Sök

Acetec EvoDry 24H sorptionsavfuktare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

23.290 kr

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 24H är en kraftfull och energisnål avfuktare som är speciellt ämnad för svalare till kalla utrymmen.

Sorptionsavfuktaren är i serien EvoDry det aggregat med högst avfuktningskapacitet.

24H lämpar sig mycket bra till större krypgrund, vind, källare, garage, lager m.m.

Vi ger kostnadsfri installationssupport via mail och telefon.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Artikelnummer 900054 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Avfuktare Acetec EvoDry 24H är kraftfull med tanke på lite större och mer krävande applikationer. Tester visar att EvoDry avfuktare står sig mycket väl i jämförelse med andra fabrikat. Acetec har därmed nått ett av målen med tillverkningen och det är energieffektivitet.

Avfuktaren är utrustad med inbyggd hygrostat. Inställningen av börvärdet, d.v.s. det fuktvärde man inte vill ska överskridas, ställs in mot graderad skala och finns placerad vid intagsfilter. Styrningen gör att avfuktaren startar avfuktningsprocessen när den relativa luftfuktigheten överstiger inställt börvärde. När avfuktaren arbetat ner fuktigheten till värde under börvärdet stängs avfuktningen automatiskt av och 24H ställs i standby redo att åter avfukta när så krävs.

Genom att ställa hygrostatvredet i läge ON ges konstant avfuktning. Det är ett bra val t.ex. vid vattenskadeavfuktning eller där det av annan anledning är mycket fuktigt och snabbast möjliga resultat ska uppnås. Läs mer om Acetec EvoDry H eller P styrning.

Det som skiljer Acetec EvoDry 24H sorptionsavfuktare från kondensavfuktare är att tekniken medger hög kapacitet vid lägre temperaturer, även ned i minusgrader. Ytterligare skillnad är att 24H evakuerar fuktig luft genom en våtluftsslang, istället för att kondensera ut vatten i en tank dras slangen för våtluften ut genom befintlig ventil eller borrat hål i grundmuren.

Användningsområdena är många. Bland annat lämpar sig Evodry 24H mycket väl i större:

Avfuktningspaketet innehåller:

 • Avfuktare Acetec EvoDry 24H
 • Våtluftsslang 1,5 m
 • Buntband 2 st för fastsättning av våtluftsslang
 • Utloppsplåt

Bred och ingående kunskap om avfuktare

Vi har sedan 1991 forskat om inomhusklimat relaterat till hälsa. I synnerhet har mögel legat i fokus, men även andra källor till lukt och ohälsa har tagit plats allt eftersom. Ett sätt att hindra fuktskada och mögelskada i hus är att hålla kontroll på den relativa fuktigheten. Det kan i gynnsamma fall göras genom värme och ventilation, men är inte riktigt lika lätt eller ekonomiskt överkomligt i husens s.k. riskkonstruktioner. Det är ofta här avfuktare kommer på tal. Initialt kan det vara svårt att veta vilket avfuktningsaggregat man ska välja och hur det på bästa och mest ekonomiska sätt installeras. Här har vi sedan 2005 svarat på inkommande frågor och önskemål, samt byggt upp en gällande kunskapsbank.

– Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

– Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

– Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

– Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Specifikation

Avfuktartyp – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde -20 – +40 °C
Lämplig upp till 400 m3, allt beroende på fuktlast. Ta kontakt med oss för att kunna göra rätt val avfuktare
Styrutrustning- Hygrostat
Våtluftsflöde – 47/27 m3/H beroende på inställt läge hög eller låg
Våtluftsstos – 50 mm
Torrluftsflöde – 360/180 m3/H beroende på inställt läge
Torrluftsstos – 125 mm
Kapacitet, vid 20°C/60%RF – 23,8 l/24h
Kapacitet upp till 31 l/24h
Ljudnivå vid 3 m avstånd – 61/44 dB(A) beroende på inställt läge
Hygrostatinställning börvärde – Justerbart 0-100 %
Effekt, fläkt, nom – 83/19 W beroende på inställt läge
Effekt, vid avfuktning – 1730/1100 W beroende på inställt läge
Anslutningsspänning – 1x230V
Säkring – 10A
IP-klass – IP21
Längd 327 x Bredd 297 x Höjd 305 mm
Vikt – 8.9 kg
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass- C3

Erbjudande 🌟

I samband med köp av avfuktare kan du välja till 20st utbytesfilter för 995kr vilket är 17% nedsatt pris.

Vi tycker att det är bra att redan ha filter hemma, det möjliggör att man faktiskt byter var 6:e månad så som man bör göra. 20st filter räcker för 10år och 1st filter medföljer avfuktaren, vilket täcker 10,5år i korrekt drift.

En bra idé för att förvara dina filter så att du snabbt kan hitta dem är att lägga dem i en plastpåse och hänga upp den i krypgrunden eller på vinden.

Erbjudandet får du automatiskt ta del av i kassan.

Lägg till här: Filter Acetec EvoDry 24 H/P avfuktare

Elförbrukning

Elförbrukning på en avfuktare påverkas av många faktorer såsom utrymmets täthet, utrymmets volym, fuktbelastning och renheten på filtret.
Det går således inte att säga exakt hur mycket el som din avfuktare kommer att förbruka
Några faktorer som påverkar elförbrukningen och som du själv kan påverka.
Installation
Det är viktigt att man installerat avfuktaren enligt installationsanvisningarna.
Utrymmets täthet
Täta utrymmet omsorgsfullt. Kontrollera tätheten dagtid så upptäcker du enklare spingor och andra öppningar.
Fukttillskott krypgrund
Om utrymmet inte är tätt, marken dåligt dränerad eller rasskydden är trasiga ökar du fukttillskottet i din krypgrund. Normalt har man alltid högre fuktighet i krypgrunden under vår, sommar och höst.
Fukttillskott kallvind
Om utrymmet inte är tätt, fuktspärr saknas mellan bostad och vind, gavelventiler inte är tätade ökar du fukttillskottet i din kallvind. Normalt har man alltid högre fuktighet på kallvinden under vintern och våren.
Filterbyte
En sorptionsavfuktare är beroende av luftflöde för att att kunna avfukta effektivt. Blir filtret smutsigt minskar avfuktarens kapacitet. Se därför till att byta filter 2 gånger per år.

Garanti 😀

Garantivillkor enligt AG 20

3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar

 1. Garantin gäller från inköpsdatumet.
 2. När du begär garantin måste inköpsdatum och produktens serienummer kunna presenteras och levereras gratis till Acetec.

Garanti gäller inte vid eller för:

 1. Slitagedelar omfattas av 2 års garanti. Slitagedelar: Drivremmar, tätningar, lager.
 2. Komponenter såsom filter som kan anses som förbrukningsartiklar under produktens normala livscykel.
 3. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, fuktskador
 4. Transportskador. Transportskador ska av mottagare meddelas direkt till transportbolag.
 5. Fel till följd av felaktig installation, hantering, underhåll, reparation eller förvaring som avviker från våra instruktioner eller strider mot branschpraxis.
 6. Fel som orsakats av användare, installationsanläggning eller miljö där produkten används.
 7. Normalt slitage eller estetiskt fel som ej påverkar funktion och prestanda.
 8. Fel orsakade av ej injusterade driftsinställningar som är viktiga för funktionalitet.

Garantireparationer ingående under år 1 och 2

 1. Vid reparation ska personal ges erforderlig tid och fritt tillträde till produkten.
 2. Garantireparationer tillhandahålls av vår personal eller av oss godkänd servicepersonal.
 3. Beställare av reparation ska till vår personal leverera kontaktuppgifter till arbetsställe.
 4. Garantireparationer kan komma att faktureras beställare om reparation visas ej falla inom ramen för dessa garantivillkor eller om erforderlig tid och fritt tillträde till produkten ej ges.

Ansvarsbegränsning

Garanti är begränsad till nödvändiga åtgärder till rimliga kostnader som förhandsgodkänts av Acetec.
Acetec ansvarar inte för kostnader till följd av demontering, installation eller transport av produkten.
Acetec ansvarar inte för tredje parts kostnader såsom merkostnader vid skada, driftsstörningar
eller ökade driftskostnader.
Acetec ansvarar inte för indirekta kostnader, följdkostnader eller följdskador inklusive produktions-
avbrott, förlust av omsättning, utebliven vinst, personskador eller egendomsskador.
Klicka här för att registrera din produkt.

Inskicksgaranti innebär att kunden skickar in produkten för reparation. Acetec står för frakt och returfrakt.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen