Sök

Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
4
(1)

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.

I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt utvecklades linjär ekonomi där man producerade, brukade och slängde, utan tillstymmelse till omtanke om natur, framtid och hälsa.

Hus byggdes med tanke på kortsiktig ekonomisk vinning och föll därmed in i det linjära förfallet. Samtidigt sprang man också ifrån den sedan urminnes tider etablerade kunskapen om att hus måste byggas utefter rådande klimat för att bibehålla sådan status att de boende inte påverkades av fuktskador och mögel. Hälsofrågan glömdes således också bort i den linjära ekonomin, och har upprepat motarbetats av dem med linjärt ekonomiskt intresse.

Avfuktare i cirkulär ekonomi

Efterkrigstidens husbestånd, särskilt det uppfört efter 1955, har inte varit ämnat att kunnat bestå mer än tio till femtio år utan dyra insatser för sanering, renovering, rivning och nybyggnation. Många gånger beror dessa kostnader på själva konstruktionstyperna med deras ingående riskkonstruktioner. Trots att många hus är felkonstruerade ifråga fuktförlåtande egenskaper så kan man avsevärt förlänga husens livslängd med rätt metoder och få dem att ingå i cirkulär ekonomi. En av metoderna är att installera rätt typ av avfuktare, gärna i förebyggande syfte om sådant behov finns.

Avfuktare i krypgrund är ett exempel. Några år in på 2000-talet presenterades larmrapport om att våra krypgrunder for illa av för höga mängder fukt och efterkommande angrepp av bakterier samt mögel och deras avgivna lukt. I samband med det blev det allt mer populärt att installera krypgrundsavfuktare för att slippa eller delåtgärda problemen. Backar vi bandet ytterligare något årtionde försökte man inom byggvärlden förebygga rötskador och mögelskador m.h.a. kemiska högtoxiska ämnen, t.ex. pentaklorfenol.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Förutom att via de kemiska ämnena skapa direkt hälsovådlig inomhusmiljö belastas naturen oerhört mycket än idag. Man försökte med industriella skygglappar tänka cirkulärt men skapade trots det än mer linjärt förfall. Även gällande de högtoxiska ämnena som ingick i kvalitetssäkringssystem för byggnation krävs avfuktare och många gånger även undertryck för åtgärdande och skapande av en så hälsovänlig och luktfri inomhusmiljö som möjligt.

Exemplen på fler arbetsområden för olika typer av avfuktare i hus kan göras många. Källare, vind s.k. kallvind, tvättstuga och andra konstruktioner som behöver avfuktas.

Avfuktning efter renovering

Hus som inte hinner med i den typ av cirkulär ekonomi som borde satts som ribba för länge sedan, orsakar genom sanerings- och renoveringsbehov stora hål i plånboken hos husägaren. Då det gäller konstruktioner som hamnat i facket riskkonstruktioner, räcker det inte med att byta ut direkt och indirekt skadat byggnadsmaterial. När grundorsaken till skadorna tillåts bestå är det bara en snar tidsfråga innan skadebilden återkommer. Även här är det ur cirkulär ekonomisk aspekt viktigt att förebygga med avfuktare. Genom avfuktning kan man balansera den viktigaste tillväxtfaktorn för mögel, vilken är fukt. Balanserar man mängden fukt i luft och material stryps även utvecklandet av elak lukt.

Cirkulär tankegång inte en låsning

Att vandra i cirklar är en metafor betydande att man inte kommer någonvart. Cirkulär ekonomi innebär däremot att vi måste ha ett helhetstänk. Vissa produkter kommer trots förhoppningsvis kommande cirkulär ekonomi fortsättningsvis behövas, även om de innebär viss miljöbelastning i sig. Olika avfuktare i vårt sortiment är definitivt sådana produkter, som innebär låg belastning i förhållande till den nytta de gör. Tillverkare av avfuktare och andra väl behövliga produkter måste beakta att produkterna inte ska vara ingående i linjärt tänk. Vi måste se över hela processen från utvinnande av tillverkningsmaterial till själva avfuktarens livslängd, energibehov och servicevänlighet framåt i tiden.

Är avfuktare konstgjord andning

Vissa som kontaktat oss menar att avfuktare i krypgrund är konstgjord andning för att få huset att stå ett tag till. Visst kan det uppfattas så och faktiskt vara på det viset. En motfråga kan vara att sätta avfuktning av krypgrund i paritet med respirator till patient som behöver den behandlingen. Är huset inte uppfört för att klara de klimatförhållanden vi har finns inte annan direkt eller billigare lösning. Att bygga om för att slippa avfuktare innebär i regel väldiga omkostnader och viss osäkerhet ifråga fuktsäkerhet. Ett exempel på det är att ändra krypgrund till varmgrund.

Bra vore att framåt i tid lägga ner mer arbete och högre kostnad gällande projektering, rätt material till och konstruktion av husen som byggs. Först då kan behovet av avfuktare minimeras. Som det är nu har det linjärt spårat ur. Vi beräknar att kostnaden för sanering, renovering och nyuppförande av fritidshus, villor och fastigheter enbart i Sverige uppgår till två biljoner kronor.

Ska vi till detta räkna in hälsoaspekter i form av hälsoeffekter som uppstår till följd av de sjuka husen, ja då ökar summan för den linjära slummen ytterligare rejält. Politiskt sett möter vi ovilja att lägga fram denna fakta precis som den är. Här nyttjar man konstgjord andning av den linjära ekonomin genom tystnad och utfrysning eller mobbning om någon tar strid för ärlighet och förändring. Dessa fenomen om något, är ett starkt lysande bevis på att industrialismens linjärklor sitter hårt i systemet, och att dess näbb används till huggande försvar.

Läs också:

Avfuktare som är miljövänlig och ekologisk

– Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

– Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem

2019-12-21
Uppdaterad 2020-02-06

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Nya Sidor

Evodry RCF20+ välj avfuktare
Hur väljer jag rätt avfuktare

3 (3) Hur väljer jag rätt avfuktare för mitt behov? Många viktiga faktorer påverkar dimensioneringen av avfuktare för utrymmet. Avfuktare bör inte rekommenderas enbart utifrån luftvolym eller utrymmets yta. Vid val av avfuktare måste man

Produktexempel

TFA WeatherHub Larmsesnorer för fönster och dörr
TFA WeatherHub larmsensor för dörr och fönster

Via TFA Weatherhub kan du använda din mobiltelefon för klimat och hemövervakning. Med WeatherHub SmartHome-systemet kan man enkelt övervaka temperaturen, vädret och andra förhållanden i huset och trädgården. Installera de tre medföljande magnetsensorerna på de fönster och dörrar du vill säkra. Status gällande (öppen eller stängd) sänds via radiosignal till en gateway-modul som kopplas in till ditt Internet och sedan vidare till en server. Informationen kan när som helst och var som helst där det finns mobiltäckning hämtas med din mobiltelefon.
Med en gratis app kan WeatherHub SmartHome fungera snabbt och enkelt.

Obs! Dessa magnetkontakter är ett tillbehör till TFA enheter som är kompatibla till WeatherHub. Se tillbehören, startpaketen nedan.

 

Läs mer »
TFA Funk regnmätare WeatherHub
TFA Funk trådlös regnmätare WeatherHub

TFA Funk Regnmätare sänder trådlöst värden gällande mängden regn till systemet kallat WeatherHub. Inkoppling till Internet via router medger gratis inhämtning av klimatdata till mobiltelefon.

Fjärrövervakningssystemet kan byggas ut med totalt 50 olika sensorer. Det innebär att man kan fuktmäta, klimatmäta och övervaka mycket effektivt, i både hus och trädgård. För dig som är intresserad av hur väder och vind påverkar husets riskkonstruktioner är TFA WeatherHub och denna regnmätare av värde.

Läs mer »
Väggstos VDP180

Väggstos till Avfuktare EvoDry 180 Pro från Acetec. Används för anslutning till Processluft och Regenereringsluft. Innebär regnskydd och smådjursskydd.

Läs mer »
t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare H/P Modeller

För allra bästa effekt gällande avfuktare i krypgrund och vind etc. bör man bygga upp ett system för fördelning av torrluft.

T-kopplingen har 1 x 125 mm ingång och 2 x 100 mm utgångar. 1st Adapter för koppling till avfuktare.

Kopplingen kombineras med de slangar vi har i sortimentet.

Läs mer »

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

0 (0) Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och

Rulla till toppen