Saneringsvätska för sanering av lukt, bakterier och mögel

5
(1)

Dessa saneringsvätskor går att miljö- och arbetsbesparande kompletteras eller ersättas med AirSteril Luftrenare eller våra ozonaggregat.

Viktig om Saneringsvätska

Dessa saneringsvätskor tar inte bort samtliga gifter och andra metaboliter som mögel har orsakat, de dödar alternativt paralyserar enbart alger, bakterier, mögel eller svamp. Ovanstående luftrenare med avgivning av ozon har lite bredare verkan emot möglet samt har bättre förmåga att neutralisera och oxidera metaboliter såsom t.ex. mögelgift. Vi brukar för bästa resultat rekommendera behandling med både saneringsvätska och fotokatalytisk luftrenare, alternativt eller kombinerat med utbyte av det skadade byggnadsmaterialet.

CleanZip vätska för desinfektion

CleanZip Desinfektion
CleanZip används för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial. Desinfektionspotentialen är mycket hög samtidigt som vätskan ej vid normalt bruk innebär hälsopåverkan. CleanZip är godkänd att använda även i husets boendeytor. CleanZip kan med fördel brukas som kompletterande desinfektion då socialsanering utförs.

Läs mer om CleanZip Desinfektion

Grön-Fri sanerar taket, fasaden från påväxt i upp till fyra år.

Grön-Fri
Saneringsvätska mot alger, mossa och lav på alla ytor utomhus, t.ex trä, puts, sten, tegel, betong, takpannor mm. Förhindrar även blånad på trä. Grön-Fri håller ytorna fria från påväxt upp till 4 år.
Grön-Fri bryts ned av UV-ljus och luft.

Bruksanvisning

Prick-Fri mot mögel som svarta prickar och svartmögel.

Prick-Fri
Är saneringsvätskan mot svarta prickar bestående av mögel på målade träfasader. Den mest förkommande mögelsorten är Cladisporium, som växer på färgen och i sprickor i färgen och går under allmän benämning svartmögel.

Bruksanvisning

Mögel-Fri är ett mycket verksamt medel mot mögel och blånad.

Mögel-Fri
Saneringsmedel mot mögel och blånad. För användning i t.ex vindar, krypgrunder, källare, badrum, väggar, bjälklag mm. Mögel-Fri tar även i de flesta fallen bort lukt av mikrobiell ytlig påväxt. Långtidsverkande, kan med fördel användas i förebyggande syfte.

Bruksanvisning

Boracol Special saneringsvätskan som får användas av privatperson

Boracol Special
Bekämpande  och förebyggande saneringsvätska av mögel röta och insekter. Brukslösning. Bekämpningsmedel klass 3. Reg nr. 4644. Appliceras med roller, pensel eller doppning.

Applicering med spruta får endast göras av yrkesman.

Saneringsvätska som oxiderar mögel

Oxidativ saneringsvätska
Vi kallar denna saneringsvätskan för Oxidativ Mögelsanering. Två verksamma beståndsdelar medger sanering av mögel så  desinfektion, oxidering och blekning uppstår. Det är många gånger till hjälp innan försäljning av hus där det finns infärgning av mögel, t.ex. i krypgrund samt källare och vind.

Det finns viktiga aspekter att tänka på inför och efter sanering med denna saneringsvätska. Mer information finns under sidan: Varning för oxidativ saneringsvätska utan rätt avfuktare.

Varför är saneringsvätska så dyr?

I Sverige har vi bestämmelser som säger att bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen, för att det ska finnas kontroll över hur vätskan används och hur mycket saneringsvätska som släpps ut på marknaden. Detta är viktigt med tanke på att vårda vår natur. Skulle ansökan komma in från ett företag gällande kemikalier som anses vara mycket farliga för vår natur och för oss själva så säger kemikalieinspektionen stopp. Det händer också att vissa bekämpningsmedel förbjuds att säljas. Att registrera ett bekämpningsmedel är dyrt, samtidigt måste tillståndsinnehavaren betala en avgift per mängd såld vätska. Tilläggas ska att kemikalieinspektionen hela tiden låter undersöka olika kemikalier för att utröna hur giftiga dessa är och vilka konsekvenser vi kan räkna med efter användning. De saneringsvätskor som idag är godkända kan vid närmare efterforskning i morgon vara förbjudna.

Tillverkarna av saneringsprodukter menar att deras kemikalier är lätt nedbrytbara och i stort harmlösa. Dessa uppgifter vill vi inte i samtliga fall till fullo stödja då det idag förekommer forskning inom området som pekar på att det kan vara raka motsatsen till vad tillverkarna anger. Samtidigt som man måste se till naturen och vår egen hälsa så måste man också väga in att mögelangrepp etc. inte får lov att förekomma i våra byggnader p.g.a. möglets skadliga verkan på både hus, hälsa och plånbok. Det är viktigt att använda olika saneringsvätskor med förstånd och återhållsamt.

Relaterad information

Saneringsvätska i vår webshop

Saneringsvätska och luftrenare ersätter inte avfuktare

Saneringsvätska ingår i nässpray

Förväxla inte Vinclozolin med vår saneringsvätska

Skydd vid sanering

Uppdaterad 2020-02-07

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

6 svar på ”Saneringsvätska för sanering av lukt, bakterier och mögel”

  • Hej
   Situationen är den samma att fuktmängden ökar och sedan beror det på hur väl din utrustning kan driva bort den överskjutande fukten med fläkten, det kan jag inte svara på.
   Soptionstekninken i avfuktaren leder ut fuktig luft kontinuerligt tills rätt RF har uppnåtts, det är två olika tekniker och vi förespråkar sorptionstekniken som en helhetslösning.

   Svara
 1. Finns det en risk att man ökar fuktkvoten i träet och relativa luftfuktigheten i luften om man lägger på för mycket Mögel-Fri (krypgrund)? Och därmed ökar risk för senare mögeltillväxt? Jag tänker att mycket av vätskan som man sprutar på träet består av vatten då den spädes.

  Svara
  • Hej
   Svaret blir ja att man ökar fuktmängden, därför görs detta i samband med en installation av sorptionsavfuktare som då avfuktar efteråt.

   Svara
 2. Hej! Jag har en fråga ang mikrobiell och kemiska emissioner ”avvikande”
  Om dem finns i en liten byggnad där vi jobbar och har funnits där i några år, samt att det finns fukt med. Är detta farligt att sitta i?

  Svara
  • Hej Maria,

   Om det finns avvikande lukt och mikrobiella samt kemiska emissioner kan miljön påverkas negativt. Det finns idag omfattande evidens som påtalar att risken för symtom, hälsoeffekter och sjukdom är mer uttalad i hus med avvikelse. Detta fenomen är till del känt sedan minst 2500år tillbaka, tolkat utifrån bibeln och en romersk arkitekt m.fl.. Under 1970-talet kom begreppet att kallas sjuka hus. Namnet byttes med start 2006 till OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

   Fukt brukar leda till kemiska reaktioner i byggnadsmaterial, samt ge mögel och bakterier tillväxtutrymme. Även om en skada torkar ut kan inomhusmiljön påverkas. Fukten i sig bör inte vara skadlig för oss. Det är som nämnt andra faktorer som kan leda till hälsoproblem. Vi är olika känsliga inför exponering ifråga. Somliga reagerar snabbt och mer uttalat medan andra kanske inte märker något alls. Risk finns att man kan fortsätta att sekundärt påverkas även efter att man lämnar byggnaden, många år framåt. Det kan bero på att immunförsvaret hamnat i obalans m.m..

   Det är ej tillåtet att arbeta i miljö som är så avvikande att hälsopåverkan kan ske.

   Svara

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Dantherm CDF 10 avfuktare

Avfuktare Dantherm CDF 10 är avsedd för väggmontering. Lämpar sig i uppvärmda utrymmen.

Finns i uförande med vit- eller gråfärgad frontplåt.

Tillval av vattentank kan göras, vilken monteras i nederkant av avfuktaren. Se bild och tillbehör nedan.

Observera att Dantherm CDF 10 är beställningsvara direkt från fabrikslagret. Därför tillämpar vi ej ångerrätt.

Läs mer »
Andningsskydd KN95 mot virus mögel bakterier och damm

Andningsskydd KN95 mot mögel virus bakterier damm

LFS Andningsskydd KN95 reducerar effektivt virus, mögel, bakterier och damm. Andningsskyddens filtreringseffekt följer riktlinjer som satts av NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. KN95 motsvarar N95 och FFP2 i sortimentet nedan.

N95 står för filtrering av partiklar och aerosoler såsom droppsmitta om ned till 0,3 mikrometer i storlek. Som exempel på detta kan sägas att sporer från mögel har storlek från 1 till 100 mikrometer. Virus är vanligen mindre men bärs inte ensamma i luften, utan är vanligen fästa vid någon partikel eller liten droppe av kroppsvätska alternativt vattenmolekyl. Därför har andningsskyddet med dess 95% förmåga att reducera, god möjlighet att även fånga upp virus likt nu aktuellt Coronavirus.

Andningsskydd KN95 har god passförmåga för både man och kvinna och kan lätt vid behov sättas på. Vi rekommenderar detta skydd bl.a. vid inspektion i krypgrund och vind, samt vid installation av avfuktare i nämnda utrymmen.

Snören bakom öronen = B-Ö – Se även de mindre maskerna för Barn, med snören bakom öronen. 

 

Läs mer »

Inlägg