Sök

Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

0
(0)

Detta är en av flera svarssidor där vi behandlar krypgrund. Du får gärna fylla i med frågor i kommentarsfältet eller läsa vidare via länkarna längst ned på sidan. 

Klarar sig en större krypgrund under ett flerfamiljshus bättre än under en villa?

Det är mycket svårt att förutsäga vilka krypgrunder som klarar sig bäst, vilket beror på många olika samverkande faktorer. Dock finns det inget som talar för att den större krypgrunden klarar sig bättre än den mindre, snarare tvärtom.

En av våra grannar har skyddat sin krypgrundssektion genom installation av krypgrundsavfuktare, efter inrådan av fuktinspektörer. Han har stängt ventilationen mellan våra annars sammanbyggda sektioner (bostadsrätter). Kan detta innebära något negativt?

Om er granne på inrådan av inspektör har låtit installera krypgrundsavfuktare så bör detta ha föregåtts av att han haft förhöjd fuktkvot eller mögeltillväxt i utrymmet. Därför är det bra om ni också låter göra en inspektion av er krypgrundssektion. Själva igensättningen av ventilationen mellan sektionerna behöver inte nödvändigtvis utgöra något problem men kan också förvärra eventuell fuktproblematik. Det är mycket svårt att på förhand utan inspektion uttala sig om det enskilda fallet.

Vi har ett flerfamiljshus där krypgrunderna är avdelade i tre olika rum med ventiler emellan rummen. Vi två på gavlarna har bestämt oss för att köpa avfuktare genom er, men han i mitten vägrar och säger att det inte ska behövas. Vad gör vi åt detta, kan det uppstå problem?

I regel brukar mittsektionen i en krypgrund vara lite varmare och torrare. Dock är detta inget som är säkert. Att bara skydda era krypgrunder kan vara lite vanskligt. Det kan kanske i ett första läge tyckas att mittengrannen får skylla sig själv om han drabbas av mögel och lukt. Möglet och lukten har dock en stark tendens att sprida sig och det finns ofta luftpassager mellan de olika sektionerna i bostadsrätter som är sammanbyggda. För att måla f*n på väggen så kan vi hård dra detta och ponera vad som skulle kunna hända om hussvamp får fäste i mittensektionen. Hussvampen kan som bekant sprida sig till områden som är torrare genom att hämta vatten genom sina mycelsträngar. Prata med grannen och försök förmå honom att gå med på att ni delar kostnaden för en fuktkvotsmätare så att ni kan mäta med jämna mellanrum, både i tid och sett till era olika utrymmen. Förhöjda värden sett till fuktkvotsmätningen förstår även den mest motsträvige, förhoppningsvis!

Är luftsolfångare ett bra alternativ till krypgrunderna under vår bostadsrätt?

Luftsolfångare är inte direkt säkert alternativ till den lite mindre krypgrunden. Räkna med att det krävs en hel del solenergi för att avfukta flera sektioner. Ligger bostadsrätterna med långsidan mot söder och inget skuggar tänkta platsen för luftsolfångaren kan det gå att installera en fångare till varje sektion. Samtidigt måste man lägga krypgrundsisolering mot marken för att till fullo kunna dra nytta av solvärmen och inte orsaka en ytterligare höjning av den relativa fuktigheten och fuktkvoten. Det mycket molniga och nederbördsrika klimat vi nu fått gör det också svårare att fuktsäkra krypgrunder enbart genom luftsolfångare. En molnig sommar krävs en större luftsolfångare än en sommar där solen skiner från klar himmel hela dagarna. Dessutom bildas det vanligen över tid mögel i luftsolfångarna. Mögel blåser sedan in i krypgrunden när solen skiner.

Jag och min granne har ett flerfamiljshus som är sammanbyggt, med krypgrund. Ytan i grunden är 250m2 och 200m3. Vi har tittat på Acetec PD-250, men finner att denna inte rekommenderas till så stort utrymme. Vad gör vi?

Har man en krypgrundsstorlek som överskrider max. angivet värde gällande avfuktaren så kan man om utrymmet inte är mycket större lägga krypgrunds- isolering vilket gör utrymmet varmare och mindre fuktigt. Därmed ökar man sekundärt avfuktarens kapacitet. Dock ska man inte använda denna lösning i en krypgrund med stora fuktrelaterade problem. Tilläggas ska också att vissa sorptionsavfuktare är lite för klena sett till torrluftsmängd för att kunna omsätta luften i ert stora utrymme tillräckligt fort. Här är Acetec PD-250 att föredra tillsammans med krypgrundsisolering mot mark och grundmurar. I större utrymmen med mycket hög fuktlast kan två avfuktare behövas, vilket ibland är att föredra ur energisparsynpunkt då det periodvis kanske inte krävs att båda avfuktarna är i drift samtidigt. 

Vårt radhusområde har nyligen genomgått en energideklaration där inspektören rådde oss att genomföra teknisk isolering av rörsystemet för varmvatten i de fukttekniskt sett annars varma och fungerande krypgrunderna. Jag har läst på er sida att man noga bör prospektera före omändring av förhållanden kring krypgrund. Vad säger ni om det här?

Vid vårt telefonsamtal framkom att de beräknade värmeförlusterna i dessa krypgrunder uppgick till närmare 400.000:- per år. En s.k. teknisk isolering kring rören skulle drastiskt minska förlusterna. Det man måste titta på här är hur värmen sekundärt fungerat som upptorkande och avfuktande i krypgrunderna. När värmen avskärmas blir det nere i kryputrymmet kallare och fuktigare. Troligen kommer det att senare uppkomma fuktskador. Vårt råd är att utföra den tekniska isoleringen och införskaffa hygrometer alternativt fuktlogger för att kunna utröna om avfuktare måste införskaffas. Även om ni fortsättningsvis behöver skydda krypgrunderna med avfuktare erhålls en avsevärd besparing då det kostar mer att värma bort fukt via värmeläckaget från rören än vad avfuktningen kommer att kosta energimässigt. Det hela handlar också om en värdesäkring av era hus.

Vi bor i radhuslänga som är byggd uppå en stor krypgrund. Nu under våren började det lukta unket i huset och jag och min man tror det är krypgrundslukt som vi känner. Grannarna är inte besvärade av det och säger att det inte kan komma från krypgrunden. Har ni några råd på lager?

Krypgrundslukt är av flera olika anledningar vanligt att få upp i huset. Det finns gedigen forskning om att krypgrund kontaminerar inomhusmiljö. Kanske skulle det hjälpa att låta grannarna läsa igenom dessa sidor antingen direkt via vår hemsida eller att ni skriver ut materialet till dem. Grundläggande är att låta göra en utredning om lukten härstammar från krypgrunden eller inte. Det går att kontakta Miljökontoret i kommunen för hjälp om ni inte kommer vidare. Det är nämligen inte tillåtet att krypgrund med fuktskada, mögel och bakterier kontaminerar inomhusmiljön. Det regleras bl.a. i Miljöbalkens Försiktighetsprincip. Miljökontoren har övergripande tillsynsansvar gällande icke privata fastigheter.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare

CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen