Sök

Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

0
(0)

Efter alla krypgrundssvar finns fält för kommentarer samt länk till fler relaterade artiklar.

Vi har planer på att restaurera skorstenen, så vi kan börja elda i den öppna spisen, så att krypgrunden hålls torrare. Kommer det att fungera?

Förr var man beroende av den öppna spisen, i synnerhet den i köket för att kunna laga mat (även sommartid) och värma huset under kallare årstid. Murstocken och skorstenens fundament ner i krypgrunden / torpargrunden hölls på så sätt lite varmare och hjälpte därför till att hålla nere den relativa fuktigheten i utrymmet. Man ska elda dagligen och under stora delar av dagen för att uppnå samma effekt. Samtidigt har vi fått ett klimat som är ogynnsammare. Till detta är många kryputrymmen också isolerade och därmed kallare och fuktigare vilket går hand i hand. Mer om ämnet står att finna under skorstensfundament i krypgrund.

Jag ska installera braskamin under hösten och funderar på om eldning i den kan utesluta installation av krypgrundsavfuktare?

Svaret blir tyvärr nej! Braskaminer står i regel på fötter så att luften kan cirkulera fritt under kaminen och ta med sig värmen ut i rummet. Värmen kommer inte att påverka krypgrundsklimatet via värmefördelning ner genom fundamentet. Däremot kommer lite strålningsvärme att värma upp golvet i synnerhet en bit framför braskaminen. Dock eldar man normalt inte i braskaminer under sommaren då problemen med fukt är som störst. Samtidigt kanske golvbjälklaget är så välisolerat att mycket lite strålningsvärme uppstår.

Hur kommer det sig att ventilerna i krypgrundsmuren ibland för kattgluggar?

I den äldre torpargrunden så hade man i regel inga ventilationsgaller för att gårdens katter skulle kunna hoppa in, fånga möss och skyla sig. Möjligen var det så att man inte planerat detta utan att det naturligen fann sig så.

I bärande krypgrundsbjälkar finns gamla och även som det ser ut mer färska insektshål. Vad gör jag åt detta?

Försök att se vad det är för insekter som angriper virket, återkom. Du kan också ringa till saneringsföretag som sysslar med insektssanering. Alternativt kan du själv sanera med vätska innehållande Bor, vilket inte insekterna trivs med. Att installera avfuktare i krypgrunden hjälper också då insekterna inte trivs i torrare miljöer.

Jag funderar på att behandla syllarna i krypgrunden med Cuprinol. Innebär behandlingen ifråga något negativt?

Ja, det innebär eventuella problem med en mycket envis lukt som brukar nå upp i bostaden. Cuprinolet innehåller kemikalier vars “restprodukter” luktar illa när det behandlade virket blivit fuktigt. Det är sedan svårt att bli av med denna lukt utan att köra luktsanering och installera krypgrundsavfuktare med undertryckskapacitet. En viss svensk hustillverkare har fått ett smeknamn (……huslukt) på syndromet efter att många av deras hus med krypgrund luktar illa då virkesdetaljer i kryputrymmet är behandlade med kemikalier såsom bl.a. pentaklorfenol.

Träskyddsmedel

Just pentaklorfenol och andra närliggande klorfenoler, som exempel i fabrikatet Koppar-Cuprinol, förbjöds 1978 och finns därför inte i dagens träskyddsmedel, men de idag ingående kemikalierna kan också ge en viss avvikande lukt om virket blivit för fuktigt och angrips av mögel eller bakterier. Undvik cuprinolbehandling och dylikt om du vill slippa lukten. Förebygg istället problem med fukt och mögel genom rätt krypgrundslösningar, med avfuktare eller annan typ av avfuktning som bas. Läs också mer om problem som fukt orsakar gällande syll.

Inspektören menar att jag ska låta bädden av kutterspån ligga kvar på marken i krypgrunden, för isolerings skull, är det rekommendabelt?

Vi tycker du skall ifrågasätta inspektören ordentligt gällande hans uttalande om att denna typen av markisolering ska ligga kvar. Det har så många gånger visat sig att krypgrundslukt, mögel och t.o.m. hussvamp har utvecklats i detta gamla organiska material, så vi höjer direkt ett varningens flagg och dömer ut inspektören i sak. Viktigt att veta är att marken ofta bär en större mängd fukt än luften i krypgrunden. Därför rekommenderas att byta ut kutterspånet mot för ändamålet anpassad krypgrundsisolering.

Kan man stoppa fallande sågspån från blindbotten? på vilket sätt?

I äldre krypgrund eller torpargrund är det vanligt att finna isolering av sågspån eller s.k. kutterspån. Om brädorna i blindbotten delar på sig så kan isolermaterialet börja drössla ner. Det är olämpligt av flera anledningar. Träspån som hamnar på marken kan lättare dra på sig mögel och börja lukta. I större mängd kan rötsvamp likt hussvamp växa i det nedfallna.Då kan golven bli kallare. Det går att lösa genom komplettering av brädorna i krypgrundens tak. Ytterligare lösning är att sätta någon typ av luftgenomsläpplig vindväv upp emot blindbotten så att det inte längre kan drössla därifrån. Ett exempel till är från en kyrka där vi stoppat upp sågspånsrörelserna genom att trycka in isolering av hampa mellan brädorna.

Jag har funnit vita fluffiga bollar i min krypgrund, är det hussvamp?

Så här på distans är det svårare att avgöra vad det handlar om, men när du skriver vita fluffiga bollar så tänker jag på att det kanske skulle kunna vara karbamidskum som man ibland har isolerat med i golvbjälklag vid nybyggnation och renovering av torpargrund och krypgrund.

Kan det vara negativt för krypgrund att asfaltera vägen eller uppfarten?. Alla sommarstugorna har krypgrunder eller torpargrunder.

Vid kraftiga regn fungerar även grusväg dränerande. Det kan under somliga förhållanden påverka krypgrund och torpargrund negativt att genom asfaltering ta bort en del av markens naturliga dräneringsförmåga. Vatten kan i värsta fall ledas emot grundmur och in i krypgrund, särskilt om grundvattennivån är hög, vilket den ofta är vid sommarstuga liggande havs- eller sjönära.

Jag skulle vilja höra er förklara varför det egentligen blivit sådant rabalder kring krypgrund, inte kan väl klimatet vara hela svaret?

Du har helt rätt, din fråga kring krypgrund kräver ett mångfacetterat svar som vi sammanfattande här ger oss på. Krypgrunder har ingalunda undgått att bli måltavlor för dessa forskningskrav. Man har helt enkelt upptäckt hela problematiken på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt har högre krav ställts på inomhusklimatet och begreppet sjuka hus sjukan har därmed myntats. Krypgrunder och torpargrunder tillsammans med andra riskkonstruktioner som uppvisar skador av mögel orsakar sjuka hus symptom hos de boende. Olika företag har blommat upp, vilka ytterligare sprider kunskapen genom statistikrapporter som sammanställer antalet skadade krypgrunder.

Det hela ger ett massmedialt pådrag.
Krypgrunden är en relativt sett ny konstruktion i fråga om utformningen med mer isolering. Det kommer sig av energipolitiken och energibesparingskraven som följer med högre olje- och elpriser. Genom mer isolering, ändrade uppvärmningskällor samt mindre uppvärmning av husen blir hålrummen under husen känsligare för fukt. Här kommer klimatet in. Det blir sakta allt varmare och fuktigare på våra breddgrader. Våra kollegor i bl.a. Spanien, som säger att problemen med mögel där aldrig varit större. Ytterligare svar på frågan finner du under sidan mögel i hus.Väl läsvärt i frågan är också sidan där vi sammanknyter fenomenet att krypgrund ofta kontaminerar inomhusmiljön så pass att det kan bli skadligt.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Ytterligare information om krypgrund och torpargrund”

 1. Vårt hus är byggt i 1800-talets senare del. Jag har på inrådan av Anticimex börjat rensa vår torpargrund. I en del av den låg ett ca 50 cm tjockt lager med sågspån. Nu har jag avlägsnat detta lager men en mindre del av spånen har blandat sig med sanden runtomkring.

  Kan jag lägga byggplast trots att det förekommer sågspån i sanden?

  En hel del sand har forslats bort ur grunden i jakten på spån; bör denna sand ersättas med ny?

  Jag har även funnit rötter i arbetet med att rensa grunden (troligtvis från rhododendron som numera är avlägsnade). Har fått rådet att lägga tösalt i grunden för att förhindra ny tillväxt. Har ni några åsikter om detta?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Björn,

   Det är alltid bra att städa marken i krypgrund och torpargrund så bra det går. Organiskt material såsom sågspån etc. kan bli grogrund för mögel och bakterier, vilka i sin tur avger lukt i form av kolväten. Lukten kan sedan tränga igenom byggplast som läggs på marken. Bra är som sagt att rensa ut så gott det går. Man kan sedan strö rikligt med vägsalt över marken för att reducera uppkomst av mikroberna och deras lukter. 4-6kg salt per 10kvm yta är lämpligt. Man bör undvika att strö direkt mot grundmurar eftersom saltet drar åt sig fukt och kan orsaka korrosion i ev. kantbalkar med armeringsjärn etc.

   Om det inte finns risk för inträngande eller uppträngande vatten i torpargrunden så ska inforsling av makadam, singel eller grus inte behövas. Det är bra att rötterna tagits bort. När det gäller rötter från träd eller annan växtlighet är det bättre att röja bort utanför krypgrunden eller torpargrunden än att bekämpa med saltet. Man kan också gräva ned skydd runt grundmuren för att försvåra inträngning.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Uthyrning av professionell avfuktare

Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »
Undertrycksfläkt LFS 100 EC

Undertrycksfläkt / Radonutsug LFS för ventilation av krypgrund

Sverige knapp Svensktillverkad  Undertrycksfläkt – Radonutsug

Med undertrycksfläkt LFS-100EC ser man till att minimera risken för att lukt, skadliga ämnen från t.ex. mögel eller träskyddskemikalier transporteras från krypgrund upp i bostaden. Undertrycksfläkten kompletterar avfuktare likt de i Acetec sortiment.

Ingående produkter i fläktpaketet.

 • Fläkt
 • Sladd /stickkontakt
 • Montagekonsoler
 • Inbyggd hastighetsreglering
 • 2st ljuddämpare
 • 1st muff 100mm
 • Genomföringsrör 100mm
 • Väggfäste utloppsrör
 • Självborrande plåtskruvar
 • Serieinkopplingsstos 100x80x100mm (Kan anpassas efter behov)
Läs mer »
Fuktmätare TFA klima Bee för relativ fuktighet och temperatur

Fuktmätare TFA Klima Bee mäter temperatur och relativ fuktighet

TFA Klima Bee fuktmätare är en handhållen typ av hygrometer som snabbt och precist mäter temperatur och fukt, relativ luftfuktighet.

Fuktmätaren är perfekt för kontroll av klimatet i t.ex. krypgrund, vind, källare, garage, lager, växthus m.fl. applikationer.

Klima Bee kan även användas för att fuktmäta i platta på mark. Läs vidare i vår beskrivning hur det som bäst går till.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen