Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrund | Varmgrund

Krypgrund kan vid nybyggnation förses med isolering och går därmed under benämning varmgrund. Vi tror att dagens krypgrunder över tid är ett minne blott tack vare konstruktionstypen som medför ett alldeles för fuktigt klimat, varför avfuktare är en nödvändighet. I varmgrunder sker avfuktning genom värme som p.g.a isoleringen hindras att gå till spillo via grundmur och mark, samtidigt som fukt effektivt stängs ute.

En nyare typ av krypgrund kallad varmgrund


På bilden ovan syns en enkel förklaring kring hur varmgrund grundläggande kan utföras. Grundmurarna isoleras i ut- och nederkant med cellplastelement av hög kvalitet. Cellplast läggs även mot de underliggande dränerande massorna (marken). Golvbrunn bör finnas för möjlighet att evakuera vatten via rör som anslutes till de i höjdnivå lägre liggande dräneringsrören.

Varmgrund kommer troligen inte bara ersätta krypgrund utan också i viss mån platta på mark eftersom byggnation med platta medför olika problem. Platta på mark innehåller efter gjutning stora mängder fukt som tar tid att torka ur. Dagens byggbransch har helt enkelt inte tid att låta plattan torka ur ordentligt innan vidare uppförande av huset görs. Det kan orsaka uppkomst av mögel etc. Platta på mark är en riskkonstruktion i avseende vattenläckage. Vatten från trasiga rör och kopplingar kan inte dräneras nedåt utan tvingas rinna ut längs med plattan och kan därför ställa till med ordentlig vattenskada.

Från torpargrund via krypgrund till varmgrund

Varmgrund måste byggas med omsorg

Kan krypgrund byggas om till varmgrund

Vi framför här ett förslag för vidareutveckling av krypgrund till fuktsäkrare varmgrund. Olika närliggande lösningar kan användas för anpassning efter klimatzon och andra påverkande faktorer.

I takt med utveckling av husbyggnation har det givits nya idéer om hur krypgrund på bästa sätt ska byggas. Vi har behandlat detta på sidan Bygga krypgrund - IK-Krypgrund