Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

4.2
(5)

Frågan om garantier emot lukt i hus ställs ofta. Det kan ta en god stund att komma fram till svar eftersom vi måste veta så mycket som möjligt om själva huset och om lukten i sig. Ibland är inte husägaren förberedd på våra frågor. Denna artikeln läggs i förklarande syfte ut.

Installation av avfuktare är en mycket klok idé för att förebygga fukt och lukt. Avfuktaren kan i gynnsamma fall även fungera rent luktsanerande. Lättare normal jordlukt och lukt från betong samt terpenlukt och formaldehydlukt från fuktigare trä försvinner ganska snabbt då avfuktaren satts igång. I regel får det i avfuktningsutrymmet inte finnas utbredd fuktskada där det startat och etablerats aktivitet av mögel och bakterier. Mer envisa luktkällor, särskilt de som satt sig ner i jord eller markmaterial, in i trämaterial, betong och i isolering med flera ställen är svårare att med avfuktning få bort även om lukten kanske mattas av. Ju torrare man har, d.v.s. ju mer man låter en avfuktare arbeta desto mindre lukt brukar avges till luften. Det handlar här om kostnadsfråga där det kan bli mycket dyrare att hålla lukten stången genom avfuktning än att på något sätt sanera.

Ett av de svåraste ställen att avgöra om endast avfuktare är tillräcklig åtgärd är i torpargrund och krypgrund. Dessa grundläggningkonstruktioner är en vanlig källa till mer eller mindre omfattande lukt upp i husen. Särskilt komplicerande blir det när de ovan nämnda mikrobiella angreppen antingen luktsmittat eller direkt satt sig i grundmurar, golvbjälklag, syll och isolering.

Oftast finns det i icke renoverade torpargrunder inte något träskyddsmedel. Vi drar här en tidsmässig gräns mellan torpargrund och krypgrund, både rent konstruktionsmässigt och i fråga om användning av träskyddsmedel som äldre typ av Cuprinol och tryckimpregnering med ingående kemikalien pentaklorfenol. Man började för ungefär hundra år sedan bygga annorlunda än tidigare och frångick allt mer torpargrund till fördel för krypgrund. Här begicks ett första misstag som via fler kompletterande sådana ledde till större risk för fuktskador. Man bytte ut stenarna under syllstocken till en med mindre stenar procentad cementmur, som kapillärt kunde dra upp vatten, i sin tur påverkande både luftfuktigheten i krypgrunden och syllen. Isolertjockleken bättrades också på med ett kallare och fuktigare grundsklimat som följd. En bit in på femtiotalet blev det populärare att behandla virket med olika kemiskt sammansatta mycket giftiga vätskor, kanske för att det blev vanligare med mögel. Användningen kulminerade under sjuttiotalet innan förbud infördes för den mest luktalstrande kemikalien. Under denna perioden sågs en ny luktproblematik uppstå eftersom ingående träskyddsämnen likt aktuellt pentaklorfenol vid påverkan av bakterier och mögel omvandlades till bl.a. pentakloranisol som är enormt envist luktande och luktsmittande.

Vi har kommit fram till olika väl fungerande lösningar som kan utföras stegvis för att försöka komma åt de ibland mycket envisa lukterna som kan finnas. Läs mer på sidan Fuktskada i krypgrund vad ska man göra? Det gäller om man inte vill ta bort det luktbärande materialet att vända luftflödet från att nå upp i huset till att istället blåsa ut luft från krypgrunden eller torpargrunden så att lukten bärs iväg istället för att komma upp i bostaden. Även om man tagit bort lukthärden kan det på andra ställen sitta kvar och då gäller samma stegvisa procedur. Avfuktare brukar oftast vara nödvändig även efter sanering och renovering. Utan sådan kan nya fuktskador bildas. Hur en dellösning kan installeras ses här:

Avfuktare och fläkt för undertryck i krypgrund

Metoden som omtalas i länken ovan innebär parallellinstallation av krypgrundsavfuktare och undertycksfläkt. Den metoden fungerar som princip väl men man kan genom serieinstallation fintrimma systemet att bli energisnålare. Sådan krypgrundsinstallation kräver till skillnad från parallellinstallation endast ett utblåshål genom grundmur. Avfuktaren står som dockad mot undertrycksfläkten i standby och går endast igång då det behövs, när hygrostaten talar om för avfuktaren att den behöver arbeta. När avfuktaren väl arbetar ventilerar undertrycksfläkten ut våtluften från avfuktningen. Sedan återgår avfuktaren i standby. Två fläktar behöver således inte vara kontinuerligt igång vid serieinstallation.

Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Garanti

Så kommer vi till garanti, kan sådan ges mot lukt? Vi hör ofta att vissa saneringsfirmor ger fulla garantier. Det är tråkigt att höra eftersom ingen egentligen skulle kunna garantera total luktsanerande effekt. Det handlar ibland om lukt som sitter upp i hela huset, i innerväggar, tak, golv, inredning, möbler, i stort sett överallt. Sådan luktsmitta får man inte alltid bort så lätt. Här krävs kompletterande åtgärder.

En svårighet till är om det konstruktionsmässigt tillåts att undertryck skapas eller ej. Vid något tillfälle har vi sett att det kommit luft direkt utifrån in förbi syllen där lukt förts med in i bostaden. Det är då svårare att komma åt detta luftflöde genom att sätta undertryck i grunden. Ett exempel där det också kan vara svårt är när ingen direkt syll finns utan bjälklagsisoleringen ligger direkt synlig bakom lockpanelen. Se ett exempel under krypgrund med kalla golv.

100% garanti ger vi aldrig vid installation av avfuktare med tillbehör för att vända lukt- och luftflöde. Däremot har vi goda erfarenheter av våra totala lösningar för själva krypgrunden eller torpargrunden, ämnade att motverka luktspridning från själva källan. För luktsmitta i huset har vi också en steg-för-steglösning som kan informeras om utifrån husets förutsättningar och problembilden i sig.

Det är avsevärt lättare att garantera avfuktningen än att ge garantier för att precis all befintlig lukt ska försvinna.

Ta reda på hur du kan gå tillväga för att spåra var lukt sitter och till viss del vad den kommer från för typ av källa genom informationen elak lukt.

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Har någon talat om att deras lösningar alltid tar bort all lukt som kan komma från krypgrund eller torpargrund? Då för de sig med vilseledande information, eller så har de inte gjort så många jobb.

2014-02-16
Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.2 / 5. Antal röstande 5

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Luftrenare APU 500 från svenska Acetec

Luftrenare APU 500 för effektiv luftrening av bostad och lokaler

Vikten av god inomhusmiljö framställs allt mer utifrån senaste forskningen. Inte minst vet vi detta via vår verksamhet där luftrening och sanering ofta är aktuellt.

Luftrenare APU 500 tillverkas i Älvsbyn av företaget Acetec. Tekniken som används i luftrenaren baseras på filtrering av luft som forceras igenom enheten via en fläkt. Tre olika filter används. Förfilter av G4 klass, HEPA 14 samt kolfilter. Allt för att reducera mängden allergener och luftföroreningar i övrigt.

APU 500 är ett alternativ eller komplement till våra fotokatalytiska luftrenare i serien AirSteril.

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec 6H 18 x 16 (Äldre modell)

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 18 x 16,5

Läs mer »
Acetec manöverpanel

Acetec manöverpanel MPO-01 avfuktare

0 (0) Acetec manöverpanel MPO-01 avfuktare Manöverpanel passande Acetec avfuktare med styrutrustning EDC-01, Övervaka din avfuktare inifrån huset och inställning av önskade program eller funktioner.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen