör så att luften kan fördelas och sättas i rörelse, då det annars kan uppstå skadligt mikroklimat där luften står mer stilla. Luftomsättningen ska vara hög för att kunna leda bort luften långt från avfuktaren. Om inte luften kan ledas bort riktigt så kommer den torrare luften att delvis recirkulera in i avfuktaren innan luften hunnit dra åt sig tillräckligt mycket fukt från omgivande luft och byggnadsmaterial.

Avfuktarens mått

Givetvis måste måtten stämma med det utrymme som finns i krypgrunden. Att behöva gräva en grop i marken för att avfuktaren ska få plats är ingen lämplig lösning då det vid översvämning kan medföra skada. Det är också ur arbetsmiljösynpunkt bättre att avfuktaren är så liten så möjligt då det ofta är besvärligt att installera och serva om man inte kan sätta aggregatet nära inspektionsluckan eller hyfsat lätt kan transportera det genom krypgrunden. Finns inte tillräckligt med plats för krypgrundsavfuktaren kan man i lämpliga fall bygga en tät låda utanför krypgrunden och låta avfuktaren hämta luft från och sprida tillbaka torrluft till krypgrunden.

Brand och brandrisk

Regelbundet hör vi talas om att avfuktare i hus, källare, krypgrund, garage etc. har fattat eld. Det brukar då röra sig om kondensavfuktare med plasthölje eller krypgrundsavfuktare med värmeslinga. Energimyndigheten m.fl. instanser inledde år 2017 utredning, efter att ca. 10.000 kondensavfuktare av nämnd anledning blivit återkallade från marknaden i Sverige. De avfuktare vi idag rekommenderar i krypgrund och vind är brandsäkrare då de är uppbyggda med plåthölje och säkrare inre komponenter.

Ytterligare idé för brandsäkerhet har vi lanserat genom Avfuktare Acetec EvoDry PD+, vilken fått inprogrammerad brandtermostat. Detta högtemperaturskydd känner kontinuerligt av om det i avfuktat utrymme sker temperaturhöjning, likt vid brand. När skyddet utlöser stoppas avfuktare och luftcirkulationen, det gör att brand inte vidareutvecklas eller spridas med avfuktarens hjälp.

Är avfuktning fel?

Det kan vara riktigt plågande att behöva gå runt och vara orolig för sitt hus utan att vidta åtgärder. Varför vänta tills skadorna är ett faktum eller tills det hela eskalerar? Rätt typ av avfuktning har för många inneburit att de kan sätta fokus på annat i tillvaron och att de kan slippa undan skadeverkan som mögel kan ge. Motivation till varför man bör undvika mögel ger vi bl.a. genom forskningsbaserat material på sidan mögel i krypgrund och vind.

Sett till klimatpåverkan menar vissa att avfuktare definitivt är fel. Här tycker vi att man måste se saker och ting i ett vidare perspektiv. Hur stor miljöpåverkan ger inte mögelsanering med olika gifter, samt allt som renovering med nya material och deponi samt förbränning av kasserat material drar med sig.

Det skulle vara intressant att vidare fundera och räkna på om nybyggnation av fukttekniskt sett riktigare hus, utan behov av avfuktare, är miljövänligare än den andra initialt räknat billigare varianten. Allt har definitivt sitt pris, i dubbel bemärkelse. Vi har tittat vidare på om avfuktare innebär mer belastning än nytta under artikeln: Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Redan dagen efter publikation av denna text fick vi samtal från en läsare med huvudet på skaft. Han menade att avfuktare i krypgrund och hus är ett relativt nytt påfund, eller som han också uttryckte det behövligt eftersom vi snålat in på värmen allt efter sjuttiotalets oljekris, genom överdriven isolering och energialternativa källor som minimerar spillvärme i husen.

Den gamle snickare vi skrivit om tog i denna frågan om avfuktning till orden -“Det skulle gå att bygga hus som står pall klimatet utan att avfuktare behövs. Svensk kunskap finns, men inte ekonomi eller vilja att genomföra det som standard. Det är som att vara pricksäker med hammaren men ändå medvetet slå sig på tummen.”

Krypgrundsavfuktarens arbetsområden

Att just sorptionsavfuktare från företaget Acetec har fått smeknamnet krypgrundsavfuktare beror på att den än så länge vanligaste installationen är just i krypgrunder. Dock kan man med fördel också installera avfuktarna i följande utrymmen:

På vind

Krypgrundsavfuktarens andra område är såsom vindsavfuktare

Ett problemområde som inte ännu blivit lika omskrivet som krypgrunder är våra vindar. När klimatet förändras, värmesystemen i husen byts ut och man tilläggsisolerar vindsbjälklagen. Då uppkommer problem med fukt, mögel och lukt på många kallvindar.

De flesta är fortfarande lyckligt ovetandes om problemen på sin vind. Har skador redan uppkommit faller huset i värde och saneringsåtgärder blir dyra. Då klimatet på en vind kan innebära minusgrader måste man här använda avfuktare som arbetar med sorptionsteknik. Samma typ av avfuktare växlar i allmänt tal från krypgrundsavfuktare till vindsavfuktare utifrån den bestämda applikationen.

I garage

Avfuktartypen gör sig även bra i det ouppvärmda garaget

Det blir dyrt att avfukta genom värmeelement och inte så effektivt som att låta temperaturen i utrymmet falla samt avfukta med Acetecs lösningar. Då man låter temperaturen falla så rostar det inte lika lätt som när temperaturen blir högre i garaget. Detta fenomen kan man utnyttja med hjälp av krypgrundsavfuktarens sorptionstekniska lösning.

Avfuktning på byggarbetsplats

Vid byggarbeten är det viktigt att snabbt kunna avfukta.

Sorptionsavfuktning fungerar ypperligt som avfuktare på såväl den mindre som på den större byggarbetsplatsen, t.ex. för att torka ut platta på mark, byggnadsmaterial som ska byggas in, badrum som renoveras eller måste avfuktas efter en vattenläcka.

I källaren

I svalare källare har krypgrundsavfuktare mycket att vinna.

Många villaägare har fuktproblem i källaren. Att värma upp för avfuktning blir dyrt i längden. Samtidigt gör uppvärmningen av källaren att fukten vandrar in i källaren snabbare än om man håller utrymmet svalare. Därför att fukt strävar efter att utjämna sig från områden med högre ångtryck till områden med lägre ångtryck. Värmer man upp utrymmet sjunker ångtrycket i luften. Fukt vandrar in genom golv och väggar från områden med högre ångtryck, likt marken utanför källaren.

– Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare

– Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

I krypgrund

Krypgrund är en välkänd s.k. riskkonstruktion. Med Acetec krypgrundsavfuktare kan du kostnadseffektivt säkra grunden från fuktrelaterade problem

Tack vare larmrapporter har det nu blivit vanligt att villaägare redan i förebyggande syfte installerar avfuktare i krypgrund. Genom den patentsökta energibesparingsfunktionen har man nått väldig framgång. Installationen innebär den bästa försäkringen man kan ha mot fuktrelaterade skador i krypgrunden. När det gäller försäkringar så finns inget försäkringsbolag som vill hantera den vanligaste typen av fuktrelaterade skador i just krypgrund. Den typen av skada som beror på förhöjd luftfuktighet.

– Avfuktare – Innan installation i krypgrund

Avfuktare i krypgrund under kyrka

Somliga arbeten i krypgrund är mer krävande än andra, både sett till arbetsbelastning, städning, sanering och kapacitet på avfuktare. Här går vi grundläggande igenom det arbetssätt som kan krävas när krypgrunden under kyrkan ska skyddas från skadlig fukt.

Papp som skyddstäckning av golv innan installation av avfuktare i krypgrund

Två inspektionsluckor tidigare upptagna av snickare fanns ned till krypgrunden. Jämte syns de svarta baljorna med arbetsutrustning som skulle följa med ner. Förarbetet är viktigt då det gäller att inte smutsa ned mer än nödvändigt, Vi besparar oss själva en del slutstädning.

Mycket skräp på marken i krypgrunden

Brädorna i krypgrundens tak, även kallat blindbotten, är ämnade att hålla tillbaka det träspån som isolerar i golvets bjälklag. Här syns spån ligga nedfallet på marken som för övrigt är full av spill från byggmaterial och gravkistor.

Utrensning under kyrkan

Här ses ryggtavlan på en kille från vårt saneringsteam. Han handplockar större träbitar och lägger dessa i en sopsäck. Viktigt att tänka på är att utföra arbetet i stillhet utan radio, musik och hög samtalsnivå om samtal måste ske. Det är krav vid arbete i kyrka som denna. Grova brädor omgärdar det som förmodligen är en gravplats. Vi vet inte hur det här ursprungligen sett ut då tidigare arbeten skett bl.a. med att bygga upp golvbjälklaget.

Hampa tätar krypgrundens blindbotten
Blindbotten var utförd likt den i torpargrund och temperaturrörelser i träet samt fuktens påverkan gör ofta att man måste stoppa upp nedfallande skräp som annars liggande på marken kan bli till näring för mögel.

Det är ett tidsödande jobb att dreva med hampa, men väl nödvändigt.

Torrsugning i krypgrund

Nu kom dammsugaren till användning. Två man fick göra detta, en som plockade ut det som skulle bort och en som hanterade torrutsugningen. Det eftersom denna krypgrund på sina ställen omintetgjorde bra arbetspositioner. Här ser marken redan mycket renare och finare ut, målet delvis uppnått, meter för meter.

Balja för sortering av material från krypgrund

Marken i krypgrund kan vara rejält kall att ligga på en längre stund även om man jobbar sig varm. Man sortera det utsugna så att inte något av misstag kommit med ut i dammsugartunnan.

Nästa steg var att fylla upp i soppåsar för bortforsling. Det blev några stycken.

Avfuktarna i krypgrunden

Nu var det största och tyngsta arbetet utfört. Därmed återstod installation av avfuktare i såväl sakristians krypgrund såväl som under kyrksalen. Eftersom byggplast inte fick eller kunde läggas emot marken måste avfuktningskapaciteten räknas upp då marken i regel alltid tillför extra mycket fukt.

Avfuktare i krypgrund under sakristian

Avfuktaren i sakristians krypgrund är den till slangarna anslutna metallådan t.h. i bild. Fläkten är den vita t.v. Tillsammans skapar dessa enheter ett bättre klimat i krypgrunden.

Avfuktare i kyrkans större krypgrund

I den större krypgrunden sattes två stycken krypgrundsavfuktare av fabrikat Acetec in, jämte en extra fläkt för undertryckets skull.

Enbart framdragning av el till avfuktarna kan vara svår i ett kulturminnesskyddat hus. Duktiga elektriker fanns på plats. En av dem tog inte på sig andningsskydd och fick åka till sjukhus under kvällen med andningssvårigheter.

Utanför kyrkan där avfuktare blåser ut fuktig luft

Före installationen av avfuktarna sonderades terräng för att kunna leda ut den fuktiga luften på minst möjliga åverkande sätt.

Luftrenare avfuktning och undertryck

Luftrenare med fotokatalys installeras i krypgrunden

Till vänster om fukttekniker ses luftrenare AirSteril som är en fotokatalytisk luftrenare som reducerar lukt och över tid sanerar mögel.

En äldre kyrka är kulturminnesskyddad och det är rigorösa bestämmelser kring vad och hur man får göra vid,  installation av avfuktare i krypgrund samt mögelsanering etc. Som husägare till mer moderna hus har man friare händer, t.ex. att lägga byggplast för att nå ett driftsekonomiskt bättre avfuktningssystem.

– Läs mer om våra luftrenare

– Luftrenare AirSteril i krypgrund eller torpargrund

– Luftrenare AirSteril i kyrkor för en bättre miljö

2020-02-05

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 9

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning”

 1. Bernt-Olof Jonasson

  jag har en soprtions renare av merket acetec sedan några år. nu är det 12 grader under huset och den
  relativa fuktigheten visar 53. Är det OK?

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1 för krypgrunder och vindar
Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 300m³

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

 • Avfuktare Acetec Evodry RCF 20+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
 • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
 • Slangklämma 3st
 • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
 • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Läs mer »
Corroventa radonsug RS 400
Radonsug Corroventa RS 400

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400:

 • Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
 • Lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden
 • Kan anslutas med upp till 6 sugpunkter
 • Kan kopplas samman med 6 m rör på trycksidan och 30 m rör på sugsidan
 • Undertryck under plastning: 40 m dräneringsslang på sugsida och 6 m rör på trycksida
 • Extremt tystgående
Läs mer »
Lampa för vattenrenaren – Watersteril
Lampa till WaterSteril

Lampa för vattenrenaren – Watersteril

Längden på lampan är 43,5cm

Äldre modeller har en liten förlängning och därför är det viktigt att du mäter din gamla lampa, är din lampa längre än 43,5cm så meddela du detta vid kassan i fältet mer information.

Läs mer »
AirSteril In-Duct luftrenare för infällning i ventilation

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Läs mer »
Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen