Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fotokatalytisk Rening i Luftrenare AirSteril

Fotokatalysen i Luftrenare AirSteril bildar förutom negativa joner också en mycket effektiv oxidationsagent kallad hydroxylradikaler. Hydroxylradikaler neutraliserar föroreningar till koldioxid och vatten. Grundförutsättningarna för fotokatalys är en katalysator, UV-ljus, syre samt vattenmolekyler.

Fotokatalys i växter

Fotokatalysen som sker i AirSteril kan jämföras med fotosyntesen i våra växter.

Klorofyll i växternas blad fungerar som en katalysator genom att solljus (UV-strålar)
fångas upp för att ombilda vatten, föroreningar och koldioxid till syre och glykos.

UV-lampan i Luftrenare AirSteril alstrar ett koncentrat av UV-ljus som träffar katalysatorplattan med Titandioxid-coating (TiO2).

I fotokatalysprocessen (PCO) bildas Negativa joner samt Hydroxylradikaler, vilka effektivt ser till att hålla luften fri från föroreningar.

Då Titandioxid belyses med ultraviolett ljus produceras negativa elektronpar (e-) samt mikroskopiska positiva hål (h+) i Titandioxidcoatingen. De positiva hålen omvandlar vattenmolekyler till hydroxylradikaler. De negativa elektronerna reagerar med syret i luften och bildar negativa joner (O2-).

Fotokatalysatorn i detta fall Titandioxid (TiO2) förbrukas inte utan processen fortsätter så länge UV-lampan är tänd.

Luftreningen och saneringseffekten i Luftrenare AirSteril är säker då naturens eget sätt att rena luft och vatten kopierats.

Läs här om samtliga av våra luftrenare.

- AirSteril Luftrenare - Kunskapsbank och Statement

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vi Garanterar

Marknadsledande effekt gällande luftrening!

Fotokatalys är oerhört effektivt.