Sök

Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip

0
(0)

Socialsanering av olägenhet i lägenhet

Det kan av många olika anledningar uppstå osanitära förhållanden i lägenheter och hus. Ibland orkar boende inte hålla ordning och städa efter sig. Husdjur kan urinera inomhus och likaså kan rökning ge oönskad lukt. Dödsfall som inte upptäcks i tid kan medföra liklukt. Andra lägen där socialsanering kan bli aktuellt är vid brott där man förstört och smutsat ned eller då blodsutgjutelse skett. Ytterligare fall där specialsanering kan krävas är vid smittorisk i övrigt.

Desinficera byggnadsmaterial med CleanZip

CleanZip för desinfektion vid socialsanering

Skarpa medel och saneringsvätskor kan behöva användas för att lösa upp större eller ingrodda fläckar. Användandet av sådana produkter i inomhusmiljö kan medföra att känsliga individer sedan reagerar genom luftvägssymtom o.s.v.. Samtidigt är det inte säkert att vätskorna på ordentligt sätt desinficerar. Vi har för ändamålet tagit fram varumärkesskyddade CleanZip som är baserat på elektrokolloidalt silver.

CleanZip har viss fläcklösande och även bredverkande förmåga att neutralisera svamp, mögel, bakterier etc.

Vid svårare fall av socialsanering kan grovrengöringsmedel först behövas. Sedan kan man tvätta och efterbehandla med CleanZip för att nå bäst möjliga saneringsresultat. Det går även att kallfogga ut vätskan så alla ytor blir slutbehandlade. Viss lägre luktsanerande effekt ges.

CleanZip kräver inte några direkta skydd såsom andningsmask, glasögon eller handskar. Dock kan personlig skyddsutrustning av andra anledningar vara mycket viktigt under socialsaneringen. Läs mer om CleanZip:

CleanZip Desinfektion – Behandling mot mögel och bakterier

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril mot lukt och bakterier

Socialsanering av lukt och bakterier med luftrenare AirSteril

Våra fotokatalytiska luftrenare AirSteril har kommit att bli en viktig produkt att använda vid socialsaneringsfall. Luftrenarna verkar initialt med antibakteriellt UVC-ljus, som i sin tur startar fotokatalys inne i enheten. AirSteril kan också genom val av lampa fås att avge lägre mängd ozon. Sammanlagt ges sex synergiskt verkande oxidationseffekter, vilket ger neutraliserande verkan emot lukt, bakterier (även vissa multiresistenta), virus etc. Luftrenarna har saneringseffekt såväl i luft som mot ytor.

UVC och fotokatalys ger verkanseffekt behövs inte så höga koncentrationer av ozon för att den totalsynergiska luftreningen ska ske. Det innebär flera fördelar. Material påverkas inte så hårt som om högre mängder ozon används. Dessutom är AirSteril till viss del självreglerande och bygger inte kontinuerligt upp ozonmängden i saneringsutrymmet. Det eftersom UVC och fotokatalytisk effekt bryter ned ozon då den redan ozonerade luften dras igenom luftrenaren. AirSteril utan ozonavgivning kan användas för förebyggande eller kompletterande socialsanering även där man vistas.

Vi har ofta AirSteril luftrenare med oss vid inspektion av hus där vi senare ska in och sanera. Det kan ge betydande fördelar att sätta igång luftrenaren redan vid inspektionen för att bryta ned så mycket lukt och föroreningar det går till dess att socialsanering eller mögelsanering etc. ska komma igång. Det kan också avsevärt lätta den exponeringsbörda som personal utsätts för i förorenade och smittsamma miljöer. Efter att socialsaneringsinsatsen är färdig kan luftrenaren lämnas kvar en tid för att resultatet ska vässas till ytterligare. Läs om luftrenarserien samt tester som är utförda:

– Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Se också Luftrenare AirSteril Silent som med fördel kan användas för att reducera tillkommande lukter etc.

Avfuktare är ett viktigt socialsaneringsredskap

Avfuktare socialsanerar genom luftrening

Forskning har kommit fram till att toxiska ämnen o.s.v. är bundna till små partiklar samt vattenmolekyler i luft. Material som kan andas och absorbera eller binda fukt blir i regel kontaminerade där det råder social olägenhet. Eftersom avfuktare forcerar bort vatten från både luft och material reduceras mängden föroreningar. Detta har vi tagit fasta på och använder därför olika lämpliga avfuktare tillsammans med andra metoder, t.ex. ovan nämnda luftrenare.

Även om man inte tycker det är för fuktigt i en lägenhet eller i ett hus så gör avfuktaren ändå stor nytta. Samtidigt är det av största vikt att så snabbt som möjligt avfukta en pågående fukt- eller vattenskada. Avfuktare tycker vi bör finns i varje socialsanerares verktygslåda. Läs mer om våra avfuktare samt hur man väljer rätt aggregat:

Avfuktare – LFS produktutbud för effektiv avfuktning

Välja rätt avfuktare för säkrast avfuktning

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Socialsanering kan kräva utbyte av byggnadsmaterial

Det förekommer ibland information om att socialsanering och mögelsanering är utförd bara man torkar ut överskottsfukten och rengör ytorna av byggnadsmaterial och möbler. Det stämmer inte eftersom mögel och bakterier bildar enorma mängder metaboliter/sekundärämnen, vilka allt eftersom kan påverka hälsan hos boende eller brukare om det inte sanerats bort på hållbart sätt. Därför måste ofta saneringskompletterande åtgärder sättas in. Det kan innebära allt från spärrmålning för att innestänga lukter, till utbyte av kontaminerat byggnadsmaterial och möbler m.m. Vi har lagt ut mer omfattande information om vad som gäller då mögelskada finns:

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Läs också om:

Mögelsanering – Sanering av mögel

Luktsanering – Effektiv sanering av lukt

2018-12-20
Uppdaterad 2019-05-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

AceTec EvoDry RCF20 sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 300m³

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec Evodry RCF 20 G1 med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
  • Slangklämma 3st
  • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet

TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen