• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Krypgrund kan byggas som varmgrund

Krypgrund kan vid nybyggnation förses med isolering och går därmed under benämning varmgrund. Vi tror att dagens krypgrunder över tid är ett minne blott tack vare konstruktionstypen som medför ett alldeles för fuktigt klimat, varför avfuktare är en nödvändighet. I varmgrunder sker avfuktning genom värme som p.g.a isoleringen hindras att gå till spillo via grundmur och mark, samtidigt som fukt effektivt stängs ute.

En nyare typ av krypgrund kallad varmgrund

På bilden ovan syns en enkel förklaring kring hur varmgrund grundläggande kan utföras. Grundmurarna isoleras i ut- och nederkant med cellplastelement av hög kvalitet. Cellplast läggs även mot de underliggande dränerande massorna (marken). Golvbrunn bör finnas för möjlighet att evakuera vatten via rör som anslutes till de i höjdnivå lägre liggande dräneringsrören.

Varmgrund kommer troligen inte bara ersätta krypgrund utan också i viss mån platta på mark eftersom byggnation med platta medför olika problem. Platta på mark innehåller efter gjutning stora mängder fukt som tar tid att torka ur. Dagens byggbransch har helt enkelt inte tid att låta plattan torka ur ordentligt innan vidare uppförande av huset görs. Det kan orsaka uppkomst av mögel etc. Platta på mark är en riskkonstruktion i avseende vattenläckage. Vatten från trasiga rör och kopplingar kan inte dräneras nedåt utan tvingas rinna ut längs med plattan och kan därför ställa till med ordentlig vattenskada.

Från torpargrund via krypgrund till varmgrund

Varmgrund måste byggas med omsorg

Hänsyn till grundläggningdjup måste tas i olika klimatzoner för att undvika tjällyft.

Isolering i golvbjälklaget över varmgrunden ska vara tunn eller inte alls existera. Värme måste kunna avges nedåt från bostaden alt. uppåt om man väljer att installera värmepump att tillföra “golvvärme”, d.v.s. avge värmen till varmgrunden. Denna typen av lösning har det svenska företaget Ecogrund tagit fram.

Kan krypgrund byggas om till varmgrund

Mellan grundmurselementen och den inre cellplasten kan det i krypgrunden under vintern bildas kondens. Varmgrunden förses därför med isolerande beläggning på såväl utsida som undersida. Insidan ska kunna avge ev. fukt som i sin tur ska ventileras bort eller tas om hand av en avfuktare.

Sett till hur man idag bör bygga en korrekt varmgrund kan inte en tilläggsisolerad krypgrund under några omständigheter kallas för varmgrund. I varmgrunden ligger alla för fukt känsliga detaljer i den varmare zonen. Däremot kan man med anpassad krypgrundsisolering i befintliga krypgrunder och torpargrunder skapa ett varmare och därmed torrare klimat.

Vi framför här ett förslag för vidareutveckling av krypgrund till fuktsäkrare varmgrund. Olika närliggande lösningar kan användas för anpassning efter klimatzon och andra påverkande faktorer. I takt med utveckling av husbyggnation har det givits nya idéer om hur krypgrund på bästa sätt ska byggas. Vi har behandlat detta på sidan Bygga krypgrund – IK-Krypgrund
 
Uppdaterad 2019-05-16
Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Häxsot inte att förväxla med mögel

Tidigare för ett antal år sedan var växande antal husägare och hyresgäster samt fastighetsägare frågande om varför det ibland kunde uppstå mörkare fläckar och ränder på väggar och tak inomhus. Även om fenomenet häxsot, kemisk

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Fuktigt klimat kan mögelskada våra hus
Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

Hösten 2019 har bjudit på långvarigt extremt fuktigt klimat. Som exempel har vår grannstad Växjö endast haft ett fåtal soltimmar under loppet av mer än en månad. Klimatet påverkar och påfrestar våra hus, i synnerhet