• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Under 2018 har vi tagit emot ett stort antal samtal och mail angående frågor kring funktion och resultat gällande luftrenare och saneringsaggregat som avger ozon. Personerna som hört av sig har varit undrande över den marknadsföring som från ett säljande företag nått ut till husägare. Vi har även tagit del av reklamen ifråga och har några erfarenhetsbaserade synpunkter på densamma.

Kan ozon gå igenom väggar, golv och tak?

Marknadsföringen gör tydligt gällande att ozonet ifrån aktuell luftrenare går igenom byggnadsmaterial och tar bort förekommande lukt permanent. Tyvärr är det inte riktigt så här enkelt. Ozon är en gas, som inte går in på djupet i eller igenom hårdare samt tätare material. För luftrening och ytlig sanering fungerar ozonet utefter omständigheterna varierande bra, men som sagt inte in i eller genom material som tak, väggar eller golv. Finns lukt eller andra föroreningar mer gömt i husets klimatskal och in i isolering samt reglar etc., då måste ofta andra metoder som renovering nyttjas.

Om lukterna från klimatskalet letat sig in i huset kan ozonering reducera eller ta bort just den lukt som kommit in. Ozonering brukar ge en viss eller total effekt fram till dess att ytterligare luktande ämnen återförs till inomhusmiljön från källorna ifråga.

Ett exempel är lukter från mögel eller tryckimpregnerat material i krypgrund.. Har det satt sig djupt i olika byggnadsmaterial kan man ta till en rad olika åtgärder. Ozonaggregat enbart är inte en total lösning men likväl ingående i helhetslösningen. Eftersom luktutlösande grundorsak ofta är fukt brukar vi rekommendera installation av avfuktare och även undertrycksfläkt. Avfuktaren ser till att skadan inte förvärras samtidigt som aggregatet faktiskt genom avfuktningen i sig ser till att ta bort en del luftburna luktande ämnen. Undertrycksfläkten vänder luftflödet så luft från krypgrunden inte längre så lätt tar sig upp i boendemiljön. Då har man ofta uppnått både bra fuktkontroll och luktkontroll. Till denna lösning kan ozonaggregat användas för ytterligare effekt. Dock gör det inte så stor nytta att köra med ozonaggregatet enbart under en kortare stund då och då. Detta var vi varse för tretton år sedan och letade bättre lösning. Fann Luftrenare AirSteril vilka verkar med fotokatalys och valbart utan eller med en mindre mängd ozon. Effekterna ifrån luftrenarna verkar synergiskt och då man använder lägre ozonmängder blir det inte samma destruktiva materialpåverkan, som annars med högre ozonkoncentration kan ses över tid. Då lukter hela tiden släpper från byggnadsmaterialen ut i luften behövs luftrenare mer permanent, alternativt andra åtgärder.

Marknadsföringen emot mögel och mögellukt

Företaget som marknadsför går inte bara ut med garantier gentemot lukt från tryckimpregnering, utan även mot mögellukt. Precis som att tryckimpgregnering med t.ex. pentaklorfenol kan finnas ut i byggnadskonstruktionen så kan mögel också finnas där. Ozonavgivning inomhus kommer inte åt det inbyggda klimatskalet och kan således inte permanent ta bort eller sanera det gömda mögelangreppet. Finns mögelskadan synlig så är utsikterna bättre. Fast att komma åt alla metaboliter som avgivits från möglet enbart med ozon, finns inte.  Marknadsföringen gör även gällande att total sanering av möglet sker via ozonet. Det stämmer inte heller. Vill man bli helt kvitt ett mögelangrepp så gäller materialutbyte och åtgärd såsom installation av lämplig avfuktare. Ser man inte till att fuktkällan stryps återkommer möglet obönhörligen. Ozon kan bara användas som saneringskompletterande åtgärd.

Kan ozon ta bort lukt från möbler?

Marknadsföringen är även delvis vilseledande då det gäller lukter i möbler. Vissa möbler har stoppning av foam etc., likt sängar, soffor m.m, medan andra har skinnklädsel eller är konstruerade enbart i trä. Förutsättningarna för ozonet är sämre om lukterna hunnit sätta sig djupt. Likadant gäller om mögel kontaminerat möblerna.

Går det att garantera luktsanering med ozon?

Det går aldrig att garantera total luktsanering, särskilt inte på distans eller via annonser och marknadsföring. Det blir kraftigt vilseledande och omdömeslöst att ge garanti. Tänk t.ex. om en presumtiv husköpare läst marknadsföringen och sedan tittar på ett hus med avvikande lukt som satt sig i princip överallt i huset. Husköpet genomförs med tanke på utlovad ozoneffekt. Efter en ozonbehandling visar det sig sedan att lukten vandrar tillbaka, d.v.s. fortsättningsvis avges från de skadade byggnadsdelarna. Kostnaderna för husköparen kan bli enorma, då det ibland krävs omfattande renovering för att komma åt luktkällorna.

Vi har tidigare skrivit samman lite information om det går att ge garantier eller inte relaterat avfuktare och luftrenare:

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Är ozon värdelöst i sammanhanget?

Ozon är långt ifrån värdelöst. Det gör nytta där det kan komma åt. Fast kan inte göra verkan in i eller genom kompaktare material där lukten satt sig hårdare. Marknadsföringen kring det här tycker vi måste bil ärligare. Ingen tjänar på att vilseleda. Det räcker att ett företag gör fel så spiller det över på hela den berörda saneringsbranschen, förutom att kunder riskerar bli lurade. Risken är också att den vilseledande marknadsföringen sprids, för ställer sig ett företag, likt här aktuellt, i bättre dager än andra så kanske någon av konkurrenterna tar till samma knep. Det har vi sett hända gällande andra typer av produkter.

Som allra bäst förebyggs lukter i hus, för har de fått grepp är det ofta svårt att komma åt på enklare sätt. Förebyggande luktsanering är att bygga rätt och även att avfukta riskkonstruktioner.

Lukt i hus kan vara relaterat till olika hälsoeffekter. Därför är det viktigt att både förebygga och om skadan är framme rätt åtgärda.

Läs mer om:

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Häxsot inte att förväxla med mögel

Tidigare för ett antal år sedan var växande antal husägare och hyresgäster samt fastighetsägare frågande om varför det ibland kunde uppstå mörkare fläckar och ränder på väggar och tak inomhus. Även om fenomenet häxsot, kemisk

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap