Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip

0
(0)

Socialsanering av olägenhet i lägenhet

Det kan av många olika anledningar uppstå osanitära förhållanden i lägenheter och hus. Ibland orkar boende inte hålla ordning och städa efter sig. Husdjur kan urinera inomhus och likaså kan rökning ge oönskad lukt. Dödsfall som inte upptäcks i tid kan medföra liklukt. Andra lägen där socialsanering kan bli aktuellt är vid brott där man förstört och smutsat ned eller då blodsutgjutelse skett. Ytterligare fall där specialsanering kan krävas är vid smittorisk i övrigt.

Desinficera byggnadsmaterial med CleanZip

CleanZip för desinfektion vid socialsanering

Skarpa medel och saneringsvätskor kan behöva användas för att lösa upp större eller ingrodda fläckar. Användandet av sådana produkter i inomhusmiljö kan medföra att känsliga individer sedan reagerar genom luftvägssymtom o.s.v.. Samtidigt är det inte säkert att vätskorna på ordentligt sätt desinficerar. Vi har för ändamålet tagit fram varumärkesskyddade CleanZip som är baserat på elektrokolloidalt silver.

CleanZip har viss fläcklösande och även bredverkande förmåga att neutralisera svamp, mögel, bakterier etc.

Vid svårare fall av socialsanering kan grovrengöringsmedel först behövas. Sedan kan man tvätta och efterbehandla med CleanZip för att nå bäst möjliga saneringsresultat. Det går även att kallfogga ut vätskan så alla ytor blir slutbehandlade. Viss lägre luktsanerande effekt ges.

CleanZip kräver inte några direkta skydd såsom andningsmask, glasögon eller handskar. Dock kan personlig skyddsutrustning av andra anledningar vara mycket viktigt under socialsaneringen. Läs mer om CleanZip:

CleanZip Desinfektion – Behandling mot mögel och bakterier

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril mot lukt och bakterier

Socialsanering av lukt och bakterier med luftrenare AirSteril

Våra fotokatalytiska luftrenare AirSteril har kommit att bli en viktig produkt att använda vid socialsaneringsfall. Luftrenarna verkar initialt med antibakteriellt UVC-ljus, som i sin tur startar fotokatalys inne i enheten. AirSteril kan också genom val av lampa fås att avge lägre mängd ozon. Sammanlagt ges sex synergiskt verkande oxidationseffekter, vilket ger neutraliserande verkan emot lukt, bakterier (även vissa multiresistenta), virus etc. Luftrenarna har saneringseffekt såväl i luft som mot ytor.

UVC och fotokatalys ger verkanseffekt behövs inte så höga koncentrationer av ozon för att den totalsynergiska luftreningen ska ske. Det innebär flera fördelar. Material påverkas inte så hårt som om högre mängder ozon används. Dessutom är AirSteril till viss del självreglerande och bygger inte kontinuerligt upp ozonmängden i saneringsutrymmet. Det eftersom UVC och fotokatalytisk effekt bryter ned ozon då den redan ozonerade luften dras igenom luftrenaren. AirSteril utan ozonavgivning kan användas för förebyggande eller kompletterande socialsanering även där man vistas.

Vi har ofta AirSteril luftrenare med oss vid inspektion av hus där vi senare ska in och sanera. Det kan ge betydande fördelar att sätta igång luftrenaren redan vid inspektionen för att bryta ned så mycket lukt och föroreningar det går till dess att socialsanering eller mögelsanering etc. ska komma igång. Det kan också avsevärt lätta den exponeringsbörda som personal utsätts för i förorenade och smittsamma miljöer. Efter att socialsaneringsinsatsen är färdig kan luftrenaren lämnas kvar en tid för att resultatet ska vässas till ytterligare. Läs om luftrenarserien samt tester som är utförda:

– Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Se också Luftrenare AirSteril Silent som med fördel kan användas för att reducera tillkommande lukter etc.

Avfuktare är ett viktigt socialsaneringsredskap

Avfuktare socialsanerar genom luftrening

Forskning har kommit fram till att toxiska ämnen o.s.v. är bundna till små partiklar samt vattenmolekyler i luft. Material som kan andas och absorbera eller binda fukt blir i regel kontaminerade där det råder social olägenhet. Eftersom avfuktare forcerar bort vatten från både luft och material reduceras mängden föroreningar. Detta har vi tagit fasta på och använder därför olika lämpliga avfuktare tillsammans med andra metoder, t.ex. ovan nämnda luftrenare.

Även om man inte tycker det är för fuktigt i en lägenhet eller i ett hus så gör avfuktaren ändå stor nytta. Samtidigt är det av största vikt att så snabbt som möjligt avfukta en pågående fukt- eller vattenskada. Avfuktare tycker vi bör finns i varje socialsanerares verktygslåda. Läs mer om våra avfuktare samt hur man väljer rätt aggregat:

Avfuktare – LFS produktutbud för effektiv avfuktning

Välja rätt avfuktare för säkrast avfuktning

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Socialsanering kan kräva utbyte av byggnadsmaterial

Det förekommer ibland information om att socialsanering och mögelsanering är utförd bara man torkar ut överskottsfukten och rengör ytorna av byggnadsmaterial och möbler. Det stämmer inte eftersom mögel och bakterier bildar enorma mängder metaboliter/sekundärämnen, vilka allt eftersom kan påverka hälsan hos boende eller brukare om det inte sanerats bort på hållbart sätt. Därför måste ofta saneringskompletterande åtgärder sättas in. Det kan innebära allt från spärrmålning för att innestänga lukter, till utbyte av kontaminerat byggnadsmaterial och möbler m.m. Vi har lagt ut mer omfattande information om vad som gäller då mögelskada finns:

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Läs också om:

Mögelsanering – Sanering av mögel

Luktsanering – Effektiv sanering av lukt

2018-12-20
Uppdaterad 2019-05-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Dantherm CDT 40 S avfuktare

Dantherm CDT 40 S med två stosar för anslutning av torrluftsslang eller rör. Fördelning av avfuktad luft är vid vissa applikationer viktigt för optimal avfuktning. Vid vattenskadeavfuktning kan man leda torrluften in bakom avskärmning mot skadestället till, för optimal verkan. Samtidigt kan det integrerade värmeelementet på 1kW förbättra effekten av avfuktningen.

Dantherm CDT 40S avfuktare räknas som beställningsvara och ångerrätt gäller därför ej.

Läs mer »
Acetec manöverpanel PDC-01

Acetec manöverpanel PDC-03

Manöverpanel PDC-03

Passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.Passar till manöverpaneler märkt med PDC-03. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt Acetec.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen