Undertrycksfläkt LFS för ventilation av krypgrund

5.495 kr

Med undertrycksfläkt LFS-100EC ser man till att minimera risken för att lukt, skadliga ämnen från t.ex. mögel eller träskyddskemikalier transporteras från krypgrund upp i bostaden. Undertrycksfläkten kompletterar avfuktare likt de i Acetec sortiment.

Ingående produkter i fläktpaketet.

  • Fläkt
  • Sladd /stickkontakt
  • Inbyggd hastighetsreglering
  • 2st ljuddämpare
  • Genomföringsrör 100mm
  • Väggfäste utloppsrör
  • Självborrande plåtskruvar
  • Serieinkopplingsstos 100x80x100mm (Kan anpassas efter behov)

Fläkthuset kan till skillnad från bilden här vara vitlackerat.

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Beskrivning

Till att börja med avråder vi definitivt att enbart sätta in en fläkt s.k. undertrycksfläkt i krypgrund. Undertrycket i sig gör att det under vissa årstider och klimatförhållanden dras in mer fukt än annars i krypgrunden som då kan drabbas av fuktskador som mögel, röta och lukt. En undertrycksfläkt ska kombineras med sorptionsavfuktare.

Kombinationen mellan avfuktare och en fotokatalytisk luftrenare är ibland en lösning som helt eller till större del avhjälper luktproblemen. I vissa ärenden med rikligare lukt från bakterier, mögel eller kemikalier krävs utöver detta ytterligare ventilation i form av undertrycksfläkt LFS.

Viktigt är att försöka konstatera vad problemen uppkommer av innan avfuktare med undertryckskapacitet installeras då det kan krävas byte av skadat material samtidigt som efterföljande system kan behöva anpassas.

LFS-100EC är ett komplett fläktpaket för utökad ventilation i krypgrunder med lukt och radon.

Fläkten i sig anpassas utefter storlek på den individuella krypgrunden genom justering via den inbyggda varvtalsregleringen. Utrymmet ska tätas mot uteluften för att undertryck ska kunna uppnås. Tätning av luftpassager mot bostadsytorna kan även utföras mot bostadsytan till.

Installationen är enkel genom att fläkten ansluts till befintligt ventilationshål med medföljande flexslang. En skarvhylsa förs in i slangänden och gör då att man utan risk för att trycka ihop slangen kan fogskumma och täta för övrigt i ventilationshålet.

Fläktens energiåtgång är liksom ljudnivån förhållandevis låg. Kompletterande  ljuddämpare såväl före som efter fläkten. Detta är bra i synnerhet om fläkten monteras under sovrum där isolering i golvbjälklag är tunnare och om man är ljudkänslig.

Storleksmässigt är fläkten ej skrymmande och får plats i de flesta förekommande aktuella krypgrunder. Fläkten fästes med hjälp av det medföljande väggfästet så att inget ljud fortplantas upp i byggnadskonstruktionen. Gärna via ett lecablock som läggs mot mark/byggplast, där fläkten fastskruvas.

LFS-100EC har inbyggd varvtalsjustering som är viktigt att använda för optimering av undertrycks- och avfuktningssystemets totala prestanda och energiåtgång. För högt undertryck ska inte eftersträvas.

Önskas extern hastighetsreglering finns detta som tillval. Den reglering vi har är 10 V och får därmed monteras av privatperson. Hastighetsregleringen kan då sättas uppe i bostaden eller på annat lämpligt ställe.

En stor fördel är att komplettering av regleringsenhet för infästning uppe i huset kan ske. Då slipper man ta sig ner i krypgrund för justering. Detta är bra då t.ex. olika väderleksförhållanden och årstider kan kräva varierande grad av undertryck.

Installationsanvisningar med avfuktare i krypgrund

För att installera systemet tillsammans med avfuktare i krypgrund, har vi tagit fram en energisnål lösning kallad serieinstallation.

Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Vidare kan det vara bra att ha kunskap om hur man som allra bäst åtgärdar mögelskada i huset.

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Lösningar levereras och installeras även gällande lukt från torpargrund. Ta kontakt med oss för vidare information.

Specifikation

Specifikation LFS 100EC Undertrycksfläkt

El 230 V / 50 Hz

Elförbrukning beror på injustering av hastighet/undertryck. Intern reglering finns under locket till eldosan. Extern reglering kan monteras och finns till tillbehör (12V). Fläkten tillhör en modern teknik som innebär att energiförbrukningen ligger långt under äldre typ av fläktmotorer. Vid full hastighet 38W. Vid nedjustering av fläktens varvtal minskar energiåtgången.

Motorskydd IP-44

Ljudnivå beror på fläkthastighet och installation. Max hastighet utan ljuddämpare 66dB. Halvfart utan ljuddämpare 45dB. Max hastighet med ljuddämpare kopplade på till och från luft 52dB. Halvfart med ljuddämpare kopplade på till och från luft 40 dB. Även slanganslutningen från undertrycksfläkten ut från krypgrunden etc. innebär ljuddämpning. Ljuddämpare finns som tillbehör.

Nominellt luftflöde 0,06 m3/s – 260 m3/h

Tryck PA 364

Mått Djup 207 x Höjd 290 mm

Vikt 2,1 kg utan montagedetaljer

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Undertrycksfläkt LFS för”

Relaterade Produkter