Avfuktare – Innan installation i krypgrund

0
(0)

Informationsmässigt gäller denna sida de huvudsakliga åtgärder som bör vidtas innan installation av krypgrundsavfuktare. Bilderna kommer från ett anvisningsblad som medföljde vid leveransen av Acetec tidigare modeller PD-150 och PD-250. Texten på bladet har ej ordagrant här kopierats. Fr.o.m 2017 gäller denna information den nya avfuktaren från Acetec, EvoDry PD.

Städning av marken i krypgrund

Innan byggplasten lägges i krypgrund eller om det ligger mycket skräp på redan befintlig plast ska städning ske. Allt organiskt material såsom brädbitar, sågspån, isolering och växtdelar ska tas bort.

Eftersom luften i krypgrunder kan vara kontaminerad av mögel och/eller mycket damm ska rejäl andningsmask användas. Läs mer om personligt skydd under sidan mögelsanering i krypgrund. Vi ser detta arbete som saneringsarbete då det i regel av nämnda anledningar råder ett för andningsorganen och hälsan mindre bra klimat i grunden, i synnerhet innan avfuktare satts in.

Sänk avfuktarens driftstimmar

På bilden ovan syns en typ av grundmur som kallas kantbalk. Denna har sedan ett antal år uppförts till många hus i Sverige och är således att se som vanlig. Det stora problemet som kan uppkomma gällande avfuktningen är om inte byggplasten fästs upp emot balken så att utifrån kommande markfukt effektivt hindras. De s.k. rasskydd som ofta finns placerade på utsidan av balken är ingen garanti för att fukten ska hindras att påverka krypgrundens fuktbild. Om åtgärden inte görs kan man räkna med att driftstimmarna gällande avfuktaren blir fler än annars. Kanske kan det också handla om underkapacitet där avfuktaren inte klarar av att hantera situationen eftersom fuktflödet in under balkarna kan vara mycket högt, i synnerhet om inte dränering finns. Observera att detta gäller samtliga för krypgrund lämpliga avfuktare på marknaden!

Beskrivning hur byggplast uppfästes mot grundmur i krypgrund

Rent praktiskt genomförs uppfästningen av byggplasten på grundmuren genom brukande av större plastbricka och skruv eller klippspik/ankarspik om grundmurs-elementen består av betonghålsten. Det går att fästa plasten med en regel eller också sätta bitumenmembran som är dubbelhäftande mellan plasten och muren. Kantbalken kan om man vill isoleras.

Notera att byggplasten inte får fästas ända upp emot blindbotten eller syll. Det kan i sådant fall bli så markfukt kan vandra upp till syllen eller golvbjälklaget på ett icke önskvärt sätt. Bättre är att avfuktaren kan torka ut även den övre halvan av krypgrundens mur. Detta gäller egentligen även då man fäster upp cellplast på insidan av krypgrundsmurarna. Fukt och kondensvatten kan i värsta fall vandra uppåt och samtidigt in i betongen där armeringsjärnen rostar sönder.

Avfuktare behöver inte jobba så mycket efter byggplasten kommit på plats

Här visas i praktiken en enklare genomförd uppfästning av plasten mot balken. Lösningen är fullt fungerande men man kan om önskas bättra på den enligt ovan. Viktigt att också tänka på är tätningen mellan våderna där plasten överlappas. Tejpa eller överlappa med minst 50cm. Låt inga glipor mellan plastskikten finnas

Avfuktare och angiven kapacitet

Då olika tillverkare av avfuktare för krypgrund via specifikationer anger maxmått för avfuktarens kapacitet så förutsätts att de åtgärder som här anges är korrekt utförda. I annat fall får man räkna ned avfuktningskapaciteten sett till angivet antal kvadratmeter och kubikmeter. Att på förhand avgöra hur mycket avfuktaren får gå eller ej är mycket svårt i fall där man inte innan installation avskärmat så mycket fukt som möjligt. Märk väl att det direkt genom grundmuren där denna ligger under marknivå kan komma in en del fukt. Det kallar vi för fuktgenom-
trängning eller fuktgenomsläpp, vilket brukar synas som mörkare fläckar och där mycket genomsläpp finns kan det bildas salt- eller kalkutfällning. Är denna fuktkälla hög kan avfuktaren behöva arbeta mer. Därför är i somliga fall dränering högst nödvändig. Rådgör gärna med oss innan arbetet påbörjas om något känns oklart.

För övrigt är det av stor vikt att ljustäta krypgrunden så att uteluft inte fritt direkt kan påverka klimatet så avfuktaren får arbeta mer än vad som anses normalt. Kontroll av luftläckage görs en solig dag då man släcker lampan i krypgrunden och kryper runt invändigt, tittar och känner längs ut med syllen eller där grundmurarna möter blindbotten.

Se vidare sidan som beskriver hur själva installationen av Acetec avfuktare äldre modeller sid. 1, Äldre modeller sid. 2, ny modell EvoDry PD bäst utförs. Märk väl att TrygghetsVakten är en termisk avfuktare med en annan installationsprincip än Acetec.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Uppdaterad 2020-02-05

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

4 reaktioner på ”Avfuktare – Innan installation i krypgrund”

 1. Hej! Vi har nyligen köpt ett hus byggt 1974. Huset är byggt med krypgrund i en slänt där delar av berget går i dager. Tomten “faller” alltså mot huset på ena sidan och från huset på andra sidan. Det är inte anslutet till kommunal dränering och jag tror inte dränering är gjord sedan huset byggdes. I krypgrunden ligger byggplast som rivits upp så att jord syns och där finns även viss odientifierad påväxt i jorden. En dränkbar pump (kopplad på spillvattenledning) finns någonstans i något av de tre skepp som grunden består av, ännu har jag inte hittat ingången till dessa och framkomligheten och ventilerna mellan skeppen är lite oklar. Min tanke är att gräva bort jord med påväxt, ta bort eventuellt annat organiskt material och lägga plast, möjligen även krypgrundsisolering, sätta in trådlös hygrometer och vid behov installera en avfuktare. Det kanske är knapphändig information men min fråga nu är egentligen hur pass mycket jord jag behöver ta bort, ska det vara “rent” från jord eller bara från trä, växtmaterial, isolering och liknande? Jag har sneglat på sugbil men det är kanske “billigare” att göra det för hand, är det värt det? Tack på förhand

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Anders,

   Att ta bort all jorden i krypgrunden kan ibland vara omöjligt. Huvudsaken är att man rensar från byggspill och organiskt material på bra sätt. Detta för att undvika tillväxt av mögel och bakterier under kommande byggplast.

   Man kan innan arbetet startar ta luktprov på markmaterialet på olika djup. Ibland kan det översta skiktet lukta kraftigt avvikande, särskilt om det blivit mikrobiellt angripet eller om det kan finnas klorfenoler från träskyddsmedel någonstans i krypgrunden och dess konstruktion. Bedömning görs hur mycket av markmaterialet som behöver tas bort. Skulle det inte lukta så avvikande och det inte finns så mycket mikrobiellt angrepp, kan man avhjälpa genom att strö ut salt mot marken innan läggning av plasten. 4-6kg salt per 10m2 yta fungerar bra. Det hämmar uppkomst av mikrober.

   Det är bra mycket billigare att gräva ut för hand, men också väsentligen jobbigare.

   Genom att mäta med trådlös hygrometer, ev. med loggningsfunktion, vet man om avfuktare behövs eller inte. Det tillvägagångssätt du beskriver är en bra start.

 2. Charlotte Åhnebrink

  Hej LFS! Vi har en Onsalavilla byggd 1987.
  Vi har en torpargrund 1.10 cm höjd.
  Är ganska nära att slå till på att spruta eko foam i vår grund men efter att följt dina kommentarer blivit osäkra. Vi har bott i huset sen byggstart men nu tycker vi att förutom kalla golv märker vi att elräkningarna skjuter i höjden trots bergvärme och att familjen minskat från 6 personer till två.
  Skulle vara bra att få kontakt med dig för att höra vad du tycker att vi skall göra?
  Med vänlig hälsning Charlotte

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Charlotte,

   Då det är ett så pass nytt hus tror jag att det rör sig om krypgrund. Kalla golv kan bero på uppvärmningen och ventilationen inomhus. Det kan också vara så att isoleringen i krypgrundens bjälklag blivit så fuktig att den tillsammans med blindbottenskivor etc. börjat hänga ned. Då kan det bildas en luftspalt upp mot undersidan av golvet till. Då fungerar inte isoleringen som tänkt.

   Vid alla åtgärder, både före och efter, är det bra att utföra fuktmätning för att kunna bestämma om avfuktare behövs eller inte. Om man tilläggsisolerar så kan krypgrunden bli svalare och fuktigare än annars. Det kan vara en anledning till att avfuktaren måste installeras. Tilläggas ska också att många, de flesta krypgrunder i Sverige behöver åtgärder i form av avfuktning och kanske även sanering samt utbyte av mögelskadat och luktskadat material.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD-400 38 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 38,5 x 25,5

Läs mer »

Dantherm CDF 40-50-70 avfuktare

CDF 40, 50 och 70 från Dantherm avfuktar enligt kondensationsprincipen. Det innebär att en fläkt forcerar fuktbärande luft igenom en evaporator, vilket är ett kylelement där fukt kondenserar och droppar ned i en ränna och vidare ut via dräneringsslang. Den avfuktade luften leds vidare genom ytterligare ett element där återuppvärmning sker. Den torrare luften håller ca. fem grader högre temperatur än ingående fuktig processluft.

Avfuktarna är tillverkade med tanke på lång hållbarhet och energieffektivitet. Ytterhöljet är robust och tillverkat i pulverlackerad galvaniserad metall. Ovan nämnda element är epoxybehandlade för bästa möjliga korrosionsresitens.

Observera att Dantherm avfuktare är beställningsvara direkt från fabrik, varvid ångerrätt ej tillämpas.

Läs mer »
TFA Funk regnmätare WeatherHub

TFA Funk trådlös regnmätare WeatherHub

TFA Funk Regnmätare sänder trådlöst värden gällande mängden regn till systemet kallat WeatherHub. Inkoppling till Internet via router medger gratis inhämtning av klimatdata till mobiltelefon.

Fjärrövervakningssystemet kan byggas ut med totalt 50 olika sensorer. Det innebär att man kan fuktmäta, klimatmäta och övervaka mycket effektivt, i både hus och trädgård. För dig som är intresserad av hur väder och vind påverkar husets riskkonstruktioner är TFA WeatherHub och denna regnmätare av värde.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen