Sök

Radon i krypgrund och hus

5
(2)

Under senare år har det allt mer uppmärksammats gällande fenomenet Radon, som naturligt förekommer i berggrund och i vissa typer av byggnadsmaterial som baseras på material taget från berg, t.ex. betong, stenkross, makadam, fyllnadsmassa, singel etc.

Radon är en typ av radioaktiv strålning som man mäter i Becquerel.

Första juni 2018 trädde den nya strålsäkerhetslagen i kraft. Bland annat ställs krav gentemot arbetsplatser där halten av radon överstiger 200 Bq/m3. Samma referensnivå gäller för bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten gör uppskattningen att det finns 400.000 bostäder i landet där gränsvärdet överskrids.

Vill man mäta radon i sitt hus är hösten och vintern, den s.k. eldningssäsongen lämplig. Det eftersom undertrycket i huset vid uppvärmning ökar, och radon dras då upp från grundläggningen, såsom källare, krypgrund, torpargrund etc.

I krypgrund och hus

Radon kan leta sig upp från krypgrund till övriga husetRadonförekomst kan göra sig gällande i bl.a. krypgrunder. Eftersom förekomsten skiftar även inom mindre områden så kan vissa hus i ett kvarter vara mer utsatta än andra. I ett hus med undertryck gällande ventilationen i bostaden kan Radon från krypgrunden dras upp genom små passager t.ex. mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar och dyl. På samma sätt dras  elak lukt genom undertryck upp från krypgrunden.

För att motverka att Radon kommer upp från krypgrunden till husets boendemiljö finns olika knep:

Installation av sorptionsavfuktare eller också kallat krypgrundsavfuktare, t.ex.  Acetec EvoDry PD eller för riktigt krävande fuktkontroll Acetec EvoDry 60 Pro. Dessa avfuktare kan ställas att kontinuerligt blåsa ut en viss mängd luft från krypgrunden så att undertrycket uppe i huset motverkas. Det måste i regel även i större krypgrunder installeras en extra undertrycksfläkt som kompenserar det utrymmesmässiga storleksförhållandet till avfuktarens då kanske för låga undertryckskapacitet.

Det är en kompletterande åtgärd som alltid måste åtföljas tillsammans med installation av avfuktare. Denna lösning avhjälper både fukt, ev lukt och radon och ger m.a.o. såväl fuktkontroll som luktkontroll och radonkontroll. Läs mer om avfuktare och undertryck, vilket vi bl.a. specialiserat oss på.

Den allra energisnålaste och säkraste lösningen vi funnit, för radonavluftning genom undertryck tillsammans med krypgrundsavfuktare, är serieinstallation med Acetec EvoDry PD alt. PD+ och undertrycksfläkt LFS- 100S. Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+.

Det finns nu även en speciellt framtagen krypgrundsisolering som efter omsorgsfull läggning mot mark och grundmurar effektivt hindrar Radon att slippa igenom. Krypgrundsisoleringen fungerar också isolerande sett till att temperaturen i utrymmet höjs, vilket medför att det inte blir så fuktigt samt att mögel inte längre får så stor chans att tillväxa. Samtidigt blir installerad avfuktare energisnålare då den inte behöver arbeta så mycket.

Entreprenörer installerar ofta enbart Radonfläkt eller undertrycksfläkt i krypgrund, så att undertryck skapas. Detta har visat sig fungera bra mot Radonet men innebär att den relativa fuktigheten stiger till nivåer som når över gränsen för mögel och bakterier såsom actinomyceter riskeras, då inkommande fuktig luft kyls ned emot kall mark och kalla grundmurar och i värsta fall kondenserar.

Detta felaktiga tillvägagångssätt för att hantera radonförekomst ställer ofta till mycket stora problem med fukt, lukt och mögel då själva luktproblemet som uppkommer via mikrobiell aktivitet hålls borta från bostaden. Det innebär ofta stora saneringskostnader.

Bra att kontrollera före köp av hus, tillbygge, användande av stenkross, singel, betong, makadam etc. (för att återfylla eller höja marknivån i krypgrunden) är förekomsten av Radon. Miljökontoret i din kommun kan ge hjälp eller tips om att mäta Radonhalten.

Radon tillskott kan även komma från vattnet vid duschning, tvätt, disk etc. Här behövs då vattenrenare som kan lufta bort detta. Läs mer om radon i vatten. Läs också om radonavskiljare.

Kan radon och strålning öka mögelförekomst?

Mögel behöver för optimal tillväxt speciella förhållanden. Fukt, temperatur och näring är starkt bidragande. Något som inte är allmänt känt och ej heller tillräckligt utforskat är hur strålning från uranhaltigt material påverkar möglets tillväxt. Det finns dock en del studier som visar att radon och gammastrålning skulle kunna vara en bidragande faktor till att mögel kan växa i hus som är för fuktiga.

Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

Radon, mögel, bakterier och kemiska ämnen delar kontaminationsvägar upp till boendedelen i huset. Det är av vikt att hindra kontaminationsspridning från husets grundläggning. Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Radon är kopplat till cancer och rökare kan vara i särskild riskgrupp. Vidare har vi tittat på om mögel kan orsaka cancer?

Radonsug

Uppdaterad 2019-05-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Radon i krypgrund och hus”

  1. Ronnie Pileland

   Hej Stefan,

   Som svar på din fråga så går det nog inte att säga var man ska bo för att undvika Radon eftersom det finns över allt, man bör därför bo där halterna är lägre.
   Är Radonhalten för hög måste det då ätgärdas, mycket av detta har du läst genom beskrivningarna på sidan.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Woods SW59FX avfuktare med hög avfuktningskapacitet

Äntligen har vi fler svensktillverkade avfuktare att erbjuda. Här Woods SW59FX med mycket hög avfuktningskapacitet i varmare rum, likt tvättstuga, torkrum, källare, lager m.fl. lämpliga applikationer. Avfuktaren är såväl som lättstyrd via två vred för fläkthastighet och hygrostat, även sett till storleken lättflyttad då den är utrustad med hjul och handtag. Antingen droppar kondensatet ned i tanken eller leds ut via slang.

Läs mer »
Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD-400 38 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 38,5 x 25,5 cm

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet
TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen