Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Det är inte alltid så enkelt att veta vad man ska göra när det uppdagats fukt- och mögelskada i husets grundläggning. Vi har fått in mycket stort antal frågor om fuktskada i krypgrund och vad som därmed bör åtgärdas. Svaren här ges mer generellt och baseras på adekvat fackmannamässig kunskap samt de grundregler som bör följas.

Komplettera gärna med egna frågor och egen kunskap i kommentarsfältet, eller läs vidare via fler kunskapslänkar i löpande text samt längre ned på sidan.

Bild som visar omfattande fuktskadaoch mögelskada i krypgrund
I fall av ringa mikrobiell påväxt där man endast okulärt finner lite mögel på blindbotten, bärlinor, grundmurar etc. samtidigt som ingen elak lukt förekommer kan det räcka att städa av marken, lägga byggplast och krypgrundsisolering alternativt ännu säkrare installera avfuktare lämplig för krypgrunder. Samtidigt är det viktigt att mäta den relativa fuktigheten med hygrometer för att ha bra kontroll.

Livsdugligt mögel som torkat ut lägger sig i träda så länge som klimatet gällande fukt och temperatur är ogynnsamt för vidare tillväxt. Allra säkrast för att uppnå detta tillstånd är att använda avfuktare permanent. Det är viktigt att ta i beaktande att allt mögel inte syns för blotta ögat och angreppet är ofta mer omfattande än vad man kan se. Ett bra och miljövänligt sätt att avdöda ringa till måttlig påväxt samt även få bort lukt är att använda Luftrenare AirSteril. Ska man utgå från senaste forkskningsrön om hur farligt mögelgift och andra mögelmetaboliter har potential att vara så är det bra att även i tidigt skede av angreppen använda ovanstående luftrenare för reduktion. Utbyte av mögelskadat material är alltid att rekommendera. Dock är åtgärderna upp till varje privat husägare att själv styra över.

Vid måttlig till som på bilden ovan* riklig mögeltillväxt är det viktigt att noga inspektera hur långt angreppet gått, om detta finns upp i isolering och vidare mot undersidan av golvet i bostaden bör isoleringen bytas ut samtidigt som mögelsanering utförs av det blottlagda byggnadsmaterialet i golvbjälklaget. Även detta kan få rivas ut. Kraftigt mögelangripet material som blindbottenskivor bör bytas ut.

Ofta brukar marken också var angripen och det är då bäst att gräva ut en del av denna samt sanera innan byggplast läggs ut för att förhindra vidare tillväxt och bildande av lukt som kan tränga igenom plasten och vidare upp i huset.

Fuktskada som lukt i krypgrund

Finns fuktskada i form av lukt upp från krypgrunden börjar man med att lokalisera vart lukten kommer ifrån. Därefter kan beslut tas om byte av luktsmittat material etc. måste göras samtidigt som man efter åtgärderna installerar avfuktare för att problemen inte ska återkomma.

Att börja renovera kan vara ett både kunskapsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt svårt arbete. Det finns många som önskar tillfälligt eller permanent lösa problemen genom att avfukta med samtidig undertrycksventilation för att hålla lukten borta från boendeytorna. Vi brukar här utgå från en steg för steg lösning efter att markförhållanden, takavvattning samt samt dränering är kontrollerat och vid behov åtgärdat.

Om steg ett inte ger fullt önskad effekt går man vidare till nästa steg o.s.v.:

 1. Installera sorptionsavfuktare och utvärdera en period om det är tillräcklig åtgärd. Exempel på sådan avfuktare är Acetec EvoDry PD.

 2. Installera luftrenare såsom AirSteril för att luktsanera samt mögelsanera.

 3. Komplettera med en extra undertrycksfläkt anpassad för krypgrund.

 4. Installera ventilationsaggregat i huset och förbättra ventilationen.

 5. Börja byta ut fuktskadat och/eller luktande material som även kan finnas uppe i huset.

Vi har sett att denna steg för steg lösning mot lukt många gånger fungerar bra redan vid steg ett samt steg två. Mer sällan behöver man gå vidare men det förekommer också, särskilt i fall av långvarig fuktskada och där man har byggt in tryckimpregnerad syll i konstruktionen.

En vanlig fråga som möter oss är om man kastat ut pengar i onödan om steg ett till fyra inte hjälper fullt ut och renovering samt djupare sanering ändå måste göras. Svaret blir att pengarna definitivt inte kastats i sjön då man även efter djupsanering och renovering av krypgrunden måste ha en avfuktare för att fuktskadorna inte ska återkomma. Även efter utbyte av luktande material brukar mindre mängd lukter återkomma och då har man en bra hjälp i form av luftrenaren. Undertrycksfläkten kanske inte behövs efter utgärderna. I sammanhanget utgör den endast en obetydlig kostnad och brukar kunna säljas som begagnad. Att ha bra ventilation i huset är eftersträvansvärt och bör inte ses som en onödig utgift då det sparar både husets och de boendes hälsa.

För mer ingående svar kring krypgrund och fuktskada samt därtill relaterad problematik finns ytterligare utförlig information på hemsidan bl.a. genom länkarna ovan/nedan samt till vänster i menyfältet. Det går även bra att kontakta oss för fri support.

En mer genomarbetad och detaljerad beskrivning av själva lösningsförfarandet och de åtgärdspaket vi kan erbjuda jämte installation finns nedskrivet i artikeln Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

* Bilden är tagen genom ventilationshålet i grundmuren till en krypgrund. Rikligt mögelangrepp syns såväl på mark som murar och på blindbotten. Eftersom krypgrunden icke var inspektionsbar måste inspektionslucka tas upp och utefter angreppets omfattning en större undersökning utföras. Riktigt fuktiga områden kan på bilden ses vid bärlinan och kan härröra från köldbryggor eller vattenskada kommande uppifrån huset. Mögel kan också dra åt sig och binda fukt till träet som senare drabbas av röta.

Ofta får vi in förfrågan om garanti emot lukt efter åtgärder. För svar läs följande sida.

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare


Läs mer om:

Skillnaden mellan fuktskada och vattenskada

När luktar det illa i hus och varför

Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Fuktskada i krypgrund vad ska man göra”

 1. Hej! Mitt namn är Patrik, nybliven husägare
  Jag har läst det mesta ni har att erbjuda på er hemsida. Väldigt professionell hemsida!
  Men jag har en fråga som jag inte kunde läsa mig till.
  Förra hus ägare har installerat en avfuktare i min krypgrund permanent och lagt krypgrunds plast över berget, upp en bit på muren och tätt igen alls hål. Jag har förstår att hus som står på berg är inte det bästa. För berget är så kallt

  Men till min fråga då.
  Lukten från krypgrunden kommer upp i boytan via olika springor i golven lite varstans. Man känner lukten väldigt tydligt om man lägger näsan längst med trösklar och golvlister.
  Så är att flytspackla hela huset ett alternativ för att stoppa lukten att komma upp i huset? Eftersom det tätar igen alls möjliga springor och hål. Eller kommer lukten att ta sig igenom även flytspacklet?

  Svara
  • Hej Patrik,

   Tack för dina ord rörande hemsidan.

   Mycket riktigt blir berg i krypgrund en köldbrygga, särskilt under sommaren då luften är varmare och bär mer fukt. Avfuktaren, om det är en adekvat sådan, kommer dock att kunna hålla krypgrundsklimatet i schack så att inga skador kan uppkomma.

   När det kommer upp lukt från krypgrund och golvbjälklag är det brukligt att spåra källan så att man får koll på var lukten kommer ifrån. Därefter får man fatta beslut om det ska bytas ut material eller inte. En ofta använd metod för att vända luftflödet som går upp i huset är att kombinera avfuktaren med en undertrycksfläkt. Det är en anpassad fläkt som monteras nere i krypgrunden och blåser ut luft utomhus. Man skapar på det sättet ett undertryck. Många krypgrundsavfuktare har inte undertrycket som behövs. Därför serieinstalleras en fläkt. Se gärna den information vi har på hemsidan angående denna lösning. Flytspackling vill jag avråda.

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd