Om rasskydd i krypgrund

Vad är ett rasskydd i krypgrund, har jag det?

Rasskydd är en typ av avskiljare mellan singel eller jord utanför krypgrunden och själva krypgrundsutrymmet. Rasskydd finns oftast på de hus som har en pålad eller plintsatt grundmur som då vilar på dessa. Ett mellanrum skapas på så sätt mellan mark och mur.

Rasskydden till min krypgrund håller på att ge upp och vika sig inåt. Vad kan göras?

På en del ställen har man använt rasskydd i organiskt material och detta tenderar att ganska snabbt ge vika, särskilt där det på utsidan är fyllt med jordmassor som inte är dränerande. Gräv bort fyllnadsmassorna runt huset och ta bort de befintliga rasskydden. Vänd dig till bygghandeln och köp vita kraftigare plexiglasskivor som sätts mot grundmuren att luta nedåt – utåt. Lutningen ska finnas så att vatten leds bort samt för att rasskydden inte ska kunna tryckas inåt när du återfyller med tvättad singel eller makadam. Undersök möjligheten att dränera om dränering inte finns eller är för gammal och igensatt.

Rasskyddet in mot krypgrund syns här

Rasskydden är i denna krypgrund synliga från insidan, belägna under och på yttersidan av den cellplastisolerade kantbalken.

Jag har nyligen låtit inspektera krypgrunden. Det fanns rikligt med mögel på rasskydden. Är detta farligt eller kan det få vara?

Det verkar som att rasskydden är i material som fungerar likt grogrund för mögel. Samtidigt skvallrar mögel om det är för fuktigt vid rasskydden. Läs ovanstående svar och åtgärda. Det är aldrig bra att låta aktivt mögel vara. Mögel och dess lukter samt toxiner kan lätt sprida sig vidare upp i bostaden samt orsaka vidare angrepp i den övriga krypgrunden.

Det är svårt att få tätt vid rasskydden. Har ni något tips?

Det kan vara problematiskt att få tätt vid rasskydden. Du kan använda Krypgrundsisolering Nisolex som tätning på insidan av skydden. Detta isolerar också mot kyla utifrån och minskar benägenheten för kondensbildning. Krypgrundsisoleringens effekt är också sådan att ev. installerad avfuktare inte behöver vara så mycket i drift.

Läckage under rasssydden kan medföra vatteninträngning i krypgrunden

Det kan transporteras in stora mängder fukt via rasskydden under kantbalken. Tätning kan göras med byggplast och / eller krypgrundsisolering alt. cellplast.

Att fästa byggplasten heltäckande mot insidan av kantbalken eller cellplasten är inte bra då man riskerar att anvisa fukt uppåt i balk eller mellan balk och isolering.

Hur ska jag gå tillväga vid läggning av byggplasten vid rasskydden?

Byggplasten ska läggas ända in till rasskydden eller dras upp på grundmuren och fästas med en invändig regel, d.v.s. en regel som sitter utanpå plasten mot krypgrunden till. Sätts regel i trä mellan plast och mur kan det bli problem med fukt i regeln. Vi föredrar att lägga plasten intill eller också upp på rasskydden så att grundmuren / balken får chans att torka ut inåt.

Kan rasskyddens beskaffenhet påverka att avfuktaren går mer?

Driftstiden gällande installerad krypgrundsavfuktare påverkas av hur hög fuktlast det är in i krypgrunden. Rasskydd kan läcka in en del fukt och det är viktigt att se över om man kan täta eller dränera på något sätt.

Vi har en äldre sommarstuga som är satt på plintar. Går det att sätta rasskydd runt denna?

Det går i många fall bra. Dock bör man veta att krypgrunden blir tätare och man ändrar förutsättningarna vilket kan leda till större problematik med fukt och mögel. Täta inte fullständigt runt om och håll noggrann kontroll på den relativa fuktigheten i utrymmet, vilket kan göras med en hygrometer och/eller fuktkvotsmätare. Var också beredd på att det kan krävas avfuktare efter en komplettering med rasskydd.

Jag skulle vilja se en förklaring om hur kantbalkarna i krypgrunder kan isoleras. Kan ni bistå med detta?

Det är ett helt företag i sig och kräver en egen undersida. Har därför lagt ut en sådan om isolering av kantbalk.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Installation luftavfuktare i krypgrund eller vind

Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation Vi uför installation av kvalitativa avfuktare som passar för krypgrunden eller på vinden. Installation utförs enligt husets invändiga form och utseende, vi tar hänsyn

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Notiser

Öppettider under semester

Vi kommer att stänga vissa funktioner under semestern 2022, vi har följande öppettider. Stängt v.28 – v.30 Butiken på hemsidan är öppen för beställningar men produkter kommer att levereras efter v.30 (Har vi möjlighet försöker