Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Ozonaggregat av olika typer

För effektiv sanering av lukt och mögel samt vattenrening har vi tagit in ett antal olika ozonaggregat i sortimentet.

För sanering av lukt, mögel och bakterier i svåråtkomliga eller andra utrymmen passar ozonaggregat WSP bra.Med Ozonaggregat WSP ges möjlighet att sanera lukt, mögel etc. i utrymmen som man annars inte kommer åt, t.ex. inne i vägg, golvbjälklag och ventilationssystem. Aggregatet är uppbyggt likt AirSteril nedan fast har en kammare med teknik kallad Lysatron™ samt en integrerad luftpump. Därmed kan själva reningprocessen via siliconslangar fördelas ut till två olika utrymmen samtidigt.

Läs mer om Ozonaggregat WSP


AirSteril är kan användas som fotokatalysator utan eller med ozonproduktion.AirSteril som också benämns luftrenare tillhör den senaste generationen av ozonaggregat. Ozonet alstras via en speciell UV-lampa. Detta aggregat renar även genom fotokatalys och kombina- tionseffekten mellan ozon och katalys innebär att effekten avsevärt förstärks samtidigt som aggregatet är snällare mot känsliga material.

Läs om AirSteril

LFS ozonaggregat är ett välkänt och beprövat produktsortimentLFS ozonaggregat alstrar ozon via en keramikplatta eller glastub. Ozonet blåses ut i utrymmet via en fläkt. Ozonproduktionen är justerbar.

Läs om LFS ozonaggregatOzonaggregat med integrerad eller extern luftpump, till akvarium etc.
Ozonaggregat med inbyggd eller extern luftpump. Dessa aggregat möjliggör att man blåser in ozonet i svåråt-komliga utrymmen eller ner i vatten.

Populariteten ökar inte minst hos akvarister som efter inkoppling av ozonaggregat till akvariet slipper tillsätta kemikalier för att hålla vattnet fritt från alger. Fiskarna blir också piggare och angrips inte lika lätt av sjukdom.

Läs om AQD och SVP ozonaggregat

Kort information om ozon och ozonaggregat

Uppdaterad 2018-10-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Viktig kunskap ges via länken på denna sidan om att ozonaggregat marknadsförs vilseledande.

 Ozon har god saneringspotential men kan inte leta sig in i och igenom hårdare samt tätare byggnadsmaterial.

Ta gärna kontakt med oss för mer specifik rådgivning.