• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Bygga krypgrund – IK-Krypgrund utan behov av avfuktare

Saker och ting utvecklas, många gånger åt det positiva, även om vi idag sett att vissa typer av nybyggda hus inte fungerar bra sett till vårt klimat. Något som däremot ter sig fungerande är att bygga krypgrund av den senaste typen som vi kallar IK-Krypgrund, vilket står för “integrerad klimatstyrd krypgrund”.

Som de flesta krypgrunder idag är byggda ingår de inte i husets klimat- och ventilationssystem, utan är fristående och därmed ej ett integrerat utrymme. Ett delvis undantag finns i den näst yngsta varianten av krypgrund som kallas varmgrund. I varmgrunden sker ventilation genom att frånluft från huset dras ned i krypgrunden och vidare direkt ut eller sedan in genom ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Med IK-Krypgrund tas både direkt och indirekt ekonomiskt ett steg längre och det byggs säkrare emot fukt varvid en aktiv direktverkande och forcerande avfuktare inte ska behövas.

Bygga IK-Krypgrund

Det sägs allmänt att man byggde torpargrund på platser där grundvattennivån låg lägre och marken var mer självdränerande. Att bygga krypgrund idag innebär att man först och främst bör titta på markförhållandena så att grundläggande förhållanden är sådana att fuktlasten minskas. Vidare måste dränering läggas både under och vid sidorna om krypgrunden. Här läggs den viktiga grunden för att man ska få en väl fungerande integrerad klimatstyrd IK-Krypgrund. Makadam ser till att det inte kan samlas uppstigande vatten under det lager av isolering i form av cellplast som omgärdar krypgrunden och dess gjutna grundelement. En radonduk kan läggas och får då till syfte att både utestänga markfukt och radon som på vissa platser annars kan vara svårt att få bort.

Det mer unika med att bygga denna typen av krypgrund är att det i golvbjälklaget inte ska finnas någon isolering, eftersom krypgrunden värms upp via någon typ av modernt uppvärmningssystem. Värme och ventilationsluft ska ta sig vidare upp i huset på två olika sätt. Det ena är att värmen avges genom det oisolerade bjälklaget. Det andra är att tempererad luft leds från krypgrund via kanaler upp till rum såsom sovrum, arbetsrum och vardagsrum.

Värme till krypgrund

Här kommer vi till det som är riktigt intressant, nämligen uppvärmningen och det som verkligen kan kallas att klimatstyra krypgrund. Istället för att lägga stora pengar på bergvärme eller markvärme etc. kan man bygga en enklare värmeanläggning genom att investera i en modern lite kraftfullare luftvärmepump, vars innerdel sätts i anslutning till friskluftintaget in till krypgrund. I innerväggarna anläggs spirorörskanaler som via en fläkt fördelar luften till önskade rum uppe i huset. Från våtutrymmena såsom badrum etc. leds frånluft via separat rör- och fläktsystem ned i krypgrund och vidare ut bakom luftvärmepumpen där värmen återvinnes.

För att bygga det mest energisnåla alternativet till uppvärmning av denna krypgrund skulle ett FTX-aggregat med integrerad värmepump sättas inne i krypgrunden. Det hade givit ett snyggare utseende där pumpenheten inte behövt sitta ute på husfasaden samtidigt som man nått ännu högre energieffektivitet genom bättre styrning av luftflödet genom kylpaketet i pumpen. Tyvärr har inte denna lösning ännu kommit att serieproduceras med större allvar då byggnads-Sverige ännu inte insett de potentiella fördelarna.

Precis som vid installation av någon annan typ av värmeåtervinningssystem är det viktigt med filter som fångar upp grövre partiklar från luften, både på inväg och utväg. Här kan vanligt G4 filter användas, likt det som sitter i avfuktare som krypgrundsavfuktare. Möjlighet finns att sätta allergifilter på inkommande luft, ett s.k. Hepa 13 filter. Vidare möjligheter finns också att rena luften även inne i krypgrunden med någon typ av luftrenare.

Klimatstyrning sker genom uppvärmningen och riskerna för att mögel eller dålig lukt ska kunna bildas likt i äldre typ av krypgrund elimineras i stort sett. Det är lämpligt att bygga rum nog för att man ska kunna serva de integrerade apparaterna och utföra städning av krypgrunden samt regelbunden rengöring av luftkanalerna, där det annars kan samlas mögel, jäst, pollen, mögelbakterier och damm etc. som gör inomhusklimatet ogästvänligt.

Komfortökning

Utslaget över tid bygger IK-Krypgrund upp en ekonomisk buffert och möjligheter till lättare kabeldragning, avloppsdragning och därtill hörande övervakning ökar. Gällande komforten ges flera fördelar då golven på bottenvåningen får en typ av golvvärme, utan att man behöver dra ett komplext pex-system med värmemedia. Ljudnivån från annars fläktsusande luftvärmepump minskas genom att man kan bygga in ljuddämpare till “kanalsystemen” redan nere i krypgrund.

Avfuktare innebär ytterligare produkt att serva och hålla koll på. Med IK-Krypgrund minimeras som sagt apparatbehovet och återkommande kostnadsutlägg.

Vid vattenläcka kan vattnet friare rinna ned i krypgrunden och ut genom golvbrunn som är ansluten till dräneringen. Kostnader för mögelsanering, avfuktning och vidare renoveringskostnader kan hållas nere och egenkontrollen underlättas både i förebyggande och akut syfte. Hela systemet blir övergripande mer hållbart och liggande i linje med den resurshushållning som vi nu måste införliva i hela byggnads- och levnadsaspekten.

Att bygga krypgrund idag är att gå vidare med facit i hand sett till de misstag som tidigare “byggts in”. Informationen och lösningen här har än så länge inte kommit att serieproduceras i större skala men är väl värd att titta in på av flera anledningar för dig som önskar att bygga krypgrund istället för den idag vanligare platta på mark eller krypgrund modell äldre.

2013-07-07
Uppdaterad 2019-05-13

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd