Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Blånadssvamp och mögel färgar virke i hus

Den som har besökt timmerlagret vid Byholma flygfält där stormvirke i mängd lades upp efter stormen Gudrun lär också ha sett blånadssvamp särskilt i änden (snittytan) på stockarna, eftersom blånaden uppkommer då virke förvaras för fuktigt. Här vattenbesprutade man då sprickbildning skulle undvikas och det gav ett för blånadssvampen perfekt klimat. Bland skogsägare är detta svampangrepp välkänt och över tid blir allt fler husägare varse att det kan uppstå i deras hus.

Blånadssvampen behöver generellt sett fuktigare trä än mögel för att kunna gro, samtidigt som den kräver mindre fukt än röta och hussvamp. Angreppet håller sig ytligt fast går någon millimeter djupare än möglet. Följdverkning visar sig ofta genom att uppfuktning av angreppsytan accelererar vilket kan leda till att rötsvampar kan tillväxa längre in i materialet.

Svampen har fått sitt namn efter färgen den sätter i träytan, man kan också säga blånad. Svampmycelet innehåller det bruna pigmentet melanin som ibland kan ses likt skimrande svart – blått – grått – grönt. Infärgningens tydlighet och variation beror på de förhållanden som ges för angreppet samt också på att hyf- och myceltrådarnas yta kan ge en annan nyans åt melaninets egentliga bruna färgnyans. Blånadssvampen är ofta inte ensam om att ge färg utan kan tillsammans med olika arter av mögel likt cladosporium och alternaria kallat svartmögel vara upphov till infärgningen. Det kan okulärt vara mycket svårt att bedöma vilka svamparter man har funnit, därför kan om besked krävs mögelanalys via specialiserat laboratorium behöva genomföras.

Blånadssvamp och mögel ses med inspektionslampaOlika ficklampor för inspektion ger varierande sken och därmed färgnyans. Den lampa som vi bäst använder för att upptäcka redan tidiga blånadsangrepp är ledlampa med våglängder av blåaktigt sken.
Såväl svampens hyfer som sporer och vissa toxiner kan ses genom dess fluorescerande verkan, eller om sådan effekt ej ges ändå vara lättare att upptäcka via UV-våglängden som ges via LFS Mögeldetektor och Inspektionslampa.

Blånadssvamp i hus

Vanliga ställen där vi finner blånadssvamp i hus är krypgrund och vind. Det då utrymmesspecifikt klimat ofta är sådant att blånadsangrepp kan ske.

Blånadssvamp i krypgrund

Följ den rejäla bärlinan där det på undersidan och längre bort på vänstersidan i bild ses mörkare fläckar. Detta är spår av blånadssvampen som i denna stora krypgrund kunnat trivas tillsammans med mögel.

Blånadssvamp och mögel på vind

Här ges tydligt exempel på hur mycket ett blånads- och mögelangrepp kan färga råspont, liggande som yttertakets insida på en vind.

Vid kraftigare förekomst som här på husets vind bör utvärdering göras om sanering i form av materialutbyte måste ske. Är endast ytan påverkad och träet är hårt och intakt för övrigt kan i regel saneringsvätska användas, men det är likväl svårt eller omöjligt att få bort all färg.

Förväxling

Vid inspektion och egenkontroll av hus är det viktigt att kunna skilja mellan olika typer av anledningar till att konstruktionsmaterial är missfärgat.

Färg från antimögelbehandling i krypgrund

blindbotten i krypgrund fanns ett bra exempel för att klargöra en typ av skillnad som är viktig vid bedömning och förslag om åtgärder.

Det som på mittenbrädan syns ska varken förväxlas med grönmögel eller blånadssvamp. Det handlar istället om någon form av antimögelbehandling som gjorts, likt cuprinol eller tryckimpregnering, ibland innehållande pentaklorfenol. På vänstra brädan syns dock tydligt mikrobiellt angrepp, så som det i vissa besiktningsprotokoll benämns då mögel och blånadssvamp dokumenteras. Intressant är att antimögelbehandlingen faktiskt inte hindrar blånaden och möglet, däremot kan vid vissa förhållanden rötsvamp bättre motverkas genom åtgärderna.

Nämnas ska också att det finns olika färger på antimögelbehandlingar som gjorts, en variant är brunare i framtoningen samtidigt som vissa använda kemikalier inte gav träet färg.

Ytterligare viktig kunskap är den att dessa typer av träbehandling inte bör ske då elak lukt kan lösas ut när fuktkvoten i materialet ökar och det blir mikrobiellt angripet, samtidigt som ohälsosamma effekter kan uppstå av de separata eller sammantagna problemställningarna. Mer om äldre cuprinol och tryckimpregnering kan utläsas under sidan lukt i hus.

Förebygga

Blånadssvamp kan förebyggas i olika led. Vid skogsavverkning kan man om möjligt anpassa avverkningen till vintertid då mindre sav och sockerarter (näring) finns i träden. Vidare måste planering ske så att träden inte ligger för länge innan avhämtning till sågverk. Väl där sker ofta mot mögel och blånad förebyggande värmetorkning av det uppsågade virket. På senare tid har man också börjat med behandling via olika kemikalier som kan sprayas eller via bad appliceras. Snabbtorkningen ger faktiskt sekundär negativ effekt genom att sockerarter i träet med den avgående fukten dras ut till ytan. Där blir de liggande och ger ännu bättre livsvillkor för blånadssvampen då fukt i för hög utsträckning tillåts vid vidare lagring eller vid konstruktionsmaterial i uppfört hus. Därför är det av yttersta vikt att som husägare förebygga fuktskada genom bruk av avfuktare om inte annan lämplig lösning kan komma tillstånd.

Läs om vissa grundläggande anledningar till varför det uppkommer mögel i hus.

Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

4 tankar på “Blånadssvamp och mögel färgar virke i hus”

 1. Är blånat virke på något sätt hälsovådligt. Virket har förvarats torrt i ca 20 år och ska nu användas som golv i ett litet trångt sovrum.

  • Hej A-K,

   Blånadssvamp under arterna Ophiostoma och Grossmania är inte lika förknippade med hälsoeffekter såsom t.ex. Aspergillus m.fl. mögel. Dock är det vanligt att blånadssvampar och andra mögelsvampar samexisterar på och i byggnadsmaterial, även om det inte syns för blotta ögat. Gemensamt är att de alstrar mängder med olika metaboliter, sekundärämnen. Ett av dessa är pigmentämnet melanin vilket färgar in ytan av det material som angrips. Det är tillrådligt enligt Folkhälsomyndigheten att byta ut angripet material eller enligt oss se till att det inte kan påverka inomhusmiljön samt ej heller kan återväxa. Mögelskadat material kan avge metaboliter många år efter att själva fuktskadan är uttorkad.

   Mvh LFS

 2. Tack LFS. Brädorna har legat torrt sedan 1997 då det var nyköpt och lades in. Ett par brädor ratades då , pga missfärgningen, men de sparades. En reparation har nu medfört partiellt golvbyte i rummet som är ca 4 m2. De nu inlagda brädorna utgör ca 1 m2 av golvet. De har glesa angrepp av blånad.Rummets volym är ca 8 m3. Två små pojkar ska sova där med stängd dörr För min dotters familj ställer jag nu ytterligare en fråga. Tror du eller vet du att brädorna fortfarande avger metaboliter i en mängd som kan äventyra mina barnbarns hälsa? Småpojkarna är för övrigt friska. Hvh AnnKristin

  • Hej AnnKristin,
   Allt är en fråga om hur omfattande angrepp det varit på brädorna och hur länge de fått ligga i för svamp och mögel gynnsamt klimat. Långt ifrån alla metaboliter alstrade från mikrobiellt angrepp syns. I värsta fall kan det sitta rakt igenom brädorna. När en bräda via naturliga fuktvariationer och temperaturvariationer uppfuktas, och i senare läge torkar ur, kommer redan befintliga volatila metaboliter att avges till luften i rummet. Barn är i regel känsligare än vuxna efter som de är under utveckling. Jag kan tyvärr inte svara på frågan om det är symtomframkallande eller ej att vistas i detta rum. Ska man följa försiktighetsprincipen bör allt blånadsskadat material bytas ut. Man kan ta DNA mögeltest för att uppdaga om det finns för höga mögelhalter i inomhusmiljön. Bra är att ha god ventilation i aktuellt rum och i övrigt i boendet. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt, fukt eller

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd