Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktskada i krypgrund vad ska man göra?

1  |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12

Vi har fått in ett mycket stort antal frågor om fuktskada i krypgrund och vad som därmed bör åtgärdas. Svaren här ges mer generellt och baseras på adekvat fackmannamässig kunskap samt de grundregler som ska följas.

Fuktskada i krypgrund med riklig mikrobiell påväxt, med andra ord mögel
I fall av ringa mikrobiell påväxt där man endast okulärt finner lite mögel på blindbotten, bärlinor, grundmurar etc. samtidigt som ingen elak lukt förekommer kan det räcka att städa av marken, lägga byggplast och krypgrundsisolering alternativt ännu säkrare installera avfuktare lämplig för krypgrunder. Samtidigt är det viktigt att mäta den relativa fuktigheten med hygrometer för att ha bra kontroll.


Livsdugligt mögel som torkat ut lägger sig i träda så länge som klimatet gällande fukt och temperatur är ogynnsamt för vidare tillväxt. Allra säkrast för att uppnå detta tillstånd är att använda avfuktare permanent. Det är viktigt att ta i beaktande att allt mögel inte syns för blotta ögat och angreppet är ofta mer omfattande än vad man kan se. Ett bra och miljövänligt sätt att avdöda ringa till måttlig påväxt samt även få bort lukt är att använda Luftrenare AirSteril. Ska man utgå från senaste forkskningsrön om hur farligt mögelgift och andra mögelmetaboliter har potential att vara så är det bra att även i tidigt skede av angreppen använda ovanstående luftrenare för reduktion. Utbyte av mögelskadat material är alltid att rekommendera. Dock är åtgärderna upp till varje privat husägare att själv styra över.

Vid måttlig till som på bilden ovan* riklig mögeltillväxt är det viktigt att noga inspektera hur långt angreppet gått, om detta finns upp i isolering och vidare mot undersidan av golvet i bostaden bör isoleringen bytas ut samtidigt som mögelsanering utförs av det blottlagda byggnadsmaterialet i golvbjälklaget. Även detta kan få rivas ut. Kraftigt mögelangripet material som blindbottenskivor bör bytas ut.

Ofta brukar marken också var angripen och det är då bäst att gräva ut en del av denna samt sanera innan byggplast läggs ut för att förhindra vidare tillväxt och bildande av lukt som kan tränga igenom plasten och vidare upp i huset.

Fuktskada som lukt i krypgrund

Läs mer om:

1  |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12

Ofta får vi in förfrågan om garanti emot lukt efter åtgärder. För svar läs följande sida.

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare