Dränering av krypgrund och torpargrund

0
(0)

Ställ gärna frågor längre ned på sidan eller läs via länkarna ännu mer om krypgrund.

Hur är det med dräneringen av krypgrund, behöver vi dränera?

Att dränera är ofta dyrt och kostar en del även om man gör det själv, samtidigt som det är jobbigt om man inte har bra utrustning att gräva med. Om det rinner in eller trycker upp vatten i krypgrunden bör man se till att dränera. Detta gäller också om grundmurarna är fuktiga. Fukt på och i grundmur kan ses som mörkare fläckar. Kalk- och saltutfällning är vanligt och ses som en vit-gul beläggning.

Innan man dränerar är det bra att se till så vatten från takrännorna leds bort så långt det är möjligt från huset. Allra bäst är att koppla rör från hängrännorna till dagvattnet. Finns ej dagvattenbrunn är stenkista ett alternativ. Det kanske hjälper att bara leda bort regnvattnet. Förutsättningarna är olika sett till markförhållanden o.s.v. och det är svårt att på förhand utan inspektion ge klart besked på fungerande åtgärder. Ska ni dränera så iaktta stor försiktighet och läs på om ämnet innan. Stenkista kan innebära att bygglov måste sökas.

Illustration gällande dränering av krypgrund

Illustration gällande dränering av krypgrund

Jag funderar på att dränera kring en torpargrund. Hur sker denna dränering som bäst?

Torpargrunden är oftast inte så stabil som krypgrunden och man ska alltid iaktta stor försiktighet vid grävning. Det är oftast inte möjligt att lägga dräneringen nära grundmuren p.g.a. rasrisken. Ta kontakt med entreprenör inom området om du känner dig osäker.

Vår befintliga dränering hjälper inte under vissa perioder på höst och vår, den fylls av vatten så att brunnen också fylls. I krypgrunden står då ett par cm vatten. Vad gör vi?

Detta kan bero på att grundvattnet periodvis står högt. Undersök möjligheten med dräneringspump i brunnen för bortpumpning av vattnet. Kanske finns möjlighet att lägga ytterligare dränering utanför den befintliga, om vattnet trycker på från ett speciellt håll?

Vi har rabatter kring torpargrundsmuren. Ska vi behöva ta bort alla fina blommor?

Om ni p.g.a. jorden utanför torpargrundens mur har ett ökat vattentryck in i utrymmet bör jorden tas bort och ersättas med dränerande material. Blommorna kan står kvar i speciella krukor, som dock måste vattnas ofta. Tänk på att växtrötter binder mycket fukt och även letar sig in i och under grundmuren. Trädrötter kan också ha en sprängande verkan.

Norr om huset finns en bergknalle med rullstensgrus på. Vatten rinner längs med berget in i krypgrunden. Hur åtgärda?

Undersök möjligheten att gräva ner till berget för att mura en klack där du lägger en dräneringsslang eller ett dräneringsrör. Eftersom huset ligger i souterräng kan det sedan gå att leda vattnet runt krypgrunden för fri avrinning utan problem.

Jag har dränerat runt grundmuren men det står fortfarande vatten i mitten av krypgrunden. Jag vill ha bort det, finns någon lösning?

Du kan gräva ner en perforerad tunna med en dränkbar pump i. Dräneringsledningar kan dras i marken i krypgrunden snett in / ner mot tunnan. Det går alltså att dränera även “inne i” kryputrymmet.

Två av gavlarna av torpargrundens mur har satt sig så illa att syllen svävar i luften. Hur kan det hända så här?

(Ungefärligt svar under telefonkontakt) Regnvatten från takrännorna har under många år runnit ner intill grundmuren och underminerat genom att föra bort lite av fästet därunder. Led bort vattnet ordentligt från grundmuren och stabilisera syllen mot grundmuren genom ett antal anpassade kilar eller ännu bättre distanser som sätts på plats genom att lyfta konstruktionen lite. Se till att ha fuktspärr mellan sten och kil/distans. Är utrymmet mellan mur och syll stort och avgörande för bärigheten, ta hjälp av entreprenör.

På grundmurarna i min krypgrund syns fuktfläckar från marken och uppåt. Längst ned på muren av lättklinkerblock så släpper ganska mycket av materialet, de går sönder. Går det att åtgärda?

Under några år på sjuttiotalet tillverkades lättklinker med för hög mängd svavelinnehåll. När lättklinkern blir för fuktig sker reaktion i materialet, varvid det sväller eller vittrar och faller sönder. Dränering och avfuktare kan stoppa upp den reaktion som satts igång. Vid svårare fall måste materialet ersättas eller lagas. Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

Har hört att det är bra att spara träd kring krypgrunden för dränering av vatten, stämmer det?

Svaret blir både ja och nej.  Rotsystem från träd kan leta sig in i krypgrunden och påverka grundmuren så illa att sprickor uppstår. Samtidigt kan rötter liggande ytligt i krypgrund bli en källa till mögel, röta och lukt om de av någon anledning dör. Däremot kan ett träd t.ex. en björk suga upp och därmed dränera bort stora mängder vatten, ända upp till flera hundra liter per dag. Det är något som kan vara välgörande för krypgrundens klimat. Om man har en lång sluttning mot huset kan det vara bra att spara träd där för naturlig dränering, givetvis en bit bort från krypgrunden.

Vi har talat med en person som på sjuttiotalet ägde en sommarstuga på Öland. En bit från sommarstugeområdet låg ett skogsparti. Då detta avverkades gick det sedan inte att vistas ute på tomten så långt som fram under maj månad. Det fanns helt enkelt inga träd kvar som dränerade marken. I ett sådant läge blir torpargrund och krypgrund direkt mycket fuktutsatta.

Finns några alternativ till dränering av krypgrunder och torpargrunder?

Ja, man kan om utrymmet invändigt tillåter lägga tvättad makadam med byggplast över. Vattnet samlas i utrymmena mellan makadamen och byggplasten hindrar vattnet att nämnvärt påverka den relativa fuktigheten i utrymmet. Vid större och ofta återkommande problem med vatten så rekommenderar vi dränering.

Vi har med några positiva resultat gjort vad vi kallar “fuskdränering”, d.v.s. borrat ett antal vertikala hål med jordborr genom och bredvid lokaliserade och högt liggande vattenådror samt där grundvattnet står högt. Man måste borra ganska djupt för att kunna leda bort vattnet till andra genomsläppliga marklager. Ner i hålen har vi sänkt dräneringsslang med markväv runt. Vi har också med bra resultat borrat vertikala hål med 1,5 meters mellanrum runt mindre hus. Vattnet leds fint ner djupare i marken och påverkar inte krypgrundsklimatet så mycket därefter.

Det kan vara oerhört slitsamt att lägga in makadam eller singel. Finns möjlighet för slamsugningsbil att komma intill huset så kan det gå att blåsa in materialet och därmed också få det utjämnat utan att behöva efterarbeta. Läs mer på sidan Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Dränering av krypgrund och torpargrund”

 1. Hej!
  Jag har en torpargrund där jag har en byggplast/ångspärr under ett lager isolerande frigolit/cellplast. Fuktigheten hålls på en låg nivå tack vare avfuktare. När jag idag var nere och lyfte på en skiva frigolit så ser jag hur det inte bara är fuktigt utan står vatten under plasten (på rätt sida som väl är!). Det låter som en dåligt dränerad grund. Men frågan är om jag bör/måste åtgärda något? Det är som sagt torrt och fint i utrymmet, men plaskvått under på själva makadamen.
  Tacksam för tips!

  1. Ronnie Pileland

   Hej Erik,

   Byggplasten ligger på marken just för att stoppa fukt ifrån marken och den fukten ska stanna just där, under plasten precis så som du nämner. Så allt verkar vara som det ska och då behöver du inte göra något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Acetec RJ-9 modularskarv

Acetec modularskarv

0 (0) Acetec modularskarv för förlängning av kabeln mellan avfuktare och manöverpanel Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg

Läs mer »
Luftrenare APU 500 från svenska Acetec

Luftrenare APU 500 för effektiv luftrening av bostad och lokaler

Vikten av god inomhusmiljö framställs allt mer utifrån senaste forskningen. Inte minst vet vi detta via vår verksamhet där luftrening och sanering ofta är aktuellt.

Luftrenare APU 500 tillverkas i Älvsbyn av företaget Acetec. Tekniken som används i luftrenaren baseras på filtrering av luft som forceras igenom enheten via en fläkt. Tre olika filter används. Förfilter av G4 klass, HEPA 14 samt kolfilter. Allt för att reducera mängden allergener och luftföroreningar i övrigt.

APU 500 är ett alternativ eller komplement till våra fotokatalytiska luftrenare i serien AirSteril.

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w

AirSteril Lampa 36W

Lampa 36W till AirSteril, modellerna AS-750, Thermal 1500 samt AS-Vent.

Mått: Längd 420 mm, Bredd sockel 42 mm.

Effekt: 36W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen