Sök

Ozon i Luftrenare AirSteril

5
(1)

Konceptet i Luftrenare AirSteril bygger förutom fotokatalytisk rening på att du kan välja mellan olika UVc-lampor för att optimera luftrenings- eller saneringseffekten. Val finns både utan och med ozon.

Ozon, hur länge har det varit använt och känt?

Ozon upptäcktes redan på 1830-talet. Den tyske forskaren Schönbein framställde ozon genom experiment med elektricitet. Efter Schönbeins upptäckt studerades det flitigt kring ozongasens oxiderande och desin- ficerande verkan. Den första ordentliga vetenskapliga undersökningen av ozonets verkan gjordes i Nederländerna 1893. Ozon var då mycket dyrt att framställa och upptäckten av klor gjorde ozon mindre populärt. 1973 kom forskare fram till att klor är giftigt och bl.a. bildar ett cancerframkallande ämne kallat THM. Upptäckten har gjort att ozon åter blivit populärare som luftrenare och vattenrenare. Samtidigt har nu ozonaggregat sjunkit betydligt i produktionskostnad.

Luftrenare AirSteril är idag en av de kostnadseffektivaste luftrenarna på marknaden, genom att kombinera sammanlagt sex olika teknologier för rening och sanering av luft samt ytor. En väsentlig skillnad mellan AirSteril och ozonaggregat med elektrostatisk urladdning är att AirSteril inte bildar den giftiga biprodukten kväveoxid. Det gasformiga ämnet kväveoxid bildas nämligen inte vid ozonframställning med UV-ljus, vilket AirSteril baseras på.

Ozon, vad är det?

Ozon (O3) är en molekyl som består av tre syreatomer (O2). Gasen kallas populärt för aktivt syre. Ozon finns naturligt marknära samt uppe i stratosfären. Ozonet som finns marknära bildas bl.a. genom fotokemiska reaktioner vid skog och vattendrag, samt vid elektriska urladdningar vid åskväder. Det marknära ozonet är en viktig del av naturen då det hjälper till att rena luft samt ytor från mögel, pollen och andra föroreningar. Marknära ozon bildas även vid urbaniserade platser där utsläpp av föroreningar är stor. I dessa fall pratar man ibland om miljö och hälsofara då ozonkoncentrationen kan bli för hög.

Ozonet i stratosfären bildas genom solens instrålning och är livsviktigt för allt liv på jorden då det absorberar skadligt UV-ljus från solen i våglängderna 280- 315nm. Det rapporteras allt oftare om hål i stratosfärens ozonlager. Anledningen till dessa hål i ozonlagret beror till stor del på utsläpp av föroreningar som ozonet neutraliserar genom oxidation. Kvar efter denna oxidation finns slutligen i stort sett endast koldioxid och vatten. Ozonet förbrukas således och överstiger föroreningsmängden det naturliga bildandet av ozon så skapas obalans med ozonhål som resultat.

Hur fungerar det?

När ozon möter föroreningar sker neutralisering av dessa genom oxidation. Den elektriska laddningen i ozonmolekylen skapar vid kontakt med förorening en mikroskopisk explosion vilken neutraliserar föroreningen. Kvarstoden efter ozonet och föroreningen är endast koldioxid och vatten. Ozonmolekyler är mycket reaktiva och faller efter kort tid sönder till rent syre om de inte möter förorening.

I nedanstående tabell jämförs olika s.k. oxidationsagenter, varav ozon ligger högt i effektivitet:

Är inandning skadligt?

Ozon är en stark oxidationsagent som man bör behandla därefter. Rätt hanterad är dess egenskaper positiva och hälsofrämjande genom att det reducerar föroreningar i luften. Över vissa gränsvärden är dock ozon inflammativt och innebär viss hälsofara. Gällande gränsvärden för ozon finns satta hur höga koncentrationer som tillåts i luften. Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden går vid 0,12ppm (parts per million). EU riktlinjer för ozon är 0,055ppm. Hygieniska gränsvärden i Sverige är 0,1ppm. Detta ska sättas i relation till att ozon naturligt i vår omgivning förekommer i koncentrationer om 0,01-0,15ppm. I områden som är starkt urbaniserade vilket innebär hög föroreningsnivå kan ozon förekomma i koncentrationer om 1,0ppm.

Vid ozonkoncentration om 0,1-1,0ppm drabbas vi av symtom som huvudvärk, halstorrhet och irritation i ögonen. Vid mycket höga koncentrationer om upp till 100ppm uppkommer bl.a. astmaliknande symtom, håglöshet och avsaknad av aptit.

En av fördelarna med ozon är att man tidigt känner lukten (metallisk, klorliknande). Redan vid säkrare nivåer om 0,02ppm känner vi normalt lukten. Därmed kan man också skydda sig emot eventuella biverkningar.

Vid tillfällig exponering av för höga ozonkoncentrationer kan man drabbas av irritation i halsen och hosta. Dessa biverkningar är normalt helt övergående inom någon timme. Inga allvarliga skador finns rapporterade kring användning av ozongasen under de drygt 100år som förlupit sedan ozonets upptäckt.

Ozonmängden som alstras i UV-lampa 18W 3mg gällande Luftrenare AirSteril ligger tydligt under 0,05ppm. Mängden ozongas som vid bruk av AirSteril med ozonalstrande UV-lampa kommer att finnas i luften är avhängig av mängden förorening, storlek av utrymmet samt hur hög omsättning (grad av ventilation) av luften som finns. Ju mer förorening desto lägre kommer ozonkoncentrationen att vara. Ozonet förbrukas relativt direkt i kontakt med föroreningar. Ju större utrymme luftrenaren placeras i desto lägre kommer koncentrationen att vara. Detsamma gäller vid allt högre grad av luftomsättning och ventilation. Vid användning av AirSteril för sanering i utrymme där man inte ska vistas så behöver hänsyn inte tas till ozonkoncentration.

Mer information om hälsofaran med ozon

Självkontrollerande luftrenare

Luftrenarna är delvis själkontrollerande gällande den i luften uppbyggda ozonkoncentrationen. De effekterna bryter ned ozon till bl.a. hydroxylradikaler. Det ger en positiv kedjeeffekt eftersom hygroxylradikaler har högre oxidationspotential än ozon, samtidigt som för högra ozonkoncentrationer inte är bra för material såsom t.ex. gummi. Med AirSteril kan man hålla bra balans och upprätthålla synergiskt mycket stark luftrening.

Generellt är vi återhållssamma till ozon i vistelsemiljö, särskilt då det gälller mindre rum med lägre grad av ventilation. I sådana utrymmen är det bättre att köra luftrenaren med UV-lampa som inte avger något ozon.

Förutom anpassningen via lampvalet har vi i sortimentet olika typer av luftrenare. AirSteril Silent är helt ljudlös och passar därför bra i sovrum och andra miljöer där man önskar störningsfri miljö. För högre luftomsättning och mer ämnat i syfte för sanering finns t.ex. AirSteril AS-430, vilken är portabel, lätt flyttbar och fläktintegrerad.

Känner du dig osäker inför val av UV-lampa, ta gärna kontakt med oss för val av rätt AirSteril.

Ozon samt de andra effekterna för luftrening från AirSteril har i tusentals fall visats vara mycket effektivt mot lukter i krypgrund.

Läs mer om de olika synergiskt verkande luftreningseffekterna

– Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Uppdaterad 2019-05-17

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1 för krypgrunder och vindar
Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 300m³

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec Evodry RCF 20 G1 med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
  • Slangklämma 3st
  • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Sorptionsavfuktare EvoDry-RCF-20-G1-Paket

Läs mer »
Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD-250 28 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-250 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Inspektionslampa Pannlampa
Pannlampa LED för inspektion av hus

För inspektion och egenkontroll av hus är det bra att vara utrustad med en inspektionslampa i form av pannlampa. Då får man båda händerna fria vilket är en stor fördel vid besiktning av och arbete i riskkonstruktioner såsom krypgrund och vind m.fl. utrymmen.

Pannlampa H03RC är mycket robust, vattentålig och levererar hela 1200 lumen ljusstyrka. Laddning sker via USB- och magnetkontakt vilket avsevärt förenklar handhavandet. Laddbart batteri om 3500 mAh ingår.

När vi inspekterar, sanerar och installerar avfuktare m.m. används denna typ av lampa.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen