Sök

Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

5
(1)

Vi har fått ta emot mycket frågor kring tidningen “Gör Det Själv” och deras reportage om hur man på bästa sätt isolerar och skyddar krypgrund från problem med fukt och mögel. Vissa saker som tidningens redaktion skriver stämmer inte med våra åsikter om vad man bör göra och förvänta sig efter aktuella åtgärder. Nedan följer några frågor som inkommit till oss och våra svar på dessa.

Kommentera gärna och berätta vad du tycker eller läs vidare i länkarna till den utökade kunskapsbanken längre ned på sidan.

Fråga om krypgrund och ångspärr i golvbjälklaget

Jag införskaffade redan när vi köpte huset en fuktmätare från er för att kunna mäta fukten i våran krypgrund. En mycket bra investering då jag kan se olika punkter i grunden, då det kan skilja mer än 5% då det regnat/blåst mycket. Med den har jag kunnat justera in avfuktaren så att rätt fukthalt kan åstad- kommas i hela grunden. Jag tycker nu att det är bra då vi ligger mellan 50-60% hela året om. Satt idag och läste i “Gör Det Själv” tidningen, där skriver man om att isolera en uteluftsventilerad krypgrund (dock med stängbara ventiler). De använder sig då av en ångspärr under golvspånet i bottenbjälklaget för att förhindra att varm inomhusluft ska kondensera i bjälklaget och där orsaka mögel. Då jag kikar i våran leveransbeskrivning från en av de största modulhustillverkarna så hittar jag ingen ångspärr under golvspånet. Inte i deras konkurrents leverans- beskrivning heller. Dock har inte våran krypgrund några ventiler utan avfuktaren får ta den fukt som bildas. Ska man ha ångspärr eller ej under golvspånet?

Svar:

“Gör Det Själv” tipsar om att man noga skall lägga ångspärr i form av byggplast mot den varma sidan om krypgrunden, d.v.s. under innergolvet i golvbjälklaget. De menar att man genom denna åtgärd ska kunna hindra fukt att tränga ner i isolering och krypgrund från bostadsdelen. Denna lösning kommer med stor sannolikhet inte att fungera utan avfuktare i krypgrunden. Då med tanke på många redan utförda renoveringar av innergolv där man lagt ett tätare golv än det som tidigare fanns. Fukten har då inte kunnat vandra uppåt samtidigt som isolervärdet gällande det nya golvet blivit högre när man lagt innergolv på innergolv. Denna ändring av förhållandena räcker för att avsevärt öka risken att lukt och/eller mögel uppkommer i krypgrunden, isoleringen, innergolvet och vidare upp i huset. Fukten i bostaden följer med den varma luften uppåt och sannolik- heten för att fukt ska kunna vandra nedåt är i ett uppvärmt hus utan övertrycks- ventilation mycket liten för att inte säga nästan omöjlig. Ångspärr i golvbjälklag anser vi vara förkastligt och tillhörde den äldre skolan gällande experimenterandet av lösningar för att råda bot på en allt vanligare krypgrunds-problematik. Det är förunderligt att en sådan lösning nu åter kommer på tal. Möjligtvis tänker man på att kunna hindra lukt och mögel som bildas i krypgrunden att dras upp i bostaden. Dock ska man då veta att mögellukten inte alls hindras av byggplast utan går igenom plasten. Risk finns också att mögelgift tar sig igenom porerna i byggplasten.

Fråga om råd gällande ventilation av krypgrund

Tidningen GÖR DET SJÄLV presenterade i sitt sista nummer en ventilation utav krypgrunder som skulle vara stängd på sommaren. Samtidigt skulle inte bygg- folien täcka hela marken. Vad anser ni om det?

Svar:

Det som mycket omtalats är att ventilationen i en uteluftsventilerad krypgrund kan stängas till under vintern då det verkligen är minusgrader ute och därmed lite fukt i luften. En lösning där man stänger till ventilerna på sommaren utan att ha avfuktare installerad vågar vi definitivt inte rekommendera. Att tillika lämna marken närmast grundmuren utan täckning av byggplast innebär att markånga kommer att vandra upp i utrymmet. Du har säkert hört talas om problem med byggfukt. Dessa problem uppkommer då man stänger inne fukt i ett slutet eller mer öppet utrymme. De fuktiga vintrar vi nu haft tillför mycket fukt till krypgrunderna, i synnerhet de i södra, västra och mellersta delarna av Sverige. Att sedan framåt våren eller sommaren stänga inne denna fukt är inte lyckat. Vi slår därför ner även på denna lösning. Den som vill experimentera med ventilation av krypgrund bör ha mycket noggrann kontroll av klimatet genom mätning med hygrometer och fuktkvotsmätare. Läs mer om ventilation på sid. 3 i vår serie av svar på frågor kring krypgrund, eller under ventilation av krypgrund.

Fråga om trovärdigheten i reportaget

Hej. Jag blev förundrad och lite arg över artikel i nummer 4 – 2009 av Gör Det Själv som behandlar isolering av krypgrunder. För det första så sa Anticimex åt mig att lägga byggnadsplasten ut till grundmurarna då den inte gjorde det vid deras inspektion. Jag hade tidigare lagt ut den så den slutade 15 cm innan grundmurarna. I artikeln så står det att byggnadsplasten ska sluta med 10 cm luft innan murarna. Vem har egentligen rätt här, Anticimex eller Gör Det Själv? Vad tycker ni vidare om deras artikel, får man verkligen lov att skriva så här och ge sådana tips som kanske inte fungerar (då tänker jag på tipsen om att undvika fukt)?

Svar:

Vi anser utan tvekan att Anticimex har rätt i uttalandet om att byggplasten ska ligga ända in till grundmur. Det står var och en fritt att skriva och tycka. Själva arbetet och ansvaret hamnar ändå till sist på den som själv vill utföra arbetet. Vi önskar att man i reportaget lagt ner större vikt vid efterforskning gällande vilka åtgärder som är de bästa, samtidigt som vi tycker att informationen om risken med fukt relaterat till deras lösning är på tok för knapphändig. Enligt artikeln har man hämtat informationen från rådgivare på isoleringsföretaget Paroc.

Fråga om varför s.k. proffs inte alltid ger professionella råd om krypgrund

Till att börja med vill jag tacka för en utförlig hemsida! Vidare önskar jag om ni har tid få svar på frågan om varför det förekommer så många olika åsikter om vad som egentligen är bäst för krypgrund? Vissa åsikter förstår t.o.m. jag att de inte är fungerande, då med tanke på Bonniers tidning Gör Det Själv och inslaget där om att låta kylan bli kvar i krypgrunden. Låter man kylan bli kvar så ökar ju mängden fukt relativt sett i luften oavsett.

Svar:

Tack för positiv kritik kring vår hemsida! För att förenkla svaret om varför det förekommer olika åsikter så kan vi titta på dagens byggbransch. Man klarar helt enkelt inte av att bygga fuktsäkert för att kunskapen inte är tillräcklig inom området fukt och fuktmekanik. Allt fler bygg- skandaler skvallrar om okunskapen ifråga. De som utbildat sig till snickare etc. har uppenbarligen inte fått lära sig tillräckligt inom fuktmekanik. Vi vill likna detta vid att de som utbildat sig till pedagoger inte fått lära sig hantera mobbning. Man har inom utbildningsväsendet lyckats undvika att lära ut om det som i berörda utbildningar borde ha hög prioritet. Att man som i detta fall med reportaget lyfter fram “kunskap” som kommer från ett företag inom isoleringsbranschen är galet. Det är klart att de som säljer isolering inte vill tala om att fuktrelaterade problem ofta startar efter att isolering/tilläggsisolering gjorts och att det då i många fall inte kan lösas på annat sätt än att installera avfuktare. Okunskap eller medvetet undanhållande av fakta, det är frågan? Kanske rentav både och? Det gäller till del, tycker vi, att forskningsbasera arbetet och den informationen som ges. Exempel på vårt forskningsarbete om krypgrund kan du ta del av här: Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier

Tips om köldbrygga vid isolering av grundmur i krypgrund

Av ren erfarenhet vill jag skriva till er och genom ert media på Internet varna för att isolera grundmurarna i krypgrund så som beskrivs i tidningen för hemmafixaren, Gör-Det-Själv, februarinumret. Jag isolerade min krypgrund exakt som de har beskrivit med 60mm cellplast. Resultatet blev att syllen var den enda inifrån exponerade kalla ytan i krypgrundens skal mot uteluften och blev en köldbrygga som var oerhört fuktig vintertid. Jag tvangs därför att sätta in en avfuktare för att rädda syllen.

Svar:

Stort tack för att du tagit dig tid att berätta om dina erfarenheter kring isolering av grundmur. Vi ser också en klar risk i att försöka lösa problemen på detta sätt. Ska man isolera muren måste noggrann kontroll göras så att muren inte kapillärt suger upp vatten från marken. Isoleringen bör i vissa fall inte ligga dikt an mot muren samt inte heller nå ända upp mot syllen. Isoleringen får inte heller vara så tjock att ingen värme läcker ut i grundmuren. Risk för frostsprängning kan annars förekomma. Det behövs inte så tjockt isolermaterial för att motverka köldbrygga som muren annars utgör. Läs mer om lämplig krypgrundsisolering. Ska cellplast användas är det bättre att isolera muren från utsidan.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Woods SW22FW avfuktare med plåthölje

Woods har nu sett till att ligga i framkant gällande tillverkningen av sina avfuktare. Förutom att flytta tillverkningen av SW-modellerna till Sverige har man även i förväg miljöanpassat genom att använda kylmedium R290, vilket kommer vara krav fr.o.m. 2020. Woods SW22FW är en i uppvärmda rum kraftfull och lätthanterad avfuktare.

Läs mer »
Radonsug RS 100
Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »
Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare
CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen