Sök

Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

4.1
(14)

I sorptionsavfuktare dras fuktig luft förbi eller genom ett fuktabsorberande material, vanligen ett speciellt kisel eller på olika sätt sammanbundet silica gel. Absorbatet kan sedan värmas ut ur sorptionsmaterialet. Detta sätt att avfukta är vid lägre temperaturer överlägset avfuktare med teknik såsom kondensering, s.k. kondensavfuktare. Detta har gjort sorptionsavfuktaren populär för att få bort fukt i ouppvärmda hus, källare, krypgrund och vind etc. Sorptionsavfuktare är ofta robust tillverkade i korrosionsbeständigt utförande avsedda att hålla en längre tidSorptionsavfuktare - Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

Här ses  Acetec EvoDry PD + med anslutningar för tre stycken torrluftsslangar eller rör samt separat utblås för fuktig luft.

Rotationsprincipen och Acetecprincipen

Det finns idag två kommersiellt gångbara grundtekniker gällande de principer som används i sorptionsavfuktare. Rotationsprincipen baseras på ett roterande sorptionshjul som är indelat i ett antal sektorer, se bild.

Bild på sorptionstekniken inne i en avfuktareFläkten blåser här fuktig luft genom den nedre halvan av det snurrande sorptionshjulet där fukt absorberas. Samtidigt blåses en mindre mängd luft genom den högra övre delen av hjulet där fuktabsorbering även sker. Denna luften passerar ett element vars värme regenererar, d.v.s. torkar ut sorptionsmaterialet som passerar förbi denna sektion.

Rotationsprincipen har några akilleshälar, som består i att det i flera fabrikat måste användas mer än en intern fläkt för god funktion. Det innebär ökad energiåtgång samtidigt som risken för fel samt ökad servicekostnad en gång i tiden uppkommer. En svag länk i rotationsprincipen är rotorn och remmen som driver runt sorptionshjulet samt utväxling för att rätt rotationshastighet ska nås.

Vissa fabrikat av sorptionsavfuktare uppvisar också hög känslighet för tryckfall i systemet då överhettning kan ske med automatisk avstängning eller allvarligare skador som följd. Tryckfall kan uppkomma då luftflödet av någon anledning stryps eller för långa slang- alternativt rördragningar görs. Överhettning och andra elektronikfel kan även ske vid strömavbrott i de fabrikat som måste efterkylas med fläktdrift då avfuktningen (elementet) avaktiverats.  Risk finns när strömmen bryts flera gånger i snabb följd.

Acetecprincipen är en annan lösning där innovatören lyckats skala bort samtliga ovanstående felaktigheter och brister, samtidigt som energieffektiv drift uppnåtts. Sorptionsavfuktare Acetec funktion med drift i två separata faser förklaras närmare här:

Passiv avfuktningsfas under tio minuter

Under denna fasen är sorptionsavfuktaren mycket energisnål då det bara är fläkten som är i drift.

Då avfuktning krävs aktiveras ovanstående fas 1 i tio minuter vilket innebär att fläkten forcerar fukten genom de avstängda självreglerande PTC-elementen vidare genom ett stillastående sorptionsblock som absorberar fukten. Den torrare luften återgår till utrymmet via sorptionsavfuktarens två torrluftsutblås. Då blocket har uppnått sådan fuktmängd att det är dags för regenerering av detta inträder nästa fas:

Under en kortare fas värms fukten ut ur sorptionsmaterialet

Här i fas 2 som varar fyra minuter stängs spjället för torrluftsutblåsen och PTC-elementen aktiveras för regenerering av  sorptionsblocket helt enkelt genom att torka ut detta. Den våta luften blåses ut i ångform genom våtluftsutblåset.

PTC-elementen i sorptionsavfuktaren är självreglerande och styr därmed hur mycket värme som behövs i förhållande till temperaturen på den inkommande luften samt avfuktningsbehovet av blocket. Sammataget, eller bättre beskrivet utslaget på de båda faserna drar avfuktaren således mindre energi än om rotationsprincipen skulle användas.

Jämförelse av energiåtgång

Seriösa tillverkare och återförsäljare av sorptionsavfuktare anger avfuktarens kapacitet enligt följande:

* Elanslutning/förbrukning i KW (per timme)
* Avfuktningskapacitet i kg (per timme). Denna angivelse bör vara utgående från +20 C samt 60% RF (RH) Är angivelsen för avfuktningskapacitet utgående från t.ex. +20 C samt 70 eller 80% RF är det på sin plats att vara skeptisk och begära in uppgifter så att man kan jämföra de olika avfuktarna rättvisande! Vid +20 C. samt 70-80% RF så krävs inte riktigt så mycket av avfuktaren för att få relativt bra värden. Med andra ord så kan man rent av luras genom att inte ge direkt jämförbara värden. Värdena ska vara angivna på papper.

Viktigt att ta med i beräkningen är att sorptionsavfuktarens energibehov också kan variera med kapaciteten på torrluftsflöde och våtluftsflöde (undertryckskapacitet). Avfuktare med äldre typer av fläkt eller flera fläktar kan ha en högre energiåtgång. Det har även under senare tid utvecklats hygrostater som gör att avfuktningsbehovet minskar. Dessa hygrostater mäter både temperatur och relativ fuktighet, vilket motsvarar mätning av den absoluta fuktigheten, med andra ord hur många gram vatten det är per kubikmeter luft. Den absoluta fuktigheten är utslagsgivande för om mögel ska kunna tillväxa. I Acetec EvoDry PD+ finns en sådan “smart hygrostat” inbyggd.

Läs mer om energibesparing med sorptionsavfuktare.

Fiktiva räkneexempel:

Avfuktaren ”LAB” drar 1,0 kW och avfuktar 0,5 kg/h vid +20 C  och 60% RF Avfuktaren ”Burken” drar 0,9 kW och avfuktar 0,6kg/h vid +20 C och 60% RF

För att kunna jämföra avfuktningskapaciteten mellan dessa kan man räkna ut värden per 24h och få fram total effektförbrukning per avfuktat kg vatten.

”LAB” 1,0 kW x 24 = 24 kW ÷ 0,5 kg/h x 24 = 12 kg/24h ger 2 kWh/kg.
”Burken” 0,9 kW x 24 = 21,6 kWh ÷ 0,6 kg/h x 24 = 14,4 kg/24h ger 1,5kWh/kg.

Carl Munters uppfann sorptionsavfuktaren

1897 såg Carl Munters världens ljus. Hans far Anders var ingenjör och uppfinnare. Carl gick i sin fars fotspår och en av hans första uppfinningar var den s.k. startveven, med vilken man satte fart på en och annan Scania Vabis.

Carl Munters uppfann sorptionsavfuktarenUnder tiden som student på KTH uppfann Munters tillsammans med von Platen och Tandberg världens första självgående kylskåp för bruk i hemmen. Vissa källor säger att dessa herrar under somlig studietid lade ner mer arbete på att i största hemlighet ta fram kylskåpet, än att befinna sig på föreläsningar.

1923 köptes Munters och von Platens kylskåpspatent upp av företaget Arctic. Ca. två år senare köptes Arctic upp av Electrolux. Både Munters och von Platen anställdes av Electrolux för att förfina och vidareutveckla sorptionskylskåpet i fråga, som på -60 talet sålts i mer än tio milj. ex. över hela världen.

Carl Munters arbetade kvar på Electrolux till mitten av -30 talet då han tog patent på en ytterligare revolutionerande produkt vid namn skumplast.

1955 grundades företaget Munters vilket snabbt blev känt för flera patent och uppfinningar, bl.a. sorptionstekniken (rotationsprincip) som än idag används i deras sorptionsavfuktare ämnade för kallare utrymmen. Munters köptes i början av -70 talet upp av Incentive. Under -70 och -80 talet utökades distributionen gradvis och man talar idag om ett globalt företag, som under – 90 talet introducerades på börsen.

Carl Munters avled -89 och hade under sin livstid kommit upp i ca. 1.000st patentansökan.

Från 80- talet fram till idag har sorptionsavfuktare baserade på C. Munters innovation tagits fram, vidareutvecklats och ändamålsenligt förfinats av andra svenska tillverkare såsom Acetec och Corroventa. Import sker även gällande ett antal liknande avfuktare. Därmed har konkurrensen ökat.

Avfuktarens arbetsområden

Från en början var det vanligt att sorptionsavfuktare användes i båtar för att hålla det stora kalla stålskrovet torrt och fritt från korrosion. Idag finns avfuktarna brett representerade för användning i kylrum, olika industriella applikationer, vid byggnation och uttorkning av vattenskada. Erfarenheten att kondensavfuktare ofta är otillräckliga i husets ouppvärmda krypgrund och vind har gjort sorptionsavfuktaren mer känd hos gemene man och allt fler företag inom fukt- och saneringsbranschen förespråkar permanent installation av dessa avfuktare för att förhindra lukt, mögel och röta i husens konstruktion.

I hus där det börjat lukta illa i krypgrunden eller vinden körs installerad sorptionsavfuktare med kontinuerlig fläktdrift så att ett visst undertryck uppstår och spridningen av lukten till bostadsytorna motverkas på så sätt. Även radon hindras att komma upp i huset.

Mer om sorptionsavfuktare i krypgrund

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

LFS – Service och reparation av avfuktare

Vårt avfuktarsortiment inklusive sorptionsavfuktare och termiska avfuktare ses under sidan avfuktare.

I kombination med sorptionsavfuktare fungerar Luftrenare AirSteril bra emot elaka lukter såsom mögellukt och andra i hus vanliga odörer.

Vi kan bl.a. erbjuda energisparande lösningar. Krypgrundsisolering är en givande kombination.

Uppdaterad 2020-02-12

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 14

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 160x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
Avfuktare sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 24H
Acetec EvoDry 24H sorptionsavfuktare med hög kapacitet

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 24H är en kraftfull och energisnål avfuktare som är speciellt ämnad för svalare till kalla utrymmen.

Sorptionsavfuktaren är i serien EvoDry det aggregat med högst avfuktningskapacitet.

24H lämpar sig mycket bra till större krypgrund, vind, källare, garage, lager m.m.

Vi ger kostnadsfri installationssupport via mail och telefon.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Teströr mögeltest
Mögeltest – Snabbtest för att hitta mögel i hus

Med pro-clean test kan man snabbt få reda på om det finns över normala nivåer av dött eller levande mögel i boendet. Inom 10 minuter får man testsvar.

Väntar du längre än 10 minuter så kan färgen förändras men är då inte längre relevant.

Säljs i 5-pack

Läs mer »
Luftrenare APU 500 från svenska Acetec
Luftrenare APU 500 för effektiv luftrening av bostad och lokaler

Vikten av god inomhusmiljö framställs allt mer utifrån senaste forskningen. Inte minst vet vi detta via vår verksamhet där luftrening och sanering ofta är aktuellt.

Luftrenare APU 500 tillverkas i Älvsbyn av företaget Acetec. Tekniken som används i luftrenaren baseras på filtrering av luft som forceras igenom enheten via en fläkt. Tre olika filter används. Förfilter av G4 klass, HEPA 14 samt kolfilter. Allt för att reducera mängden allergener och luftföroreningar i övrigt.

APU 500 är ett alternativ eller komplement till våra fotokatalytiska luftrenare i serien AirSteril.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen