Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Under 2018 har vi tagit emot ett stort antal samtal och mail angående frågor kring funktion och resultat gällande luftrenare och saneringsaggregat som avger ozon. Personerna som hört av sig har varit undrande över den marknadsföring som från ett säljande företag nått ut till husägare. Vi har även tagit del av reklamen ifråga och har några erfarenhetsbaserade synpunkter på densamma.

Kan ozon gå igenom väggar, golv och tak?

Marknadsföringen gör tydligt gällande att ozonet ifrån aktuell luftrenare går igenom byggnadsmaterial och tar bort förekommande lukt permanent. Tyvärr är det inte riktigt så här enkelt. Ozon är en gas, som inte går in på djupet i eller igenom hårdare samt tätare material. För luftrening och ytlig sanering fungerar ozonet utefter omständigheterna varierande bra, men som sagt inte in i eller genom material som tak, väggar eller golv. Finns lukt eller andra föroreningar mer gömt i husets klimatskal och in i isolering samt reglar etc., då måste ofta andra metoder som renovering nyttjas.

Om lukterna från klimatskalet letat sig in i huset kan ozonering reducera eller ta bort just den lukt som kommit in. Ozonering brukar ge en viss eller total effekt fram till dess att ytterligare luktande ämnen återförs till inomhusmiljön från källorna ifråga.

Ett exempel är lukter från mögel eller tryckimpregnerat material i krypgrund.. Har det satt sig djupt i olika byggnadsmaterial kan man ta till en rad olika åtgärder. Ozonaggregat enbart är inte en total lösning men likväl ingående i helhetslösningen. Eftersom luktutlösande grundorsak ofta är fukt brukar vi rekommendera installation av avfuktare och även undertrycksfläkt. Avfuktaren ser till att skadan inte förvärras samtidigt som aggregatet faktiskt genom avfuktningen i sig ser till att ta bort en del luftburna luktande ämnen. Undertrycksfläkten vänder luftflödet så luft från krypgrunden inte längre så lätt tar sig upp i boendemiljön. Då har man ofta uppnått både bra fuktkontroll och luktkontroll. Till denna lösning kan ozonaggregat användas för ytterligare effekt. Dock gör det inte så stor nytta att köra med ozonaggregatet enbart under en kortare stund då och då. Detta var vi varse för tretton år sedan och letade bättre lösning. Fann Luftrenare AirSteril vilka verkar med fotokatalys och valbart utan eller med en mindre mängd ozon. Effekterna ifrån luftrenarna verkar synergiskt och då man använder lägre ozonmängder blir det inte samma destruktiva materialpåverkan, som annars med högre ozonkoncentration kan ses över tid. Då lukter hela tiden släpper från byggnadsmaterialen ut i luften behövs luftrenare mer permanent, alternativt andra åtgärder.

Marknadsföringen emot mögel och mögellukt

Företaget som marknadsför går inte bara ut med garantier gentemot lukt från tryckimpregnering, utan även mot mögellukt. Precis som att tryckimpgregnering med t.ex. pentaklorfenol kan finnas ut i byggnadskonstruktionen så kan mögel också finnas där. Ozonavgivning inomhus kommer inte åt det inbyggda klimatskalet och kan således inte permanent ta bort eller sanera det gömda mögelangreppet. Finns mögelskadan synlig så är utsikterna bättre. Fast att komma åt alla metaboliter som avgivits från möglet enbart med ozon, finns inte.  Marknadsföringen gör även gällande att total sanering av möglet sker via ozonet. Det stämmer inte heller. Vill man bli helt kvitt ett mögelangrepp så gäller materialutbyte och åtgärd såsom installation av lämplig avfuktare. Ser man inte till att fuktkällan stryps återkommer möglet obönhörligen. Ozon kan bara användas som saneringskompletterande åtgärd.

Kan ozon ta bort lukt från möbler?

Marknadsföringen är även delvis vilseledande då det gäller lukter i möbler. Vissa möbler har stoppning av foam etc., likt sängar, soffor m.m, medan andra har skinnklädsel eller är konstruerade enbart i trä. Förutsättningarna för ozonet är sämre om lukterna hunnit sätta sig djupt. Likadant gäller om mögel kontaminerat möblerna.

Går det att garantera luktsanering med ozon?

Det går aldrig att garantera total luktsanering, särskilt inte på distans eller via annonser och marknadsföring. Det blir kraftigt vilseledande och omdömeslöst att ge garanti. Tänk t.ex. om en presumtiv husköpare läst marknadsföringen och sedan tittar på ett hus med avvikande lukt som satt sig i princip överallt i huset. Husköpet genomförs med tanke på utlovad ozoneffekt. Efter en ozonbehandling visar det sig sedan att lukten vandrar tillbaka, d.v.s. fortsättningsvis avges från de skadade byggnadsdelarna. Kostnaderna för husköparen kan bli enorma, då det ibland krävs omfattande renovering för att komma åt luktkällorna.

Vi har tidigare skrivit samman lite information om det går att ge garantier eller inte relaterat avfuktare och luftrenare:

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Är ozon värdelöst i sammanhanget?

Ozon är långt ifrån värdelöst. Det gör nytta där det kan komma åt. Fast kan inte göra verkan in i eller genom kompaktare material där lukten satt sig hårdare. Marknadsföringen kring det här tycker vi måste bil ärligare. Ingen tjänar på att vilseleda. Det räcker att ett företag gör fel så spiller det över på hela den berörda saneringsbranschen, förutom att kunder riskerar bli lurade. Risken är också att den vilseledande marknadsföringen sprids, för ställer sig ett företag, likt här aktuellt, i bättre dager än andra så kanske någon av konkurrenterna tar till samma knep. Det har vi sett hända gällande andra typer av produkter.

Som allra bäst förebyggs lukter i hus, för har de fått grepp är det ofta svårt att komma åt på enklare sätt. Förebyggande luktsanering är att bygga rätt och även att avfukta riskkonstruktioner.

Lukt i hus kan vara relaterat till olika hälsoeffekter. Därför är det viktigt att både förebygga och om skadan är framme rätt åtgärda.

Läs mer om:

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

4 tankar på “Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande”

  1. När vi köpte svärföräldrarnas hus som luktade förfärligt illa var jag helt förtvivlad när vi inte fick bort lukten! Fick fint stöd från er! Vi hittade mögel i källaren som vi fick bort och köpte en Airsterile och får ofta höra att det luktar så gott här:-) Det tog ett år ungefär, innan det försvann och fortfarande, efter två år, kan jag känna lite, lite i kläderna när jag varit hemifrån ett tag. Nu tror jag att det är dags att byta lampa. Vi använder den ozonfria och har den fyrkantiga modellen. Vad kostar en sådan?

    • Hej Malin, Tack för återkopplingen och berättelsen att det mesta av lukten försvunnit. Att allt inte försvinner beror sannolikt på att det fortfarande sitter djupare i byggnadsmaterial. Om man inte vill ge sig på att byta ut material som har tagit lukt kan det vara idé att placera avfuktare i källaren och en undertrycksfläkt som gör att luft inte vandrar uppåt inomhusmiljön. När det gäller AirSteril luftrenare så hittar du lampor i webbutiken under respektive luftrenare. Kan vara säkrast att titta där så att du får rätt lampa. Priset framgår där också inkl. moms och frakt. Mvh LFS

    • Hej Jerry,

      Röklukt är bland de mest inträngande och envisa lukter som finns. Ytan på skinnet i soffan kan vara lättare att sanera. Sitter lukten på djupet i stoppning och annat material så är det dock svårare att råda bot på. Om soffan är riktigt inrökt blir den troligen aldrig helt luktfri. Man kan med luftrenare och ozon minska lukten, eller i bästa fall om lukten sitter ytligt få bort den.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/