Search

Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

0
(0)

Längre ned i artikeln finns kommentarsmöjlighet samt länkar till ännu mer information om krypgrund. 

Jag har efter tips på er sida undersökt min krypgrund ingående. Det sticker på sina ställen ut växtlighet som tjockare grässtrån från grundmuren som är helmurad, byggår 1920. Hur ser ni på det?

Det är i sådana fall viktigt att se till att grundmuren är tillräckligt torr genom att dränera. Installation av krypgrundsavfuktare även kallat sorptionsavfuktare rekommenderas. I förebyggande syfte är det även bra att borra ett antal ej genomgående hål i grundmuren med ca. 20cm mellanrum, både i sidled och höjdled för att ett par gånger fylla dessa med saneringsvätska som bekämpar rötsvamp. Hålen ska borras snett nedåt för att vätskan ska stanna kvar i grundmuren och inte rinna ut. Hålen kan sedan återfyllas efter några år.

Hej. Vi funderar på att bygga om vår krypgrund till varmgrund. Hur gör man och vad ska vi tänka på för att få det så bra som möjligt?

Vi rekommenderar inte att man bygger om en befintlig krypgrund till varmgrund då isoleringen på insidan av krypgrundsmuren måste vara tjock för att stänga ute kylan. Vid tjock isolering  av insidan på muren skapas en köldbrygga gällande utvändiga byggnadsdetaljer i närheten av muren. Risken för mögel och röta blir därför mycket stor vid köldbryggan. Däremot är det bra att bygga varmgrund vid nybyggnation då man kan isolera muren både utvändigt och invändigt. Ett bra alternativ till varmgrund är att använda den Krypgrundsisolering vi saluför. Läs mer om varmgrund.

Varför propageras det så mycket för att kondensavfuktare inte ska användas i krypgrund?

Kondensavfuktare klarar inte lägre temperaturer då dessa tappar väsentligt i avfuktningskapacitet och riskerar att frysa igen. Kondensavfuktaren har i regel inte heller någon stos där man kan ansluta torrluftsslang/rör för att fördela torrluften i utrymmet samt se till att det inte blir stillastående luft någonstans. Vi har på många ställen sett kondensavfuktare som inte klarar uppgiften och t.o.m. har varit igenfrusna eller haft is på kylslingorna, vilket i sin tur innebär att avfuktningskapaciteten är lika med noll. Vi vågar påstå att de hustillverkare som vid nybyggnation placerar kondensavfuktare i krypgrunden inte riktigt vet vad de gör eller kanske av ekonomiska skäl inte vill köpa en dyrare men säkrare avfuktare. Med det klimat vi nu fått blir fuktlasten allt större på våra hus och grunder. Det ställer i sin tur allt högre prestandakrav på avfuktaren som installeras. Allt talar också för att klimatet kommer att bli än värre, tråkigt nog! Se bilden nedan vilken är tagen på en kondensavfuktare som invändigt fått kylslingorna så påfrusna att ett stort ispaket bildats, vilket kan ses ut genom luftfiltret på baksidan av avfuktaren. Viktigt är att välja rätt avfuktare!

Frusen kondensavfuktare - Avfuktare med isbildning

Kondensavfuktare av ett välkänt fabrikat som frusit igen då det blivit kallare i krypgrunden.

Jag har blåst ut isoleringen bestående av kutterspån i krypgrundsbjälklaget, till fördel för mineralull. Fungerar det bra att använda Asfaboard som vindskydd vid blindbotten?

Asfaboard är en löspressad träfiberskiva som är behandlad med bitumen/asfaltimpregnering. Denna skiva för blindbotten i krypgrund är en perfekt fuktansamlare och drivbänk för mögel. Välj istället en hårdare typ av tunn skiva och sätt den blanka delen nedåt eller fasadboard som är en vindskiva bestående av glasull eller stenull (mineralull). Det kanske allra bästa som vi nu provat i några år är att ersätta dessa för mögel mer vänliga material med s.k. vindväv som idag monteras på utsidan av isolerad träregelvägg/stomme. Vindväven andas till viss del men stänger ute luftrörelser. Eftersom väven är delvis flexibel fästs den upp med klammer och underliggande reglar eller hönsnät som också kan klamras fast. Tänk på att det utan avfuktning och värme uppifrån även med denna väv kan vara en vansklig lösning. Vilken lösning du än väljer så måste regelbunden koll på klimatet i krypgrund hållas så att inget tråkigt händer med ditt hus. Tänk också på att klimatförändringen mycket snabbt kan åsamka krypgrunden och därtill överliggande delar kraftiga mögelangrepp. Svårighet finns oftast att klara sig utan avfuktare.

Det verkar som om hela traktens myggor övervintrar i vår torpargrund. Är det ett dåligt tecken?

Myggorna trivs där det är lite varmare och samtidigt fuktigt, för övervintring. Skulle de tillbringa den kallare årstiden på ett varmare och torrt ställe skulle de dö. Fenomenet kan vara ett tecken på att krypgrunden är för fuktig. I våra tidigare tester med luftsolfångare flyttade myggorna allt längre bort från luftsolfångaren i takt med att kryputrymmet torkade ut. Vi mätte med fuktkvotsmätare och fann att myggen inte ville vara där det torkat upp tillräckligt för att mögel inte skulle kunna tillväxa. Till sist fanns det nästan inga mygg kvar. De klarade inte det torrare och varmare klimatet. Installation av krypgrundsavfuktare gör också att insekter inte trivs bra, samtidigt som man stänger dem ute genom igensättning av krypgrundsventilerna.

Jag skulle vilja se er laborera mer med nya oprövade lösningar för att säkra krypgrunder från fukt. Varför tipsar ni inte mer om sånt som man själv kan göra för att testa?

Vi ryser vid tanken vad det skulle kunna ställa till med! Ponera att vi ger råd om att testa olika helt eller delvis obeprövade lösningar. Besökare av denna sidan kanske snabbt ögnar igenom tänkt information om experiment kring krypgrund och tror att det är rätt lösning, även om så senare visar sig inte vara fallet eller visar sig behöva kompletteras eller ändras på något sätt. Vem skulle få bära hundhuvudet i fall där det förstört en krypgrund och kanske ett helt hus istället för att säkra? Det är nog riskabelt som det är med alla obeprövade tips som ligger ute via vissa företag och nät-skribenter. Vi spär inte på denna osäkerhetsfaktor utan håller oss till säkra lösningar. Det sker inom vårt företag olika projekt för vidareutveckling och framtagning av nya metoder, men det ska vara beprövat och säkert innan dessa släpps ut som information och/eller produkter. Krypgrundsisoleringen som finns i produktutbudet är ett av de positiva exemplen samt frukten av ett antal års tester och strävande efter miljö- och energibesparing. Bra totalekonomi för kommande användare och slutkunder är av vikt för att vi överhuvudtaget ska ge oss på ett pilotprojekt etc.

Har en torpargrund där det i mitten ligger en del stora stenar ganska tätt ihop. Dessa stenar används som underlag för tvärgående regel. Här över kan jag inte lägga byggplast och mellan stenarna kommer fukt upp. Vad gör vi åt detta?

Det kan ligga stensamlingar i både krypgrund och torpargrund. Eftersom konstruktionen är sådan att vikt ligger på dem samt att det kanske är omöjligt få ut stenarna så måste man finna annan lösning eller helt enkelt låta avfuktare ta hand om den uppkommande fukten. Det går att fylla upp mellan stenbumlingarna med fogskum, som i sin tur fungerar som ångspärr och isolering mot del av markkyla.

Tips från kund om alternativ till stenplintar i krypgrund.

Bild på pallbock i krypgrund. Tack till Micael!

En av våra kunder som inhandlat avfuktare till sin krypgrund har lagt ned ett enormt tidskrävande  arbete i sin krypgrund. Han hade vänligheten att återkoppla och berätta om alternativ lösning där ersättning av stenar som bär upp bjälkar sker i form av pallbock ämnade att på ett säkert sätt lyfta upp bil som man mekar under. Om bjälkarna försiktigt hissas upp med domkraft och stenbumlingarna tas bort kan en pallbock sättas på stenplatta och höjdanpassas. Vår notering är att man i ett sådant läge bättre kan komma åt att lägga byggplast mot marken, visserligen i etapper med tejpning, men på ett förhållandevis bra sätt så att markfukt inte kommer upp så lätt i krypgrunden. Det kan också vara bra att ta bort stenarna som leder markkyla upp mot blindbotten och där orsakar ett fuktigare mikroklimat. Samtidigt kan man passa på att om innergolvet lutar loda upp detta lite (om möjlighet finns). Det är inte ovanligt att äldre hus med torpargrund eller krypgrund satt sig lite utmed någon kant, särskilt där vatten från stuprören  under många år forsat ut.

Hur kan det komma sig att ni bara berättar om hur man inte ska göra i krypgrunder? Det skulle vara vettigt om ni också säger vad man ska göra för att åtgärda!

För att helt och säkert veta hur och vad man bör göra måste de dåliga lösningarna för krypgrund lyftas fram. I annat fall lämnas saker åt slumpen. Full förståelse ges bara om man ordentligt givits insikt i ämnet. Ta dig lite tid och ögna igenom ett flertal av våra informationssidor om krypgrund. Följ relaterade länkar för att få bredare och mer djupgående kunskap. Troligen har du inte läst mer än den eller de undersidor som enbart behandlar potentiellt negativa åtgärder i krypgrunder. Vi forskar sedan 1991 inom ämnet sjuka hus och hur mögel kan påverka hälsan. I det arbetet ingår att titta ordentligt på hur en krypgrund fungerar, varför fuktskador är vanligt, hur krypgrundsskadorna i sig kan påverka hälsan hos de boende samt lämpliga åtgärder som sanering och installation av avfuktare. En intressant sida i sammanhanget är den där vi tar upp frågan om hur krypgrund kan kontaminera inomhusmiljö. Känns något oklart går det bra att ringa oss eller sända ett mail med förfrågan.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec 6 P/H 20 x 17

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H och 6P avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 20 x 17,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen