Sök

Avfuktare EvoDry 30 Pro

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

48.500 kr

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

EvoDry 30 Pro är utvecklad för effektiv avfuktning speciellt i svalare utrymmen. Sorptionstekniken är uppbyggd enligt beprövad teknik med svenskt patenterat sorptionsmaterial. Konstruktionen med inbyggd styrutrustning är planerad för låg vikt, enkelt underhåll och lång livslängd.

Avfuktaren är byggd med ram och plåtar av aluminium. För bästa kapacitet är 30 Pro isolerad med 30 mm mellanliggande isolerskikt. Fläktarna är av s.k. lågenergi EC-typ och är fullt ställbara via den trådlösa touchpanelen och systemet kallat EvoControl. För enkelt handhavande, filterbyte och kontroll finns inspektionslucka på båda långsidorna av sorptionsavfuktaren. Två stycken filter för regenereringsluft och processluft ingår.

Artikelnummer 101006 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Avfuktare Acetec EvoDry 30 Pro avfuktar via sorptionsteknik. Aggregatet fungerar därför mycket bra i svala rum, till skillnad från avfuktning som baseras på kondensteknik, vilket kräver rumsvärme för att fungera optimalt. 

Styrsystemet är egenutvecklat av Acetec. I produktbilderna ovan syns EvoControl trådlösa 4,3 tums touchskärm. Möjligheterna är många med EvoControl. Bland annat är systemet förberett för att sladdansluta avfuktaren till nätverk, med vidare uppkoppling till molntjänst för loggning och fjärrövervakning. 

Avfukta med EvoDry 30 Pro

Avfuktare EvoDry 30 Pro styrs via inställningarna som gjorts i EvoControl. Hygrostaten som avkänner temperatur och fukt ställs i önskat börvärde, t.ex. 60% relativ fuktighet. Överskrids fuktvärdet kommer avfuktningen automatiskt att starta, för att stängas av när fukthalten i utrymmet passerat under börvärdet. 

När avfuktning är aktiverad forceras processluft (fuktig luft) genom ett roterande sorptionshjul där silicagel absorberar fukt. En del av hjulet passerar en värmezon där materialet avger fukten och regenereras för ny fuktupptagning. Vattenångan som bildats i denna avfuktningsprocess blåses ut via en en våtgasslang. Det innebär att inget kondensvatten bildas.

Avfuktningskapacitet

Viktigt för att kunna välja rätt avfuktare är att bilda sig en uppfattning om vad det aktuella utrymmet har för fuktlast. Vi står till tjänst med rådgivning och har även presenterat en snabbguide som kan appliceras på källare, krypgrund och vind m.fl. rum. 

Avfuktare – Avfuktningskapacitet för krypgrund

EvoDry 30 Pro håller hög avfuktningskapacitet i förhållande till låg energiförbrukning. Avfuktaren bibehåller hög kapacitet även när temperaturen faller. I diagrammet här kan avfuktningskapaciteten avläsas utifrån temperatur och relativ fuktighet.

Avfuktningskapacitet i avfuktare Acetetc EvoDry 30 Pro

Undertryck

Valmöjlighet finns om man vill ha undertryck eller inte. Med undertryck menas att avfuktaren hämtar luft från betjänat utrymme och blåser ut luften via våtluftsflödet. I ett stängt rum likt krypgrund eller källare kan man därmed motverka att lukt och andra föroreningar likt mögel transporteras upp i byggnaden. 

Regenereringsluft kan också hämtas direkt utifrån varvid man upprätthåller ett nolltryck i avfuktningsutrymmet. 

Ytterligare tillval är att i krävande och större applikationer komplettera med en extra serieinstallerad undertrycksfläkt. 

Läs mer om principen med undertryck i krypgrund

Installation av avfuktaren

Då avfuktaren fungerar enligt sorptionsteknik passar den mycket väl till ouppvärmda utrymmen såsom t.ex. krypgrund, lager, källare, garage eller vind 

Möjligheten att effektivt avfukta med EvoDry 30 Pro är hög, särskilt då aggregatet är försett med stosar för snabbanslutning av spirorör. Dessa rör för processluft och torrluft kan fördelas så att man både drar in och skjuter ut luft för bästa möjliga spridning av avfuktningseffekten. 

Vi kan ge utförligare råd via telefon eller mail och har även presenterat en grundläggande installationsanvisning:

Installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro i t.ex. krypgrund

Kompletterande information

– Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Läs om hur man gör rätt val av avfuktare

Mer fakta om sorptionsavfuktare

Avfuktare och luftrenare för kylrum och kyllager

Specifikation

Arbetsområde – -20 – +40 °C
Avfuktningskapacitet – 30 l/24h vid 20°C/60%RF
Våtluftsflöde – 70 m3/H
Våtluftsstos – 80 mm
Torrluftsflöde – 250 m3/H
Torrluftsstos -125 mm
Ljudnivå – 52 dB(A), 3 m avstånd
Avsäkring – 10 A, Trög
Effekt vid endast fläktdrift – 36 W
Effekt, vid avfuktning – 2000 W
Mått – L 715 x B 575 x H 466 mm
Vikt – 22 kg
Hygrostatinställning 20-80 %
Filterklass – M5
Garanti – Garantivillkor enligt AG 20

Relaterade Produkter
Rulla till toppen