Mögelsanering i krypgrund – Teori och praktik

5
(1)

Att utföra mögelsanering i husets krypgrund ställer krav på att man först och främst skyddar sig själv mot både mögel och den eventuella saneringsvätska som ska användas. Kunskap måste även finnas gällande hur ett mögelangrepp på bästa sätt tas om hand. Denna sida är ämnad att relativt ingående förklara. Märk väl att det inte är möjligt att behandla ämnet till fullo då varje enskild krypgrund kan skilja sig åt sett till angreppet och konstruktionen i sig.

Mögelsanering kräver personligt skydd

Kläder som burits nere i krypgrund tas av utomhus eller i annat utrymme än det där andra vistas. Detta eftersom vissa personer kan vara känsliga och reagera varierande allvarligt på exponering av mikrobiella substanser. Kläderna destrueras eller tvättas omgående.

En ordentlig kroppstvagning görs efter besöket då mikrobiellt angrepp faktiskt kan uppkomma i huden om det vill sig illa, särskilt då immunförsvaret är nedsatt eller om sår finns.

Mögelsanering kan med vätskor göra boendemiljön kontaminerad i upp till några dygn då olika gaser avges. Var beredd på att tillfälligt ha huset obebott eller sörj för mycket god ventilation. Möjlighet finns att hålla undertryck i krypgrunden vilket motverkar gasvandring uppåt och med ett annat ord kallas undertrycksventilation.

På senare tid har vissa besiktningsmän börjat anmärka på krypgrund där långtidsverkande medel med olika former av bor använts för mögelsanering. De menar att boret i sig är skadligt och kan färdas upp från krypgrunden via golvbjälklagets otätheter. I sådant läge talar man om vikten av kontinuerlig undertryckssättning med kombination av krypgrundsavfuktare.

Viss fara kan föreligga när grövre saneringsarbete ska göras. Planera allt arbete väl och var inte ensam om hälso- eller skaderisker finns. Vid hantering av sådant som kan skada ögon och hud måste ögonbad alt. duschmöjligheter finnas snabbt tillgängligt.

Mögelsanerar avfuktare en krypgrund

Då avfuktaren initialt satts igång stressas möglet och det kan innebära en övergående explosionsartad spridning. Förutom att sporer och mögelgift då alstras kan också lukt uppstå, eller bli än mer markant.

Avfuktaren är i de allra flesta krypgrunder högst nödvändig även efter mögelsanering skett. Det finns idag inga metoder som är bestående utan nytt mögel kan tillkomma om man inte fortsättningsvis “stryper” det livsvillkor som är viktigast, d.v.s. fukt.

Mindre bra utförande av mögelsanering

När det uppstått “mögelblommor” så är det inte lönt att enbart sanera dem genom att pensla eller spruta på vätska. Tittar man noggrannare runt själva “blommorna” så finns det regelmässigt växt där med. Det kan innebära nödvändig mögelsanering av såväl marken som grundmurarna och blindbotten i krypgrund.

Att pensla på saneringsvätska på krypgrundens blindbotten sittande på huk eller liggande på rygg är ingen höjdare därför att vätskan på det sättet är mycket svår att applicera samtidigt som den istället för att hamna där den ska tenderar droppa ned på utövaren. Pensling fyller inte heller alla små porer och skrymslen täcks ej. Mögelsaneringen kan då inte räknas som adekvat utförd. Bättre är att använda en lågtrycksspruta med ställbart spraymunstycke. Alla saneringsvätskor är inte tillåtna för privatperson att påföras med tryckspruta, Boracol är en sådan. Mögel-Fri är däremot spraytillåten för privatbruk.

Olika saneringsmetoder för krypgrunder

I övrigt väljs metod utefter mögelförekomsten ifråga. Handlar det om mycket riklig mögelförekomst eller dolt mögel kan det kontaminerade materialet få ersättas med nytt friskt sådant. Då tidigare innestängda mindre delar av krypgrund och torpargrund såsom golvbjälklag öppnas och isolering tas bort kan mögelgrodd likt vid installation av avfuktare blossa upp. Därför måste avfuktning och mögelsanering göras innan ny isolering placeras mellan golvreglarna. Råder osäkerhet kring vilken svampart man funnit kan fynd skickas för professionell mögelanalys och åtgärdsförslag.

Tryckbehandlat alternativt Cuprinolbehandat trä bör inte utsättas för väta. Det kan när mögelsaneringsvätska påförs bildas (ske förstärkning av) elakartade kemiska lukter. Läs här om tryckimpregnerad syll.

Rötsvampsangripet material i krypgrund bör tas bort. Det går inte med preparatbehandling återställa en rötskada som oftast går på djupet in i trä. Röta kan ibland äventyra bärigheten i krypgrundskonstruktionen.

Markmaterial kan behöva grävas eller sugas ut med “slambil” om det är synligt angripet eller luktar skarpt. Måste mycket jord etc. tas bort kan ersättning ibland behövas för att hindra vatten att tränga upp ovanför byggplast som senare läggs. Då fylls nivåskillnaden förslagsvis upp med makadam. Ett bra knep för att förhindra ev. kvarvarande sporer att gro är utspridning av salt eller saltlösning över marken.

De bruksanvisningar och råd som ges när man inhandlar någon produkt för mögelsanering bör följas för bästa resultat. Kontakta Kemikalieinspektionen om osäkerhet finns kring den produkt du tänkt köpa sett till godkännande för bekämpningsmedel. Det förekommer nämligen att vissa försäljare saluför icke godkända eller beprövade preparat.

Viktigt att tänka på är var man gör av det eventuella material som måste utbytas. Det är inte tillåtet att låta ligga på gårdsplanen. Istället ska det gå direkt vidare för destruktion. Ta kontakt med kommunens avfallsanläggning eller elda upp brännbart under kontrollerade former.

Läs till mögelsanering relaterad info. om luktsanering och pågående “inledande” (ej ännu direkt vägledande eller normgivande) forskning som gjorts kring de faktiska effekterna av mögelsanering.

Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mögelsanering i krypgrund – Teori och praktik”

  1. Tack för en bra beskrivning. Jag har fått mögel i krypgrunden på grund av för dålig ventilation .. ventilationen är åtgärdad med att ta upp fler ventilationshål .. det är väldigt liten kryphöjd . huset är ca 55m2 och halva är det ca 60 cm kryp och resten ca 30 cm…finns det någon möjlighet att åtgärda problemet ? eller tror du att man måste riva ut hela nedervåningen … ?

    1. Ljungby Fuktkontroll

      Hej, För låg och även för mycket ventilation kan medföra fuktproblem och mögelskada i krypgrund. Det är närmast omöjligt att under året lösa hela problembilden enbart med ventilation. Ofta behövs avfuktare för att klara av den biten. Hur stor saneringsinsats man måste göra beror på själva skadeomfattningen. Vid ringa till måttlig mögelskada som inte påverkar inomhusklimatet kan man nöja sig med sanering av krypgrunden och installation av avfuktare, särskilt om den relativa fuktigheten åter blir för hög, vilket är sannolikt. Vid mer riklig skada där påverkan av inomhusmiljön sker, bör sanering ske i form av utbyte av material som är initialt påverkat i krypgrunden och trossbotten, och kanske även det som är sekundärt påverkat. Kontaminering kan ske från det som är mögligt till andra material uppe i huset. Avfuktaren kan behöva kompletteras med undertrycksfläkt för att luft från krypgrunden inte ska transporteras uppåt i huset. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Avfuktare

Acetec EvoDry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

 

Acetec EvoDry 18P är avfuktaren med många möjligheter och finesser. Bland annat styrs och kontrolleras avfuktningen via manöverpanel MPO-01 och styrutrustning EDC-01. Det innebär att en panel kopplas via sladd till avfuktaren. Användaren kan från annat rum se till att allt fungerar efter önskemål och som det sig bör.

För att klara svenskt klimat och de krav som ställs vid avfuktning i krypgrund, källare, vind, lager med flera liknande applikationer, fungerar EvoDry 18P via sorptionsavfuktning. Sådan teknik skiljer sig markant från kondensavfuktare, vilka kräver varmare luft för att kunna fungera tillfredsställande. Samtidigt är 18P brandsäkrare då den är byggd med ett plåthölje som också är korrosionsavvisande.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Avfuktare Master DH 7160

Master DH 7160 Avfuktare för krävande applikationer

Master DH 7160 är en större avfuktare vilken lämpar sig bäst till uppvärmda utrymmen eftersom den avfuktar med kondensteknik. Luftflödet är högt för att aggregatet ska nå bästa möjliga avfuktningskapacitet under kort tid.

Enheten är robust framställd i metallkonstruktion med tanke på industriella ändamål. Kontrollpanelen är enkelt avläst och DH 7160 är tillika lätt att programmera.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen