Sök

Acetec EvoDry PD avfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

18.995 kr

Acetec EvoDry PD avfuktare med tre års garanti. Med sorptionsteknik borgar avfuktaren för ett säkerställt klimat även i kallare rum såsom krypgrund, kallvind, lager och garage etc. Överskottsfukten blåser EvoDry PD ut utomhus i form av vattenånga. Man behöver därmed inte tömma någon tank eller vara rädd för att avfuktaren fryser igen. Styrenheten MPO-01 som kan sättas uppe i huset har flera valbara energibesparande funktioner. Se även Acetec EvoDry PD+.

1 st Avfuktare EvoDry PD
1 st Manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01 och 15 m kabel
1 st Utloppsstos
2 m Våtgasslang

Artikelnummer 101004 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

EvoDry PD från Acetec är en avfuktare avsedd att kunna fungera med hög bibehållen kapacitet gällande avfuktning, utan markant effektfall eller påfrysning även i lägre temperaturer.

EvoDry PD är utrustad med smart hygrostat och fjärrstyrning. Garantivillkor enligt AG 20.

Till EvoDry PD medföljer 15 meter kabel och panel, både för övervakning och inställning av avfuktarens funktioner.
MPO-01 monteras enkelt uppe i bostaden eller på annat önskat ställe där den är enkel att komma åt.

Övervaka larm, drift, temperatur och den viktiga relativa fuktigheten (RF%).

Styr fläktdrift, börvärde RF% och till- eller frånkoppling av hygrodynamisk energisparfunktion som kallas mögelindex.

Den hygrodynamiska sparfunktionen går ut på att mäta samt styra avfuktaren efter såväl utrymmets temperatur som RF%. Val finns att styra EvoDry PD antingen endast efter RF% eller nämnda mögelindex. Mögelindexstyrningen kan ge ända upp till 60% besparing om man ser till den totala driftstiden. Detta i synnerhet sett till avfuktning i utrymmen som helt eller delvis följer utetemperaturerna, såsom ouppvärmd källare, garage, krypgrund och vind etc.

Kortfattat beskrivet kan man i regel tillåta ökande relativ fuktighet ju kallare det blir, med utgångsvärde från rumstemperatur. I Acetec EvoDry PD finns mjukvara inprogrammerad att ta hänsyn till dessa parametrar, vilket gör avfuktaren till mer grön i bemärkelse miljöbesparing. Läs gärna mer om forskning och förklaring kring mögelindex lite längre ned på sidan mögel, se där diagram LIM1.

Avfuktaren är teknologiskt sett både genomtänkt och beprövad. Tekniken som används för avfuktning kallas sorption. Sorptionsavfuktare är lämpligare vid pendlande klimat där temperaturen periodvis kan falla nedåt. Acetecprincipen där avfuktaren arbetar i två seriella faser är i sig energibesparande samtidigt som styrningsmöjligheten utefter mögelindex ger ännu lägre driftskostnader.

Möjligheten till inkoppling av tre stycken slangar eller rör för spridning av torrluften ökar driftsekonomin. Andelen avfuktad luft som direkt recirkulerar in i avfuktaren minskar samtidigt som upptäckningsområdet för avfuktningen ökar.

Brandsäkrare avfuktare

I nyhetsmedia har det allt oftare rapporterats om brand i avfuktare. Det gäller främst vissa fabrikat av kondensavfuktare med plasthölje. I hus tycker vi brandsäkerhet är mycket viktigt. Acetec EvoDry PD är genom det korrosionsbehandlade plåthöljet mer brandskyddad. I krypgrund och andra rum med låg takhöjd och antändbara material är brandsäkerheten viktigare än i rum med full takhöjd. Med EvoDry PD nås bättre fuktsäkerhet och brandsäkerhet.

I samarbete med Acetec har vi nu tagit fram ytterligare en variant av avfuktaren, där ett högtemperaturskydd programmerats in. Högtemperaturskyddet har inte med själva avfuktarens brandsäkerhet att göra, utan avkänner om temperaturökning sker i betjänat utrymme, likt om det uppstår brand. Vid temperaturökning stängs avfuktaren automatiskt av, så att fläktverkan och luftomsättning inte hjällper till att sprida en brand i byggnaden. Denna variant med högtemperaturskydd heter EvoDry PD+ och kan nås genom länk längre ned på sidan.

Manual gällande Acetec EvoDry PD avfuktare

Manual för programmering av Acetec EvoDry PD och PD+

Kontroll gällande EvoDry PD avfuktare från Acetec

Installation i krypgrund och på vind

Vi utför installation av avfuktare inom vårt upptagningsområde täckande södra Sverige och har även samarbetspartner i Stockholm. För dig som vill installera själv ges fri support. Maila gärna över skiss beskrivande krypgrund, vind eller annat aktuellt utrymme så ritar vi in avfuktaren med dess slangdragning.

Installation av Acetec EvoDry PD

Installationsprincipen är likadan gällande föregående avfuktare modellår 2014 i PD-serien.

Installation av avfuktare Acetec EvoDry PD i krypgrund

Finns behov av lukt- och radonavluftning via extra undertryck så har vi satt samman ett avfuktar- och fläktpaket ämnat för energibesparande serieinstallation. Även detta står vi till tjänst att installera, om du inte önskar sköta installationen själv:

Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Se även länkarna nedan, varifrån det går att nå tidigare presenterade anvisningar.

Krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare

EvoDry PD är till skillnad från kondensavfuktare med kompressor och köldmedia lämpad att fungera som krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare. I dessa utrymmen blir det under vissa årstider så kallt att kylavfuktaren drabbas av påfrysning. Då is bildas på avfuktarens kylslingor tappar den stora delar eller all effekt. Sekundärskador är vanligt då isen tinar och droppar ned utanför avfuktaren. EvoDry PD fungerar även om det blir minus 20 grader då den är uppbyggd med sorptionsteknik. Ingen frysrisk föreligger.

Både i krypgrund och vind är det även viktigt att kunna sprida runt den torra luften från avfuktaren. Vid adekvat torrluftsfördelning minimeras riskerna för uppkomst av mikroklimat, där det p.g.a. en kallare yta blir för fuktigt. Tekniken vid installation är i princip densamma både vid bruk som vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare. Se installationsanvisning via länk ovan.

EvoDry PD har ärvt begreppet krypgrundsavfuktare från den tidigare ursprungliga modellen EvoDry PD250, vilken kan ses i länk nedan.

Sorptionstekniken medger många fler användningsområden än just krypgrund och vind. I princip passar PD bra överallt där kondensavfuktaren ej är lämplig. Kontakta oss gärna med frågor kring din tilltänkta avfuktningsapplikation.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

Tidigare modeller vilka ej längre tillverkas

Acetec EvoDry PD150

Acetec EvoDry PD250

Acetec EvoDry PD400

Läs mer om att välja avfuktare

Specifikation

Kapacitet upp till (kg/24h) 21,5
Kapacitet, vid 20°C / 60%RF, L/24 H 17,9
Arbetsområde, °C -20 – +40
Våtluftsflöde m3/H 24 – 73
Våtluftsstos, mm 80
Torrluftsflöde, m3/H 280
Torrluftsstos, mm 3 x 100
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd 53
Avsäkring, A, Trög 13A
Effekt, endast fläktdrift, W 58
Effekt, vid avfuktning, W 660 – 880
Längd, mm 447
Bredd, mm 330
Höjd, mm 265
Vikt 11,30 kg
Hygrostatinställning, % 20 – 80
Filterklass G4
Garanti Garantivillkor enligt AG 20

 

Relaterade Produkter
Rulla till toppen