Sök

Krypgrund kan byggas som varmgrund

5
(3)

Krypgrund kan vid nybyggnation förses med isolering och går därmed under benämning varmgrund. Vi tror att dagens krypgrunder över tid är ett minne blott tack vare konstruktionstypen som medför ett alldeles för fuktigt klimat, varför avfuktare är en nödvändighet. I varmgrunder sker avfuktning genom värme som p.g.a isoleringen hindras att gå till spillo via grundmur och mark, samtidigt som fukt effektivt stängs ute.

En nyare typ av krypgrund kallad varmgrund

På bilden ovan syns en enkel förklaring kring hur varmgrund grundläggande kan utföras. Grundmurarna isoleras i ut- och nederkant med cellplastelement av hög kvalitet. Cellplast läggs även mot de underliggande dränerande massorna (marken). Golvbrunn bör finnas för möjlighet att evakuera vatten via rör som anslutes till de i höjdnivå lägre liggande dräneringsrören.

Varmgrund kommer troligen inte bara ersätta krypgrund utan också i viss mån platta på mark eftersom byggnation med platta medför olika problem. Platta på mark innehåller efter gjutning stora mängder fukt som tar tid att torka ur. Dagens byggbransch har helt enkelt inte tid att låta plattan torka ur ordentligt innan vidare uppförande av huset görs. Det kan orsaka uppkomst av mögel etc. Platta på mark är en riskkonstruktion i avseende vattenläckage. Vatten från trasiga rör och kopplingar kan inte dräneras nedåt utan tvingas rinna ut längs med plattan och kan därför ställa till med ordentlig vattenskada.

Från torpargrund via krypgrund till varmgrund

Genom tiderna har det förekommit tre olika huvudtyper av hålrum med i bästa fall kryphöjd under hus. Torpargrund var den första som i det bebodda och varmeldade torpet fungerade relativt bra sett till krypgrund som vanligen drar på sig skador som mögel och lukt. Varmgrund har ännu inte byggts i stor skala vilket egentligen är konstigt med tanke på alla felaktigheter i uppförandet av krypgrunder. Allt högre krav på energibesparing och nya byggnadstekniska lösningar samt möjligheter har varit drivande faktorer till vidareutvecklingen från torpargrund till krypgrund. Dessa faktorer gäller även när man talar om utvecklingen till varmgrund, med tillägg av ett starkt behov gällande att mer passivt kunna motverka mögel, röta och lukt.

Varmgrund måste byggas med omsorg

Till skillnad från krypgrund måste en varmgrund verkligen byggas med omsorg. Husbygge i vattensjuka områden håller inte då dränering runt och under varmgrunden måste se till att vatten inte kan bli ett problem. Isoleringen mot marken, under och utanför grundmurarna ska bilda ett tätt skydd så att köldbryggor inte uppkommer. Syllen som i krypgrund legat mycket nära uteklimatet flyttas här in och vilar på den varmare och torrare betongbalken. Utvändigt sett isoleras syllen genom mineralull etc. som fortsätter upp i ytterväggen. Bra är att använda syll i åldersbeständig plast som ej ger näring åt mögel.

Hänsyn till grundläggningdjup måste tas i olika klimatzoner för att undvika tjällyft.

Isolering i golvbjälklaget över varmgrunden ska vara tunn eller inte alls existera. Värme måste kunna avges nedåt från bostaden alt. uppåt om man väljer att installera värmepump att tillföra “golvvärme”, d.v.s. avge värmen till varmgrunden. Denna typen av lösning har det svenska företaget Ecogrund tagit fram.

Kan krypgrund byggas om till varmgrund

Vi har tittat ingående på om krypgrund med säkerhet kan byggas om till varmgrund. Vanligen sker cellplastisolering mot insidan av grundmur eller kantbalk vid försök att få till en varmare krypgrund. Grundmuren kan då transportera upp och in fukt till syll och golvbjälklag. Denna fukt kan sedan inte naturligt avges eller via avfuktare torkas ut inåt krypgrunden utan ställer ofta över tid till med skada såsom mögel, röta och lukt.

Mellan grundmurselementen och den inre cellplasten kan det i krypgrunden under vintern bildas kondens. Varmgrunden förses därför med isolerande beläggning på såväl utsida som undersida. Insidan ska kunna avge ev. fukt som i sin tur ska ventileras bort eller tas om hand av en avfuktare.

Sett till hur man idag bör bygga en korrekt varmgrund kan inte en tilläggsisolerad krypgrund under några omständigheter kallas för varmgrund. I varmgrunden ligger alla för fukt känsliga detaljer i den varmare zonen. Däremot kan man med anpassad krypgrundsisolering i befintliga krypgrunder och torpargrunder skapa ett varmare och därmed torrare klimat.

Vi framför här ett förslag för vidareutveckling av krypgrund till fuktsäkrare varmgrund. Olika närliggande lösningar kan användas för anpassning efter klimatzon och andra påverkande faktorer. I takt med utveckling av husbyggnation har det givits nya idéer om hur krypgrund på bästa sätt ska byggas. Vi har behandlat detta på sidan Bygga krypgrund – IK-Krypgrund

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Uppdaterad 2020-02-06

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

8 reaktioner på ”Krypgrund kan byggas som varmgrund”

 1. Hej LFS,

  Har nog inte fattat den definition ”varmgrund” än. Det jag förstått än så länge är att det ska isoleras utvändigt såväl som invändigt men vad händer med luften som finns i kryprummet? och hur värms den, genom huset eller?

  Med vänliga hälsningar
  Daniel

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Daniel,

   Definitionen varmgrund kan sägas vara lite flytande eftersom det inte riktigt finns praxis på hur sådan ska byggas. Grundläggande ska fuktsäkerhet och fuktförlåtande krypgrund beaktas. När man isolerar krypgrunden som sig bör, d.v.s. på utsida och undersida, kan isoleringen i golvbjälklaget minskas. Det innebär ökat värmeläckage nedåt vilket verkar avfuktande. Man kan också välja att aktivt ventilera krypgrunden med inomhusluft som sedan dras ut utomhus. Ytterligare alternativ är lågt värmetillskott och lite ventilation i krypgrunden. Avfuktare kan möjligen behövas beroende på hur man gör lösningen och hur konstruktionen reagerar på naturliga fuktvariationer. Bra är att fuktmäta för att veta var det landar i fuktvärden. Hoppas detta bringade mer klarhet. Fråga annars vidare.

   Mvh LFS

 2. Tack för svar! Vad anser ni om en s.k. Hybridgrund? Vilka risker finns med den lösningen? Har den bättre förutsättningar att fungera med cellglasisolering än varmgrund? Eller fungerar den bara med cellplast?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Hybridgrund som kan benämnas vara ett mellanting mellan platta på mark och krypgrund, är långt fuktsäkrare än den äldre typen av platta där man inte grundlade med makadam och cellplast. Om man lämnar ett hålrum i hybridgrunden, ovan dess grundläggning upp mot golvet sett, så finns viss risk för att det kan tillkomma fukt. Tillåts inte fukten att vandra ut igen kan det i värsta fall uppstå skador. Cellglasisolering under eller över konstruktionen anser jag vara vanskligt eftersom den inte är så tät som cellplast.

   Något annat att beakta med hybridgrund är att balkarna kan bli köldbryggor. På och runt sådana köldbryggor ökar den relativa fuktigheten och kondens kan under vissa förhållanden uppstå. Därför är det viktigt att göra jobbet bra och med så fuktförlåtande material som möjligt.

   Mvh LFS

 3. Kan man bygga en varmgrund med cellglasisolering som alternativ till cellplast? Blir lösningen lika bra som med cellplast ur ett fukt-perspektiv?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   För att uppnå bästa möjliga resultat bör materialet som man isolerar med ha högt fuktgenomgångsmotstånd. Samtidigt är dräneringen väldigt viktig. Visserligen absorberar cellglasisoleringen inte fukt men den kan i värsta fall binda upp och/eller transportera vatten. Frågan är vad man ska välja till krypgrund? Tittar vi på andra egenskaper så borde cellglas vara beständigare än cellplast, men fuksäkerheten är vansklig att tumma på. Binds fukt i ett material, t.ex. glasull så kan det uppstå mögel, bakterier och lukt, som inte går att sanera bort annat än att byta isoleringen. Nyare typer av lösningar är inte fullt ut beprövade och forskning brukar saknas. För mig går fuktsäkerhet och fuktförlåtande konstruktion först. Hade därför inte vågat bygga krypgrund som varmgrund med cellglas utan mer ingående studier.

   Mvh LFS

   1. Hej LFS,
    I detta fall, menar du då cellglas i skivform eller som lättfyllnad (skumglas)? Det senare skall ju vara dränerande och kapillärbrytande och bör, om det finns plats för det, kunna vara ett lämpligt material.

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Robin,

     Även om ett material är dränerande och kapillärbrytande kan det bli så fuktigt i detsamma att mögel och bakterier börjar tillväxa. Egentligen handlar allt om att hålla byggnadsmaterial tillräckligt torra så att inga mikrobiella skador etc. sker. Cellglas i skivor eller skum bör inte läggas mot marken i krypgrund. Marken är alltid fuktig och kontaminerad med mögelsporer o.s.v..

     Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Mitsubishi VL-50 Miniventilation ventilationsaggregat

Ljudnivån är extremt låg på VL-50 miniventilation, med ner till otroliga 15 dB. Installationen är enkel då befintligt ventilationshål om 120 mm i vägg kan användas. Befintligt friskluftsintag kan därmed ersättas.

VL-50 har värmeåtervinning med upp till 85% verkningsgrad och drivs beroende på läge med enbart 4-15 W. För att den ska passa in på bästa sätt i ditt hem är montage möjligt både horisontellt och vertikalt.

VL-50 Miniventilation levereras med stickkontakt och rör för väggenomföring upp till 650mm. Luftflödet från 15-51 m3/h.

Läs mer »
Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 100x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon
TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen