Mögelanalys – Behövs analys av mögel i krypgrund

Många husägare tar kontakt med oss då de funnit mögel och/eller röta i sin krypgrund. En vanlig fråga är om det mikrobiella angreppet behöver analyseras eller ej.

Det finns idag inga riktlinjer satta för om och när mögelanalys ska göras. Det är med andra ord upp till husägaren att fatta beslut om i samrådan med fackman om den tidigare ej besitter nödvändig kunskap för att själv avgöra.

Ett ytligt angrepp av mögel eller ytligt begynnande rötangrepp behöver inte föranleda analysbehov. Vi anser det istället bättre att här satsa pengarna på eliminering av fuktkällan vilket oftast utförs med hjälp av avfuktare. Samtidigt bör möglet saneras med fotokatalytisk luftrenare alternativt saneringsvätska.

Tidigare förespråkades inom vissa kretsar att mögelanalys av angripen isolering i krypgrundens bjälklag skulle ske för att avgöra om möglet tillhör de giftalstrande sorterna. Med dagens forskning kring mögelgift och andra avgivna antigener från möglet vet vi att de flesta mögelarter kan alstra mögelgifter samt många potentiellt skadeframkallande metaboliter. Så kallat dolt mögel i isolering är med olika metoder för sanering svårt att avdöda och neutralisera. Därför bör isoleringsbyte ske alt. korrekt utförd ventilation av krypgrunden installeras, jämte sanering om angreppet spritt sig till ovan eller bredvid liggande byggnadsmaterial.

Lokalt och ringa angrepp behöver nödvändigtvis inte analyserasVid misstänkt eller definierad ytlig röta som ej hotar att direkt sprida sig till golvbjälklag eller syll föreligger i vårt tycke ej heller analysbehov. Däremot måste avfuktning och sanering utföras i permanent och mer akut syfte. Samtidigt ska uppföljnings-
kontroller utföras med täta mellanrum för att utröna om åtgärderna är tillräckliga för att stoppa och bekämpa angreppet.

Vid väl etablerat och spritt mögel- och rötangrepp t.ex. hussvamp (serpula lacrymans) eller liknande bör analys utföras som underlag för rätt beslut om korrekt saneringsmetod och omfattning av denna.

Om mögelanalys från mikrobiell påväxt i krypgrund behöver utföras eller ej beror på vem man talar med. Vi vet att vissa företag inom analysbranschen i stort sett alltid påtalar vikten av analyser även om det enligt oss inte behövs, eller inte ger någonting sett till rättvisande resultat. Givetvis är man här mån om sin inkomst. Dock är de flesta större företagen inom denna bransch seriöst strävande, om än kanske ibland lite fast i det förgångna innan den nya forskningen kring mögelgifter blev generellt känd. Vad som gäller idag (2014) är sammanfattat under sidan mögel-krypgrund-vind, där vi med faktabaserat allvar tar upp varför mögel är negligerat.

I vissa hus kan de boende drabbas av olika svårförklarliga fukt- och mögelrelaterade symptom. För kartläggning och konstaterande av om fukt- och mögelskada i byggnaden finns rekommenderas av somliga att man utför ett mögeltest som baseras på den av WHO m.fl. klassat som mer rättvisande mögelanalys med spårning av DNA, alternativt reell sanering och installation av avfuktare i riskkonstruktion som krypgrund, vind och källare för att undvika nya mögelskador. Nämnas ska att DNA-tekniken ännu inte är fullt utvecklad i relation till vad som behövs för att bra förklaring ska ges till varför någon eller flera mår dåligt av fuktskada och mögel i hus.

Ta gärna kontakt med oss för fri rådgivning kring ev. objektiva fynd i din krypgrund eller vind m.fl. ställen i huset.

Vi samarbetar med ledande företag som utför analyser med professionell utrustning. Provtagning ombesörjes vid behov gällande mögel, hussvamp samt inomhusmiljö m.m.

Uppdaterad 2019-05-16

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Mögelanalys – Behövs analys av mögel i krypgrund”

 1. Hej!
  Min värd ska kontrollera krypgrund då jag har fått samma aggressiva allergisymtom i min nya lägenhet som i den gamla fuktskadade /mögelskadade lägenheten. Min misstanke är att värden snabbt vill komma undan ansvar Vad kan jag kräva? Vad ska värden göra?……..Sen är våtrumstapeten i plast hål i …i duschutrymmet Jag har påpekat detta och de verkar inte ta på sig ansvar för att detta gick igenom besiktningen. De har nu endast silikonat igen utan att fuktmäta Hur kan jag själv mäta där , och vilken mätare är bra? Den sista saken är förhöjda /restaplankor i hallens laminatgolv De hävdar att det inte beror på fukt, men jag har sagt att jag vill att de ska bryta upp och kika under samt göra en seriös fuktmätning
  Tacksam för alla råd som jag kan få. Jag har kämpat i 5 år med tidigare hyresvärd
  Köpt 2 luftrenare av er (silent….) och kan såklart använda dem men jag förståratt man måste komma på källan//Med vänlig hälsning Heléne

  • Hej Heléne,

   När man hyr bostad eller har en bostadsrätt, går det att göra anmälan till Miljöförvaltningen i kommunen. De har tillsynsansvar och kan om brister i inomhusmiljön finns, ställa krav på hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Om Miljöförvaltningen inte upprättar ärende/diarienummer eller fattar beslut i ärendet, kan man anmäla till JO – Justitieombudsmannen. Skulle du anse att Miljöförvaltningens beslut är felaktigt, ska det i deras beslut framgå att du har rätt att överklaga hos Länsstyrelsen. Bäst är att först försöka få hyresvärden att agera och åtgärda om det behövs.

   Det finns s.k. oförstörande fuktmätare med en metallkula som man sakta drar över materialet där man vill fuktmäta in bakom. Se vår butik på hemsidan här.

   Bra är att undersöka och analysera om det behövs. Dina krav låter utefter din beskrivning som adekvata. Om meningsuppfattning råder så kan som sagt kommunen kopplas in. K

   Krypgrunden bör undersökas noga eftersom det är en vanlig källa till kontaminering av inomhusmiljön, gällande t.ex. mögel, bakterier och kemiska ämnen.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd