Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip Inspektionslampa

Socialsanering av olägenhet i lägenhet

Det kan av många olika anledningar uppstå osanitära förhållanden i lägenheter och hus. Ibland orkar boende inte hålla ordning och städa efter sig. Husdjur kan urinera inomhus och likaså kan rökning ge oönskad lukt. Dödsfall som inte upptäcks i tid kan medföra liklukt. Andra lägen där socialsanering kan bli aktuellt är vid brott där man förstört och smutsat ned eller då blodsutgjutelse skett. Ytterligare fall där specialsanering kan krävas är vid smittorisk i övrigt.

Här presenteras olika produkter som kan vara till mycket stor hjälp vid socialsanering och städning i övrigt.

Spåra fläckar och smuts med inspektionslampa

Inspektionslampa för socialsanerare

Till stor hjälp för att inför socialsaneringen spåra kroppsvätskor, ställen där djur har urinerat och andra typer av smuts, rekommenderas vår inspektionslampa med väl avvägd frekvens av UV-ljus. Vissa ämnen fluorescerar, d.v.s lyser upp under skenet från inspektionslampan, medan andra ämnen absorberar UV-ljuset och då kan ses som mörkare fläckar om omgivningen fluorescerar. Denna typ av lampa används av kriminaltekniker för att spåra blod, sperma etc., av fukttekniker för spårning av vissa typer av mögel och mögelgift, samt av de som har i uppdrag att utföra socialsanering eller enbart vill kontrollera hur bra städning och sanering är utförd. Utrymmet som ska inspekteras måste vara nedsläckt för att inspektionslampans sken och föroreningarna ska kunna synas.

Toalett där inspektionslampan visar mycket smuts

Bilden ovan visar en toalett där delar av socialsaneringen är gjord. På bilden t.v. ses toalettstolen. Dock kan man inte se med blotta ögat hur smutsig den egentligen är. I bilden t.h. används inspektionslampan och det blir nästan så att man tar ett par steg tillbaka.

Med UV-lampan blir socialsanering så mycket enklare att utföra och före/efter bilder kan tas för att visa på hur noga man varit och behovet av ett antal arbetstimmar. Viktig kunskap är att olika rengöringsmedel kan fluorescera, fast skillnad ses i att rengöringsmedlen inte skapar samma slags fläckar som kroppsvätskor och andra föroreningar gör. Man lär sig ganska snabbt vad som är vad.

Vi har lagt vikt vid en inspektionslampa som har väl avvägda våglängder av UV-ljus. Används fel våglängder genomlyses föroreningarna och kan inte så lätt upptäckas. Läs mer om Inspektionslampan och Mögeldetektorn:

LFS Mögeldetektor Inspektionslampa för mögel och mögelgift

Desinficera byggnadsmaterial med CleanZip

CleanZip för desinfektion vid socialsanering

Skarpa medel och saneringsvätskor kan behöva användas för att lösa upp större eller ingrodda fläckar. Användandet av sådana produkter i inomhusmiljö kan medföra att känsliga individer sedan reagerar genom luftvägssymtom o.s.v.. Samtidigt är det inte säkert att vätskorna på ordentligt sätt desinficerar. Vi har för ändamålet tagit fram varumärkesskyddade CleanZip som är baserat på elektrokolloidalt silver.

CleanZip har viss fläcklösande och även bredverkande förmåga att neutralisera svamp, mögel, bakterier etc.

Vid svårare fall av socialsanering kan grovrengöringsmedel först behövas. Sedan kan man tvätta och efterbehandla med CleanZip för att nå bäst möjliga saneringsresultat. Det går även att kallfogga ut vätskan så alla ytor blir slutbehandlade. Viss lägre luktsanerande effekt ges.

CleanZip kräver inte några direkta skydd såsom andningsmask, glasögon eller handskar. Dock kan personlig skyddsutrustning av andra anledningar vara mycket viktigt under socialsaneringen. Läs mer om CleanZip:

CleanZip Desinfektion – Behandling mot mögel och bakterier

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril mot lukt och bakterier

Socialsanering av lukt och bakterier med luftrenare AirSteril

Våra fotokatalytiska luftrenare AirSteril har kommit att bli en viktig produkt att använda vid socialsaneringsfall. Luftrenarna verkar initialt med antibakteriellt UVC-ljus, som i sin tur startar fotokatalys inne i enheten. AirSteril kan också genom val av lampa fås att avge lägre mängd ozon. Sammanlagt ges sex synergiskt verkande oxidationseffekter, vilket ger neutraliserande verkan emot lukt, bakterier (även vissa multiresistenta), virus etc. Luftrenarna har saneringseffekt såväl i luft som mot ytor.

UVC och fotokatalys ger verkanseffekt behövs inte så höga koncentrationer av ozon för att den totalsynergiska luftreningen ska ske. Det innebär flera fördelar. Material påverkas inte så hårt som om högre mängder ozon används. Dessutom är AirSteril till viss del självreglerande och bygger inte kontinuerligt upp ozonmängden i saneringsutrymmet. Det eftersom UVC och fotokatalytisk effekt bryter ned ozon då den redan ozonerade luften dras igenom luftrenaren. AirSteril utan ozonavgivning kan användas för förebyggande eller kompletterande socialsanering även där man vistas.

Vi har ofta AirSteril luftrenare med oss vid inspektion av hus där vi senare ska in och sanera. Det kan ge betydande fördelar att sätta igång luftrenaren redan vid inspektionen för att bryta ned så mycket lukt och föroreningar det går till dess att socialsanering eller mögelsanering etc. ska komma igång. Det kan också avsevärt lätta den exponeringsbörda som personal utsätts för i förorenade och smittsamma miljöer. Efter att socialsaneringsinsatsen är färdig kan luftrenaren lämnas kvar en tid för att resultatet ska vässas till ytterligare. Läs om luftrenarserien samt tester som är utförda:

Se också Luftrenare AirSteril Silent som med fördel kan användas för att reducera tillkommande lukter etc.

Avfuktare är ett viktigt socialsaneringsredskap

Avfuktare socialsanerar genom luftrening

Forskning har kommit fram till att toxiska ämnen o.s.v. är bundna till små partiklar samt vattenmolekyler i luft. Material som kan andas och absorbera eller binda fukt blir i regel kontaminerade där det råder social olägenhet. Eftersom avfuktare forcerar bort vatten från både luft och material reduceras mängden föroreningar. Detta har vi tagit fasta på och använder därför olika lämpliga avfuktare tillsammans med andra metoder, t.ex. ovan nämnda luftrenare.

Även om man inte tycker det är för fuktigt i en lägenhet eller i ett hus så gör avfuktaren ändå stor nytta. Samtidigt är det av största vikt att så snabbt som möjligt avfukta en pågående fukt- eller vattenskada. Avfuktare tycker vi bör finns i varje socialsanerares verktygslåda. Läs mer om våra avfuktare samt hur man väljer rätt aggregat:

Socialsanering kan kräva utbyte av byggnadsmaterial

Det förekommer ibland information om att socialsanering och mögelsanering är utförd bara man torkar ut överskottsfukten och rengör ytorna av byggnadsmaterial och möbler. Det stämmer inte eftersom mögel och bakterier bildar enorma mängder metaboliter/sekundärämnen, vilka allt eftersom kan påverka hälsan hos boende eller brukare om det inte sanerats bort på hållbart sätt. Därför måste ofta saneringskompletterande åtgärder sättas in. Det kan innebära allt från spärrmålning för att innestänga lukter, till utbyte av kontaminerat byggnadsmaterial och möbler m.m. Vi har lagt ut mer omfattande information om vad som gäller då mögelskada finns:

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Läs också om:

Mögelsanering – Sanering av mögel

Luktsanering – Effektiv sanering av lukt

2018-12-20
Uppdaterad 2019-05-27

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Installation luftavfuktare i krypgrund eller vind

Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation Vi uför installation av kvalitativa avfuktare som passar för krypgrunden eller på vinden. Installation utförs enligt husets invändiga form och utseende, vi tar hänsyn

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Notiser

Reduktion av mögel och luftföroreningar räddar hälsa och liv
Reducering av mögel och luftföroreningar räddar hälsa samt liv

Vetenskapen börjar bli samstämmigare än tidigare ifråga mögel och andra föroreningar som kan finnas på arbetsplatser och i hemmen. Genom att minska eller om möjligt ta bort källan och på andra sätt reducera luftföroreningar kan

Fuktigt klimat kan mögelskada våra hus
Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

Hösten 2019 har bjudit på långvarigt extremt fuktigt klimat. Som exempel har vår grannstad Växjö endast haft ett fåtal soltimmar under loppet av mer än en månad. Klimatet påverkar och påfrestar våra hus, i synnerhet