Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrund & Torpargrund - Förebygg fuktrelaterade problem

Här beskrivs olika adekvata sätt att förebygga och åtgärda krypgrundsproblem. Uppkommer frågor kring olika lösningar, kontakta oss för fri rådgivning!

1. Förebygga & Kontrollera - Grundpaket

Byggplast läggs mot marken i krypgrund för att hindra markånga. Trådlös hygrometer används för att kontrollera att det inte är för fuktigt.

Genom att lägga byggplast / byggfolie mot marken hindras en stor del av markångan att komma upp i krypgrunden. Det är viktigt att kontrollera den relativa fuktigheten med Trådlös Hygrometer för att utröna om ytterligare åtgärder behöver tas. Över 75% relativ fuktighet bör det inte vara i utrymmet. Marken ska noga städas från allt organiskt material innan läggning av plast.

2. Förebygga & Kontrollera - Utökat Grundpaket

Byggplasten hindrar markånga att komma upp i krypgrund. Krypgrundsisoleringen gör att inkommande varm och fuktig luft inte kondenserar eller höjer den relativa fuktigheten så högt som utan isolering.

Byggplast läggs mot marken i krypgrund för att hindra markånga.
Trådlös Hygrometer används för att kontrollera den relativa fuktigheten. Krypgrundsisolering läggs ovanpå byggplasten. Krypgrundsisoleringen fungerar som kondensspärr genom att hindra varm och fuktig luft möta kall yta i utrymmet. Genom läggning av Krypgrundsisolering ökar temperaturen. Detta får till följd att den relativa fuktigheten sjunker.

3. Avfuktning genom solenergi - Luftsolfångare

Krypgrund eller torpargrund torkas ut genom installation av luftsolfångare och krypgrundsisolering.

Luftsolfångare sätts på södersidan och blåser in varm luft i krypgrunden. Varm luft håller ett lägre ångtryck och avfuktning sker genom att byggnadsmaterialet med högre ångtryck avger fukt till luften. Luften tillåts att passera genom utrymmet och ut på andra sidan. Byggplast och Krypgrundsisolering läggs mot marken för att hindra markånga samt för att hindra den varma inkommande luften att möta kall yta. Denna lösning passar den mindre krypgrunden bäst då det krävs en del solenergi för att avfukta på detta sätt. Underdimensioneras systemet sett till krypgrundens storlek och övriga förhållanden finns klara risker. Värmen från luftsolfångaren kan också medföra att lukter, mögel m.m. lättare sprids upp till husets andra delar. Det finns med andra ord lite att tänka på innan installation av luftsolfångare i krypgrund. Mer om detta under Krypgrund med luftsolfångare.

4. Avfuktning med termisk avfuktare - TrygghetsVakten

TrygghetsVskten är en smart programmerad termisk avfuktare som ofta installeras i krypgrund.

TrygghetsVakten är en s.k. termisk avfuktare som avfuktar med hjälp av värme. TrygghetsVakten är programmerad att mäta tre olika tillväxtfaktorer gällande mögel, d.v.s. fukt, temperatur samt tid. Detta innebär att avfuktaren blir energisnål. Byggplast mot marken är obligatoriskt där möjlighet finns att lägga detta. Energiförbrukningen utan byggplast blir högre. Vill man sänka energiförbrukningen ytterligare, med ner till 50% läggs Krypgrundsisolering.

5. Avfuktning med forcerande avfuktare - Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare eller allmänt kallad krypgrundsavfuktare installeras att effektivt kontrollera klimatet i krypgrund.

Sorptionsavfuktare såsom Acetec EvoDry PD, dess storebror Acetec EvoDry RD eller om behov finns den ännu större Pro-varianten Acetec EvoDry 60 Pro, installeras att kontrollera klimatet i krypgrunden. Sorptionsavfuktare eller allmänt kallad krypgrundsavfuktare blåser ut fukten i form av vattenånga utanför utrymmet. Alla ventiler sätts igen för att hindra fuktig uteluft att komma in i krypgrunden. Till skillnad från vanliga s.k. kondensavfuktare / kylavfuktare fungerar sorptionsavfuktare ner till -20 grader. Kondensavfuktaren tappar prestanda och kan frysa igen i kallare utrymmen.

Kontakta oss för fri rådgivning gällande Din krypgrund eller torpargrund!

Läs mer om klart olämpliga krypgrundsåtgärder.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB