Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare - Innan installation i krypgrund

Informationsmässigt gäller denna sida de huvudsakliga åtgärder som bör vidtas innan installation av krypgrundsavfuktare. Bilderna kommer från ett anvisningsblad som medföljde vid leveransen av Acetec tidigare modeller PD-150 och PD-250. Texten på bladet har ej ordagrant här kopierats. Fr.o.m 2017 gäller denna information den nya avfuktaren från Acetec, EvoDry PD.

Städning av marken i krypgrund
Innan byggplasten lägges i krypgrund eller om det ligger mycket skräp på redan befintlig plast ska städning ske. Allt organiskt material såsom brädbitar, sågspån, isolering och växtdelar ska tas bort.


Eftersom luften i krypgrunder kan vara kontaminerad av mögel och/eller mycket damm ska rejäl andningsmask användas. Läs mer om personligt skydd under sidan mögelsanering i krypgrund. Vi ser detta arbete som saneringsarbete då det i regel av nämnda anledningar råder ett för andningsorganen och hälsan mindre bra klimat i grunden, i synnerhet innan avfuktare satts in.

Sänk avfuktarens driftstimmar

Avfuktare och angiven kapacitet

Även berg behöver täckas med plast då det från sprickor i berget kan komma upp så mycket fukt att avfuktaren onödigtvis går igång.